Γιατί χρειάζομαι μια ζώνη ασφαλείας λυμάτων


Αποχέτευση για εξοχικές κατοικίες

Συχνά, στην πόλη, μπορείτε να βρείτε σημάδια με σημάδια των ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών καλωδίων. Ωστόσο, είναι σπάνια η συγκεκριμένη ζώνη προστασίας λυμάτων, παρόλο που τα εξωτερικά μηχανολογικά δίκτυα σε κατοικημένες περιοχές βρίσκονται σχεδόν παντού. Σε περίπτωση ζημίας τους από τρίτους, ο νόμος προβλέπει διοικητική ευθύνη με την επιβολή προστίμου στους δράστες. Αλλά ο νόμος δεν καθορίζει την ευθύνη για την απουσία προειδοποιητικών σημάτων σχετικά με την παρουσία ζωνών ασφαλείας.

Τι είναι η εξωτερική αποχέτευση;

Η έννοια της "ζώνης προστασίας λυμάτων" αναφέρεται στα εξωτερικά δίκτυα. Πρόκειται για ένα σύστημα αγωγών, μέσω των οποίων οικιακά και βιομηχανικά λύματα, που συλλέγονται από εσωτερικά συστήματα αποστράγγισης, καθώς και βροχή και το νερό από την τήξη, μεταφέρονται στον σταθμό άντλησης, και στη συνέχεια - με τη μονάδα επεξεργασίας.

Τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης περιλαμβάνουν:

 • αγωγοί διαφόρων διαμέτρων
 • πηγάδια:
  • sight-seeing
  • δέλτα
  • περιστροφική

Κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη πολλοί σημαντικοί παράγοντες. Προσδιορίστε:

 • όγκου των αποβλήτων
 • συνθήκες λειτουργίας
 • απόσταση από τον πλησιέστερο σταθμό αντλίας
 • δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συλλέκτη
 • τη σύνθεση και τις ιδιότητες των εδαφών στην περιοχή της προτεινόμενης τοποθέτησης αγωγών
 • εδάφους
 • επίπεδο υπόγειων υδάτων
 • κλιματικές συνθήκες
 • δείκτη κατάψυξης του εδάφους

Σε αντίθεση με το εσωτερικό, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης λειτουργεί σε πιο δύσκολες συνθήκες. Εκτός από την επίδραση των εκροών στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων, εξωτερικοί παράγοντες τους επηρεάζουν από το εξωτερικό - υγρό έδαφος, επιθετικό περιβάλλον, διαφορές θερμοκρασίας. Η εγκατάσταση εξωτερικών λυμάτων πραγματοποιείται από σωλήνες από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα και αμιαντοτσιμέντο.

Το σύστημα αποχέτευσης μπορεί να είναι:

 • χωριστή - μια ξεχωριστή συσκευή για βρόχινα και οικιακά λύματα
 • χωριστή συλλογή βρόχινου νερού και οικιακών λυμάτων με περαιτέρω μεταφορά σε μια κοινή δεξαμενή
 • κοινό σύστημα αποχέτευσης - κοινό σύστημα αποχέτευσης

Κατά το σχεδιασμό και τη χρήση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του SNiP. Οι σωστά εκτελεσθείσες εργασίες για την τοποθέτηση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα εγγυηθούν μια μακροπρόθεσμη και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Η έννοια της ζώνης ασφαλείας

Ρύπος υπόγειων υδάτων

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για το πόσιμο νερό ή μια κοντινή περιοχή. Για να αποφευχθεί η ρύπανσή τους με αποχέτευση, ασφάλεια ή υγιεινή, παρέχονται ζώνες αποχέτευσης.

Το μέγεθός τους ορίζεται σαφώς από τα κανονιστικά έγγραφα - SNiP (κατασκευαστικά πρότυπα) και SanPiN (υγειονομικοί κανόνες). Αυτές οι διαστάσεις εξαρτώνται από το βάθος και τη θέση του συλλέκτη, τον τύπο και τον όγκο των υγρών αποβλήτων.

Για τους σταθμούς άντλησης, σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και άλλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης υπάρχουν αυτοί οι κανονιστικοί δείκτες, ανάλογα με το μέγεθος των κτιρίων, τον προορισμό τους και τη θέση τους. Πληροφορίες σχετικά με τα όριά τους μπορούν να ληφθούν πάντα από την τοπική αυτοδιοίκηση και εξειδικευμένες οργανώσεις, καθώς και από τα γραφεία του έργου.

Στις προστατευόμενες ζώνες αποχέτευσης δεν επιτρέπονται:

 • φυτικά δέντρα σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από τους συλλέκτες
 • διάτμηση
 • να οργανώνουν αποθήκες και χωματερές
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης και γεφυρών γεώτρησης
 • αποκλείει την πρόσβαση στις δομές
 • πραγματοποιώντας χωρίς κατάλληλη άδεια εργασίες ανύψωσης φορτίου και κατασκευής
 • για να μετακινήσετε το έδαφος κοντά στις δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις επικοινωνίες αποχέτευσης, βυθίζοντας μέσα τους μαζικές δομές, εμβαθύνοντας το κάτω μέρος

Πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα πρότυπα

Ατύχημα εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης

Τα ατυχήματα των εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης συμβαίνουν πολύ συχνότερα από τα δίκτυα ύδρευσης, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικοινωνίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης δεν έχουν προειδοποιητικά σήματα. Οι οργανισμοί που λειτουργούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν την παρουσία ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή εξυπηρέτησης με τις κατάλληλες ακίνητες πλάκες, αλλά αυτό δεν ισχύει για υπονόμους.

Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες εκσκαφής σε μια συγκεκριμένη περιοχή παράγουν, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι στη ζώνη φρουράς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βλάψουν το περιβάλλον, σοβαρή βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης ή αντικείμενα, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές, σημαντικές ζημίες και το κόστος των υλικών της αποκατάστασης.

Μην εισέλθετε σε μια δύσκολη κατάσταση θα βοηθήσει μια διεξοδική μελέτη της περιοχής όπου σχεδιάζεται να παράγει αυτά ή άλλα έργα. Σύνδεση της παρουσίας στο έδαφος των δικτύων αποχέτευσης βρίσκονται σε πηγάδια της στα εξώφυλλα των οποίων σημειώνονται με τη μορφή του το γράμμα «K». Πρέπει να καταδικαστεί σε εξειδικευμένους οργανισμούς (ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές διοικήσεις, εμπιστεύεται Vodokanal) σχέδιο κοινής ωφελείας και προσεκτικά το δει κανείς, να αναλύσει τις ζώνες ασφαλείας για να ληφθούν τα κατάλληλα δικαιώματα να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών στις ζώνες προστασίας των λυμάτων χωρίς ειδική άδεια. Μετά την παραλαβή της σχετικής άδειας, ο αντισυμβαλλόμενος:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων, των απαιτήσεων και των κανόνων
 • Εξασφαλίστε την ασφάλεια των αγωγών και των δομών αποχέτευσης, καθώς και την ακεραιότητά τους
 • να λάβουν όλες τις πιθανές προφυλάξεις με την αναστολή της εργασίας, αν διαπιστωθούν ασυνέπειες στα έγγραφα και τις άδειες που του έχουν δοθεί
 • έγκαιρο καθαρισμό των συντριμμιών, χειμώνα χιόνι και πάγο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη διέλευση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
 • να καλέσει τον εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια στη διαδικασία παράδοσης του αντικειμένου

Αυτά τα καθήκοντα αφορούν όλους τους εργολάβους που εργάζονται σε ανοικτούς χώρους και εδάφη σε προστατευόμενες περιοχές.

Κανόνες και απαιτήσεις για ζώνες ασφαλείας

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης

Οι γενικές κανονιστικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα έγγραφα:

 • SNiP 40-03-99 - μια νεότερη έκδοση του SNiP 2.04.03-85 - βασικές απαιτήσεις σχεδίασης
 • SNiP 2.07.01-89 * - όλα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των οικισμών
 • SNiP 2.05.06-85 * - κανόνες σχετικά με τους κύριους αγωγούς
 • SNiP 3.05.04-85 * - οργανωτικά θέματα και αποδοχή έργων

Οι κανόνες και τα μεγέθη προστατευόμενων περιοχών για μια συγκεκριμένη περιοχή προσαρμόζονται και υιοθετούνται από τις τοπικές διοικητικές αρχές της πόλης ή των αγροτικών περιοχών.

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης υπό κανονικές συνθήκες καθορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων:

 • έως 600 mm - τουλάχιστον 5 μέτρα από τα τοιχώματα του αγωγού
 • 1000 mm και άνω - από 10 έως 25 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου αποχέτευσης και τη σύνθεση του εδάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο αγωγός

Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ζωνών ασφαλείας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες παραμέτρους όπως:

 • σεισμολογικό κίνδυνο
 • μέση θερμοκρασία
 • πραγματικές τιμές υγρασίας
 • βασικά χαρακτηριστικά εδάφους

Με τα δυσμενή δεδομένα, το μέγεθος των ζωνών προστασίας αυξάνεται.

Το SNiP 2.07.01-89 * ρυθμίζει σαφώς την οριζόντια απόσταση από τα υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης σε:

 • θεμελίωση δομών - 5 m για πίεση και 3 m για δίκτυο αποχέτευσης βαρύτητας
 • κιγκλιδώματα, φράχτες, στηρίγματα - 3 και 1,5 m αντίστοιχα
 • άξονες του σιδηροδρομικού μετρητή extreme rail - 4 m
 • - 2 m για πίεση και 1,5 m για λύματα βαρύτητας
 • εξωτερική κυψελίδα - 1 μ
 • φωτισμό δρόμου και δίκτυο επικοινωνίας - 1 μ
 • υποστήριξη δικτύων υψηλής τάσης - 3 μέτρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόσταση μειώνεται ή αυξάνεται κάνοντας τελικούς υπολογισμούς και καθορίζοντας το σκεπτικό.

Απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Κοινή τοποθέτηση υπόγειων αγωγών

Το πρότυπο SNiP ορίζει την απόσταση μεταξύ των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και τις απαιτήσεις για την αμοιβαία διευθέτησή τους.

Τα δίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από το αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη διασταύρωση των επικοινωνιών. Αν αυτή η συνθήκη δεν είναι δυνατή, οι σωλήνες αποχέτευσης τοποθετούνται σε ένα περίβλημα, το μήκος του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Στην αργιλώδη και πηλό θα πρέπει να είναι 10 μέτρα, και στην άμμο - 20 μέτρα. Η τομή μπορεί να γίνει μόνο σε ορθή γωνία.

Σημαντικό! Εάν είναι απαραίτητο να επισκευαστεί ο αποχετευτικός αγωγός ή ο αγωγός νερού στη θέση της διασταύρωσης, ο εκσκαφέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βάθος το οποίο είναι ένα μέτρο πάνω από το επίπεδο του ανώτερου τοιχώματος του σωλήνα. Οι περαιτέρω χωματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται χειροκίνητα χωρίς όργανα κρουστών.

Η απόσταση μεταξύ του οικιακού συστήματος αποχέτευσης και των παρακείμενων υπόγειων αγωγών παράλληλα με την πόλη μπορεί να είναι τουλάχιστον:

 • 1,5 - 5 m - στην παροχή νερού, ανάλογα με το υλικό παραγωγής και τη διάμετρο των σωλήνων
 • 0,4 m - στην αποστράγγιση των υδάτων βροχής
 • από 1 έως 5 μ. - στον αγωγό αερίου, ανάλογα με την πίεση
 • 0,5 m - σε υπόγεια καλώδια
 • 1 m - σε δίκτυα θέρμανσης

Με τη διαμήκη διάταξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης διατηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 10 μέτρα - με διάμετρο 1000 mm
 • 20 μέτρα - με διάμετρο μεγαλύτερη των 1000 mm
 • 50 μέτρα - κατά την τοποθέτηση δρόμων σε υγρό έδαφος

Απαγορεύεται η ύπαρξη δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές υγιεινής των δικτύων ύδρευσης.

Οι συλλέκτες αποχετεύσεων στις ζώνες προστασίας των υδάτων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Από τις όχθες του ποταμού - 250 μ.
 • Από τις λίμνες - 100μ. Από τα θαλάσσια σύνορα.
 • Από υπόγειες πηγές - 50 μέτρα ή περισσότερο.

Σημαντικό! Όλες αυτές οι αποστάσεις συνιστώνται να αυξηθούν κατά 10% λόγω του γεγονότος ότι όχι πάντα οι προστατευμένες ζώνες νερού στα κυκλώματα αντιστοιχούν στις πραγματικές διαστάσεις.

Απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι το πηγάδι και άλλα αντικείμενα

Μεταξύ των ειδικών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι συνιστά μια ζώνη ασφαλείας για αποχέτευση. Στην πράξη, προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ τοπικών αρχών και φορέων εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή, τα σωστά επιχειρήματα θα προβληθούν από εμπειρογνώμονες των εταιρειών παροχής νερού. Ως εκ τούτου, η προμελέτη, ο συντονισμός και η ακριβής εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί σταθερή, χωρίς προβλήματα λειτουργία της αποχέτευσης για χρόνια.

Συμπέρασμα

Κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου λυμάτων πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας. Πιθανές αποκλίσεις από τα αποδεκτά πρότυπα για διευθέτηση υπονόμους, την αλλαγή της ελάχιστης απόστασης από το εξωτερικό τοίχωμα προς τα τοιχώματα του σωλήνα. Αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνουν την άδειά τους για να εργαστούν στη ζώνη προστασίας των λυμάτων.

Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε υπεύθυνα το ζήτημα της ασφάλειας και να μην επιτρέψουμε πιθανά ατυχήματα επικοινωνιών αποχέτευσης. Εξάλλου, η στήριξη της ζωής των πολιτών οποιασδήποτε σύγχρονης διευθέτησης εξαρτάται από αυτούς.

Ο κόσμος της ύδρευσης και αποχέτευσης

όλα για το σχεδιασμό

Ζώνη ασφαλείας, ζώνη υγειονομικής προστασίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

1.Η ζώνη προστασίας νερού και αποχέτευσης

Εάν ο αγωγός νερού περνάει υποβαθμισμένες περιοχές, το πλάτος της προστατευτικής ταινίας (ζώνη υγειονομικής προστασίας) εξαρτάται από την ποιότητα των εδαφών και τη διάμετρο του αγωγού:

 • σε ξηρά εδάφη - 10 m με διάμετρο έως 1000 mm και 20 m για μεγάλα μεγέθη σωλήνων.
 • σε υγρά εδάφη - όχι λιγότερο από 50 m.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις, των οποίων η ζώνη ασφαλείας είναι σε τομείς ανάπτυξη, μπορεί να φέρει ένα επιπλέον περιβαλλοντικό και παραγωγικό φορτίο. Η προστατευτική ζώνη του συστήματος ύδρευσης στους αναπτυξιακούς τομείς μπορεί να μειωθεί με συμφωνία με τις αρχές του SES.
  Νομοθετική καθιέρωση υποχρεωτική ελάχιστο, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μειωθούν:
 • από την ίδρυση κτιρίων και κατασκευών - όχι λιγότερο από 5 μ.
 • από τα θεμέλια των φράχτων, των υπεράκτιων, των στηριγμάτων - όχι λιγότερο από 3 μέτρα.
 • από την πλαϊνή πέτρα του δρόμου - τουλάχιστον 2 μ.
 • από τα στηρίγματα των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - από 1 έως 3 μέτρα, ανάλογα με την ισχύ του δικτύου.

Έτσι, οι ζώνες ασφαλείας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ποικίλουν σε πλάτος, ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες.

2. Ζώνη ασφαλείας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

Οι εγκαταστάσεις αστικής ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη της ζωής της πόλης.

Για εγκαταστάσεις δικτύου συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περάσματα οδών και σε άλλα ανοικτά εδάφη, καθώς και στα εδάφη των συνδρομητών, τα ακόλουθα ζώνη ασφαλείας:

 • για δίκτυα με διάμετρο μικρότερη από 600 mm - ζώνη 10 μέτρων, 5 m από την κάθε πλευρά του εξωτερικού τοιχώματος των αγωγών ή από τα προεξέχοντα μέρη του κτιρίου, τη δομή.
 • αυτοκινητόδρομους διαμέτρου άνω των 1000 mm - ζώνη 20-50-μετρητή και στις δύο πλευρές του τοιχώματος του αγωγού ή των κτιρίων προεξεχόντων τμημάτων, δομών, ανάλογα με το έδαφος και τον προορισμό του αγωγού. Ο αγωγός νερού πρέπει να περάσει έξω από το χώρο σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το φράκτη.

Βασικές απαιτήσεις για τη ζώνη ασφαλείας

Εντός της ζώνης ασφαλείας χωρίς συμφωνία με το Mosvodokanal απαγορεύεται να παράγει κάθε είδους εργασία, συμπεριλαμβανομένων:

 • την ανέγερση κτιρίων και κατασκευών, μόνιμων και προσωρινών, οργάνωση αποθηκών, χώρων υγειονομικής ταφής, χώρων στάθμευσης ή μηχανισμών οικοδόμησης ·
 • φυτικά δένδρα και θάμνοι σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από τα τοιχώματα των αγωγών.
 • αλλαγή, δηλ. Αύξηση με γέμισμα ή μείωση με κοπή, το υπάρχον επίπεδο της επιφάνειας της γης?
 • να οργανώσει μόνιμα ή προσωρινά πεζοδρόμια από πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • χρησιμοποιούν μηχανισμούς διάτρησης ή πρόσκρουσης σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τον άξονα των αγωγών ή από τα εξωτερικά τοιχώματα άλλων εγκαταστάσεων του δικτύου ·
 • ανεπιθύμητη πρόσβαση και εισόδους στις διαδρομές ύδρευσης και αποχέτευσης, σε φρεάτια, θαλάμους και άλλες κατασκευές.

Χωρίς την άδεια του Mosvodokanal απαγορεύεται:

 • να οργανώσει κάθε είδους συνδέσεις μεταξύ του δικτύου πόλεων της πόλης και των τοπικών πηγών υδροδότησης ·
 • να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στο οδικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • για να ανοίξει το καπάκι του νερού και αποχέτευσης φρεατίων, κατεβαίνουν σε αυτά, κοντά και να ανοίξει τη βαλβίδα στο δίκτυο δρόμο και εισόδους, διοχετευθεί σε πηγάδια χιόνι, σκόνη, χύστε διαφορετικά υγρά.

Βασικές απαιτήσεις για τον συνδρομητή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει από το πάγωμα και να καταστρέψει την είσοδο του αγωγού ύδρευσης μέσα στην εγκατάσταση στο συγκρότημα του μετρητή νερού και στο συγκρότημα του μετρητή νερού.

Στην προεπιλογή από το συνδρομητή στην καθορισμένη ημερομηνία με τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη σωστή συντήρηση των υγειονομικών ζωνών προστασίας της ύδρευσης και της αποχέτευσης «Ύδρευσης» έχει το δικαίωμα να φέρει ένα νομοσχέδιο συνδρομητή για το νερό και την αποχέτευση ως παραβάτης του παρόντος κανονισμού..

Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα, την ακεραιότητα και την κανονική τεχνική κατάσταση όλων των συσκευών μεταγωγής για την αποφυγή πλημμυρών των υπογείων σε περίπτωση ατυχήματος για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε περίπτωση υπερχείλισης των υπογείων, που προκαλείται από την έλλειψη των βαλβίδων, πύλες, ερμητικά το κλείσιμο του «ελέγχου», μια δυσλειτουργία των ενδο-house τεχνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ισορροπία του συνδρομητή, την ευθύνη για την υλική ζημία θα είναι ο συνδρομητής δεν έχει σημασία όπου συνέβη το ατύχημα : στα δίκτυα συνδρομητών ή στο "Mosvodokanal".

 • SanPiN 2.1.4.1110 Παράγραφος 2.4.3 (α, β).
 • SP 18.13330.2011 - Πίνακας 6, Πίνακας 7 (παράγραφος 1)
 • Διάταγμα της κυβέρνησης της Μόσχας της 17ης Αυγούστου 1993 αριθ. 798 (ρήτρες 3.1-3.7)

Ζώνη ασφαλείας του συστήματος παροχής νερού - απαιτήσεις και πρότυπα

Κάθε σύγχρονο σύστημα διάθεσης λυμάτων αποκρύπτει έναν πιθανό κίνδυνο για το πόσιμο νερό και το περιβάλλον στο σύνολό του.

Ο σωλήνας εκροής για απόρριψη νερού

Για το σκοπό αυτό εισήχθη μια ιδιαίτερη ιδέα - η προστατευτική ζώνη του συστήματος παροχής νερού.

Γιατί χρειάζομαι ζώνη ασφαλείας;

Η περιοχή στην οποία διέρχεται η αποστράγγιση των σωληνώσεων του συστήματος αποχέτευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένη σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP. Η SNiP στους κανονισμούς της έχει καθορίσει δεδομένα σχετικά με την επιτρεπόμενη έκταση της προστατευόμενης περιοχής και τα πρότυπα για τον καθορισμό της.

Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με το SNiPu, στην προστατευόμενη ζώνη αποχέτευσης απαγορεύεται η κατασκευή, η τοποθέτηση δέντρων και η εκτέλεση κάποιου άλλου καταλόγου έργων.

Κάθε κάτοικος γνώρισε το καθιερωμένο σημείο, στο οποίο αναφέρεται ότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή. Εκτός από τη δίοδο των σωλήνων αποχέτευσης, τέτοιες πλάκες τοποθετούνται όπου, για παράδειγμα, τοποθετείται ένα καλώδιο υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SNIP, σε έναν τέτοιο χώρο απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ασυντόνιστων έργων γης.

Σημάδι ζώνης προστασίας νερού

Η ζώνη ασφαλείας για αποχετεύσεις προορίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος από πιθανές αρνητικές συνέπειες και για να εξασφαλιστεί ότι ο αγωγός προστατεύεται αξιόπιστα από τυχαίες ζημιές.

Κανόνες προστασίας των κυρίων αγωγών

Κάτω από τις ζώνες προστασίας του αποχετευτικού δικτύου σύμφωνα με το SNIP νοούνται τα εδάφη που περιβάλλουν τα κτίρια από τα οποία προέρχονται οι αγωγοί αποχέτευσης. Εντός των ορίων αυτών των ζωνών απαγορεύεται η παραγωγή:

 • Μη εξουσιοδοτημένη φύτευση δέντρων.
 • Άνοιξη οπών ή τάφρων.
 • Αποθήκευση καυσόξυλων και άλλων παρόμοιων υλικών.
 • Απορρίμματα σκουπιδιών.
 • Σχεδιασμός κτιρίων οποιουδήποτε τύπου και απόδοσης πασσάλων ή ανατινάξεων.
 • Έργα, των οποίων η συνέπεια μπορεί να είναι η αύξηση ή η αύξηση του επιπέδου του εδάφους, η παραγωγή τεμαχίων ή παραγεμισμάτων εδάφους.
 • Διάταξη πεζοδρομίων με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, ακόμη και αν αυτό το ύφασμα είναι προσωρινό.
 • Οποιεσδήποτε ενέργειες ενδέχεται να εμποδίσουν τη μετάβαση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SNIP, ένα σαφές όριο για την προστατευόμενη περιοχή καθορίζεται σε ειδικό ψήφισμα.

Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα ενημερωμένα στοιχεία μπορούν να ληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με το κανάλι ύδρευσης.

Τι μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις

Τα περισσότερα από τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σύστημα αποχέτευσης οφείλονται στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές δεν σημειώνονται προειδοποιητικά σήματα.

Συχνά οι εργασίες εκσκαφής πραγματοποιούνται στις περιοχές όπου κατασκευάζεται ο αγωγός και οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν καταστρέφεται το σύστημα, σημειώνεται σημαντική ζημιά στο περιβάλλον, συμβαίνει ζημία στην ιδιοκτησία, πράγμα που συνεπάγεται το κόστος που συνδέεται με την αποκατάσταση.

Για να αποφύγετε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις, πριν ξεκινήσετε την εργασία, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τη γύρω περιοχή.

Η κύρια ένδειξη της θέσης των συστημάτων αποχέτευσης είναι τα πηγάδια, στα καλύμματα των οποίων υπάρχει καλά χαρακτηρισμένη ονομασία με τη μορφή του γράμματος "K".

Είναι επίσης απαραίτητο να γίνει μια προκαταρκτική εντολή στο σχέδιο τοπικής διοίκησης, το οποίο σύμφωνα με το SNIP περιλαμβάνει όλα τα είδη επικοινωνιών μηχανικής.

Μετά από αυτό, το σχέδιο είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο, και έπειτα λαμβάνουν την κατάλληλη άδεια για την εκτέλεση του έργου. Μετά την παραλαβή της εισόδου, ο ανάδοχος πρέπει:

 • Να τηρείτε όλους τους κανόνες και κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το SNiPu.
 • Εξασφάλιση της συνολικής ακεραιότητας και ασφάλειας του υφιστάμενου αγωγού.
 • Λάβετε ορισμένες προφυλάξεις.
 • Μην εμποδίζετε τη διέλευση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν καθορίζει την υποχρεωτική εγκατάσταση ενός προειδοποιητικού σήματος και πολλοί ιδιοκτήτες αποχετευτικών συστημάτων παραμελούν αυτόν τον κανόνα.

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, η διοικητική ευθύνη θα βαρύνει το πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημιά.

Σχετικά με τα μεγέθη των προστατευόμενων περιοχών

Znakamlivatsya με κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών απαιτείται όχι μόνο από τα άτομα που εκτελούν εργασία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά ορισμένοι ιδιοκτήτες σπιτιού δημιουργούν τοπικά συστήματα αγωγών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επίσης πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους κανόνες και τις παραμέτρους που καθορίζονται και ρυθμίζονται από το SNiP.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αυτόν τον κώδικα καθορίζονται μόνο οι γενικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες όπως οι ακριβείς διαστάσεις μπορούν να ληφθούν από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνήθως, η περιοχή προστασίας είναι 5 μέτρα και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται με προσανατολισμό στο πλευρικό τοίχωμα του αγωγού. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τις παραμέτρους των ζωνών προστασίας. Αποτελούνται από:

 • Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.
 • Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
 • Αδύναμο και υπερβολικά κορεσμένο με εδάφη υγρασίας.

Με την παρουσία τέτοιων περίπλοκων συνθηκών, η περιοχή διπλασιάζεται και η απόσταση από το σωλήνα έως τις προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα σε κάθε πλευρά.

Πώς να τοποθετήσετε σωστά το σύστημα αποχέτευσης στην περιοχή;

Δεδομένου ότι η καταστροφή των συστημάτων αποχέτευσης μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες, snip πολύ καλά ρυθμισμένη ευτυχείς κανόνες, σύμφωνα με την οποία ο αγωγός πρόκειται να τοποθετηθεί σε σχέση με τις πηγές φρέσκου νερού. Έτσι, ο σωλήνας για τη βρύση βρίσκεται σε όχι λιγότερο από:

 • 250μ. Από τον κοντινό ποταμό.
 • 100 μέτρα από τη λίμνη?
 • 50 μέτρα από τις διαθέσιμες υπόγειες πηγές.
 • 10 m από τη γραμμή παροχής νερού, υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι 1 m. Με μεγαλύτερη διάμετρο, η απόσταση πρέπει να αυξηθεί στα 20 m.

Σε περίπτωση που ο αγωγός είναι υπερβολικά κορεσμένος με χώμα υγρασίας, η απόσταση αυξάνεται επίσης στα 50 μέτρα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος του σωλήνα.

Οριοθέτηση

Συνιστάται η δημιουργία ζωνών ασφαλείας που να είναι τουλάχιστον κατά 10% μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στις τρέχουσες απαιτήσεις.

Όλοι οι κανόνες και οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από τους προγραμματιστές, αλλά και από όσους πρόκειται να παράγουν ιδιωτικά έργα στον καθορισμένο χώρο. Η λογιστική λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των τοπικών νομοθετικών οργανώσεων.

Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν κοινοί κανόνες για τη σύστασή τους, μπορεί να υπάρξει μια σειρά αποχρώσεων, αν η έλλειψη προσοχής στην οποία ο κύριος του έργου μπορεί να έχει απρόβλεπτα προβλήματα.

Αν σύμφωνα με το σχέδιο το σύστημα περνάει κοντά στο κτίριο, η τοποθέτηση γίνεται με προσανατολισμό προς το θεμέλιο. Δηλαδή, η απόσταση πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια από τη βάση του σκυροδέματος.

Η μείωση της απόστασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου, στην οποία επιτρέπονται ειδικές εργασίες.

Κατάλληλη τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης (βίντεο)

Ζώνη ρύπανσης των λυμάτων

Η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη προστασία των πηγών πόσιμου νερού από το να εισέλθουν σε αυτές ανεπιθύμητες ακαθαρσίες και επιβλαβείς ακαθαρσίες.

Ενόψει αυτού, λαμβάνονται διάφορα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων παροχής νερού, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υγειονομική ζώνη χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Το πρώτο παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου, το κέντρο του οποίου βρίσκεται στο σημείο όπου γίνεται η λήψη νερού.

Έχει ακτίνα 30-50 μ. Στην περίπτωση αρκετών πηγών, διατίθενται αρκετές προστατευόμενες περιοχές.

Εάν υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η αξία της ακτίνας της πρώτης ζώνης, τότε είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στα σώματα που εκτελούν υγειονομικό-επιδημιολογικό έλεγχο. Αυτή η υπηρεσία διαθέτει όλες τις απαραίτητες ικανότητες.

Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει το έδαφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη της ρύπανσης των υφιστάμενων πηγών πόσιμου νερού.

Οι διαστάσεις αυτού του ιμάντα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια των υδροδυναμικών μελετών και των επακόλουθων υπολογισμών.

Ταυτόχρονα, υπολογίζεται ο χρόνος για τον οποίο μπορεί θεωρητικά να συμβεί μόλυνση καθαρού νερού από επιβλαβείς ακαθαρσίες.

Οι διαστάσεις του δεύτερου ιμάντα εξαρτώνται άμεσα από τα χαρακτηριστικά των τοπικών κλιματικών συνθηκών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, το επίπεδο προστασίας των υπογείων υδάτων και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Η τρίτη ζώνη δημιουργείται για να προστατεύει την πηγή ύδρευσης από τη διείσδυση χημικών προσμείξεων.

Πώς να επιλέξετε μια εγκατάσταση καθαρισμού;

Προκειμένου να σχεδιαστεί σωστά το σύστημα αποχέτευσης και να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη σε περίπτωση πιθανής καταστροφής και απόρριψης αποβλήτων στις πηγές πόσιμου νερού, πρέπει να επιλέξετε το σωστό σταθμό επεξεργασίας.

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δεξαμενή σηπτικής αποθήκευσης. Αυτή είναι η ασφαλέστερη επιλογή, ωστόσο, μια τέτοια δομή δεν είναι σε θέση να καθαρίσει αποχετεύσεις - τις συσσωρεύει.

Η δεξαμενή αποθήκευσης αποτρέπει τη διείσδυση μολυσμένων λυμάτων στο έδαφος και η εφαρμογή της εξαρτάται από τα σχετικά υγειονομικά πρότυπα.

Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης

Σε σπίτια προαστιακού τύπου, η προστασία αυτή καθιερώθηκε σπάνια και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η ροή των εκροών είναι σχετικά μικρή.

Οι σηπτικές δεξαμενές καθαρισμού χρησιμοποιούνται τόσο για τη συσσώρευση αποβλήτων όσο και για τον επακόλουθο καθαρισμό τους.

Σε τέτοια συστήματα, τα αναερόβια βακτήρια επεξεργάζονται οργανικά απόβλητα, τα οποία είναι μία από τις ποιοτικότερες μεθόδους καθαρισμού.

Ως αποτέλεσμα, το νερό καθαρίζεται κατά 50-60%. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται όταν η άμμος είναι παρούσα στο έδαφος, σε εδάφη πλούσια σε άργιλο, χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι καθαρισμού.

Τώρα οι ειδικοί σταθμοί λαμβάνουν ευρεία διανομή, οι οποίοι παρέχουν βαθύ βιολογικό καθαρισμό.

Συνδυάζουν μερικές μεθόδους ταυτόχρονα. Στην έξοδο, τα απόβλητα καθαρίζονται σχεδόν πλήρως (έως και 95%), επειδή αυτό το νερό μπορεί να εκκενωθεί σε ποτάμια, λίμνες και χώμα.

CadSupport

Όλα για BIM, CAD, ERP

Αστική κατασκευή - Ζώνες ασφαλείας εξωτερικών δικτύων μηχανικής

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Ζώνη ασφαλείας δικτύων θέρμανσης

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ζώνη ασφαλείας ηλεκτρικής γραμμής

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Ζώνη ασφαλείας της αποχέτευσης πόσα μέτρα σε κάθε κατεύθυνση

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Ποια είναι η ζώνη προστασίας του αποχετευτικού δικτύου σύμφωνα με το SNiP;

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανό κίνδυνο για τις πηγές πόσιμου νερού και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως μια ζώνη ασφαλείας του αποχετευτικού δικτύου - SNiP καθορίζουν το μέγεθος της επικράτειας και τα πρότυπα της ονομασίας της. Απαγορεύεται η κατασκευή, η τοποθέτηση δέντρων και η εκτέλεση ορισμένων έργων στην προστατευόμενη περιοχή. Ας εξετάσουμε ποιοι κανόνες για τον εξοπλισμό των ζωνών ασφαλείας είναι πλέον αποδεκτοί στην κατασκευή.

Σίγουρα, πολλοί είδαν τα καθιερωμένα σημάδια, τα οποία δείχνουν ότι σε αυτό το μέρος είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Τέτοιες πλάκες τοποθετούνται, για παράδειγμα, σε μέρη όπου τοποθετείται το ηλεκτρικό καλώδιο.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή μη εγκεκριμένων χερσαίων εργασιών στη ζώνη που εμπίπτει στη δράση της καθορισμένης πλάκας. Υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας υδροδότησης και αποχέτευσης. Δημιουργούνται για να λύσουν δύο θέματα:

 • Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για την προστασία των αγωγών από ζημιές.

Η γενική έννοια της ζώνης προστασίας λυμάτων

Οι προστατευόμενες περιοχές καλούνται να περιβάλλουν τις δομές των δικτύων αποχέτευσης. Στις περιοχές αποχέτευσης πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Φύτευση δέντρων.
 • Χαντάκια και κοιλώματα.
 • Αποθήκευση καυσόξυλων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού.
 • Η διευθέτηση των χώρων υγειονομικής ταφής.
 • Προγραμματίζοντας την κατασκευή ορισμένων κτιρίων, συσσωρεύσεων ή ανατινάξεων.
 • Εκτέλεση έργων που αυξάνουν ή μειώνουν το επίπεδο του εδάφους, δηλαδή την παραγωγή φετών εδάφους ή του υπεδάφους.
 • Η συσκευή ενός δρόμου που καλύπτει από πλάκες από σκυρόδεμα, ακόμα κι αν αυτό το δρόμο του χρόνου ραντεβού.
 • Η παραγωγή οποιωνδήποτε ενεργειών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μετάβαση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Κατά κανόνα, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας μπορούν να ληφθούν από τα τοπικά βοηθητικά προγράμματα ύδρευσης.

Ποιος είναι ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης;

Πρέπει να ειπωθεί ότι οι περιπτώσεις βλάβης του αγωγού αποχέτευσης λόγω χερσαίων έργων δεν είναι τόσο σπάνιες. Αυτό συμβαίνει ακόμη πιο συχνά από τη ζημία σε σωλήνες νερού ή καλώδια ρεύματος.

Τα τυχαία ατυχήματα οφείλονται στο γεγονός ότι ο κατασκευαστής απλά δεν γνωρίζει ότι ο αγωγός διέρχεται εδώ. Είναι θέμα ασυνέπειας των νόμων. Έτσι, για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατασκευή ενός σωλήνα νερού, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να θέσει προειδοποιητικά σήματα.

Αλλά η υποχρεωτική τοποθέτηση ενός σημείου που προειδοποιεί ότι υπάρχει μια περιοχή ασφαλείας του αποχετευτικού συστήματος δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Δηλαδή, η σαφής ένδειξη ότι οι ιδιοκτήτες των δικτύων αποχέτευσης, θα πρέπει να ορίσει τη θέση των πινακίδων ζώνη φρουράς, ο νόμος δεν το κάνει.

Συνεπώς, εάν, ως αποτέλεσμα κάποιας εργασίας, ο αγωγός αποχέτευσης υπέστη βλάβη, τότε η ευθύνη θα βαρύνει:

 • Ελλείψει προειδοποιητικού σήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης.
 • Εάν το σημάδι ήταν παρόν, αλλά αγνοήθηκε, τότε η ευθύνη βαρύνει τον κατασκευαστή του έργου.

Για τη ζημιά στο δίκτυο αποχέτευσης, ο ένοχος είναι διοικητικά υπεύθυνος. Εάν το ατύχημα προκάλεσε ζημιά στο περιβάλλον, τότε το μέτρο ευθύνης θα είναι διαφορετικό.

Συμβουλές! Πριν από τη διεξαγωγή γης ή άλλης δυνητικά επικίνδυνης εργασίας για τον αγωγό, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το έδαφος. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών προστασίας αποχετεύσεων μπορείτε να βρείτε στον οργανισμό που διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αποχέτευση Μεγέθη Αποχέτευσης

Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι γνωστές όχι μόνο στους παραγωγούς εργασίας. Σήμερα, αρκετά συχνά, οι ιδιοκτήτες σπιτιών κατασκευάζουν τα δικά τους τοπικά συστήματα αποχέτευσης, ενώ είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται από το SNiP.

Έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες εγκατάστασης αποχετευτικών συστημάτων:

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το SNiP θέτει μόνο γενικές απαιτήσεις, ενώ το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Υπό κανονικές συνθήκες, η περιοχή ασφαλείας της βαρύτητας και της αποχέτευσης υπό πίεση είναι 5 μέτρα και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Η μέτρηση λαμβάνεται από το πλευρικό τοίχωμα του αγωγού. Υπάρχουν επίσης ειδικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, όπως είναι οι εξής:

 • Υψηλός σεισμικός κίνδυνος.
 • Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
 • Αδύναμα ή υπερβολικά υγρά εδάφη.

Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, διπλασιάζεται και είναι 10 μέτρα σε κάθε πλευρά των πλευρικών τοιχωμάτων του σωλήνα. Παρομοίως, εγκαθίσταται μια ζώνη προστασίας από θύελλα.

Κανόνες για τον εντοπισμό των αποχετεύσεων σε σχέση με τις πηγές νερού

Δεδομένου ότι η ζημιά στα συστήματα αποχέτευσης αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη διάθεση του αγωγού αποχέτευσης σε σχέση με τις πηγές νερού. Τα λύματα αγωγών θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Τουλάχιστον 250 μέτρα από τον ποταμό.
 • Τουλάχιστον 100 μέτρα από τη λίμνη.
 • Τουλάχιστον 50 μέτρα από τις υπόγειες πηγές.
 • Τουλάχιστον 10 μέτρα από τον αγωγό ύδρευσης, υπό τον όρο ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη από ένα μέτρο. Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι μεγαλύτερη, τότε η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα.
 • Εάν ο αγωγός νερού βρίσκεται σε διαπερατά ή πολύ υγρά εδάφη, η απόσταση από τους σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σωλήνα.

Συμβουλές! Οι ειδικοί συστήνουν τη δημιουργία υγειονομικών ζωνών και ζωνών ασφαλείας τουλάχιστον κατά 10% υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Μια προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων του SNiP είναι σημαντική τόσο για τους υπεύθυνους ανάπτυξης των αποχετευτικών συστημάτων όσο και για όσους σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κάποια εργασία στην προστατευόμενη περιοχή. Ωστόσο, κατά τη μελέτη του SNiP, μην ξεχνάτε τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Φυσικά, όταν εγκρίθηκε, ελήφθησαν ως βάση οι ίδιες SNiPs, ωστόσο, είναι δυνατές ορισμένες αποχρώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κύριο του έργου. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι στην προτεραιότητα των δικαστικών διαδικασιών θα εξακολουθούν να υπάρχουν τοπικές νομοθετικές πράξεις.

Εάν, σύμφωνα με το σχέδιο, ο αγωγός αποχέτευσης περάσει κοντά σε οποιοδήποτε κτίριο, η τοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόσταση από την ίδρυσή τους, όπως ορίζεται από τις υγειονομικές προδιαγραφές. Μείωση αυτής της απόστασης είναι δυνατή μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου για την εκτέλεση των εργασιών.

Η ζώνη ασφαλείας του σωλήνα νερού είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύει την πηγή του πόσιμου νερού από πιθανή μόλυνση. Κατά συνέπεια, κατά την κατασκευή ενός σωλήνα νερού, λαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Η υγειονομική ζώνη της ύδρευσης αποτελείται από τρεις ζώνες. Το έργο της ζώνης θα πρέπει να συντονίζεται με την υγειονομική-επιδημιολογική υπηρεσία, τη Vodokanal επιχείρηση και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς:

 • Ο πρώτος ιμάντας της προστατευτικής ζώνης αναδιατάσσει έναν κύκλο με κέντρο στο σημείο εισαγωγής νερού και έχει ακτίνα 30-50 μέτρων. Εάν υπάρχουν διάφορες πηγές, τότε είναι απαραίτητο να διαθέσετε αρκετές ζώνες ασφαλείας.

Συμβουλές! Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ακτίνα του πρώτου ιμάντα ασφαλείας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην υπηρεσία υγειονομικού-επιδημιολογικού ελέγχου, δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του φορέα.

 • Η δεύτερη ζώνη της προστατευτικής ζώνης περιλαμβάνει τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της μόλυνσης των πηγών εκχύλισης νερού. Το μέγεθος της δεύτερης ζώνης καθορίζεται με την εκτέλεση υδροδυναμικών υπολογισμών. Κατά τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για τη μικροβιακή μόλυνση, μπορεί να ληφθεί υπόψη η πηγή του νερού. Το μέγεθος της δεύτερης ζώνης θα εξαρτηθεί από τις κλιματικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, την προστασία των υδάτων από το έδαφος και άλλες συνθήκες.
 • Η προστατευτική ζώνη της τρίτης ζώνης χρησιμοποιείται για την προστασία της πηγής παροχής νερού από τη χημική μόλυνση.

Το πλάτος της προστατευτικής ζώνης κατά μήκος των αγωγών μέσω των οποίων μεταφέρεται το νερό καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο του εδάφους:

 • Εάν ο αγωγός είναι που στα ξηρά εδάφη, το πλάτος της ζώνης ασφαλείας είναι 10 μέτρα σε κάθε πλευρά, αν η διάμετρος του σωλήνα είναι 1000 mm και 20 m σε κάθε κατεύθυνση, εάν ο αγωγός χτίζεται μεγαλύτερη διάμετρο.
 • Κατά την οικοδόμηση υδραυλικά υγρά μέγεθος του εδάφους ζώνη απομόνωσης 50 μέτρα σε κάθε πλευρά, ανεξάρτητα από τη διάμετρο του σωλήνα που χρησιμοποιείται.

Συμβουλές! Σε περίπτωση που το νερό θα περάσει μέσα από τις ήδη κατοικημένες περιοχές, η μείωση μπορεί να είναι το έδαφος των υγειονομικών ζωνών μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες της SES.

Τι δεν πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη υγιεινής του υδραγωγείου;

Στη ζώνη υγειονομικής προστασίας δεν πρέπει να υπάρχουν:

 • Συγκομιδές, αποθήκες κοπριάς, υποδοχείς απορριμμάτων και άλλες πηγές πιθανής ρύπανσης των υδάτων.
 • Τα κανάλια νερού απαγορεύονται να εκτελούνται στο έδαφος των χώρων υγειονομικής ταφής, στους τομείς διήθησης των αποχετεύσεων λυμάτων, των αρδευόμενων αγροτικών πεδίων, των νεκροταφείων βοοειδών και των νεκροταφείων.

Έτσι, η ζώνη ασφαλείας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης είναι το έδαφος που έχει διατεθεί για την προστασία των αγωγών από ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών χερσαίων έργων. Επιπλέον, ο υγειονομικός χώρος της ύδρευσης χρησιμεύει για την προστασία της πηγής ύδρευσης από τη ρύπανση και η ζώνη προστασίας των λυμάτων είναι απαραίτητη για την πρόληψη μόλυνσης του εδάφους από το έδαφος.

Πώς ορίζεται η ζώνη προστασίας λυμάτων;

Πιθανώς, πολλοί από εσάς στη ζωή σας συναντήθηκαν δισκία με επιγραφές προστατευόμενων περιοχών. Αλλά δεν γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια τέτοια ζώνη προστασίας λυμάτων.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας της επικράτειας που βρίσκεται δίπλα στα δίκτυα αποχέτευσης. Ωστόσο, η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να οδηγήσει σε επιζήμιες συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες και ποια είναι τα μέτρα για την προστασία των αποχετευτικών δικτύων, θα το πούμε στο άρθρο μας.

Οι ζώνες προστασίας αποχετεύσεων είναι οι περιοχές που περιβάλλουν τις δομές των αποχετευτικών δικτύων, των υδάτινων σωμάτων και του εναέριου χώρου, όπου η χρήση ορισμένων ενεργειών ή ακίνητων αντικειμένων περιορίζεται για να εξασφαλιστεί η προστασία του αποχετευτικού δικτύου.

Σε τέτοιες ζώνες, είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τέτοιες ενέργειες που συμβάλλουν στη βλάβη των δομών του αποχετευτικού συστήματος:

 • φυτικά δέντρα.
 • να αποτρέψει τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις επικοινωνίας του δικτύου εκροής ·
 • να παράγει μια αποθήκη υλικών?
 • να ασχολούνται με την κατασκευή, την εξόρυξη, την εκτόξευση, την κατασκευή συσσωρευτών,
 • να παράγει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του δικτύου αποχέτευσης, εργασίες ανύψωσης φορτίων κοντά στα κτίρια.
 • να πραγματοποιείτε κοντά στα δίκτυα που βρίσκονται κοντά σε υδάτινα σώματα, την κίνηση του εδάφους, την εμβάπτιση του πυθμένα, την εμβάπτιση στερεών, την υστέρηση διαστολής, τις αλυσίδες, τις άγκυρες των οχημάτων νερού.

Η ζώνη ασφαλείας + οι αποχετεύσεις έχουν τα δικά τους όρια, τα οποία καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά κανόνα, τα όρια ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά ακριβείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι συνέπειες της μη γνώσης της ύπαρξης προστατευόμενων περιοχών

Η κατάρρευση του εδάφους στην προστατευόμενη περιοχή

Στη ζωή μας είναι συχνά δυνατό να βλάψουμε τα εξωτερικά τμήματα του συστήματος αποχέτευσης, τα οποία υπερβαίνουν τον αριθμό των περιπτώσεων στις γραμμές επικοινωνίας, την παροχή ηλεκτρισμού ή την παροχή νερού.

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι παραγωγοί οικοδομικών και γηπέδων έργων πραγματοποιούν τις ενέργειες χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα, ενώ βλάπτει το αποχετευτικό σύστημα.

Ποιος είναι ο λόγος αυτής της άγνοιας; Εγκατάσταση προειδοποιητικά σημάδια για την παρουσία στο έδαφος, για παράδειγμα, ένα σωλήνα ή καλώδιο, είναι ευθύνη των οργανώσεων που λειτουργούν την εγκατάσταση.

Οι περιπτώσεις τοποθέτησης υδατογραφήσεων προβλέπονται στον Κώδικα Υδάτων, ειδικά σήματα - σε άλλους κανονισμούς και νόμους.

Αλλά η περίπτωση της τοποθέτησης του σημείου που βρίσκεται η ζώνη αποχέτευσης στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται.

Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση βλάβης στις επικοινωνίες, η ευθύνη βαρύνει την περίπτωση μη εγκατάστασης του σημείου - ο φορέας εκμετάλλευσης, σε περίπτωση παραβίασης του σημείου - τον κατασκευαστή του έργου. Νομικά διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες των αποχετευτικών συστημάτων θα πρέπει να επισημαίνονται με πινακίδες στη νεκρή ζώνη.

Προσοχή παρακαλώ. Εντούτοις, σε περίπτωση βλάβης στα δίκτυα αποχέτευσης και δομές για τον κατασκευαστή των έργων, η διοικητική ευθύνη προβλέπεται από το νόμο (διοικητικός κώδικας, άρθρο 7.7).

Αυτό αφορά τις άμεσες ζημίες στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Εάν οι ενέργειες του κατασκευαστή των έργων εκτός από τις βλάβες στο σύστημα έχουν οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τότε αυτό είναι ένα άλλο είδος αδικήματος που φέρει διαφορετική ευθύνη.

Συμβούλιο. Έτσι, για να μην καταλήξετε σε μια δύσκολη κατάσταση, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά το έδαφος στο οποίο σχεδιάζεται κάποιος τύπος εργασίας.

Η ανάλυση του εδάφους για την παρουσία γραμμών αποχέτευσης και προστατευόμενων περιοχών μπορεί να ληφθεί από την τοπική οργάνωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Είναι καλύτερο να εξοικειωθείτε με το αντίγραφο του σχεδίου. Υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη ασφαλείας είναι παρούσα στην περιοχή, είναι αναγκαία η εργασία για την απόκτηση άδειας.

Κανονιστικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωνών ασφαλείας

Ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν κοντά σε δίκτυα αποχέτευσης και ποιες απαγορεύονται; Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από το SNIP (40-03-9, 3.05.04-85, 2.05.06-85).

Προσοχή παρακαλώ. Οι υγειονομικοί κανόνες και κανόνες ορίζουν γενικές απαιτήσεις και πρότυπα. Ειδικές αξίες και κανόνες για την περιοχή καθορίζονται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η προστατευτική ζώνη του συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση στις πλευρικές πλευρές του αποχετευτικού δικτύου είναι 5 m.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργανισμών ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης, στα ανοικτά εδάφη, τα περάσματα δρόμου, δημιουργείται μια ζώνη ασφαλείας:

 • κοντά σε δίκτυα που δεν υπερβαίνουν τη διάμετρο των 600 mm - 5 m από τα εξωτερικά τοιχώματα του αγωγού ή από το εξωτερικό προεξέχον σημείο της δομής.
 • κοντά σε αυτοκινητόδρομους διαμέτρου άνω των 1000 mm - 10-25 μέτρα από τις δομές ή τους σωλήνες επικοινωνίας, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου και του εδάφους.

Απαγορεύεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων στο έδαφος της ζώνης προστασίας:

 • να δημιουργήσουν προσωρινές ή μόνιμες δομές ·
 • να οργανώνει χώρο στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα ·
 • να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής ·
 • τους θάμνους των φυτών και τα δέντρα σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αγωγό.
 • Αυξήστε ή μειώστε την υπάρχουσα στάθμη του εδάφους με κοπή ή επένδυση.
 • να εξοπλίσει πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με προσωρινή ή μόνιμη επιφάνεια του οδοστρώματος ·
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης κοντά στο δίκτυο αποχέτευσης δικτύου (δυνατότητα χρήσης - σε απόσταση 15 μέτρων) ·
 • να αποκλείουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φρεάτια, δίχτυα ·
 • βάλτε το υπόγειο σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από τους υφιστάμενους συλλέκτες αποχέτευσης.

Καθήκοντα του κατασκευαστή των έργων

Τα συστήματα αποχέτευσης εργασίας αποτελούν εγγύηση καλής υποστήριξης της ζωής των αστικών πολιτών και ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο προστασίας της ζώνης, ο διοργανωτής των έργων αυτών υποχρεούται:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των κανόνων ·
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη ζώνη έργων που εκτελούνται από τις ενέργειές τους ·
 • σε περίπτωση αποκλίσεων σε είδος με την ανάλυση που παρείχαν οι οργανώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, να λάβουν προφυλάξεις και να αναστείλουν την εργασία έως τη λήψη μεταγενέστερης απόφασης.
 • έγκαιρη αφαίρεση του χιονιού, του πάγου, των σκουπιδιών για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.
 • όταν παραδίδεται το αντικείμενο, να προσκαλείται εκπρόσωπος της αρχής που εξέδωσε την άδεια στην επιτροπή.

Τα μέτρα αυτά αφορούν κατασκευαστές έργων που λειτουργούν σε ανοικτά εδάφη.

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, σύμφωνα με το SNIP, η ζώνη ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες ισούται με ένα σήμα 5 μέτρων από τα πλευρικά τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης.

Αυτή η τιμή ισχύει για σύστημα αυτόματης ροής και αποστράγγισης πίεσης. Επιπλέον, το μέγεθος της ζώνης προστασίας επηρεάζεται από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. υψηλό σεισμικό κίνδυνο του χώρου.
 2. καθεστώς χαμηλής μέσης ετήσιας θερμοκρασίας μιας συγκεκριμένης περιοχής.
 3. υψηλή υγρασία ή αδυναμία του εδάφους.

Συνήθως, οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν στην περίπτωση αυτή μια αύξηση της τιμής των πέντε μέτρων.

Η ζώνη προστασίας των καταιγίδων είναι εγκατεστημένη με παρόμοιο τρόπο. Για πληροφορίες: ο αποχετευτικός αγωγός είναι σχεδιασμένος να δέχεται καθαρά βιομηχανικά και ατμοσφαιρικά απόβλητα υπό καθαρό περιβάλλον, τα οποία δεν απαιτούν καθαρισμό πριν από την εκφόρτωση.

Εάν κρίνουμε τη ζημιά στον αποχετευτικό αγωγό, τότε μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην εσφαλμένη χρήση της προστατευτικής ζώνης αλλά και στις τεχνικές παραβιάσεις στην εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης αυτού του τύπου.

Συμβούλιο. Έτσι, κατά την εγκατάσταση των ομβρίων υδάτων, αλλά και άλλων τύπων λυμάτων, είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τις υπάρχουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε εργασία, είναι πιθανές ορισμένες αποκλίσεις και ελαττώματα, αλλά το μέγεθος τους δεν πρέπει να επηρεάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης.

Με τις στιγμές εξασφάλισης της ασφάλειας των αποχετευτικών δικτύων αστικού τύπου, το ταξινομήσαμε.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στις ζώνες προστασίας των υδάτων, τα πρότυπα SNIP ορίζουν ότι το σύστημα αποχέτευσης στη ζώνη προστασίας των υδάτων πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

 • από την άκρη των υδάτων του ποταμού σε απόσταση 250 μ.
 • από τις ακτές της λίμνης - 100 μ.
 • από υπόγειες πηγές νερού - 50 μ.

Επίσης καθορίζονται οι απαιτήσεις για αμοιβαία τοποθέτηση δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης:

 1. απόσταση 10 m για τα δίκτυα ύδρευσης, η διάμετρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1000 mm ·
 2. απόσταση 20 m για σωλήνες νερού με μεγάλη διάμετρο.
 3. απόσταση 50 m σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων αποχέτευσης σε υγρό έδαφος, ενώ η διάμετρος τους δεν έχει σημασία.

Συμβούλιο. Είναι καλύτερο να τοποθετείται το αποχετευτικό δίκτυο στο έδαφος προστατευόμενων υδάτινων σωμάτων με περιθώριο 10% της απόστασης από τους απαιτούμενους κανονιστικούς δείκτες.

Αυτό συμβαίνει λόγω της συχνής εμφάνισης μη συμμόρφωσης της δημιουργίας ζωνών ασφαλείας σε είδος με ένα σχηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι οι διοργανωτές του αποχετευτικού δικτύου των αυτόνομων και των παραγωγών έργων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις απαιτήσεις του SNIP και να μην ξεχνάμε τις αποφάσεις των τοπικών νομοθετών που αναφέρονται επίσης σε γενικές απαιτήσεις.

Κατά τον εντοπισμό παραβιάσεων, οι αρχές ελέγχου πρέπει να υποβάλουν καταγγελία στους παραβάτες.Επόμενο Άρθρο
Πώς να συνδέσετε την τουαλέτα με τον αποχετευτικό αγωγό: επιλογές και σχέδια