Ποια είναι η ζώνη προστασίας του συστήματος ύδρευσης + οι κανόνες για τον καθορισμό των ορίων της


Όλοι μας δεν μπορούμε παρά να φροντίσουμε για την ποιότητα του νερού στο σωλήνα νερού, το οποίο πίνουμε και χρησιμοποιούμε για οικιακές και οικιακές ανάγκες. Σχετικά με την καθαριότητα θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για και στο σκυρόδεμα, όπου υπάρχει μια πρόσληψη νερού, και στα δίκτυα ύδρευσης.

Προστατεύστε από τη ρύπανση απαιτεί όχι μόνο την εισαγωγή νερού, η ζώνη προστασίας του σωλήνα νερού καθ 'όλο το μήκος του πρέπει να εκπληρώσει πλήρως τη λειτουργία του.

Τρεις ζώνες της ζώνης υγειονομικής προστασίας

Για την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργείται μια ζώνη υγειονομικής προστασίας (ZSanO) γύρω από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Η ζώνη προστασίας για την υγιεινή περιλαμβάνει το σχηματισμό 3 ζωνών:

 • αυστηρό καθεστώς - αριθμός 1 ·
 • περιοριστικό - αριθμός 2.
 • Παρατήρηση - №3.

Σε αυστηρή λειτουργία, άμεσα προστατευμένες εγκαταστάσεις ανάληψης νερού και ο χώρος της άντλησης νερού από τυχαία ή σκόπιμη βλάβη. Ο δεύτερος περιοριστικός ιμάντας έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την πηγή του νερού από τη μικροβιακή μόλυνση και η τρίτη είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του επιπέδου χημικής μόλυνσης.

Εάν η πρώτη ζώνη μπορεί να περιγραφεί χειροκίνητα, λειτουργώντας με ένα μικρό αριθμό ρυθμιστικών αριθμών, ο δεύτερος και ο τρίτος ιμάντας προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα πολύπλοκων υδροδυναμικών υπολογισμών με περίπλοκη τεχνική. Είναι πολύ πιο βολικό να κυριαρχήσει το πρόγραμμα υπολογιστή AMWELLS, αλλά προς το παρόν θα εξετάσουμε τις γενικές αρχές κατασκευής ζωνών υγειονομικής προστασίας σε διάφορες εκδόσεις.

# 1: Για παροχή νερού από ανοικτή πηγή

Ας πούμε ότι το νερό εισέρχεται στην παροχή νερού από τον ποταμό - είναι μια ανοιχτή (ή επιφάνεια) πηγή. Η πρώτη ζώνη καθορίζεται από τη θέση των εγκαταστάσεων πρόσληψης νερού (στοιχεία κεφαλής του συστήματος παροχής νερού). Σε αυτά προσθέτουμε 180-200 μέτρα ενάντια στο ρεύμα και 90-100 μέτρα κατά μήκος του ρεύματος. Η πρόσληψη νερού και η παρακείμενη περιοχή νερού ελέγχονται από παραστρατιωτικούς φρουρούς, εδώ απαγορεύεται η εύρεση ξένων.

Καθορίζοντας το μήκος, ας δούμε το πλάτος της παράκτιας ταινίας, που εμπίπτει στο ZanO. Μπορεί να υπάρχουν 50 και 200 ​​μέτρα με την κατάσχεση της απέναντι ακτής, η οποία εξαρτάται από την ισχύ του ίδιου του ποταμού. Κατά μήκος ενός μεγάλου και βαθιού καναλιού με εντατικό ρεύμα, δεν απομονώνονται πάνω από 50 μέτρα από την ακτή και στις δύο πλευρές. Και αν ο ποταμός είναι μικρός - μέχρι 150 μέτρα και πάνω. Αυτό περιλαμβάνει το πλάτος των δύο παράκτιων άκρων και του ίδιου του ποταμού.

Όταν η πρόσληψη μια μεγάλη λίμνη, λεκάνη νερό, όταν η απέναντι ακτή πολύ μακριά, προς όλες τις κατευθύνσεις, μέτρηση 100 μ. Αποδεικνύεται την ομοιότητα με την ακτίνα του κύκλου, και κάποιες από αυτές περνά μέσα από το νερό. Το όριο νερού της ζώνης σημειώνεται με σημαντήρες και σημαδούρες με φωτισμό.

Η δεύτερη ζώνη είναι η επικράτεια που ακολουθεί αμέσως μετά την πρώτη ζώνη και είναι δίπλα της. Υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς: απαγορεύονται τα φυτά και η βιομηχανική παραγωγή, οι αγροτικές εκτάσεις, η κατασκευή, η ανάπτυξη παραλιών και οι χώροι μαζικής προαστιακής αναψυχής. Για να μάθετε πού να τοποθετήσετε το όριο της δεύτερης ζώνης προς τα πάνω, θα πρέπει να μελετήσετε την ικανότητα του νερού του ποταμού να αυτο-καθαρισμού.

Κατά μέσο όρο, ο ποταμός ανακυκλώνει τη μόλυνση από 3 έως 5 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ρεύμα του ποταμού δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να φτάσει μολυσμένο νερό στο σημείο της πρόσληψης νερού, ο αυτοκαθαρισμός θα πρέπει να συμβεί νωρίτερα. Εάν μεταφράσουμε σε ένα χιλιόμετρο, τότε για να συμπεριλάβουμε στη δεύτερη ζώνη 20-35 χιλιόμετρα του καναλιού για μεγάλα και 35-60 χιλιόμετρα για μικρά ποτάμια πάνω από την πρόσληψη νερού είναι αρκετά.

Και κάτω από τα σύνορα θα περάσει σε απόσταση 250-300 μ. Από την πρόσληψη νερού. Εδώ πρέπει να αποκλείεται η αντίστροφη μετακίνηση του νερού από το ρεύμα λόγω του ανέμου.

Η τρίτη ζώνη - περιλαμβάνει πόλεις, χωριά, χωριά, που τροφοδοτούνται με νερό από αυτή την πηγή, το έδαφος χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, αλλά οι περιορισμοί αυτοί, όπως στον πρώτο και τον δεύτερο, δεν υπάρχουν πλέον.

# 2: Για την παροχή νερού από μια υπόγεια πηγή (πηγάδι)

Στην παραλλαγή με μια υπόγεια πηγή απαιτείται επίσης μια ζώνη υγειονομικής προστασίας. Για ρηχά πηγάδια νερού αποκαλύπτοντας τα ιζήματα υδροφόρο ορίζοντα, ζώνη υψηλής ασφάλειας περικυκλώνεται ακτίνα 50 m, και για τα βαθιά πηγάδια φθάνει τον υδροφόρο ορίζοντα σε αυτόχθονες βράχους, το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ήμισυ - 25 m.

Δεν μπορεί να υπάρξουν περιττές εγκαταστάσεις, εκτός από τον πρωτεύοντα σταθμό άντλησης, τον πύργο νερού, το ελάχιστο των βοηθητικών κτιρίων.

Επιφάνεια και αποχετεύσεις πρέπει να κινηθεί έξω από τα όρια, και το ίδιο το τοπίο της περιοχής, φυτεύουν δέντρα και τους θάμνους, περίφραξη να επισυνάψουν, ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση ειδικές μεταφορές με ομάδες υπηρεσίας για την εξάλειψη πιθανών απρόβλεπτων προβλημάτων, τα σχεδιαζόμενα μέτρα για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.

Η δεύτερη ζώνη καθορίζεται έτσι ώστε η ρύπανση λόγω της όριά της δεν μπορεί να διεισδύσει σε υπόγεια υδροφόρα στρώματα και να φτάσει την πρόσληψη νερού κατά τη διάρκεια της περιόδου από 100 έως 400 μέρες - το ειδικό μέγεθος αυτό υπολογίζεται με βάση τους νόμους της υδροδυναμικής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και των κλιματικών παραγόντων.

Η τρίτη ζώνη είναι η ζώνη της ενεργού ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρείται ότι η μετακίνηση της ρύπανσης από την περιοχή αυτή προς την πρόσληψη νερού θα είναι αργή και θα διαρκέσει περισσότερο από τη προγραμματισμένη ζωή του φρέατος (25-50 χρόνια).

Οι υγειονομικών ζωνών προστασίας σε χάρτες, πληροφορίες σχετικά με αυτές δημοσιεύεται, και η ζώνη υψηλής ασφαλείας είναι σημειωμένα με όλα τα είδη των προειδοποιητικών πινακίδων και τα σημάδια στο έδαφος, περιβάλλεται με ένα στερεό φράχτη, ματιών με συρματοπλέγματα, κ.λπ.

# 3: Για δομές και γραμμές νερού εκτός της πρόσληψης νερού

Εκτός από τα εδάφη που σχετίζονται με την πρόσληψη νερού από πηγές, υπάρχουν ζώνες αυστηρής υγειονομικής ασφάλειας γύρω από αυτά τα υδατικά έργα:

 • ανταλλακτικές δεξαμενές, σταθμοί φίλτρων - 30 m.
 • πύργος νερού - 10 μ.
 • εγκαταστάσεις αντλιών, αποθήκες χλωρίου και αντιδραστηρίων, δεξαμενές καθίζησης κ.λπ. - 15 m.

Κατά μήκος των καναλιών νερού, τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τις ζώνες ασφαλείας. Το πλάτος τους κυμαίνεται από 10 έως 50 μ. Και εξαρτάται από το πόσο ψηλά τα υπόγεια ύδατα ανεβαίνουν, ποια είναι η διάμετρος του αγωγού ύδρευσης. Εάν η διατομή του σωλήνα δεν υπερβαίνει το 1 m, αρκεί μια λωρίδα πλάτους 10 m, διότι για σωλήνα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1 m το πλάτος της ταινίας διπλασιάζεται και για υψηλά υπόγεια ύδατα - μέχρι 50 m, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σωλήνα.

Όταν ο αγωγός ύδρευσης τοποθετείται πάνω σε ήδη οικοδομημένες περιοχές, επιτρέπεται η μείωση της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών, εάν η υγειονομική επιδημιολογική υπηρεσία δεν αντιταχθεί.

Ειδικότητα των απαγορεύσεων εντός των ορίων του ZSANO

Οι αυστηρότερες απαιτήσεις επιβάλλονται στις ζώνες αυστηρού καθεστώτος (η πρώτη ζώνη). Στο έδαφός τους να ανεγερθεί κτίρια και κατασκευές, σκάβοντας χαρακώματα ή άλλα μέσα για να πάει βαθιά στο έδαφος για να αποθηκεύσετε όλα τα υλικά, ισχύουν λιπάσματα, απόβλητα, μειώνοντας πράσινο φυτείες, τη διατροφή των ζώων, να ασκούν αλιευτικές και να εξοπλίσει αγκυροβόλια για σκάφη, κολύμβηση.

Ένας εκτεταμένος κατάλογος απαγορεύσεων γίνεται για τη δεύτερη ζώνη φρουράς. Οι εργασίες κατασκευής και εκτόξευσης, οι σωληνώσεις οδήγησης και άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν δονήσεις απαγορεύονται. Δεν μπορείτε να χωματερή αποχετεύσεις, να αναπτύξουν τα έγκατα της γης, κόβονται τα δάση, να τοποθετήσει αποθήκες φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, να οργώσουν μέχρι παρθένο έδαφος, την αποστράγγιση βάλτους.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση χώρου για βοοειδή βοοειδών, ενσίρωμα και κοπριά κοπριάς, σύμπλεγμα ζώων και πουλερικών κλπ. Αποκλείστηκε η χρήση της επικράτειας ασφαλείας για διαβίωση, υπαίθριες δραστηριότητες, αθλητικές εκδηλώσεις. Απαγορεύεται να τραβούν γραμμές νερού κατά μήκος της επικράτειας των χώρων υγειονομικής ταφής, των πεδίων διήθησης, κοντά στα νεκροταφεία.

Η λεπτότητα της τοποθέτησης του συστήματος αποχέτευσης σε σχέση με το σύστημα ύδρευσης

Τα ατυχήματα στα δίκτυα αποχέτευσης είναι συχνά φαινόμενα και ο λόγος δεν είναι μόνο η φυσική φθορά των σωληνώσεων και των συστημάτων. Η αποχέτευση, όπως ένας σωλήνας νερού, έχει μια ζώνη ασφαλείας, αλλά δεν είναι σύνηθες να ορίζουν σημεία και σημάδια. Η παρουσία σωλήνων αποχέτευσης και η θέση τους πρέπει να κριθούν με πηγάδια, κλειστά με τεράστια μεταλλικά καλύμματα με την ένδειξη "K" ή "GK".

Πριν ξεκινήσετε την εκσκαφή στη ζώνη αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να μελετήσετε τα σχέδια και τα σχέδια των μηχανικών επικοινωνιών, να λάβετε τις κατάλληλες συστάσεις και διαβουλεύσεις με τους ειδικούς.

Διαφορετικά, είναι εύκολο να σπάσει ο σωλήνας αποχέτευσης με μία απρόσεκτη ώθηση του κάδου του εκσκαφέα και ποιος θα υπολογίσει στη συνέχεια τις απώλειες και το κόστος υλικών της ανάκτησης; Και αν υπάρχει ένας αγωγός νερού κοντά, οι ζημιές και οι αρνητικές συνέπειες αυξάνονται πολλές φορές.

Η ζώνη ασφαλείας του δικτύου αποχέτευσης καθορίζεται ανάλογα με την διατομή του σωλήνα:

 • διάμετρο έως 0,6 m - όχι μικρότερη από 5 μέτρα και στις δύο κατευθύνσεις.
 • από 0,6 έως 1,0 m και περισσότερο - σε 10-25 μέτρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν σεισμολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, του κλίματος και των μηνιαίων μέσων θερμοκρασιών, υγρασίας και κατάψυξης του εδάφους, χαρακτηριστικά του εδάφους. Η ύπαρξη δυσμενών παραγόντων αποτελεί ευκαιρία για την αύξηση της ζώνης ασφαλείας.

Ρυθμιζόμενη και η απόσταση από τα δίκτυα αποχέτευσης που βρίσκονται κάτω από το έδαφος, από τέτοια αντικείμενα:

 • από οποιαδήποτε θεμέλια, το αποχετευτικό δίκτυο πρέπει να προστατεύεται κατά 3-5 μέτρα (για πιέσεις μεγαλύτερες από τη ροή βαρύτητας).
 • από τις δομές στήριξης, τους φράχτες, τις διαβάσεις, η απόσταση είναι από 1,5 m έως 3,0 m.
 • από τη σιδηροδρομική γραμμή - 3,5-4,0 μ.
 • από το οδικό άξονα στην οδόστρωμα - 2,0 m και 1,5 m (πρότυπα για αποχέτευση υπό πίεση και βαρύτητα).
 • από τάφρους και κυψελίδες - 1-1,5 μ. από το κοντινό άκρο.
 • πόλοι φωτισμού δρόμου, ράφια δικτύων επαφής - 1-1,5 m;
 • υποστήριξη γραμμών υψηλής τάσης - 2,5-3 m.

Τα ψηφία αναφοράς, ακριβείς υπολογισμοί μηχανικής, μας επιτρέπουν να λάβουμε περισσότερα έγκυρα δεδομένα. Εάν οι σωλήνες νερού και αποχέτευσης δεν μπορούν να διασχίσουν, η παροχή νερού πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το σύστημα αποχέτευσης. Όταν αυτό είναι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοστεί, τοποθετείται ένα περίβλημα στους σωλήνες αποχέτευσης.

Ο χώρος μεταξύ του και του σωλήνα εργασίας είναι πυκνά γεμάτος με χώμα. Στην αργιλώδη και πηλό, το μήκος του περιβλήματος είναι 10 μέτρα, στην άμμο - 20 μέτρα. Η διέλευση των επικοινωνιών για διαφορετικούς σκοπούς είναι καλύτερη σε ορθή γωνία.

Κατά το άνοιγμα των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης σε σχέση με την επισκευή, επιτρέπεται η εφαρμογή της τεχνικής στην εκσκαφή σε ένα ορισμένο βάθος. Το τελευταίο μέτρο της στρώσης γης πάνω από το σωλήνα αφαιρείται με το χέρι χωρίς να χρησιμοποιείται κάποιο εργαλείο με κραδασμούς και κραδασμούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης λυμάτων, αλλά στην πόλη οι απαιτήσεις είναι λιγότερο αυστηρές. Σε αστικές συνθήκες, όταν υπάρχει παράλληλη αναγκαστική ρύθμιση των κύριων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να αντέχουν τις ακόλουθες αποστάσεις:

 • 10 m για σωλήνες διαμέτρου έως 1,0 m.
 • 20 m με διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερη από 1,0 m.
 • 50 m - σε υγρό έδαφος σε οποιαδήποτε διάμετρο σωλήνα.

Για τους λεπτότερους σωλήνες οικιακής αποχέτευσης, η απόσταση από άλλα υπόγεια βοηθητικά μέσα καθορίζεται από τα πρότυπά τους:

 • μέχρι την παροχή νερού - από 1,5 έως 5,0 m, ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων.
 • έως συστήματα αποστράγγισης βροχής - 0,4 m.
 • μέχρι τα δίκτυα αερίου - από 1,0 έως 5 μ.
 • σε καλώδια που βρίσκονται υπόγεια - 0,5 μ.
 • στην εγκατάσταση θέρμανσης - 1,0 m.

Η τελευταία λέξη για τον τρόπο εξασφάλισης της ασφαλούς συνύπαρξης ύδρευσης και αποχέτευσης αφήνεται στους ειδικούς των επιχειρήσεων διαύλων ύδρευσης. Όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στη διαδικασία σχεδιασμού και να μην επιπλέουν στο στάδιο της λειτουργίας.

Κατάλογος κανονιστικών εγγράφων

Η υποχρεωτική δημιουργία του ZASO με κατανομή στις ζώνες καθορίζεται από το νόμο «περί υγιεινής και επιδημιολογικής ευημερίας του πληθυσμού» (αριθ. 52FZ, 30.03.99). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η ανάπτυξη του ZSanO της πηγής νερού πρέπει να προστεθεί στο έργο για τη λειτουργία του αγωγού ύδρευσης και θα πρέπει να επισημοποιηθεί με ξεχωριστό έργο.

Ο σχεδιασμός του ZSANO βασίζεται στο SanPiN με τον κωδικό 2.1.4.1110-02. Αυτό το κανονιστικό έγγραφο καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των ζωνών υγειονομικής προστασίας και περιγράφει τις απαιτήσεις γι 'αυτούς από μια θέση αποχέτευσης και επιδημιολογίας. Παραβλέποντας τους κανόνες και τους κανόνες που προδιαγράφονται στο SanPiN 2.1.4.1110-02, είναι γεμάτος με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης εστιών σοβαρών μολυσματικών ασθενειών, μαζικών δηλητηριάσεων, επιδημιών.

Και θα είναι χρήσιμα μέσα με την SNIP ακρωνύμιο: 40-03-99 (νέα έκδοση 2.04.03-85) 2.07.01-89 * 2.07.01-89 * 2.05.06-85 * 3.05.04-85 *, 2.04.02-84 (τμήμα 10 - Ζώνες υγειονομικής προστασίας). Το κτίριο κανονισμούς με αυτούς τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την κατασκευή των οικισμών, μέσω αγωγών.

Κανονιστικά υλικά - η βάση για την ανάπτυξη προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι αστικές και αγροτικές διοικητικές αρχές είναι υπεύθυνες για την έγκριση και την προσαρμογή των κανόνων για το ZSAN.

Ευθύνη για τη μη τήρηση των κανόνων προστασίας

Ζώνες ασφαλείας - ένα είδος εγγύησης της καθαρότητας του νερού και την προστασία του από τη ρύπανση. Η τήρηση των κανόνων που ισχύουν στις ζώνες αυτές αποτελεί ευθύνη όλων των οικονομικών οντοτήτων και των ιδιωτών. Για παραβίαση υπάρχουν τέτοιες κυρώσεις:

 • αποζημίωση για ζημιές - Ο ένοχος πρέπει να αντισταθμίσει τις ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή, αποθήκευση και αποθήκευση υλικών, συσσώρευση σκουπιδιών και αποβλήτων σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα από την παροχή νερού.
 • διοικητικά μέτρα, δηλαδή. πρόστιμα - για παραμέληση των κανόνων κατασκευής, κανόνων, για την ανέγερση κτιρίων και κάθε άλλης κατασκευής χωρίς προηγουμένως εγκριθέν σχέδιο.
 • ποινική ευθύνη για την κατάσχεση γης στις ζώνες υγειονομικής προστασίας.

Είναι ανόητο να δικαιολογείτε, ως δικαιολογία, ότι δεν γνωρίζατε για την τοποθεσία των ζωνών ασφαλείας - αυτό δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη. Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κατασκευή, γη και άλλη εργασία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κανάλι ύδατος και να δείτε πού βρίσκονται οι ζώνες προστασίας σας στον οικισμό και το περιβάλλον σας και ποιες ενέργειες δεν μπορούν να ληφθούν στον επιλεγμένο τόπο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή δυσάρεστων και απροσδόκητων συνεπειών.

Από την πρώτη ZSanO ζώνη πρέπει να επισημαίνονται με προειδοποιητικές πινακίδες, σε περίπτωση απουσίας τους, η ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης στη νεκρή ζώνη βρίσκεται στη λειτουργική οντότητα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος για να κάνει καταγγελία σε αυτούς που εισβάλουν κατά λάθος τον απαγορευμένο έδαφος. Αλλά η παρουσία προειδοποίηση προς τους απαλλάξει τον εαυτό της ευθύνης για παράνομη είσοδο στη υγειονομικής ζώνης και η εφαρμογή υπάρχει οποιαδήποτε ενέργεια ο δράστης δεν θα είναι σε θέση.

Η νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθορίζει το βαθμό ευθύνης και τιμωρίας για όσους παραβιάζουν τα υγειονομικά πρότυπα και τις απαιτήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με αυτό στον Κώδικα RF "Στις διοικητικές παραβιάσεις" (αρ. 195FZ, 30 Δεκεμβρίου 2001). Ειδικότερα, το άρθρο 8.13 αφορά τα ύδατα και την προστασία τους.

Πρόστιμο για τις παραβιάσεις στις ζώνες υγειονομικής προστασίας των σωλήνων νερού και των υδάτινων λήψεων ενός μέσου ατόμου μπορεί να είναι 500 έως 1.000 ρούβλια, ένας υπάλληλος - 1-2 χιλιάδες ρούβλια. Οι κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα είναι από 10 έως 20 χιλιάδες ρούβλια.

Εάν η ζώνη της υγειονομικής προστασίας της δεξαμενής, λίμνη, ποτάμι που εμπλέκονται στην παροχή νερού έχει υποστεί ζημία, τα πρόστιμα είναι υψηλότερα - 1-2 χιλιάδες ρούβλια, 3-4 χιλιάδες ρούβλια και 30-40 χιλιάδες ρούβλια, αντίστοιχα. Η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας ελέγχεται αυστηρά.

Χρήσιμο βίντεο για το θέμα

Τι φαίνεται η αυστηρή ζώνη ασφαλείας:

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα για τον υπολογισμό των ζωνών υγειονομικής προστασίας των υπόγειων υδάτινων λήψεων:

Ας συνοψίσουμε... Οι ζώνες ασφαλείας είναι μια σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία συστημάτων παροχής νερού. Και θα πρέπει να εκπληρώσουν πλήρως τον λειτουργικό τους σκοπό, αν θέλουμε να περάσει καθαρό νερό από τις βρύσες. Όταν οι σταθμοί φιλτραρίσματος στους σωλήνες νερού δεν αντιμετωπίζουν το επίπεδο μόλυνσης, προστίθεται χλωριούχο επιβλαβές για την υγεία νερό απολύμανσης. Δεν είναι καλύτερα να θυμηθούμε την οικολογία και να μην σπάσουμε την τάξη στις ζώνες υγειονομικής προστασίας;

Ο κόσμος της ύδρευσης και αποχέτευσης

όλα για το σχεδιασμό

Ζώνη ασφαλείας, ζώνη υγειονομικής προστασίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

1.Η ζώνη προστασίας νερού και αποχέτευσης

Εάν ο αγωγός νερού περνάει υποβαθμισμένες περιοχές, το πλάτος της προστατευτικής ταινίας (ζώνη υγειονομικής προστασίας) εξαρτάται από την ποιότητα των εδαφών και τη διάμετρο του αγωγού:

 • σε ξηρά εδάφη - 10 m με διάμετρο έως 1000 mm και 20 m για μεγάλα μεγέθη σωλήνων.
 • σε υγρά εδάφη - όχι λιγότερο από 50 m.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις, των οποίων η ζώνη ασφαλείας είναι σε τομείς ανάπτυξη, μπορεί να φέρει ένα επιπλέον περιβαλλοντικό και παραγωγικό φορτίο. Η προστατευτική ζώνη του συστήματος ύδρευσης στους αναπτυξιακούς τομείς μπορεί να μειωθεί με συμφωνία με τις αρχές του SES.
  Νομοθετική καθιέρωση υποχρεωτική ελάχιστο, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μειωθούν:
 • από την ίδρυση κτιρίων και κατασκευών - όχι λιγότερο από 5 μ.
 • από τα θεμέλια των φράχτων, των υπεράκτιων, των στηριγμάτων - όχι λιγότερο από 3 μέτρα.
 • από την πλαϊνή πέτρα του δρόμου - τουλάχιστον 2 μ.
 • από τα στηρίγματα των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - από 1 έως 3 μέτρα, ανάλογα με την ισχύ του δικτύου.

Έτσι, οι ζώνες ασφαλείας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ποικίλουν σε πλάτος, ανάλογα με εξωτερικούς παράγοντες.

2. Ζώνη ασφαλείας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

Οι εγκαταστάσεις αστικής ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν ιδιαίτερη σημασία στην υποστήριξη της ζωής της πόλης.

Για εγκαταστάσεις δικτύου συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης σε περάσματα οδών και σε άλλα ανοικτά εδάφη, καθώς και στα εδάφη των συνδρομητών, τα ακόλουθα ζώνη ασφαλείας:

 • για δίκτυα με διάμετρο μικρότερη από 600 mm - ζώνη 10 μέτρων, 5 m από την κάθε πλευρά του εξωτερικού τοιχώματος των αγωγών ή από τα προεξέχοντα μέρη του κτιρίου, τη δομή.
 • αυτοκινητόδρομους διαμέτρου άνω των 1000 mm - ζώνη 20-50-μετρητή και στις δύο πλευρές του τοιχώματος του αγωγού ή των κτιρίων προεξεχόντων τμημάτων, δομών, ανάλογα με το έδαφος και τον προορισμό του αγωγού. Ο αγωγός νερού πρέπει να περάσει έξω από το χώρο σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το φράκτη.

Βασικές απαιτήσεις για τη ζώνη ασφαλείας

Εντός της ζώνης ασφαλείας χωρίς συμφωνία με το Mosvodokanal απαγορεύεται να παράγει κάθε είδους εργασία, συμπεριλαμβανομένων:

 • την ανέγερση κτιρίων και κατασκευών, μόνιμων και προσωρινών, οργάνωση αποθηκών, χώρων υγειονομικής ταφής, χώρων στάθμευσης ή μηχανισμών οικοδόμησης ·
 • φυτικά δένδρα και θάμνοι σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από τα τοιχώματα των αγωγών.
 • αλλαγή, δηλ. Αύξηση με γέμισμα ή μείωση με κοπή, το υπάρχον επίπεδο της επιφάνειας της γης?
 • να οργανώσει μόνιμα ή προσωρινά πεζοδρόμια από πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • χρησιμοποιούν μηχανισμούς διάτρησης ή πρόσκρουσης σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τον άξονα των αγωγών ή από τα εξωτερικά τοιχώματα άλλων εγκαταστάσεων του δικτύου ·
 • ανεπιθύμητη πρόσβαση και εισόδους στις διαδρομές ύδρευσης και αποχέτευσης, σε φρεάτια, θαλάμους και άλλες κατασκευές.

Χωρίς την άδεια του Mosvodokanal απαγορεύεται:

 • να οργανώσει κάθε είδους συνδέσεις μεταξύ του δικτύου πόλεων της πόλης και των τοπικών πηγών υδροδότησης ·
 • να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στο οδικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • για να ανοίξει το καπάκι του νερού και αποχέτευσης φρεατίων, κατεβαίνουν σε αυτά, κοντά και να ανοίξει τη βαλβίδα στο δίκτυο δρόμο και εισόδους, διοχετευθεί σε πηγάδια χιόνι, σκόνη, χύστε διαφορετικά υγρά.

Βασικές απαιτήσεις για τον συνδρομητή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει από το πάγωμα και να καταστρέψει την είσοδο του αγωγού ύδρευσης μέσα στην εγκατάσταση στο συγκρότημα του μετρητή νερού και στο συγκρότημα του μετρητή νερού.

Στην προεπιλογή από το συνδρομητή στην καθορισμένη ημερομηνία με τις κανονιστικές απαιτήσεις για τη σωστή συντήρηση των υγειονομικών ζωνών προστασίας της ύδρευσης και της αποχέτευσης «Ύδρευσης» έχει το δικαίωμα να φέρει ένα νομοσχέδιο συνδρομητή για το νερό και την αποχέτευση ως παραβάτης του παρόντος κανονισμού..

Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα, την ακεραιότητα και την κανονική τεχνική κατάσταση όλων των συσκευών μεταγωγής για την αποφυγή πλημμυρών των υπογείων σε περίπτωση ατυχήματος για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε περίπτωση υπερχείλισης των υπογείων, που προκαλείται από την έλλειψη των βαλβίδων, πύλες, ερμητικά το κλείσιμο του «ελέγχου», μια δυσλειτουργία των ενδο-house τεχνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην ισορροπία του συνδρομητή, την ευθύνη για την υλική ζημία θα είναι ο συνδρομητής δεν έχει σημασία όπου συνέβη το ατύχημα : στα δίκτυα συνδρομητών ή στο "Mosvodokanal".

 • SanPiN 2.1.4.1110 Παράγραφος 2.4.3 (α, β).
 • SP 18.13330.2011 - Πίνακας 6, Πίνακας 7 (παράγραφος 1)
 • Διάταγμα της κυβέρνησης της Μόσχας της 17ης Αυγούστου 1993 αριθ. 798 (ρήτρες 3.1-3.7)

Ζώνη ασφαλείας τροφοδοσίας νερού: Αποσπάστε. Πόσα μέτρα σε κάθε κατεύθυνση; Περιγραφή

Το νερό είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος. Όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα του ανθρώπου βασίζεται στο νερό, χωρίς να πέφτει όλη η ζωή στον πλανήτη μας, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Η ποιότητα του νερού έχει μεγάλη σημασία. Συνδέεται με το περιβάλλον και τον τόπο εξόρυξης.

Παράδοση του πόρου σε σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. παράγεται από κορμούς σωλήνων.

Είναι ανθρώπινη φύση να καταστρέφει το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ζώνη προστασίας νερού.

Ποια είναι η ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου;

Η Ρωσία είναι μια χώρα με σοβαρή περιβαλλοντική κατάσταση. Οι τεράστιες ζημιές επιβάλλονται από τη βιομηχανία και άμεσα από τον άνθρωπο. Εκπομπές αποβλήτων, ρύπανση της ακτογραμμής, απόρριψη λυμάτων σε δεξαμενές, έλλειψη συστημάτων αποστράγγισης, παραβίαση των προδιαγραφών κατασκευής, διάθεση αποβλήτων σε χώρους πρασίνου, χρήση χημικών ουσιών - όλα αυτά βλάπτουν τις πηγές νερού.

Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Οικολογίας στη Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνες προστασίας για παροχή νερού. Τα ζωνικά όρια καθορίζονται σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία. Τα πρότυπα προέρχονται και δικαιολογούνται από περιβαλλοντολόγους. Ο στόχος του κράτους είναι να προστατεύσει τον πόρο, να αποτρέψει τις αλλαγές στη χημική σύνθεση του νερού και να εγγυηθεί την ασφαλή παροχή νερού.

Κατηγορίες της ζώνης ασφαλείας του υδραγωγείου

Η ζώνη υγειονομικής προστασίας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Για παροχή νερού από ανοικτή πηγή
 2. Για την παροχή νερού από πηγάδι
 3. Για γραμμές νερού εκτός της εισαγωγής νερού.

Κάθε ζώνη αποτελείται από τρεις ζώνες.

Το νερό προέρχεται από μια ανοιχτή πηγή (ποτάμι, λίμνη)

Πρώτη ζώνη

Η ίδια η δομή της πρόσληψης νερού είναι η πρώτη ζώνη (αυστηρό καθεστώς), το προστατευόμενο αντικείμενο. Η παραμονή στο έδαφος επιτρέπεται μόνο στους υπαλλήλους. Η γειτονική περιοχή υπόκειται σε προστασία. Το μέγεθος της προστατευόμενης περιοχής καθορίζεται από την κλίμακα της πηγής.

Η δεύτερη ζώνη (περιοριστική)

Υπάρχει μια επέκταση του πρώτου. Όλοι οι τύποι κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών, απαγορεύονται. Το όριο του ιμάντα καθορίζει την ικανότητα της δεξαμενής να καθαρίζεται αυτόματα. Ο ρυθμός καθαρισμού του νερού εξαρτάται από την ένταση της κίνησης του νερού και τον όγκο της πηγής.

Η τρίτη ζώνη (παρατηρητική)

Αποτελείται από όλους τους οικισμούς που συνδέονται με αυτή την πηγή. Η ζώνη χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, αλλά δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί.

Προειδοποίηση και απαγόρευση σημείων εντοπίζονται στα σύνορα κάθε προστατευόμενης περιοχής.

Οι ζώνες αυστηρού ελέγχου περικλείονται από ένα συνεχές φράκτη.

Παροχή νερού από το πηγάδι

Η πρώτη ζώνη καθορίζει το βάθος του φρέατος

Επιτρεπόμενα κτίρια:

 • σταθμό αντλίας,
 • πύργος νερού,
 • βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Το έδαφος απαιτεί περίφραξη. Οι αποχετεύσεις (αποστράγγιση και επιφάνεια) εκκενώνονται. Ο υπόλοιπος χώρος πρόκειται να διαμορφωθεί. Εξοπλισμένος δρόμος πρόσβασης για ειδικά οχήματα.

Ζώνη συγκράτησης

Εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία φθάνει η πρόσληψη νερού. (100-400 ημέρες) Η μέτρηση καθορίζεται από έναν ειδικό τύπο.

Ζώνη παρατήρησης

Όλες οι περιοχές του πληθυσμού. Η αναμενόμενη παραγωγή του πόρου από το πηγάδι είναι 25-50 χρόνια. Αυτή η περίοδος είναι μικρότερη από την ταχύτητα μετακίνησης των ρύπων.

Οι προστατευόμενες ζώνες υγειονομικού ελέγχου αναφέρονται στους χάρτες.

Για δομές και γραμμές νερού έξω από την πρόσληψη νερού

Οι ακόλουθοι τύποι δομών υπόκεινται σε αυστηρή προστασία των καθεστώτων

 • Σταθμοί φιλτραρίσματος νερού, εφεδρικές δεξαμενές
 • Πύργοι νερού
 • Εγκαταστάτες, χώροι αποθήκευσης χημικών, μονάδες άντλησης

Και στις δύο πλευρές των υδάτων υπάρχουν ζώνες προστασίας. Το μέγεθος του ιμάντα εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα υπόγεια ύδατα και τη διάμετρο των αγωγών ύδρευσης. Από 10 έως 50 μέτρα.

Η εγκατάσταση ενός αγωγού νερού σε μια καλά ανεπτυγμένη περιοχή επιτρέπει τη μείωση του μεγέθους της υγειονομικής ζώνης, σε συντονισμό με την υγειονομική επιδημιολογική παρακολούθηση.

Τα όρια των προστατευόμενων περιοχών καθορίζονται σύμφωνα με το ισχύον SanPiN (υγειονομικοί κανόνες και κανονισμοί) 2.1.4.1110-02

Το ελάχιστο μέγεθος των συνόρων της προστατευόμενης περιοχής δεν επιτρέπει παραβιάσεις:

 • από την ίδρυση του κτιρίου - από 5 μ.
 • από φράχτες, θεμέλια, διαβάσεις, υποστηρίγματα - από 3 μ.
 • Από τον διαχωρισμό δρόμων - από 2 μ.
 • από εγκαταστάσεις γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αέρα) - από 1 έως 3 μέτρα, ανάλογα με την ισχύ του δικτύου.

Για παραβίαση των κανόνων των υγειονομικών ζωνών εφαρμόζονται κυρώσεις

 • Με τη μορφή υλικής τιμωρίας. Το ποσό καθορίζεται από την κλίμακα της ζημίας.
 • Με διοικητικά πρόστιμα κατά παράβαση των κανόνων και των κανόνων κατασκευής. Και επίσης για την μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή αντικειμένων.
 • Στέρηση της ελευθερίας (ποινική τιμωρία) για κατάσχεση εδάφους σε ζώνες ασφαλείας

Η εφαρμογή του SanPin από κάθε άτομο εγγυάται την καθαρότητα του πόρου και τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης.

CadSupport

Όλα για BIM, CAD, ERP

Αστική κατασκευή - Ζώνες ασφαλείας εξωτερικών δικτύων μηχανικής

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Ζώνη ασφαλείας δικτύων θέρμανσης

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ζώνη ασφαλείας ηλεκτρικής γραμμής

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Ζώνη ασφαλείας του συστήματος παροχής νερού - απαιτήσεις και πρότυπα

Κάθε σύγχρονο σύστημα διάθεσης λυμάτων αποκρύπτει έναν πιθανό κίνδυνο για το πόσιμο νερό και το περιβάλλον στο σύνολό του.

Ο σωλήνας εκροής για απόρριψη νερού

Για το σκοπό αυτό εισήχθη μια ιδιαίτερη ιδέα - η προστατευτική ζώνη του συστήματος παροχής νερού.

Γιατί χρειάζομαι ζώνη ασφαλείας;

Η περιοχή στην οποία διέρχεται η αποστράγγιση των σωληνώσεων του συστήματος αποχέτευσης πρέπει να είναι εξοπλισμένη σύμφωνα με τους κανόνες του SNiP. Η SNiP στους κανονισμούς της έχει καθορίσει δεδομένα σχετικά με την επιτρεπόμενη έκταση της προστατευόμενης περιοχής και τα πρότυπα για τον καθορισμό της.

Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με το SNiPu, στην προστατευόμενη ζώνη αποχέτευσης απαγορεύεται η κατασκευή, η τοποθέτηση δέντρων και η εκτέλεση κάποιου άλλου καταλόγου έργων.

Κάθε κάτοικος γνώρισε το καθιερωμένο σημείο, στο οποίο αναφέρεται ότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή. Εκτός από τη δίοδο των σωλήνων αποχέτευσης, τέτοιες πλάκες τοποθετούνται όπου, για παράδειγμα, τοποθετείται ένα καλώδιο υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SNIP, σε έναν τέτοιο χώρο απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ασυντόνιστων έργων γης.

Σημάδι ζώνης προστασίας νερού

Η ζώνη ασφαλείας για αποχετεύσεις προορίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος από πιθανές αρνητικές συνέπειες και για να εξασφαλιστεί ότι ο αγωγός προστατεύεται αξιόπιστα από τυχαίες ζημιές.

Κανόνες προστασίας των κυρίων αγωγών

Κάτω από τις ζώνες προστασίας του αποχετευτικού δικτύου σύμφωνα με το SNIP νοούνται τα εδάφη που περιβάλλουν τα κτίρια από τα οποία προέρχονται οι αγωγοί αποχέτευσης. Εντός των ορίων αυτών των ζωνών απαγορεύεται η παραγωγή:

 • Μη εξουσιοδοτημένη φύτευση δέντρων.
 • Άνοιξη οπών ή τάφρων.
 • Αποθήκευση καυσόξυλων και άλλων παρόμοιων υλικών.
 • Απορρίμματα σκουπιδιών.
 • Σχεδιασμός κτιρίων οποιουδήποτε τύπου και απόδοσης πασσάλων ή ανατινάξεων.
 • Έργα, των οποίων η συνέπεια μπορεί να είναι η αύξηση ή η αύξηση του επιπέδου του εδάφους, η παραγωγή τεμαχίων ή παραγεμισμάτων εδάφους.
 • Διάταξη πεζοδρομίων με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, ακόμη και αν αυτό το ύφασμα είναι προσωρινό.
 • Οποιεσδήποτε ενέργειες ενδέχεται να εμποδίσουν τη μετάβαση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SNIP, ένα σαφές όριο για την προστατευόμενη περιοχή καθορίζεται σε ειδικό ψήφισμα.

Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα ενημερωμένα στοιχεία μπορούν να ληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με το κανάλι ύδρευσης.

Τι μπορεί να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις

Τα περισσότερα από τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο σύστημα αποχέτευσης οφείλονται στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές δεν σημειώνονται προειδοποιητικά σήματα.

Συχνά οι εργασίες εκσκαφής πραγματοποιούνται στις περιοχές όπου κατασκευάζεται ο αγωγός και οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν καταστρέφεται το σύστημα, σημειώνεται σημαντική ζημιά στο περιβάλλον, συμβαίνει ζημία στην ιδιοκτησία, πράγμα που συνεπάγεται το κόστος που συνδέεται με την αποκατάσταση.

Για να αποφύγετε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις, πριν ξεκινήσετε την εργασία, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τη γύρω περιοχή.

Η κύρια ένδειξη της θέσης των συστημάτων αποχέτευσης είναι τα πηγάδια, στα καλύμματα των οποίων υπάρχει καλά χαρακτηρισμένη ονομασία με τη μορφή του γράμματος "K".

Είναι επίσης απαραίτητο να γίνει μια προκαταρκτική εντολή στο σχέδιο τοπικής διοίκησης, το οποίο σύμφωνα με το SNIP περιλαμβάνει όλα τα είδη επικοινωνιών μηχανικής.

Μετά από αυτό, το σχέδιο είναι εξοικειωμένο με το σχέδιο, και έπειτα λαμβάνουν την κατάλληλη άδεια για την εκτέλεση του έργου. Μετά την παραλαβή της εισόδου, ο ανάδοχος πρέπει:

 • Να τηρείτε όλους τους κανόνες και κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το SNiPu.
 • Εξασφάλιση της συνολικής ακεραιότητας και ασφάλειας του υφιστάμενου αγωγού.
 • Λάβετε ορισμένες προφυλάξεις.
 • Μην εμποδίζετε τη διέλευση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν καθορίζει την υποχρεωτική εγκατάσταση ενός προειδοποιητικού σήματος και πολλοί ιδιοκτήτες αποχετευτικών συστημάτων παραμελούν αυτόν τον κανόνα.

Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο, η διοικητική ευθύνη θα βαρύνει το πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημιά.

Σχετικά με τα μεγέθη των προστατευόμενων περιοχών

Znakamlivatsya με κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών απαιτείται όχι μόνο από τα άτομα που εκτελούν εργασία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συχνά ορισμένοι ιδιοκτήτες σπιτιού δημιουργούν τοπικά συστήματα αγωγών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι επίσης πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους κανόνες και τις παραμέτρους που καθορίζονται και ρυθμίζονται από το SNiP.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε αυτόν τον κώδικα καθορίζονται μόνο οι γενικές απαιτήσεις και λεπτομέρειες όπως οι ακριβείς διαστάσεις μπορούν να ληφθούν από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνήθως, η περιοχή προστασίας είναι 5 μέτρα και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται με προσανατολισμό στο πλευρικό τοίχωμα του αγωγού. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τις παραμέτρους των ζωνών προστασίας. Αποτελούνται από:

 • Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.
 • Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
 • Αδύναμο και υπερβολικά κορεσμένο με εδάφη υγρασίας.

Με την παρουσία τέτοιων περίπλοκων συνθηκών, η περιοχή διπλασιάζεται και η απόσταση από το σωλήνα έως τις προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα σε κάθε πλευρά.

Πώς να τοποθετήσετε σωστά το σύστημα αποχέτευσης στην περιοχή;

Δεδομένου ότι η καταστροφή των συστημάτων αποχέτευσης μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες, snip πολύ καλά ρυθμισμένη ευτυχείς κανόνες, σύμφωνα με την οποία ο αγωγός πρόκειται να τοποθετηθεί σε σχέση με τις πηγές φρέσκου νερού. Έτσι, ο σωλήνας για τη βρύση βρίσκεται σε όχι λιγότερο από:

 • 250μ. Από τον κοντινό ποταμό.
 • 100 μέτρα από τη λίμνη?
 • 50 μέτρα από τις διαθέσιμες υπόγειες πηγές.
 • 10 m από τη γραμμή παροχής νερού, υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι 1 m. Με μεγαλύτερη διάμετρο, η απόσταση πρέπει να αυξηθεί στα 20 m.

Σε περίπτωση που ο αγωγός είναι υπερβολικά κορεσμένος με χώμα υγρασίας, η απόσταση αυξάνεται επίσης στα 50 μέτρα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος του σωλήνα.

Οριοθέτηση

Συνιστάται η δημιουργία ζωνών ασφαλείας που να είναι τουλάχιστον κατά 10% μεγαλύτερες από τις αναφερόμενες στις τρέχουσες απαιτήσεις.

Όλοι οι κανόνες και οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από τους προγραμματιστές, αλλά και από όσους πρόκειται να παράγουν ιδιωτικά έργα στον καθορισμένο χώρο. Η λογιστική λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των τοπικών νομοθετικών οργανώσεων.

Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν κοινοί κανόνες για τη σύστασή τους, μπορεί να υπάρξει μια σειρά αποχρώσεων, αν η έλλειψη προσοχής στην οποία ο κύριος του έργου μπορεί να έχει απρόβλεπτα προβλήματα.

Αν σύμφωνα με το σχέδιο το σύστημα περνάει κοντά στο κτίριο, η τοποθέτηση γίνεται με προσανατολισμό προς το θεμέλιο. Δηλαδή, η απόσταση πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια από τη βάση του σκυροδέματος.

Η μείωση της απόστασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου, στην οποία επιτρέπονται ειδικές εργασίες.

Κατάλληλη τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης (βίντεο)

Ζώνη ρύπανσης των λυμάτων

Η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη προστασία των πηγών πόσιμου νερού από το να εισέλθουν σε αυτές ανεπιθύμητες ακαθαρσίες και επιβλαβείς ακαθαρσίες.

Ενόψει αυτού, λαμβάνονται διάφορα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων παροχής νερού, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υγειονομική ζώνη χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Το πρώτο παρουσιάζεται με τη μορφή κύκλου, το κέντρο του οποίου βρίσκεται στο σημείο όπου γίνεται η λήψη νερού.

Έχει ακτίνα 30-50 μ. Στην περίπτωση αρκετών πηγών, διατίθενται αρκετές προστατευόμενες περιοχές.

Εάν υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η αξία της ακτίνας της πρώτης ζώνης, τότε είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στα σώματα που εκτελούν υγειονομικό-επιδημιολογικό έλεγχο. Αυτή η υπηρεσία διαθέτει όλες τις απαραίτητες ικανότητες.

Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει το έδαφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόληψη της ρύπανσης των υφιστάμενων πηγών πόσιμου νερού.

Οι διαστάσεις αυτού του ιμάντα προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια των υδροδυναμικών μελετών και των επακόλουθων υπολογισμών.

Ταυτόχρονα, υπολογίζεται ο χρόνος για τον οποίο μπορεί θεωρητικά να συμβεί μόλυνση καθαρού νερού από επιβλαβείς ακαθαρσίες.

Οι διαστάσεις του δεύτερου ιμάντα εξαρτώνται άμεσα από τα χαρακτηριστικά των τοπικών κλιματικών συνθηκών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, το επίπεδο προστασίας των υπογείων υδάτων και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Η τρίτη ζώνη δημιουργείται για να προστατεύει την πηγή ύδρευσης από τη διείσδυση χημικών προσμείξεων.

Πώς να επιλέξετε μια εγκατάσταση καθαρισμού;

Προκειμένου να σχεδιαστεί σωστά το σύστημα αποχέτευσης και να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη σε περίπτωση πιθανής καταστροφής και απόρριψης αποβλήτων στις πηγές πόσιμου νερού, πρέπει να επιλέξετε το σωστό σταθμό επεξεργασίας.

Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δεξαμενή σηπτικής αποθήκευσης. Αυτή είναι η ασφαλέστερη επιλογή, ωστόσο, μια τέτοια δομή δεν είναι σε θέση να καθαρίσει αποχετεύσεις - τις συσσωρεύει.

Η δεξαμενή αποθήκευσης αποτρέπει τη διείσδυση μολυσμένων λυμάτων στο έδαφος και η εφαρμογή της εξαρτάται από τα σχετικά υγειονομικά πρότυπα.

Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης

Σε σπίτια προαστιακού τύπου, η προστασία αυτή καθιερώθηκε σπάνια και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η ροή των εκροών είναι σχετικά μικρή.

Οι σηπτικές δεξαμενές καθαρισμού χρησιμοποιούνται τόσο για τη συσσώρευση αποβλήτων όσο και για τον επακόλουθο καθαρισμό τους.

Σε τέτοια συστήματα, τα αναερόβια βακτήρια επεξεργάζονται οργανικά απόβλητα, τα οποία είναι μία από τις ποιοτικότερες μεθόδους καθαρισμού.

Ως αποτέλεσμα, το νερό καθαρίζεται κατά 50-60%. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται όταν η άμμος είναι παρούσα στο έδαφος, σε εδάφη πλούσια σε άργιλο, χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι καθαρισμού.

Τώρα οι ειδικοί σταθμοί λαμβάνουν ευρεία διανομή, οι οποίοι παρέχουν βαθύ βιολογικό καθαρισμό.

Συνδυάζουν μερικές μεθόδους ταυτόχρονα. Στην έξοδο, τα απόβλητα καθαρίζονται σχεδόν πλήρως (έως και 95%), επειδή αυτό το νερό μπορεί να εκκενωθεί σε ποτάμια, λίμνες και χώμα.

Τι σημαίνει η ζώνη προστασίας λυμάτων με το πρώτο επεισόδιο της εικονικής ταινίας Star Wars;

Λεκάνη αποχέτευσης - το μόνο εξωτερικό σημείο αναφοράς, που υποδεικνύει τη θέση του αποχετευτικού δικτύου

Εάν η ζώνη προστασίας αποχέτευσης χρειάστηκε να μετονομαστεί, θα πρότεινα να την ονομάζω «κρυφή απειλή» κατ 'αναλογία με το πρώτο επεισόδιο του διάσημου κοσμικού μαγεία. Και το όλο θέμα είναι ότι σε αντίθεση με ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή ένα σωλήνα νερού, δεν έχει εξωτερικούς προσδιορισμούς. Αλλά σε περίπτωση ζημιάς στο αποχετευτικό δίκτυο, θα έχετε πολλά σοβαρά προβλήματα με το νόμο.

Θα προσπαθήσω να σας γνωρίσουν με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποτρέψει την εμφάνιση της ατυχημάτων σε ανασκαφές κοντά στα συστήματα αποχέτευσης, καθώς και να ενεργοποιήσετε αρμοδίως για να δημιουργήσουν το δικό τους σωλήνα στην αναγέννηση μιας ιδιωτικής κατοικίας, χωρίς βλάβη στο περιβάλλον.

Εξωτερική αποχέτευση

Όπως ήδη σημειώθηκε ανωτέρω, ο όρος «νεκρής ζώνης» αναφέρεται στην εξωτερική δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αποτελείται από φρεάτια και αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων, που πραγματοποιούν τη μεταφορά των υγρών από οικιακά και βιομηχανικά αντλιοστάσια λυμάτων, και στη συνέχεια σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας.

Παράδειγμα παραδείγματος για τη λειτουργία εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης

Στην περίπτωση αυτή, τα πηγάδια μπορούν να είναι τριών τύπων:

 • Παρακολούθηση. Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον αγωγό για επισκευή, εάν χρειάζεται και για συντήρηση.

Φωτογραφία ενός φρεατίου

 • Διαφορικό. Αυτές οι δομές μηχανικής έχουν σχεδιαστεί για να σβήσουν ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό αποχέτευσης.

Γραφική απεικόνιση κάθετου φρέατος αποχέτευσης

 • Ρόταρυ. Εγκαθίστανται στα σημεία καμπής του αγωγού, συνδέοντας τμήματα με διαφορετικές κατευθύνσεις.

Περιστροφικός άξονας εξωτερικού αποχετευτικού συστήματος

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

 • Ογκομετρική ποσότητα λυμάτων. Ανεπαρκείς διαστάσεις του αγωγού μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξη του, η οποία θα προκαλέσει σοβαρή μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Λειτουργικό φορτίο. Για παράδειγμα, τα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να περιέχουν μια επικίνδυνη ποσότητα οξέων και αλκαλίων, η οποία απαιτεί τη χρήση σωλήνων κατασκευασμένων από ειδικά υλικά.
 • Η θέση του πλησιέστερου σταθμού άντλησης. Αυτή η απόχρωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος της κλίσης του αγωγού.

Πόλη αποχέτευσης από το εσωτερικό

 • Χαρακτηριστικά της σύνθεσης του εδάφους. Κάθε τύπος εδάφους έχει διαφορετική επίδραση στην κύρια γραμμή και τα πηγάδια που το εξυπηρετούν.
 • Επιφανειακή ανακούφιση. Αναφέρεται στην παρουσία κοιλοτήτων και ανυψώσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού.
 • Επίπεδο υπόγειων υδάτων. Αυξάνει επίσης τους κινδύνους μόλυνσης των υπόγειων πηγών, πράγμα που απαιτεί ειδική προσέγγιση για την επιλογή του υλικού των σωλήνων και τη μέθοδο σύνδεσης τους.
 • Τοπικό κλίμα. Συνεχής ξηρασία ή τακτικές βροχές; Το ερώτημα αυτό απαιτεί επίσης εξαντλητική απάντηση στο σχεδιασμό των καλωδίων αποχέτευσης.
 • Βάθος της κατάψυξης του εδάφους. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για τον προσδιορισμό του επιπέδου βύθισης στη διαδικασία εκσκαφής.

Όπως μπορείτε να δείτε, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης επηρεάζεται όχι μόνο από την εσωτερική πίεση του υγρού και τη σύνθεση του, αλλά και από μια πληθώρα εξωτερικών παραμέτρων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά το σχεδιασμό του αγωγού με τα χέρια σας.

Είδη αποχετευτικών συστημάτων

 1. Ξεχωριστή. Στην περίπτωση αυτή, τα οικιακά λύματα και τα λύματα βροχής μεταφέρονται χωριστά το ένα από το άλλο. Οι πρώτοι καταλήγουν στους σταθμούς καθαρισμού, ενώ οι τελευταίοι απορρίπτονται στον ποταμό.

Ξεχωριστό σχέδιο αποχέτευσης

 1. Ημι-διαμερισμένο. Αμέσως, η συλλογή πραγματοποιείται ξεχωριστά, μετά την οποία όλα τα απόβλητα συνδυάζονται και παραδίδονται στον τόπο του αναγκαστικού καθαρισμού. Ο ποταμός λαμβάνει την ελάχιστη ποσότητα βρώμικου νερού.

Διάγραμμα ημι-χωρισμένου συστήματος αποχέτευσης

 1. Πλήρης τήξη. Αυτό συνεπάγεται τη συνολική συλλογή των απορριμμάτων και την παροχή υγρών στο σταθμό καθαρισμού. Αυτό είναι το πιο οικονομικό από πλευράς δημοσιονομικού κόστους κατασκευής, αλλά κατά τη διάρκεια ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν την απαλλαγή λυμάτων στο ποτάμι, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας του εξοπλισμού καθαρισμού, η οποία, φυσικά, είναι κακό για την οικολογική κατάσταση στην περιοχή.

Το σύστημα του γενικού συστήματος αποχέτευσης

SNiPs σχετικά με την εγκατάσταση εξωτερικών αποχετεύσεων

Εάν έχουμε ήδη αποφασίσει να αγγίξουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης, θα είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε τους γενικά αποδεκτούς και νομικούς κανόνες για τη διευθέτησή τους, οι οποίοι αποδεικνύονται σαφώς στην ακόλουθη εικόνα:

Σχέδιο με τα υπάρχοντα SNiP για την εγκατάσταση εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για τη ζώνη ασφαλείας

Ζώνες προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα

Έτσι, αυτό είναι μια εξωτερική παροχέτευση, καταλαβαίνουμε. Κύρια αποστολή του είναι να μεταφέρει τα λύματα έχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο τοξικότητας. Δηλαδή, ερχόμαστε σε αυτό που έγραψα στην αρχή του άρθρου, δηλαδή η απειλή της μόλυνσης των πηγών πόσιμου νερού και εύφορο έδαφος, ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης των διαδικασιών λειτουργίας, η σημαντικότερη των οποίων είναι η τήρηση της ζώνης ασφαλείας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην παραβιάζουν τα σύνορα έχουν ήδη πλακόστρωτο εθνικές οδούς, καθώς η τιμή του προστίμου δεν μπορεί να περιορίζεται σε οικονομικά οφέλη και να εξελιχθεί σε ένα ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύσεις

Οι ζώνες ασφαλείας της ύδρευσης και αποχέτευσης δεν επιτρέπουν τις ακόλουθες δραστηριότητες στην καλυπτόμενη περιοχή:

 • Φυτά φυτά δένδρων σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο. Το ριζικό σύστημα μπορεί τελικά να βλάψει τους σωλήνες.

Θα ήθελα να συστήσω να μην γίνει συνδέονται με μια ορισμένη απόσταση, και να κοιτάξουμε μπροστά για το στέμμα παρόμοιων ενήλικα δέντρα, και στο έδαφος, σύμφωνα με το πόσο μακριά έχουν απορριφθεί.
Το γεγονός είναι ότι, κατά κανόνα, οι ρίζες εκτείνονται στην ίδια απόσταση από τον κορμό με τα κλαδιά.

Κατά προσέγγιση αναλογία του στέμματος και του ριζικού συστήματος ενός δέντρου

 • Σημαντική αλλαγή της ποσότητας του εδάφους. Η εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη ορισμένες παραμέτρους του γύρω τοπίου και οι αλλαγές του μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συνέπειες.
 • Οργανώστε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό προκαλεί αύξηση της πίεσης στον σωλήνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση και ακόμη και ρήξη.
 • Εκτελέστε ανατρεπτικές δραστηριότητες, όρθια σωρούς ή τρυπάνι. Με αυτές τις μεθόδους, είστε βέβαιοι ότι θα καταστρέψετε τον αγωγό?

Μην το κάνετε αυτό στους χώρους τοποθέτησης γραμμών αποχέτευσης

 • Zagorazhivat ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα. Διαφορετικά, σε περίπτωση ατυχήματος, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εκκαθάριση του δρόμου.

Επιπλέον, μετρήστε έτσι ώστε να οδηγείτε το αυτοκίνητο.
Επειδή, για παράδειγμα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός υγιεινής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση εκκένωση των εκρηκτικών λυμάτων, δεν μπορεί να ασκηθεί στα χέρια σας και ο σωλήνας ίσως να μην είναι αρκετός.

 • Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής χωρίς την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης εξακολουθεί να μην είναι μια ζώνη αλλοτρίωσης και ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτήν, αλλά μόνο εάν οι ειδικευμένοι ειδικοί έχουν πρόσβαση σε αυτό.
 • Αλλάξτε τη γραμμή της ακτής ή το κάτω μέρος της κοντινής λίμνης. Το γεγονός είναι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνηση των υπόγειων υδάτων, τα οποία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις μηχανικής του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου.

Προφυλάξεις

Έχω ήδη αναφέρει παραπάνω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περιττό να τονίσουμε και πάλι όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την απρόσεκτη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας κοντά στο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης:

 1. Δεν αναγγέλλονται εξωτερικές πινακίδες, όπως συμβαίνει με τα ηλεκτρικά καλώδια και τους σωλήνες νερού, εκτός από την κάσα σιδερώματος με το γράμμα "Κ" που δεν θα δείτε. Δηλαδή, η απειλή μπορεί πράγματι να θεωρηθεί εντελώς κρυμμένη.

Πρότυπο ετικέτας για μια προειδοποίηση σχετικά με τη ζώνη προστασίας ενός ηλεκτρικού καλωδίου

 1. Εργάζοντας "στο blind", είναι εύκολο να καταστραφεί ο αγωγός, με αποτέλεσμα σημαντική ζημιά στο περιβάλλον. Ειδικότερα, αυτή η κατάσταση είναι γεμάτη με τα υπόγεια ποτάμια που τροφοδοτούν τις πόσιμες πηγές.

Επισκευή στο χώρο της βλάβης του σωλήνα αποχέτευσης

 1. Επίσης, μην ξεχάσετε τις σημαντικές κυρώσεις που σας περιμένουν σε περίπτωση παραβίασης της ζώνης προστασίας των λυμάτων.

Ως εκ τούτου, αν είστε κοντά στους χώρους όπου σχεδιάζουν να διεξάγουν ανασκαφή ή κατασκευαστικές εργασίες, παρατήρησε η πόρτα ένδειξη «Κ», παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό οργανισμό, στον ρόλο του οποίου μπορεί να ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές αρχές, τραστ «Vodokanal», το σχέδιο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άδεια για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Η παρακάτω οδηγία περιγράφει τις υποχρεώσεις σας, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε αφού γνωρίσετε όλη την τεκμηρίωση και έχετε πρόσβαση:

 • Είναι επιτακτική η συμμόρφωση με όλους τους απαραίτητους κανόνες και κανονισμούς.
 • Αποθηκεύστε όλες τις μηχανικές δομές του συστήματος αποχέτευσης ανέπαφα.
 • Σταματήστε την εργασία και λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις εάν εντοπιστούν ασυνέπειες στην τεκμηρίωση που λαμβάνεται.
 • Η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων, και το χειμώνα και το χιόνι και ο πάγος, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στον αγωγό.
 • Επιδείξτε την παράδοση του αντικειμένου στον επίσημο εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια εργασίας.

Επίσημα πρότυπα

Εξώφυλλο του εγγράφου που περιέχει πρότυπα κατασκευής και κανόνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Γενικές απαιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

SNiPy, που ρυθμίζει τη συμμόρφωση με τη ζώνη προστασίας των λυμάτων

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε περιοχή η ζώνη προστασίας των καταιγίδων σύμφωνα με το SNiP και το νοικοκυριό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες.

Σε τυποποιημένες περιπτώσεις, όλα εξαρτώνται από τη διάμετρο των σωλήνων:Επόμενο Άρθρο
Φιστούλα σε σωλήνα θέρμανσης