Ζώνη προστασίας αποχέτευσης - βασικοί κανόνες


Οποιοδήποτε σύστημα απόρριψης λυμάτων και αποβλήτων αποτελεί κίνδυνο για πηγές πόσιμου νερού και χώρο του εδάφους που βρίσκεται κοντά. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια τέτοια έννοια - μια ζώνη προστασίας των λυμάτων.

Αυτή η ζώνη είναι εγκατεστημένη όχι μόνο για την προστασία του εδάφους και του νερού, αλλά και για να εξασφαλιστεί ότι τα δίκτυα αποχέτευσης δεν έχουν υποστεί βλάβη τυχαία. Και αυτό είναι πρόσθετο κόστος για τις επισκευές και, ως εκ τούτου, τη ρύπανση του εδάφους. Τα ατυχήματα των συστημάτων αποχέτευσης είναι αρκετά συνηθισμένα.

Αν υπάρχουν ειδικές πινακίδες που προειδοποιούν για συνεχή επικοινωνία, η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης δεν έχουν οριστεί για την προμήθεια καλωδίων και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αγωγών και άλλες παρόμοιες δομές.

Ίσως αυτό το γεγονός είναι συνέπεια των ελλείψεων των νομοθετών.

Ωστόσο, υπάρχει διοικητική ευθύνη για τη ζημία στα συστήματα αποχέτευσης (άρθρο 7.7 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων).

Υπάρχουν σοβαρά πρόστιμα για όλες τις κατηγορίες προσώπων.

Και αν, ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος ή βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης θα παρασιτώσεις περιοχές ή τόπους άντλησης πόσιμου νερού, τότε η ευθύνη θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της βλάβης, μέχρι την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Πώς να αποφύγετε τη ζημιά στα συστήματα αποχέτευσης

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέπειες της βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης, όλες οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να διεξάγονται με προσεκτική μελέτη του εδάφους.

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων, πάνω από όλα, είναι τα πηγάδια αποχέτευσης με φρεάτια, στα οποία σημειώνεται το γράμμα "Κ".

Δεν θα ήταν περιττό να εφαρμοστεί σε τοπικό κανάλι ύδρευσης ή αρχή για να λάβει έγκριση για την εργασία. Υπάρχουν σχέδια για να περάσετε όλες τις επικοινωνίες κάτω από το έδαφος σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εδάφους.

Προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω προβλήματα, συνιστάται να κάνετε ένα επικυρωμένο αντίγραφο του σχεδίου επικοινωνίας.

Εάν το έργο είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί στη ζώνη προστασίας του συστήματος αποχέτευσης, είναι απαραίτητο να αποκτηθεί γραπτή άδεια για εργασία από τον φορέα εκμετάλλευσης.

Χωρίς αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η ανασκαφή γύρω από ή στον τομέα των επικοινωνιών αποχέτευσης.

Αποχέτευση Μεγέθη Αποχέτευσης

Η γνώση του μεγέθους των ζωνών προστασίας αποχετεύσεων είναι χρήσιμη όχι μόνο για την εκτέλεση εργασιών, αλλά και για την τοποθέτηση κοινωνικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, αν χτίσετε ένα καφέ κοντά στο αποχετευτικό δίκτυο, τότε πιθανότατα δεν θα προσελκύσει πελάτες.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι κατασκευαστικές εταιρείες κατασκευάζουν τα δικά τους αυτόνομα συστήματα αποχέτευσης. Πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τους κανόνες. Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στο SNiP (κατασκευαστικά πρότυπα και κανόνες).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες εξακολουθούν να υπάρχουν στα τοπικά νομοθετικά όργανα.

Υπό κανονικές συνθήκες, η ζώνη ασφαλείας των λυμάτων υπό πίεση είναι πέντε μέτρα εκατέρωθεν του πλευρικού τοιχώματος του αγωγού. Ο ίδιος κανόνας υπάρχει για το σύστημα αποστράγγισης βαρύτητας.

Ωστόσο, υπάρχουν ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν το μέγεθος της προστατευτικής ζώνης:

 • χαμηλή θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος και του εδάφους μιας συγκεκριμένης περιοχής ή περιοχής.
 • υψηλό σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή.
 • αδύναμα και έντονα υγρά εδάφη.

Μια λεπτομερέστερη περιγραφή των ειδικών συνθηκών ορίζεται στο SNiP. Σε αυτές τις συνθήκες, οι διαστάσεις της προστατευτικής ζώνης διπλασιάζονται, δηλαδή δέκα μέτρα σε κάθε πλευρά του πλευρικού τοιχώματος του σωλήνα.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία αποχέτευσης αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, επομένως, όχι μόνο οι δρόμοι και τα κτίρια πρέπει να βρίσκονται σε κάποια απόσταση από αυτό, αλλά τα ίδια τα αποχετευτικά δίκτυα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση από τις πλωτές οδούς και τις λίμνες. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά:

 • όχι λιγότερο από 250 μέτρα από το ποτάμι.
 • 100 μέτρα από την ακτή της λίμνης ή άλλη λίμνη?
 • 50 μέτρα από υπόγειες πηγές πόσιμου νερού.
 • 10 μέτρα από το σωλήνα νερού με διάμετρο σωλήνα έως ένα μέτρο.
 • 20 μέτρα από το σωλήνα νερού μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνα.
 • 50 μέτρα από το σωλήνα νερού, που βρίσκεται σε υγρό έδαφος, ανεξάρτητα από το μέγεθος των σωλήνων.

Παρόμοιες προδιαγραφές και απαιτήσεις προβλέπονται για τη ζώνη προστασίας των καταιγίδων.

Οι έμπειροι εμπειρογνώμονες συμβουλεύουν ότι κατά τον υπολογισμό των χώρων υγιεινής και ασφάλειας, θα πρέπει να κάνετε αποθέματα σε αποστάσεις περίπου 10% και ακόμη περισσότερες από αυτές που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις στα σχέδια των φορέων εκμετάλλευσης και των τοπικών αρχών, δηλαδή διαφορετικά δεδομένα. Και αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, τότε το δικαίωμα θα είναι οι επιχειρήσεις ύδρευσης της εταιρείας. Μπορείτε βεβαίως να αποδείξετε την ορθότητα στο δικαστήριο, ωστόσο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος και χρήμα. Χωρίς τη συμμετοχή ειδικευμένων μηχανικών και δικηγόρων, δεν θα είναι δυνατή η διαχείριση. Και αυτό είναι πρόσθετο μη προγραμματισμένο κόστος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ακόμη και μεταξύ των ειδικών υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το τι είναι η ζώνη ασφαλείας συλλεκτών λυμάτων. Ως εκ τούτου, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ακριβής εκτέλεση του έργου στην περιοχή του εδάφους θα εξασφαλίσει στο μέλλον τη σταθερότητα στη λειτουργία και τη λειτουργία των συστημάτων αποχέτευσης.

Εάν υπάρχει ζημιά στον εξοπλισμό αποχέτευσης και η μόλυνση του εδάφους με λύματα, θα οδηγήσει σε:

 • με ένα πολύ μεγάλο κόστος εξάλειψης ενός ατυχήματος,
 • καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα.
 • Επίσης, το σύστημα αποχέτευσης πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία, η οποία συχνά είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Γιατί χρειάζομαι μια ζώνη ασφαλείας λυμάτων

Αποχέτευση για εξοχικές κατοικίες

Συχνά, στην πόλη, μπορείτε να βρείτε σημάδια με σημάδια των ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών καλωδίων. Ωστόσο, είναι σπάνια η συγκεκριμένη ζώνη προστασίας λυμάτων, παρόλο που τα εξωτερικά μηχανολογικά δίκτυα σε κατοικημένες περιοχές βρίσκονται σχεδόν παντού. Σε περίπτωση ζημίας τους από τρίτους, ο νόμος προβλέπει διοικητική ευθύνη με την επιβολή προστίμου στους δράστες. Αλλά ο νόμος δεν καθορίζει την ευθύνη για την απουσία προειδοποιητικών σημάτων σχετικά με την παρουσία ζωνών ασφαλείας.

Τι είναι η εξωτερική αποχέτευση;

Η έννοια της "ζώνης προστασίας λυμάτων" αναφέρεται στα εξωτερικά δίκτυα. Πρόκειται για ένα σύστημα αγωγών, μέσω των οποίων οικιακά και βιομηχανικά λύματα, που συλλέγονται από εσωτερικά συστήματα αποστράγγισης, καθώς και βροχή και το νερό από την τήξη, μεταφέρονται στον σταθμό άντλησης, και στη συνέχεια - με τη μονάδα επεξεργασίας.

Τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης περιλαμβάνουν:

 • αγωγοί διαφόρων διαμέτρων
 • πηγάδια:
  • sight-seeing
  • δέλτα
  • περιστροφική

Κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη πολλοί σημαντικοί παράγοντες. Προσδιορίστε:

 • όγκου των αποβλήτων
 • συνθήκες λειτουργίας
 • απόσταση από τον πλησιέστερο σταθμό αντλίας
 • δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συλλέκτη
 • τη σύνθεση και τις ιδιότητες των εδαφών στην περιοχή της προτεινόμενης τοποθέτησης αγωγών
 • εδάφους
 • επίπεδο υπόγειων υδάτων
 • κλιματικές συνθήκες
 • δείκτη κατάψυξης του εδάφους

Σε αντίθεση με το εσωτερικό, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης λειτουργεί σε πιο δύσκολες συνθήκες. Εκτός από την επίδραση των εκροών στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων, εξωτερικοί παράγοντες τους επηρεάζουν από το εξωτερικό - υγρό έδαφος, επιθετικό περιβάλλον, διαφορές θερμοκρασίας. Η εγκατάσταση εξωτερικών λυμάτων πραγματοποιείται από σωλήνες από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα και αμιαντοτσιμέντο.

Το σύστημα αποχέτευσης μπορεί να είναι:

 • χωριστή - μια ξεχωριστή συσκευή για βρόχινα και οικιακά λύματα
 • χωριστή συλλογή βρόχινου νερού και οικιακών λυμάτων με περαιτέρω μεταφορά σε μια κοινή δεξαμενή
 • κοινό σύστημα αποχέτευσης - κοινό σύστημα αποχέτευσης

Κατά το σχεδιασμό και τη χρήση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του SNiP. Οι σωστά εκτελεσθείσες εργασίες για την τοποθέτηση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα εγγυηθούν μια μακροπρόθεσμη και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Η έννοια της ζώνης ασφαλείας

Ρύπος υπόγειων υδάτων

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για το πόσιμο νερό ή μια κοντινή περιοχή. Για να αποφευχθεί η ρύπανσή τους με αποχέτευση, ασφάλεια ή υγιεινή, παρέχονται ζώνες αποχέτευσης.

Το μέγεθός τους ορίζεται σαφώς από τα κανονιστικά έγγραφα - SNiP (κατασκευαστικά πρότυπα) και SanPiN (υγειονομικοί κανόνες). Αυτές οι διαστάσεις εξαρτώνται από το βάθος και τη θέση του συλλέκτη, τον τύπο και τον όγκο των υγρών αποβλήτων.

Για τους σταθμούς άντλησης, σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και άλλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης υπάρχουν αυτοί οι κανονιστικοί δείκτες, ανάλογα με το μέγεθος των κτιρίων, τον προορισμό τους και τη θέση τους. Πληροφορίες σχετικά με τα όριά τους μπορούν να ληφθούν πάντα από την τοπική αυτοδιοίκηση και εξειδικευμένες οργανώσεις, καθώς και από τα γραφεία του έργου.

Στις προστατευόμενες ζώνες αποχέτευσης δεν επιτρέπονται:

 • φυτικά δέντρα σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από τους συλλέκτες
 • διάτμηση
 • να οργανώνουν αποθήκες και χωματερές
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης και γεφυρών γεώτρησης
 • αποκλείει την πρόσβαση στις δομές
 • πραγματοποιώντας χωρίς κατάλληλη άδεια εργασίες ανύψωσης φορτίου και κατασκευής
 • για να μετακινήσετε το έδαφος κοντά στις δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις επικοινωνίες αποχέτευσης, βυθίζοντας μέσα τους μαζικές δομές, εμβαθύνοντας το κάτω μέρος

Πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα πρότυπα

Ατύχημα εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης

Τα ατυχήματα των εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης συμβαίνουν πολύ συχνότερα από τα δίκτυα ύδρευσης, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικοινωνίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης δεν έχουν προειδοποιητικά σήματα. Οι οργανισμοί που λειτουργούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν την παρουσία ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή εξυπηρέτησης με τις κατάλληλες ακίνητες πλάκες, αλλά αυτό δεν ισχύει για υπονόμους.

Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες εκσκαφής σε μια συγκεκριμένη περιοχή παράγουν, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι στη ζώνη φρουράς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βλάψουν το περιβάλλον, σοβαρή βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης ή αντικείμενα, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές, σημαντικές ζημίες και το κόστος των υλικών της αποκατάστασης.

Μην εισέλθετε σε μια δύσκολη κατάσταση θα βοηθήσει μια διεξοδική μελέτη της περιοχής όπου σχεδιάζεται να παράγει αυτά ή άλλα έργα. Σύνδεση της παρουσίας στο έδαφος των δικτύων αποχέτευσης βρίσκονται σε πηγάδια της στα εξώφυλλα των οποίων σημειώνονται με τη μορφή του το γράμμα «K». Πρέπει να καταδικαστεί σε εξειδικευμένους οργανισμούς (ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές διοικήσεις, εμπιστεύεται Vodokanal) σχέδιο κοινής ωφελείας και προσεκτικά το δει κανείς, να αναλύσει τις ζώνες ασφαλείας για να ληφθούν τα κατάλληλα δικαιώματα να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών στις ζώνες προστασίας των λυμάτων χωρίς ειδική άδεια. Μετά την παραλαβή της σχετικής άδειας, ο αντισυμβαλλόμενος:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων, των απαιτήσεων και των κανόνων
 • Εξασφαλίστε την ασφάλεια των αγωγών και των δομών αποχέτευσης, καθώς και την ακεραιότητά τους
 • να λάβουν όλες τις πιθανές προφυλάξεις με την αναστολή της εργασίας, αν διαπιστωθούν ασυνέπειες στα έγγραφα και τις άδειες που του έχουν δοθεί
 • έγκαιρο καθαρισμό των συντριμμιών, χειμώνα χιόνι και πάγο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη διέλευση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
 • να καλέσει τον εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια στη διαδικασία παράδοσης του αντικειμένου

Αυτά τα καθήκοντα αφορούν όλους τους εργολάβους που εργάζονται σε ανοικτούς χώρους και εδάφη σε προστατευόμενες περιοχές.

Κανόνες και απαιτήσεις για ζώνες ασφαλείας

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης

Οι γενικές κανονιστικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα έγγραφα:

 • SNiP 40-03-99 - μια νεότερη έκδοση του SNiP 2.04.03-85 - βασικές απαιτήσεις σχεδίασης
 • SNiP 2.07.01-89 * - όλα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των οικισμών
 • SNiP 2.05.06-85 * - κανόνες σχετικά με τους κύριους αγωγούς
 • SNiP 3.05.04-85 * - οργανωτικά θέματα και αποδοχή έργων

Οι κανόνες και τα μεγέθη προστατευόμενων περιοχών για μια συγκεκριμένη περιοχή προσαρμόζονται και υιοθετούνται από τις τοπικές διοικητικές αρχές της πόλης ή των αγροτικών περιοχών.

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης υπό κανονικές συνθήκες καθορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων:

 • έως 600 mm - τουλάχιστον 5 μέτρα από τα τοιχώματα του αγωγού
 • 1000 mm και άνω - από 10 έως 25 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου αποχέτευσης και τη σύνθεση του εδάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο αγωγός

Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ζωνών ασφαλείας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες παραμέτρους όπως:

 • σεισμολογικό κίνδυνο
 • μέση θερμοκρασία
 • πραγματικές τιμές υγρασίας
 • βασικά χαρακτηριστικά εδάφους

Με τα δυσμενή δεδομένα, το μέγεθος των ζωνών προστασίας αυξάνεται.

Το SNiP 2.07.01-89 * ρυθμίζει σαφώς την οριζόντια απόσταση από τα υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης σε:

 • θεμελίωση δομών - 5 m για πίεση και 3 m για δίκτυο αποχέτευσης βαρύτητας
 • κιγκλιδώματα, φράχτες, στηρίγματα - 3 και 1,5 m αντίστοιχα
 • άξονες του σιδηροδρομικού μετρητή extreme rail - 4 m
 • - 2 m για πίεση και 1,5 m για λύματα βαρύτητας
 • εξωτερική κυψελίδα - 1 μ
 • φωτισμό δρόμου και δίκτυο επικοινωνίας - 1 μ
 • υποστήριξη δικτύων υψηλής τάσης - 3 μέτρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόσταση μειώνεται ή αυξάνεται κάνοντας τελικούς υπολογισμούς και καθορίζοντας το σκεπτικό.

Απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Κοινή τοποθέτηση υπόγειων αγωγών

Το πρότυπο SNiP ορίζει την απόσταση μεταξύ των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και τις απαιτήσεις για την αμοιβαία διευθέτησή τους.

Τα δίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από το αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη διασταύρωση των επικοινωνιών. Αν αυτή η συνθήκη δεν είναι δυνατή, οι σωλήνες αποχέτευσης τοποθετούνται σε ένα περίβλημα, το μήκος του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Στην αργιλώδη και πηλό θα πρέπει να είναι 10 μέτρα, και στην άμμο - 20 μέτρα. Η τομή μπορεί να γίνει μόνο σε ορθή γωνία.

Σημαντικό! Εάν είναι απαραίτητο να επισκευαστεί ο αποχετευτικός αγωγός ή ο αγωγός νερού στη θέση της διασταύρωσης, ο εκσκαφέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βάθος το οποίο είναι ένα μέτρο πάνω από το επίπεδο του ανώτερου τοιχώματος του σωλήνα. Οι περαιτέρω χωματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται χειροκίνητα χωρίς όργανα κρουστών.

Η απόσταση μεταξύ του οικιακού συστήματος αποχέτευσης και των παρακείμενων υπόγειων αγωγών παράλληλα με την πόλη μπορεί να είναι τουλάχιστον:

 • 1,5 - 5 m - στην παροχή νερού, ανάλογα με το υλικό παραγωγής και τη διάμετρο των σωλήνων
 • 0,4 m - στην αποστράγγιση των υδάτων βροχής
 • από 1 έως 5 μ. - στον αγωγό αερίου, ανάλογα με την πίεση
 • 0,5 m - σε υπόγεια καλώδια
 • 1 m - σε δίκτυα θέρμανσης

Με τη διαμήκη διάταξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης διατηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 10 μέτρα - με διάμετρο 1000 mm
 • 20 μέτρα - με διάμετρο μεγαλύτερη των 1000 mm
 • 50 μέτρα - κατά την τοποθέτηση δρόμων σε υγρό έδαφος

Απαγορεύεται η ύπαρξη δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές υγιεινής των δικτύων ύδρευσης.

Οι συλλέκτες αποχετεύσεων στις ζώνες προστασίας των υδάτων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Από τις όχθες του ποταμού - 250 μ.
 • Από τις λίμνες - 100μ. Από τα θαλάσσια σύνορα.
 • Από υπόγειες πηγές - 50 μέτρα ή περισσότερο.

Σημαντικό! Όλες αυτές οι αποστάσεις συνιστώνται να αυξηθούν κατά 10% λόγω του γεγονότος ότι όχι πάντα οι προστατευμένες ζώνες νερού στα κυκλώματα αντιστοιχούν στις πραγματικές διαστάσεις.

Απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι το πηγάδι και άλλα αντικείμενα

Μεταξύ των ειδικών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι συνιστά μια ζώνη ασφαλείας για αποχέτευση. Στην πράξη, προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ τοπικών αρχών και φορέων εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή, τα σωστά επιχειρήματα θα προβληθούν από εμπειρογνώμονες των εταιρειών παροχής νερού. Ως εκ τούτου, η προμελέτη, ο συντονισμός και η ακριβής εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί σταθερή, χωρίς προβλήματα λειτουργία της αποχέτευσης για χρόνια.

Συμπέρασμα

Κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου λυμάτων πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας. Πιθανές αποκλίσεις από τα αποδεκτά πρότυπα για διευθέτηση υπονόμους, την αλλαγή της ελάχιστης απόστασης από το εξωτερικό τοίχωμα προς τα τοιχώματα του σωλήνα. Αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνουν την άδειά τους για να εργαστούν στη ζώνη προστασίας των λυμάτων.

Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε υπεύθυνα το ζήτημα της ασφάλειας και να μην επιτρέψουμε πιθανά ατυχήματα επικοινωνιών αποχέτευσης. Εξάλλου, η στήριξη της ζωής των πολιτών οποιασδήποτε σύγχρονης διευθέτησης εξαρτάται από αυτούς.

CadSupport

Όλα για BIM, CAD, ERP

Αστική κατασκευή - Ζώνες ασφαλείας εξωτερικών δικτύων μηχανικής

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Ζώνη ασφαλείας δικτύων θέρμανσης

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ζώνη ασφαλείας ηλεκτρικής γραμμής

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Πώς ορίζεται η ζώνη προστασίας λυμάτων;

Πιθανώς, πολλοί από εσάς στη ζωή σας συναντήθηκαν δισκία με επιγραφές προστατευόμενων περιοχών. Αλλά δεν γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια τέτοια ζώνη προστασίας λυμάτων.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας της επικράτειας που βρίσκεται δίπλα στα δίκτυα αποχέτευσης. Ωστόσο, η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να οδηγήσει σε επιζήμιες συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες και ποια είναι τα μέτρα για την προστασία των αποχετευτικών δικτύων, θα το πούμε στο άρθρο μας.

Γενικές έννοιες

Οι ζώνες προστασίας αποχετεύσεων είναι οι περιοχές που περιβάλλουν τις δομές των αποχετευτικών δικτύων, των υδάτινων σωμάτων και του εναέριου χώρου, όπου η χρήση ορισμένων ενεργειών ή ακίνητων αντικειμένων περιορίζεται για να εξασφαλιστεί η προστασία του αποχετευτικού δικτύου.

Σε τέτοιες ζώνες, είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τέτοιες ενέργειες που συμβάλλουν στη βλάβη των δομών του αποχετευτικού συστήματος:

 • φυτικά δέντρα.
 • να αποτρέψει τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις επικοινωνίας του δικτύου εκροής ·
 • να παράγει μια αποθήκη υλικών?
 • να ασχολούνται με την κατασκευή, την εξόρυξη, την εκτόξευση, την κατασκευή συσσωρευτών,
 • να παράγει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του δικτύου αποχέτευσης, εργασίες ανύψωσης φορτίων κοντά στα κτίρια.
 • να πραγματοποιείτε κοντά στα δίκτυα που βρίσκονται κοντά σε υδάτινα σώματα, την κίνηση του εδάφους, την εμβάπτιση του πυθμένα, την εμβάπτιση στερεών, την υστέρηση διαστολής, τις αλυσίδες, τις άγκυρες των οχημάτων νερού.

Η ζώνη ασφαλείας + οι αποχετεύσεις έχουν τα δικά τους όρια, τα οποία καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη:

 1. θέση ·
 2. προορισμός ·
 3. διάμετρος των κτιρίων.
 4. βάθος του παρεμβύσματος.

Κατά κανόνα, τα όρια ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά ακριβείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι συνέπειες της μη γνώσης της ύπαρξης προστατευόμενων περιοχών

Η κατάρρευση του εδάφους στην προστατευόμενη περιοχή

Στη ζωή μας είναι συχνά δυνατό να βλάψουμε τα εξωτερικά τμήματα του συστήματος αποχέτευσης, τα οποία υπερβαίνουν τον αριθμό των περιπτώσεων στις γραμμές επικοινωνίας, την παροχή ηλεκτρισμού ή την παροχή νερού.

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι παραγωγοί οικοδομικών και γηπέδων έργων πραγματοποιούν τις ενέργειες χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα, ενώ βλάπτει το αποχετευτικό σύστημα.

Ποιος είναι ο λόγος αυτής της άγνοιας; Εγκατάσταση προειδοποιητικά σημάδια για την παρουσία στο έδαφος, για παράδειγμα, ένα σωλήνα ή καλώδιο, είναι ευθύνη των οργανώσεων που λειτουργούν την εγκατάσταση.

Οι περιπτώσεις τοποθέτησης υδατογραφήσεων προβλέπονται στον Κώδικα Υδάτων, ειδικά σήματα - σε άλλους κανονισμούς και νόμους.

Αλλά η περίπτωση της τοποθέτησης του σημείου που βρίσκεται η ζώνη αποχέτευσης στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται.

Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση βλάβης στις επικοινωνίες, η ευθύνη βαρύνει την περίπτωση μη εγκατάστασης του σημείου - ο φορέας εκμετάλλευσης, σε περίπτωση παραβίασης του σημείου - τον κατασκευαστή του έργου. Νομικά διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες των αποχετευτικών συστημάτων θα πρέπει να επισημαίνονται με πινακίδες στη νεκρή ζώνη.

Προσοχή παρακαλώ. Εντούτοις, σε περίπτωση βλάβης στα δίκτυα αποχέτευσης και δομές για τον κατασκευαστή των έργων, η διοικητική ευθύνη προβλέπεται από το νόμο (διοικητικός κώδικας, άρθρο 7.7).

Αυτό αφορά τις άμεσες ζημίες στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Εάν οι ενέργειες του κατασκευαστή των έργων εκτός από τις βλάβες στο σύστημα έχουν οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τότε αυτό είναι ένα άλλο είδος αδικήματος που φέρει διαφορετική ευθύνη.

Η πρόληψη

Συμβούλιο. Έτσι, για να μην καταλήξετε σε μια δύσκολη κατάσταση, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά το έδαφος στο οποίο σχεδιάζεται κάποιος τύπος εργασίας.

Η ανάλυση του εδάφους για την παρουσία γραμμών αποχέτευσης και προστατευόμενων περιοχών μπορεί να ληφθεί από την τοπική οργάνωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Είναι καλύτερο να εξοικειωθείτε με το αντίγραφο του σχεδίου. Υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη ασφαλείας είναι παρούσα στην περιοχή, είναι αναγκαία η εργασία για την απόκτηση άδειας.

Κανονιστικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωνών ασφαλείας

Ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν κοντά σε δίκτυα αποχέτευσης και ποιες απαγορεύονται; Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από το SNIP (40-03-99, 3.05.04-85, 2.05.06-85).

Προσοχή παρακαλώ. Οι υγειονομικοί κανόνες και κανόνες ορίζουν γενικές απαιτήσεις και πρότυπα. Ειδικές αξίες και κανόνες για την περιοχή καθορίζονται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η προστατευτική ζώνη του συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση στις πλευρικές πλευρές του αποχετευτικού δικτύου είναι 5 m.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργανισμών ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης, στα ανοικτά εδάφη, τα περάσματα δρόμου, δημιουργείται μια ζώνη ασφαλείας:

 • κοντά σε δίκτυα που δεν υπερβαίνουν τη διάμετρο των 600 mm - 5 m από τα εξωτερικά τοιχώματα του αγωγού ή από το εξωτερικό προεξέχον σημείο της δομής.
 • κοντά σε αυτοκινητόδρομους διαμέτρου άνω των 1000 mm - 10-25 μέτρα από τις δομές ή τους σωλήνες επικοινωνίας, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου και του εδάφους.

Απαγορεύεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων στο έδαφος της ζώνης προστασίας:

 • να δημιουργήσουν προσωρινές ή μόνιμες δομές ·
 • να οργανώνει χώρο στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα ·
 • να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής ·
 • τους θάμνους των φυτών και τα δέντρα σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αγωγό.
 • Αυξήστε ή μειώστε την υπάρχουσα στάθμη του εδάφους με κοπή ή επένδυση.
 • να εξοπλίσει πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με προσωρινή ή μόνιμη επιφάνεια του οδοστρώματος ·
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης κοντά στο δίκτυο αποχέτευσης δικτύου (δυνατότητα χρήσης - σε απόσταση 15 μέτρων) ·
 • να αποκλείουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φρεάτια, δίχτυα ·
 • βάλτε το υπόγειο σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από τους υφιστάμενους συλλέκτες αποχέτευσης.

Καθήκοντα του κατασκευαστή των έργων

Τα συστήματα αποχέτευσης εργασίας αποτελούν εγγύηση καλής υποστήριξης της ζωής των αστικών πολιτών και ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο προστασίας της ζώνης, ο διοργανωτής των έργων αυτών υποχρεούται:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των κανόνων ·
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη ζώνη έργων που εκτελούνται από τις ενέργειές τους ·
 • σε περίπτωση αποκλίσεων σε είδος με την ανάλυση που παρείχαν οι οργανώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, να λάβουν προφυλάξεις και να αναστείλουν την εργασία έως τη λήψη μεταγενέστερης απόφασης.
 • έγκαιρη αφαίρεση του χιονιού, του πάγου, των σκουπιδιών για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.
 • όταν παραδίδεται το αντικείμενο, να προσκαλείται εκπρόσωπος της αρχής που εξέδωσε την άδεια στην επιτροπή.

Τα μέτρα αυτά αφορούν κατασκευαστές έργων που λειτουργούν σε ανοικτά εδάφη.

Το μέγεθος της προστατευτικής ζώνης

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, σύμφωνα με το SNIP, η ζώνη ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες ισούται με ένα σήμα 5 μέτρων από τα πλευρικά τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης.

Αυτή η τιμή ισχύει για σύστημα αυτόματης ροής και αποστράγγισης πίεσης. Επιπλέον, το μέγεθος της ζώνης προστασίας επηρεάζεται από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. υψηλό σεισμικό κίνδυνο του χώρου.
 2. καθεστώς χαμηλής μέσης ετήσιας θερμοκρασίας μιας συγκεκριμένης περιοχής.
 3. υψηλή υγρασία ή αδυναμία του εδάφους.

Συνήθως, οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν στην περίπτωση αυτή μια αύξηση της τιμής των πέντε μέτρων.

Η ζώνη προστασίας των καταιγίδων είναι εγκατεστημένη με παρόμοιο τρόπο. Για πληροφορίες: ο αποχετευτικός αγωγός είναι σχεδιασμένος να δέχεται καθαρά βιομηχανικά και ατμοσφαιρικά απόβλητα υπό καθαρό περιβάλλον, τα οποία δεν απαιτούν καθαρισμό πριν από την εκφόρτωση.

Εάν κρίνουμε τη ζημιά στον αποχετευτικό αγωγό, τότε μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην εσφαλμένη χρήση της προστατευτικής ζώνης αλλά και στις τεχνικές παραβιάσεις στην εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης αυτού του τύπου.

Συμβούλιο. Έτσι, κατά την εγκατάσταση των ομβρίων υδάτων, αλλά και άλλων τύπων λυμάτων, είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τις υπάρχουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε εργασία, είναι πιθανές ορισμένες αποκλίσεις και ελαττώματα, αλλά το μέγεθος τους δεν πρέπει να επηρεάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης.

Διατήρηση των ζωνών προστασίας του νερού

Με τις στιγμές εξασφάλισης της ασφάλειας των αποχετευτικών δικτύων αστικού τύπου, το ταξινομήσαμε.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στις ζώνες προστασίας των υδάτων, τα πρότυπα SNIP ορίζουν ότι το σύστημα αποχέτευσης στη ζώνη προστασίας των υδάτων πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

 • από την άκρη των υδάτων του ποταμού σε απόσταση 250 μ.
 • από τις ακτές της λίμνης - 100 μ.
 • από υπόγειες πηγές νερού - 50 μ.

Επίσης καθορίζονται οι απαιτήσεις για αμοιβαία τοποθέτηση δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης:

 1. απόσταση 10 m για τα δίκτυα ύδρευσης, η διάμετρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1000 mm ·
 2. απόσταση 20 m για σωλήνες νερού με μεγάλη διάμετρο.
 3. απόσταση 50 m σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων αποχέτευσης σε υγρό έδαφος, ενώ η διάμετρος τους δεν έχει σημασία.

Συμβούλιο. Είναι καλύτερο να τοποθετείται το αποχετευτικό δίκτυο στο έδαφος προστατευόμενων υδάτινων σωμάτων με περιθώριο 10% της απόστασης από τους απαιτούμενους κανονιστικούς δείκτες.

Αυτό συμβαίνει λόγω της συχνής εμφάνισης μη συμμόρφωσης της δημιουργίας ζωνών ασφαλείας σε είδος με ένα σχηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι οι διοργανωτές του αποχετευτικού δικτύου των αυτόνομων και των παραγωγών έργων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις απαιτήσεις του SNIP και να μην ξεχνάμε τις αποφάσεις των τοπικών νομοθετών που αναφέρονται επίσης σε γενικές απαιτήσεις.

Κατά τον εντοπισμό παραβιάσεων, οι αρχές ελέγχου πρέπει να υποβάλουν καταγγελία στους παραβάτες.

Ζώνη προστασίας αποχέτευσης: νόμος περί φύλαξης

Όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη σήμανση "Η ζώνη ασφαλείας του καλωδίου" ή "Η ζώνη υγειονομικής προστασίας της δεξαμενής". Αλλά ούτε και όλοι οι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώνη προστασίας λυμάτων. Με την πρώτη ματιά, το ερώτημα είναι λογικό: "Τι υπάρχει για να φρουρήσει;" Ωστόσο, μερικές φορές αυτή η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέπειες - τόσο οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών όσο και οι υπάλληλοι διαφόρων οργανισμών συναρμολόγησης. Πώς να το αποφύγετε - διαβάστε το.

Η ζημιά σε εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Και ακόμη εμφανίζεται με συχνότητα μεγαλύτερη από δίκτυο ύδρευσης σωλήνες, ηλεκτρικό ρεύμα ή ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κατασκευαστές της ανασκαφής - τόσο τα νομικά πρόσωπα και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών γης, σκάβοντας χαρακώματα για την τοποθέτηση των σωλήνων αποχέτευσης και λάκκους, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης του συστήματος αποχέτευσης από ό, τι άλλες ανακοινώσεις

Επειδή δεν ξέρουν ότι σε αυτό το μέρος υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό;

Τα καθήκοντα των ιδιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης για την εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σχετικά με τη διέλευση υπόγειων καλωδίων ή αγωγών σε συγκεκριμένο τόπο, τα σύνορα της υγειονομικής ζώνης της δεξαμενής, καθορίζονται άμεσα στα κανονιστικά κείμενα. Στην περίπτωση της διαχείρισης των υδάτων, αυτός είναι ο Κώδικας Υδάτων. Στις υπόλοιπες - ειδικούς νόμους και κανονισμούς.

Και μόνο για ένα σύστημα αποχέτευσης τέτοιες απαιτήσεις δεν ρυθμίζονται. Εν κατακλείδι - εάν έχουν υποστεί ζημιές άλλες επικοινωνίες, αλλά δεν υπήρχαν προειδοποιητικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο - η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη που δεν το εγκατέστησε. Ένας εργάτης φταίει αν η αντίστοιχη πλάκα ήταν, αλλά το αγνόησε.

Η κατάσταση με αγωγούς αποστράγγισης είναι πολύ πιο περίπλοκη. Εδώ οι νομοθέτες για κάποιο λόγο δεν καθόρισαν σαφή πρότυπα και οι ιδιοκτήτες δικτύων δεν υποχρεούνται να ορίσουν με κάποιο τρόπο τις ζώνες προστασίας των λυμάτων.

Ωστόσο, από την άποψη της νομοθεσίας βλάβη του εξοπλισμού αποχέτευσης - μια διοικητική παράβαση.

Δώστε προσοχή! Ο διοικητικός κώδικας αναφέρει: "Άρθρο 7.7. Βλάβες αντικειμένων και συστημάτων ύδρευσης, διάθεσης νερού, υδραυλικών κατασκευών, συσκευών και εγκαταστάσεων για σκοπούς διαχείρισης υδάτων και ασφάλειας υδάτων

Ζημιές σε εγκαταστάσεις και τα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, υδραυλικές κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την εκχώρηση προστασία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο για τους πολίτες στο ποσό των 1.000 έως 1.500 ρούβλια? για τους υπαλλήλους - από δύο χιλιάδες έως τρία χιλιάδες ρούβλια? σε νομικά πρόσωπα - από είκοσι χιλιάδες έως τριάντα χιλιάδες ρούβλια. "

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο μιλά μόνο για την άμεση βλάβη στα συστήματα και τις δομές του ύδρευσης και αποχέτευσης. Εάν ταυτόχρονα υπήρχαν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον - αυτό θα ήταν άλλο ένα αδίκημα, ίσως όχι ένα. Και η ζημιά που προκαλείται στον ένοχο θα πρέπει να επιστραφεί. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, να κάνεις το δικό σου πράγμα και να μην σκέφτεσαι τίποτα κακό, να μπει σε σοβαρό πρόβλημα.

Προφυλάξεις

Κάδος αποχέτευσης

Δεδομένων των πιθανών αρνητικών συνεπειών, αξίζει να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την εμφάνισή τους. Όταν αναλαμβάνουμε εργασίες ανασκαφής, πρέπει να μελετήσουμε το παρακείμενο έδαφος.

Το κύριο σημάδι της διαθεσιμότητας διαφόρων τύπων σωλήνων αποχέτευσης είναι οι καταπακτές με χαρακτηριστικό μεγάλο γράμμα "K". Έκδοση μπορεί επίσης να συντονίσει τις πινακίδες ή τη σήμανση με το χρώμα.

Απομόνωση της ζώνης προστασίας αποχέτευσης στο σχέδιο εδάφους

Αλλά ακόμα κι αν δεν βρίσκονται - είναι καλύτερο να είστε ασφαλείς και να έρθετε σε επαφή με το τοπικό κανάλι ύδρευσης. Υπάρχουν σχέδια όλων των γραμμών αποχέτευσης στα οποία υποδεικνύεται κατά πόσο σε αυτό το τμήμα βρίσκεται ή όχι ένας συλλεκτήρας λυμάτων ή άλλη κατασκευή.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν μεταγενέστερες ασυνέπειες, είναι προτιμότερο να ζητήσετε πιστοποιημένο αντίγραφο του σχεδίου. Εάν αποδειχθεί ότι η ζώνη ασφαλείας υπάρχει ακόμα εκεί - μπορείτε να υποβάλετε αμέσως αίτηση για άδεια εργασίας. Χωρίς αυτή την άδεια, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εργασία κοντά στο αποχετευτικό δίκτυο.

Διαφήμιση

Διαστάσεις των ζωνών ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του χώρου στάθμευσης δεν έλαβαν υπόψη τη ζώνη προστασίας των λυμάτων

Οι κανονιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος των ζωνών προστασίας λυμάτων είναι χρήσιμες να γνωρίζουμε όχι μόνο για να μην ζημιάμε αδιόρθωτα τους αγωγούς. Μετά από όλα, συχνά οι κατασκευαστικές εταιρείες ή οι ιδιοκτήτες των νοικοκυριών οργανώνουν το δικό τους τοπικό σύστημα αποχέτευσης. Και ενώ απαιτούν επίσης συμμόρφωση με τις καθορισμένες παραμέτρους. Ρυθμίζονται από τις απαιτήσεις πολλών SNIP.

Δώστε προσοχή! Έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες αποχέτευσης:

SNP 40 - 03 - 99 δήλωσαν "Αποχέτευσης, εξωτερικών δικτύων και των εγκαταστάσεων"

SNiP 3.05.04 - 85 * "Εξωτερικά δίκτυα και δομές ύδρευσης και αποχέτευσης" και SNiP 2.05.06 - 85 "Αγωγοί σωληνώσεων. Κώδικες κατασκευής και κανονισμοί. "

Ωστόσο, τα SNiPs θέτουν γενικά πρότυπα, συγκεκριμένα στοιχεία ορίζονται από τα τοπικά όργανα αντιπροσωπευτικής εξουσίας - τη νομοθετική συνέλευση κλπ.

Για κανονικές συνθήκες, η ζώνη προστασίας του υπονόμου πίεσης είναι 5 μέτρα σε κάθε πλευρά από την άκρη του πλευρικού τοιχώματος του σωλήνα. Το ίδιο ισχύει για το σύστημα αποστράγγισης βαρύτητας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν το μέγεθος των ζωνών υγιεινής προστασίας περιλαμβάνουν τη χαμηλή μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής, υψηλό σεισμικό κίνδυνο, αδύναμα και υδάτινα εδάφη και άλλες συνθήκες που καθορίζονται στα SNiPs. Κατά κανόνα, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι POPs αυξάνονται σε απόσταση 10 m 5 m σε κάθε κατεύθυνση από την άκρη του πλευρικού τοιχώματος του αγωγού.

Παρομοίως, διαρρυθμίζεται μια ζώνη ασφαλείας από λύματα καταιγίδας.

Προστασία αποχέτευσης

Περιορισμοί ισχύουν και για τη διάθεση των λυμάτων

Αποχέτευση - πηγή αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης για το νερό και το νερό των πηγών. Επομένως, όχι μόνο τα κτίρια και οι δρόμοι πρέπει να αναφέρονται από αυτό σε μια ορισμένη απόσταση. Τα δίκτυα λυμάτων δεν μπορούν επίσης να τοποθετηθούν πιο κοντά σε ορισμένες αποστάσεις από τις πλωτές οδούς.

Και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η αποχέτευση στη ζώνη προστασίας των υδάτων πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον: 250 m - από την ακρογιαλιά των ποταμών, 100 m - από την ακτή της λίμνης, 50 m - από τις υπόγειες πηγές.

Επίσης επιβάλλονται επαρκώς αυστηρές απαιτήσεις στην αμοιβαία διευθέτηση των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτό είναι 10 μέτρα για σωλήνα νερού με διάμετρο μέχρι 1000 mm, 20 m για μεγάλες διαμέτρους και 50 m για σωλήνες που περνούν σε υγρό έδαφος, ενώ η διάμετρος του ρόλου δεν παίζει.

Συμβουλές! Εγκαταστήστε αποχέτευση στις ζώνες υγειονομικής προστασίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης καλύτερα με περιθώριο 10% ή περισσότερο των κανονιστικών απαιτήσεων. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις όπου τα δεδομένα μέτρησης, ακόμη και η διάτρηση των κοιλοδοκών του οικοδόμου και ο οργανισμός που ασχολείται με την παροχή νερού, διέφεραν. Σύμφωνα με το κανάλι ύδατος, το έδαφος όπου η ζώνη ασφαλείας είναι εγκατεστημένο αποχέτευσης συλλαμβάνει, σύμφωνα με τους κατασκευαστές - όχι. Κατά κανόνα, η τελευταία λέξη αφήνεται για ειδικούς σε θέματα υδάτων.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ακριβής παράδοση των έργων στην περιοχή θα πρέπει να δίνουν τη μέγιστη προσοχή. Εξάλλου, η μεταφορά ενός έτοιμου δικτύου αποχέτευσης θα είναι πολύ ακριβό σε κάθε περίπτωση και μερικές φορές είναι απλώς τεχνικά αδύνατο.

Η λειτουργία καθώς είναι αδύνατο να έχει καλές επιδόσεις, γιατί ακόμα και αυτό το γεγονός, ακόμη και εν απουσία του ατυχήματος - είναι αδίκημα, και αν έτυχε να μόλυνση των λυμάτων ύδρευσης εγκατάσταση - μπορούμε να μιλήσουμε για ακόμα ποινική ευθύνη.

Σημαντικές αποχρώσεις

Η προσεκτική στάση απέναντι στις απαιτήσεις των SNiPs είναι υποχρεωτική τόσο για τους διοργανωτές του συστήματος αποχέτευσης όσο και για εκείνους που εκτελούν οποιαδήποτε εργασία ή όρθια αντικείμενα στην προστατευτική ζώνη του αποχετευτικού συστήματος ή των περιχώρων του.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να θυμόμαστε την τοπική νομοθεσία. Συνολικά, βασίζεται στα ίδια SNiPs, αλλά τα μεμονωμένα άτομα μπορεί να έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις, γεγονός που μπορεί να γίνει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα αυτά (για παράδειγμα, το κεφάλαιο είναι το ψήφισμα της Μόσχας κυβέρνηση των 17 avgusta1993, Ν 798 «Περί εγκρίσεως των» κανόνων χρήσης των συστημάτων της δημοτικής ύδρευσης της Μόσχας και της αποχέτευσης «), και να λάβει υπόψη της τα αιτήματά τους για την παραγωγή των έργων.

Συχνά διαφωνίες σχετικά με την απόσταση μεταξύ της ύδρευσης και της αποχέτευσης προκύπτουν λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με SNiP 2.07.01-89 * "Πολεοδομία. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αστικών και αγροτικών οικισμών "Η ρυθμισμένη απόσταση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και πίεσης και των θεμελίων κτιρίων και κατασκευών είναι 5 μέτρα.

Πολλοί προγραμματιστές καθοδηγούνται από αυτό το νούμερο και πέφτουν κάτω από την πυρκαγιά των vodokanal κυρώσεων. Το γεγονός είναι ότι σε αυτό το SNiPe υποδεικνύεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση. Και οι διαστάσεις της ζώνης προστασίας της εθνικής οδού ρυθμίζονται από SNiP 2.04.02-84 και SanPiN 2.1.4.1110-02 και οι διαστάσεις τους καθορίζονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Η πρακτική επιβολής του νόμου δείχνει ότι η προτεραιότητα των δικαστικών διαδικασιών παραμένει στα τελευταία έγγραφα.

Ο κίνδυνος να μπει σε μια δύσκολη κατάσταση και εκείνοι που βάζουν έναν αγωγό αποστράγγισης κοντά σε κτίρια και κατασκευές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τοποθέτηση των σωλήνων αποχέτευσης από τα χέρια του ατόμου πρέπει να εκτελείται από αυτά σε απόσταση που καθορίζεται από τα όρια της υγειονομικής ζώνης, η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί μόνο με τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι των τοπικών εταιρειών ύδρευσης προσπαθούν περιοδικά να εντοπίζουν παραβιάσεις.

Συλλέκτης αποχέτευσης ζώνης ασφαλείας. Σχετικά με τις υδρολογικές εκτάσεις και τις ζώνες υγειονομικής προστασίας

Σε κάθε κτίριο, συχνά χρησιμοποιείται αποχετευτικό σύστημα για την αποχέτευση λυμάτων και λυμάτων. Ωστόσο, αποτελεί κίνδυνο για πηγές πόσιμου νερού. Επιπλέον, τα συστήματα αποχέτευσης προκαλούν κάποια βλάβη στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί η μόλυνση του νερού, γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες περιοχές ασφαλείας.

Το SNiP ορίζει το μέγεθος της επικράτειας, τα πρότυπα που πρέπει να πληροί και τις ονομασίες της. Στην προστατευόμενη περιοχή οι κατασκευαστικές εργασίες απαγορεύονται. Επίσης, δεν πρέπει να φυτεύονται δέντρα. Και εκτός αυτού απαγορεύεται να εκτελούνται ολόκληρες σειρές έργων. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό των ζωνών ασφαλείας στην κατασκευή; Αυτό θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

Πολλοί πιθανότατα έχουν συχνά δει ταμπλέτες στις οποίες αναφέρεται ότι σε αυτή τη θέση βρίσκεται μια ζώνη ασφαλείας. Συνήθως τοποθετούνται σε μέρη όπου τοποθετούνται ηλεκτρικά καλώδια. Σε τέτοιες περιοχές απαγορεύεται η εκσκαφή. Εκτός από τις περιοχές για καλώδια, υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας για συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ικανοποιημένοι με τα ακόλουθα θέματα:

 • με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ·
 • για να διασφαλιστεί η προστασία των συστημάτων αγωγών από βλάβες.

Κάτω από τη ζώνη προστασίας για τα λύματα, είναι συνηθισμένο να κατανοούν τα εδάφη γύρω από τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Σε αυτά τα εδάφη, είναι απαραίτητο αρνούνται να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:

Το ψήφισμα, το οποίο εκδίδεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ορίζει τα όρια των προστατευόμενων περιοχών. Στα τοπικά βοηθητικά προγράμματα ύδρευσης, μπορείτε να λάβετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος τέτοιων ζωνών.

Δεν είναι τόσο σπάνιο Ζημιά στους αγωγούς αποχέτευσης λόγω της εκσκαφής που πραγματοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα είναι τυχαία. Και οφείλονται στο γεγονός ότι ο οργανισμός που τις εφαρμόζει, απλά δεν γνωρίζει ότι ο αγωγός τρέχει στον τόπο εργασίας. Εδώ υπάρχει κάποια ασυνέπεια των νόμων.

Έτσι, όταν γίνονται εργασίες σχετικά με την τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατασκευή ενός σωλήνα ύδρευσης, τότε η οργάνωση που εκμεταλλεύεται την εγκατάσταση πρέπει να δημιουργήσει προειδοποιητικά σήματα σε άμεση γειτνίαση με αυτήν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ισχύουσα νομοθεσία δεν ρυθμίζει την υποχρεωτική τοποθέτηση τέτοιων σημείων. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη να εξοπλίσει τις ζώνες ασφαλείας με σημάδια που θα περιγραφούν στο νόμο. Έτσι, αν μια οργάνωση εκτελεί εργασίες στη ζώνη προστασίας που θα προκαλέσουν ζημιά στους αγωγούς αποχέτευσης, τότε η ευθύνη θα είναι:

 • εάν δεν υπάρχει προειδοποιητικό σήμα, τότε η ευθύνη βαρύνει την εγκατάσταση λειτουργίας.
 • σε περίπτωση που το σήμα είχε εγκατασταθεί, αλλά ο εργολάβος το αγνόησε, ολόκληρη η ευθύνη για τις ζημιές βαρύνει αυτή την οργάνωση.

Ο οργανισμός που θεωρείται ένοχος ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης είναι διοικητικά υπεύθυνος. Σε περίπτωση σοβαρής ζημίας που προκαλείται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα τυχαίου ατυχήματος, τότε το μέτρο της ευθύνης μπορεί να αλλάξει.

Ως εκ τούτου, πριν από την ανάληψη χωματουργικών εργασιών και άλλων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον αγωγό, είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεκτικά εξοικειωθείτε με τη γύρω περιοχή, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι εργασίες. Στην οργάνωση ενός καναλιού νερού στην πόλη σας μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών αποχέτευσης.

Όχι μόνο οι οργανισμοί που εκτελούν εργασίες σε ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να γνωρίζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές. Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοικοκυριών εργάζονται για να δημιουργήσουν στην περιοχή τους αυτόνομα συστήματα αποχέτευσης. Κατά την εκτέλεση αυτών των έργων πρέπει επίσης να τηρούνται οι κανόνες και οι παράμετροι που αντικατοπτρίζονται στο SNiP.

Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη αυτό Το SNiP θέτει τις γενικές απαιτήσεις. Το ακριβές μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών γύρω από τους αγωγούς αποχέτευσης καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Υπό κανονικές συνθήκες, 5 μέτρα θα πρέπει να είναι μια ζώνη γύρω από τα συστήματα αποχέτευσης βαρύτητας και πίεσης. Εκτείνεται και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών. Οι συνθήκες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • υψηλό σεισμικό κίνδυνο.
 • ακραίες θερμοκρασίες.
 • αδύναμο ή με υψηλό βαθμό υγρασίας.

Σε τέτοιες συνθήκες, επιτρέπεται η διπλή αύξηση της ζώνης ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε μία από τις πλευρές των αγωγών, το μήκος της είναι 10 μέτρα. Για τα λύματα καταιγίδας, η ζώνη προστασίας είναι εγκατεστημένη με τον ίδιο τρόπο.

Θέση του αποχετευτικού δικτύου σε πηγές νερού

Λόγω του γεγονότος ότι οι ζημιές στο σύστημα αποχέτευσης αποτελούν σημαντική απειλή για το περιβάλλον, έχουν αναπτυχθεί αυστηροί κανόνες για τη διάθεση αγωγών αποχέτευσης σε σχέση με τα υδάτινα σώματα και άλλες πηγές νερού.

Για παροχή νερού, ζώνες ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση:

 • όχι λιγότερο από 250μ από το ποτάμι.
 • από τη λίμνη θα πρέπει να αφαιρεθεί στα 100μ.
 • σε υπόγειες πηγές το αντικείμενο αποχέτευσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 50 μ.

Τουλάχιστον 10 μέτρα θα πρέπει να είναι η απόσταση από το δίκτυο αποχέτευσης στον αγωγό ύδρευσης, με τις ακόλουθες απαιτήσεις: η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερη από ένα μέτρο. Εάν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι μεγαλύτερη από 1 m, τότε η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 m.

Εάν ο σωλήνας νερού βρίσκεται στο έδαφος με υψηλή υγρασία, τότε η ζώνη προστασίας λυμάτων πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 50 μ. Ταυτόχρονα, το μέγεθος των σωλήνων δεν έχει σημασία.

Σημαντικές αποχρώσεις στην εγκατάσταση των ζωνών ασφαλείας του αποχετευτικού δικτύου

Οι απαιτήσεις που περιέχονται στα έγγραφα της SNIP, έχουν μεγάλη σημασία όχι μόνο για τους προγραμματιστές που εκτελούν εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος αποχέτευσης, αλλά και για τις οργανώσεις που σχεδιάζουν να διεξάγουν ορισμένες δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη που περιέχονται στα έγγραφα του SNIP, Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στις τοπικές πράξεις.

Φυσικά, όταν εγκρίθηκαν, ελήφθησαν ως βάση τα ίδια πρότυπα του SNiP. Ωστόσο, μπορεί να περιέχουν ορισμένες αποχρώσεις. Εάν δεν τους συμμορφώνεστε, τότε για τον κύριο του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μια ολόκληρη σειρά από δυσάρεστες εκπλήξεις. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την επίλυση των παραβιάσεων που διαπράττονται από την υπηρεσία εκτέλεσης, θα ληφθούν υπόψη οι τοπικοί νόμοι.

Αν το σχέδιο καθορίσει ότι οι αγωγοί αποχέτευσης θα περάσουν σε στενή γειτνίαση με οποιεσδήποτε κατασκευές, τότε η τοποθέτησή τους πρέπει να πραγματοποιείται σε ορισμένη απόσταση από τη βάση των κτιρίων σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Για να μειωθεί η απόσταση που καθορίζεται από τις πράξεις είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη μιας δομής.

Ζώνες ασφαλείας του συστήματος παροχής νερού

Οι εργασίες για την κατασκευή ζωνών ασφαλείας κοντά στον αγωγό νερού διεξάγονται προκειμένου να προστατευθούν από διάφορα είδη μόλυνσης της πηγής πόσιμου νερού. Ταυτόχρονα, κατά την κατασκευή του συστήματος, λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που παρέχεται στα σπίτια.

Ζώνες ζώνης προστασίας νερού

Η περιοχή ασφαλείας γύρω από το σύστημα ύδρευσης αποτελείται από τρεις ζώνες. Όταν εγκατασταθεί, πρέπει πρώτα να αναπτύξετε τη ζώνη έργου, η οποία πρέπει να είναι σε συντονισμό με την Υγειονομική και Επιδημιολογική Υπηρεσία, επιχείρηση κανάλι ύδρευσης, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε αυτή την οργάνωση.

Ο πρώτος ιμάντας, ο οποίος αποτελεί τμήμα της προστατευόμενης περιοχής, είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο βρίσκεται στο σημείο της πρόσληψης νερού. Εάν το έργο του δικτύου ύδρευσης παρέχει αρκετές πηγές άντλησης νερού, τότε στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να εκχωρηθούν διάφορες ζώνες ασφαλείας. Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ακτίνα μιας ζώνης, τότε στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην υπηρεσία υγειονομικού-επιδημιολογικού ελέγχου, δεδομένου ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του οργανισμού ότι υπάρχει μια τέτοια ερώτηση.

Δεύτερη ζώνη - Αυτό είναι το έδαφος, η χρήση του οποίου σχετίζεται κυρίως με την πρόληψη της ρύπανσης των πηγών παραγωγής νερού. Μέσω υδροδυναμικών υπολογισμών προσδιορίζονται οι διαστάσεις του δεύτερου ιμάντα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο η πηγή του νερού μπορεί να φτάσει στη μόλυνση. Επίσης, το μέγεθος αυτής της ζώνης μπορεί να εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το νερό του εδάφους.

Τρίτη ζώνη χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία της πηγής ύδρευσης από τη ρύπανση από χημικές ουσίες.

Το πλάτος της ζώνης κατά μήκος του συστήματος αγωγών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του νερού, καθορίζεται από το είδος του εδάφους.

Εάν τοποθετηθεί ένας αγωγός ξηρού νερού, το μέγεθος της ζώνης σε κάθε πλευρά είναι 10 μέτρα. Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη από 1000 mm, τότε σε κάθε περίπτωση η ζώνη προστασίας πρέπει να εκτείνεται σε 10 m. Στα 20 μέτρα, πρέπει να περάσει από την εγκατάσταση αγωγών μεγάλης διαμέτρου.

Κατά την τοποθέτηση δικτύου παροχής νερού σε έδαφος με υψηλή υγρασία, το μήκος της ζώνης ασφαλείας σε κάθε πλευρά πρέπει να είναι 50 μέτρα. Ένας τέτοιος παράγοντας, όπως η διάμετρος του σωλήνα που χρησιμοποιείται, δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν ο αγωγός ύδατος είναι τοποθετημένος μέσα από τα εδάφη που έχουν ήδη κατασκευαστεί, τότε σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να μειωθεί το μέγεθος των ζωνών προστασίας. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφού το θέμα συμφωνηθεί και εγκριθεί από το SES.

Στην προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να είναι:

 • δέκτες απορριμμάτων ·
 • Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγωγών ύδρευσης στο έδαφος των χώρων υγειονομικής ταφής και των πεδίων διήθησης.
 • Είναι απαράδεκτο να τα διεξάγουμε σε νεκροταφεία και νεκροταφεία βοοειδών.

Συμπέρασμα

Η ζώνη ασφαλείας αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή συστήματος παροχής νερού και αποχέτευσης. Αυτό το έδαφος είναι ειδικά κατανεμημένο για την προστασία των αγωγών από ζημιές. Στην περίπτωση συστήματος παροχής νερού, μια τέτοια ταινία αποκλείει τη μόλυνση του πόσιμου νερού. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στη διευθέτηση τέτοιων προστατευόμενων περιοχών ρυθμίζονται από ειδικές ρυθμιστικές πράξεις, τις οποίες κάθε οργάνωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η άγνοια σχετικά με τη θέση των ζωνών ασφαλείας δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη. Πριν από την πραγματοποίησή τους, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τον τοπικό υδάτινο αγωγό με τον οποίο βρίσκονται οι ζώνες προστασίας στον οικισμό σας και είναι επίσης απαραίτητο να μάθετε τι δεν μπορεί να γίνει στον επιλεγμένο τόπο. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τον καλλιτέχνη.

Οι ζώνες ασφαλείας διέπονται από ειδικούς κανονισμούς, κανονισμούς και κανόνες για τη χρήση των πόρων. Για την πρόσληψη νερού, τις γραμμές του νερού και σωλήνες νερού, υπάρχουν ειδικά τμήματα SanPiN, που διατυπώνονται συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και υγειονομικών κανόνων. Συγκεκριμένα, το έγγραφο SanPiN 2.1.4.1110-02 ρυθμίζει τη λειτουργία ενός αγωγού νερού που βρίσκεται στη ζώνη ασφαλείας. Οι προβλεπόμενοι κανόνες έχουν νομική μορφή και ισχύουν για όλους τους πολίτες, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα.

Τι είναι μια ζώνη ασφαλείας;

Όσον αφορά την υδροδότηση, τα μέτρα ασφαλείας αποσκοπούν στην εφαρμογή μιας δέσμης μέτρων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του πόρου. Αυτό μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικούς τύπους δικτύων και καναλιών νερού - συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων, επιφανειακών και τεχνητών. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια ταξινόμηση των ζωνών που ανήκουν σε διαφορετικές ζώνες. Για παράδειγμα, η πρώτη ζώνη καλύπτει τις εγκαταστάσεις εισαγωγής νερού, τα κανάλια διανομής νερού και τις περιοχές παροχής νερού. Έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τους κινδύνους σκόπιμης ή τυχαίας βλάβης στις δομές και μόλυνσης του νερού απευθείας. Η δεύτερη και η τρίτη ζώνη ζώνης αναφέρονται επίσης ως περιοχές περιορισμού. Αυτοί είναι οι χώροι όπου λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης των πηγών ύδατος. Στο στάδιο του σχεδιασμού, στις ζώνες υγειονομικής προστασίας των πηγών ύδρευσης παρέχεται ένας κατάλογος προστατευτικών μέτρων. Κατά κανόνα, καθοδηγούνται από την ανάπτυξη και τήρηση κανόνων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βέλτιστης χημικής και βιολογικής κατάστασης των δικτύων ύδρευσης.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζώνης προστασίας

Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι το εύρος της εξάπλωσης της μόλυνσης. Καθορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Είδος πηγής ύδρευσης (υπόγεια ή επιφάνεια).
 • Το επίπεδο και το δυναμικό της φυσικής προστασίας από τη ρύπανση.
 • Τα χαρακτηριστικά της ρύπανσης είναι βιολογικά, χημικά και μικροβιακά.
 • Υδρογεωλογικές συνθήκες.

Κατά την ανάπτυξη του έργου και τον καθορισμό των ορίων μιας συγκεκριμένης ζώνης, οι ειδικοί λαμβάνουν επίσης υπόψη την τρέχουσα σύνθεση του νερού και τον χρόνο που απαιτείται για τη διαδικασία επιβίωσης ανεπιθύμητων μικροοργανισμών σε αυτό. Επίσης, εξετάζονται οι χημικές διεργασίες στο περιβάλλον που εξυπηρετείται από το σύστημα ύδρευσης. Η ζώνη ασφαλείας χαρακτηρίζεται επίσης από δείκτες θερμοκρασίας, προσρόφηση και φυσικές διεργασίες. Σε ένα σύνθετο, αυτά και άλλα χαρακτηριστικά καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των βέλτιστων ορίων για μια προστατευόμενη περιοχή, δίνοντάς της την κατάσταση ενός ιμάντα.

Τι είναι προστατευμένο νερό;

Παρά την είσοδο στην προστατευόμενη περιοχή, η παροχή νερού δεν αποτελεί αντικείμενο του αποθέματος χωρίς πρακτικό λειτουργικό σκοπό. Από τεχνική άποψη, εκπληρώνει τα πρωταρχικά καθήκοντα της παροχής νερού στους καταναλωτές. Οι στόχοι μιας τέτοιας ύδρευσης μπορεί να είναι τεχνικές, οικιακές, βιομηχανικές και τροφίμων. Το σύστημα τροφοδοσίας ύδατος περιλαμβάνει τεχνικές επικοινωνίες, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις καθαρισμού, πίεσης και φιλτραρίσματος. Ανάλογα με την πηγή τροφοδοσίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλειστές υπόγειες σήραγγες με σωλήνες, ανοικτούς δίσκους επιφάνειας και δεξαμενές για προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση νερού. Και πάλι, οι ζώνες υγειονομικής προστασίας των πηγών ύδρευσης αρχικά σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικό μέρος της υλοποίησης της εγκατάστασης. Οι λύσεις σχεδιασμού υπολογίζονται επίσης για την αποδοτικότερη χρήση του πόρου και τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Υλικά που χρησιμοποιούνται για αγωγούς, όπως ο χάλυβας, ο αμίαντος και το οπλισμένο σκυρόδεμα, και σε ορισμένες περιπτώσεις και το ξύλο.

Τύποι αγωγών ύδρευσης της ζώνης προστασίας

Υπάρχουν τοπικοί τοπικοί και κύριοι αγωγοί ύδρευσης που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας. Κατά κανόνα, η κυριότητα μιας από αυτές τις κατηγορίες καθορίζεται από το δυναμικό της πηγής από πλευράς όγκου ύδρευσης. Σύμφωνα με αυτό το χαρακτηριστικό, η περιβάλλουσα μηχανική του εδάφους της προστατευτικής ζώνης διεξάγεται επίσης με μηχανικές επικοινωνίες. Επιπλέον, διακρίνονται οι σωλήνες νερού πίεσης και μη πίεσης. Μια ζώνη ασφαλείας με επικοινωνίες πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνει τη συμπερίληψη εξοπλισμού άντλησης στην υποδομή ή τη χρήση τοπικών φραγμάτων. Στην περίπτωση σωλήνων νερού χωρίς πίεση ή βαρύτητας, ο πόρος παραδίδεται με βαρύτητα. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια, αλλά υπάρχουν προβλήματα με τη ρύθμιση της ροής.

Προστατευτικά μέτρα για υπόγειες πηγές

Εάν το αντικείμενο βρίσκεται στην πρώτη ζώνη ασφαλείας, τα προστατευτικά μέτρα προσανατολισμένα κυρίως για τον αποκλεισμό των αρνητικών επιπτώσεων για το πόσιμο νερό από φρεάτια, πηγάδια και σωλήνες υπερχείλισης. Τα σημεία εισροής νερού είναι εξοπλισμένα με μέσα για τον αυτόματο έλεγχο της σύνθεσης και του εξοπλισμού του νερού που ρυθμίζει τις παραμέτρους της παροχής νερού. Όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη ζώνη, ένα από τα βασικά καθήκοντα είναι η ταμπόν, η ανίχνευση και, εάν είναι δυνατόν, η αποκατάσταση των παλιών ή κακοποιημένων φρεατίων. Επίσης, σχεδιάζεται η εξόρυξη νέων πηγαδιών, αλλά μόνο σε συντονισμό με τους φορείς υγειονομικής και επιδημιολογικής εποπτείας. Υπάρχουν επίσης ορισμένες αυστηρές απαγορεύσεις που αποσκοπούν στη χημική και φυσική προστασία της υδροδότησης. Η ζώνη ασφαλείας σε αυτές τις ζώνες συνεπάγεται απαγόρευση της τοποθέτησης ορυκτών λιπασμάτων, χημικών και καυσίμων και λιπαντικών.

Προστατευτικά μέτρα για τις επιφανειακές πηγές

Όσον αφορά την πρώτη ζώνη προστασίας, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την αποστράγγιση του νερού μεταφοράς, το πλύσιμο, την κολύμβηση και την οργάνωση του πότισματος των βοοειδών. Εισάγει επίσης την απαγόρευση άλλων τύπων χρήσης των υδάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη σύνθεση της ποιότητας. Στην περίπτωση δεξαμενών πλωτών υδάτων που βρίσκονται πάνω από τους δεκτές νερού, τοποθετούνται σημαντήρες με σύστημα φωτισμού. Η περιοχή του νερού προστατεύεται από σημαντήρες και προειδοποιητικά σήματα. Αυστηρότερα μέτρα ισχύουν για τη δεύτερη και την τρίτη ζώνη στην οποία βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή του υδραγωγείου. Οι κανόνες, ειδικότερα, ρυθμίζουν την κατανομή των εδαφών για την κατασκευή γεωργικών, οικιστικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Δεν έχει εισαχθεί πλήρης απαγόρευση τέτοιων έργων, αλλά κατά τη διαδικασία εναρμόνισης λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των μελλοντικών εγκαταστάσεων στα χαρακτηριστικά του προστατευόμενου πόρου. Επιπλέον, η απαλλαγή των λυμάτων στη ζώνη εισαγωγής νερού δεν επιτρέπεται, εάν δεν πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις.

Μέσα στην υδάτινη περιοχή απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξόρυξη χαλικιού και άμμου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του υδρολογικού υπολογισμού, μπορεί να εισαχθεί απαγόρευση των εργασιών εκσκαφής στην προστατευτική ζώνη ενός σωλήνα ύδατος που λειτουργεί από επιφανειακές πηγές.

Όρια της προστατευτικής ζώνης

Για αρχάριους, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικά όρια εντός της ζώνης, ανάλογα με τη ζώνη. Έτσι, ο πρώτος ιμάντας μπορεί να εκτείνεται σε ελάχιστες αποστάσεις από 10 έως 30 μέτρα σε ακτίνα, ανάλογα με την τεχνολογική δομή. Για παράδειγμα, η απόσταση από τον πύργο του νερού είναι τουλάχιστον 10 m, και τα φίλτρα και οι ρυθμιστικές δεξαμενές λειτουργούν με ένα χώρο από το όριο ελάχιστη απόσταση 30 m. Με τη σειρά της, η λωρίδα προστασίας υγιεινής σχηματίζεται γύρω από τη ζώνη ασφαλείας υδραυλικά. Πόσα μέτρα κάνει; Εξαρτάται από την διάμετρο του αγωγού - για παράδειγμα, στο μέγεθος πλαισίου 100 εκατοστά οδόντωση είναι έως 10 m και διάμετρο 100 cm καθορίζουν οριακή απόσταση 20 m Και πάλι, αυτό είναι ένα ελάχιστες αποστάσεις.. Ανάλογα με άλλες παραμέτρους των επικοινωνιών και τις συνθήκες λειτουργίας της ζώνης, οι δείκτες αυτοί μπορούν να αλλάξουν προς τα πάνω.

Ζώνη για μπάντα υγιεινής

Εντός των ορίων της υγειονομικής ταινίας, η οικοδόμηση και η οικονομική κατανάλωση των υδάτινων πόρων ρυθμίζονται αυστηρά. Σε αυτή την περιοχή, πηγές με βρώμικο νερό δεν πρέπει αρχικά να βρίσκονται, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα προστατευμένα κανάλια ύδρευσης. Ως εκ τούτου, πριν από την οργάνωση αυτής της λωρίδας, πραγματοποιούνται γεωδαιτικές έρευνες με ανάλυση των υπογείων υδάτων και της κάλυψης του εδάφους. Εκτός από την κατασκευή στην προστατευόμενη περιοχή του συστήματος ύδρευσης, επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στην κατασκευή νέων γεωργικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Απαγορεύεται επίσης η οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής, φιλτραρίσματος και αποβλήτων.

Θέση των εκροών σε σχέση με τη ζώνη προστασίας

Έχει ήδη σημειωθεί ότι κοντά στις ζώνες προστασίας υπάρχουν αντικείμενα διαφορετικών χρήσεων που δεν μολύνουν τις πηγές ύδρευσης. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αναπόφευκτα, απαιτείται η ρύθμιση των λυμάτων και η λειτουργία των αποχετευτικών αγωγών αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν κανάλια αποχέτευσης στους αποδέκτες τοπικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή στο βιομηχανικό σύστημα αποχέτευσης. Ανεξάρτητα από τον τρόπο απομάκρυνσης των λυμάτων, η σχέση μεταξύ των ζωνών προστασίας των σωλήνων ύδρευσης και των αποχετεύσεων ρυθμίζεται ξεχωριστά. Οι διαστάσεις των ζωνών με ακτίνα σε σχέση με την πηγή των 30-50 m δεν πρέπει να επηρεάζονται από απόβλητα από κτίρια που βρίσκονται στο κοντινό έδαφος. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτροπής λυμάτων από τρίτους με τήρηση των υγειονομικών και υγειονομικών προδιαγραφών, τότε οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με υδατοστεγείς δέκτες αποβλήτων.

Απαιτήσεις για χαρακτηριστικά νερού στις πηγές

Για να διατηρηθεί η βέλτιστη κατάσταση του νερού στην προστατευόμενη περιοχή απαιτείται τακτική ανάλυση της σύνθεσής της. Συγκεκριμένα, τα λιπαρά έλαια θα πρέπει να απουσιάζουν στην επιφάνεια του νερού. Στην περίπτωση νερού που προορίζεται για πόσιμη ή οικιακή χρήση, ο όγκος των αιωρούμενων σωματιδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,25 mg ανά 1 dm 3. Ξεχωριστά, υπολογίζεται η περιεκτικότητα σε οξυγόνο σε διαλυμένη μορφή - τουλάχιστον 4 mg ανά 1 dm 3. Επίσης εφαρμόζονται μέθοδοι οπτικής εκτίμησης της ποιότητας του πόσιμου νερού. Για παράδειγμα, το χρώμα της στήλης νερού δεν πρέπει να εμφανίζεται στα 20 cm. Τα δεδομένα για παρόμοιες αναλύσεις λαμβάνονται απευθείας από τον αγωγό νερού. Η ζώνη ασφαλείας υπόκειται σε παρόμοιες μελέτες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο σχέδιο. Παρόλο που στο μέλλον, ανάλογα με τη μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης, μπορεί να αλλάξει η κανονικότητα των αναλύσεων.

Ρύθμιση τοποθέτησης δικτύων αγωγών

Οι αγωγοί για συστήματα ύδρευσης συνήθως επικεντρώνονται στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος με ελάχιστη συμπερίληψη ξένων στοιχείων. Συνεπώς, στην περίπτωση συμμόρφωσης με υγειονομικά και υγειονομικά πρότυπα, η τοποθέτηση του αγωγού ύδατος επιτρέπεται στην πρώτη ζώνη των προστατευόμενων περιοχών. Αλλά, και πάλι, μετά από διεξοδική έρευνα πηγών και καταναλωτών, με τους οποίους θα πρέπει να εργαστεί.

Υπάρχουν επίσης απαγορευτικά μέτρα που αποκλείουν εντελώς την οργάνωση δικτύων τρίτων εντός των προστατευόμενων περιοχών. Πρώτα απ 'όλα, πρόκειται για την τοποθέτηση ενός δικτύου ύδρευσης για δίκτυα κορμού, ανεξάρτητα από τον προορισμό. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για άλλες επικοινωνίες που αλληλεπιδρούν με εγκαταστάσεις καθαρισμού, βιομηχανικές ή γεωργικές.

Συμπέρασμα

Οι κανόνες για τη ρύθμιση των προστατευτικών μέτρων στην προστατευόμενη ζώνη ύδρευσης βασίζονται στα κίνητρα για διατήρηση της καθαρότητας του υδατικού πόρου. Οι παραπάνω απαιτήσεις και περιορισμοί δικαιολογούνται από την άποψη του περιβάλλοντος, της υγείας και της βιολογικής ασφάλειας των καταναλωτών. Επομένως, είναι λογικό στην προστατευόμενη περιοχή του αγωγού ύδρευσης να τοποθετηθούν εργοτάξια που μπορούν να συμβάλουν στη μόλυνση του υδατικού πόρου. Το ίδιο ισχύει για άλλα απαγορευτικά μέτρα. Παράλληλα, οι συντάκτες των κανονιστικών εγγράφων προσπαθούν να επεκτείνουν τις τεχνολογικές δυνατότητες χρήσης προστατευόμενων πηγών. Αυτό βοηθάται από τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την εισαγωγή νέων συστημάτων ρύθμισης του νερού και σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας των υδάτων.

Τα οικιακά λύματα δημιουργούν κίνδυνο για τις πηγές ύδρευσης και το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που υπήρχε κάτι τέτοιο - ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης. Στο SNiPe, διευκρινίζονται οι διαστάσεις της προστατευόμενης περιοχής και οι παράμετροι προσδιορισμού. Η περιοχή αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την προστασία του νερού και του εδάφους, αλλά και για την προστασία του αγωγού αποχέτευσης από ζημιές.

Ως εκ τούτου, στην προστατευόμενη περιοχή απαγορεύεται: κατασκευή, φύτευση δένδρων και άλλες εργασίες. Μερικές φορές μπορείτε να δείτε μια πινακίδα με την επιγραφή ότι υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Σε αυτή τη ζώνη απαγορεύεται οποιοσδήποτε τύπος χερσαίων έργων.

Η ζώνη ασφαλείας του συστήματος αποχέτευσης, σε αντίθεση με τα καλώδια επικοινωνίας ή τον ηλεκτρισμό, για κάποιο λόγο δεν έχει οπτική ένδειξη. Ίσως αυτό οφείλεται σε έλλειψη νομοθετών, αλλά ο νόμος προβλέπει ευθύνη για ζημίες στα συστήματα αποχέτευσης (άρθρο 7.7 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων) με τη μορφή στερεών προστίμων. Και εάν η ζημιά στο σύστημα αποχέτευσης οδηγεί σε μόλυνση του εδάφους ή του πόσιμου νερού, είναι επίσης δυνατό να τεθεί ποινική υπόθεση εναντίον του δράστη του ατυχήματος.

Γενική έννοια - ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης

Μια ζώνη ασφαλείας είναι η περιοχή που περιβάλλει κάθε επικοινωνία, στην περίπτωσή μας. Σε αυτό το έδαφος δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται τέτοιες ενέργειες όπως:

 • φύτευση πράσινων φυτειών ·
 • αποθήκευση δομικών υλικών.
 • αποθήκευση απορριμμάτων ·
 • χωματουργικά έργα - κοιλώματα, τάφροι κ.λπ..
 • το τεμάχιο ή το υπέδαφος του εδάφους ·
 • κατασκευή ·
 • μη εγκεκριμένη κατασκευή του οδοστρώματος, ακόμη και προσωρινή από πλάκες από σκυρόδεμα.
 • εμποδίζοντας την ελεύθερη μετάβαση στις επικοινωνίες.

Το όριο της προστατευτικής ζώνης καθορίζεται από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και τα ακριβή στοιχεία βρίσκονται στην τοπική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση του νερού.

Το μέγεθος της προστατευτικής ζώνης

Η γνώση των κανονιστικών απαιτήσεων θα απαιτηθεί κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος αποχέτευσης. Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών εκτελούν πιο συχνά αυτό το έργο ανεξάρτητα, ωστόσο αυτό δεν τους απαλλάσσει από την τήρηση της τάξης και των κανονισμών που ρυθμίζονται.

Στο SNiPe διευκρινίζονται οι γενικοί κανόνες και απαιτήσεις, για τον καθορισμό ακριβέστερων συνόρων είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν στην τοπική διοίκηση. Η ζώνη ασφαλείας οποιουδήποτε υπονόμου, ανεξάρτητα από την πίεση ή τη βαρύτητα, περιορίζεται σε πέντε μέτρα σε κάθε πλευρά του αγωγού.

Η απόσταση μετράται από τις πλευρές του σωλήνα. Οι κανόνες ορίζουν επίσης ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το μέγεθος των ζωνών προστασίας αυξάνεται σε 10 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.

Ειδικοί όροι περιλαμβάνουν:

 • σεισμικά επικίνδυνες περιοχές.
 • περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες αέρα και εδάφους ·
 • περιοχές με υγρά και αδύναμα εδάφη.

Απόσταση από πηγές νερού

Αν ο εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης έχει υποστεί ζημιά, η απορροφημένη αποστράγγιση μπορεί να εισέλθει όχι μόνο στο έδαφος αλλά και σε πηγές νερού. Ως εκ τούτου, το SNiP προβλέπει όχι μόνο περιορισμούς στη θέση των αποχετευτικών συστημάτων από δρόμους, κτίρια κ.λπ., αλλά και σε ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεται η αποστράγγιση από ποτάμια, λίμνες και σωλήνες νερού.

Δεν πρέπει να περάσει πιο κοντά:

 1. 250 μέτρα από τους ποταμούς.
 2. 100 μ. Από τη λίμνη?
 3. 50 μέτρα από την υπόγεια πηγή.
 4. 10 μέτρα από τον αγωγό νερού με διάμετρο σωλήνα έως 1 m, με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 μέτρων.
 5. 50 μέτρα ανεξάρτητα από τη διάμετρο, εάν το έδαφος στο χώρο είναι πολύ υγρό.

Για τη σημείωση! Για να αποφύγετε λάθη κατά τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της υγειονομικής αποχέτευσης, αυξήστε την απόσταση κατά 10% από τον κανονιστικό κανόνα.

Πώς να μην καταστρέψετε το σύστημα αποχέτευσης

Όλες οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να αρχίσουν με προσεκτική επιθεώρηση της περιοχής. Εάν δεν υπάρχουν σημεία απαγόρευσης γύρω από αυτό, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η παρουσία ενός σωλήνα αποχέτευσης με την παρουσία ενός φρεατίου στο οποίο έχει τοποθετηθεί μια καταπακτή με το γράμμα "K".

Επίσης, μην παραβλέπετε την έκκληση προς την τοπική διοίκηση για το σχέδιο επικοινωνίας για όσους περνούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για να εργαστείτε στη ζώνη ασφαλείας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εταιρεία εκμετάλλευσης για γραπτή άδεια. Χωρίς τέτοια άδεια, οι ενέργειες στη ζώνη διέλευσης του συστήματος αποχέτευσης είναι παράνομες.

Από την παραβίαση των κανόνων

Οι ζημιές στα συστήματα αποχέτευσης συμβαίνουν συχνότερα από τους σωλήνες νερού ή τα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτά τα ατυχήματα δεν οφείλονται στην έλλειψη προσοχής, αλλά στο γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε σαφές πού βρισκόταν ο σωλήνας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρόκειται για ελαττωματικούς νόμους.

Μετά την τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού ή σωλήνα νερού, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτών των δικτύων πρέπει να εγκαταστήσει προειδοποιητικά σήματα. Ενώ δεν παρέχεται η εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων κατά την τοποθέτηση του αγωγού αποχέτευσης.

Αποδεικνύεται ότι ο ιδιοκτήτης του αποχετευτικού δικτύου δεν υποχρεούται να αναφέρει την παρουσία ζώνης ασφαλείας. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για ζημιά στο εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης θα είναι:

 1. - αν δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα,
 2. ο κατασκευαστής των έργων - εάν υπήρχαν σημάδια, αλλά αγνοήθηκαν.

Εάν το δίκτυο καταστραφεί, ο ένοχος θα φέρει διοικητική ευθύνη με τη μορφή πρόστιμο και εάν, ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, το περιβάλλον βλάπτεται, η ποινή θα είναι αυστηρότερη.

Βίντεο: ζώνη ασφαλείας της ύδρευσης και αποχέτευσης

Οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων θερμότητας εγκαθίστανται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια αντικειμένων. Στις περιοχές αυτές υπάρχει ειδικό καθεστώς για τη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων. Ας εξετάσουμε περαιτέρω ποιες απαιτήσεις πρέπει να αντιστοιχεί η προστατευτική ζώνη υγιεινής ενός θερμικού δικτύου.

Νομική βάση

Επί του παρόντος, υπάρχουν ορισμένα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης. Η εντολή Gosstroy αριθ. 92 της 21ης ​​Απριλίου 2000 θεωρείται μία από τις βασικές πράξεις. Σύμφωνα με αυτό, εγκρίθηκαν οργανωτικές και μεθοδολογικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση δημόσιων συστημάτων παροχής θερμότητας σε οικισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 33 αυτού του εγγράφου, κατά τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων, πρέπει να προστατεύονται. Περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των δραστηριοτήτων εντός της εγκατεστημένης περιοχής. Για την προστασία του αντικειμένου, μια ζώνη ασφαλείας

Η τελευταία έκδοση εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2003, αλλά δεν καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από την άποψη αυτή, τα δικαστήρια θεωρούν τους νέους κανόνες άκυρους. Κατά την εξέταση των διαφορών χρησιμοποιείται SNiP 2.04.07-86. Οι κανόνες προβλέπουν έναν κατάλογο των ενεργειών που απαγορεύονται εντός των περιοχών με ειδικό καθεστώς χρήσης. Δεδομένου ότι η προστασία αντικειμένων είναι ο κύριος στόχος για τον οποίο δημιουργούνται ζώνες προστασίας των δικτύων θέρμανσης, το SNiP απαγορεύει:

 1. Να τοποθετήσετε μέσα στις καθορισμένες περιοχές την αποθήκευση των προϊόντων πετρελαίου, επιθετικά χημικά υλικά, για την κατασκευή
 2. Εισαγωγή σωμάτων και προσεγγίσεις στις δομές και τα αντικείμενα, αποθήκευση ογκωδών και βαρέων αντικειμένων, όρθια περιφράγματα και εγκατάσταση άλλων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών.
 3. Για να εξοπλίσουμε παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους, σημεία στάσης, αγορές, χώρους στάθμευσης κάθε είδους οχημάτων, κήπους, γκαράζ και ούτω καθεξής.
 4. Οργάνωση χωματερών, καύση βιομηχανικών αποβλήτων, σκουπίδια οικιακής χρήσης, πυρκαγιές φωτιάς.
 5. Να διεξάγει εργασίες με τη χρήση μηχανισμών σοκ, για την απόρριψη διαβρωτικών και διαβρωτικών ενώσεων, καθώς και καυσίμων και λιπαντικών.

Πρόσθετες απαγορεύσεις

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης υπάγεται στην ευθύνη της επιχείρησης που διαχειρίζεται την εγκατάσταση. Εξαιτίας αυτού, εντός του δεδομένου ιστότοπου δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των εν λόγω οργανισμών να παράγουν:

 1. Γενική επισκευή, κατασκευή, ανακατασκευή δομών.
 2. Εκσκαφή, φύτευση θάμνων / δέντρων, σχεδιασμός του εδάφους, διαρρύθμιση των μνημειώδεις παρτέρια.
 3. Λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, εργασίες, συνοδευόμενες από το σπάσιμο του πεζοδρομίου και του εδάφους.
 4. Κατασκευάστε μεταβάσεις και διασταυρώσεις μέσω αγωγών.

Οι όροι για την απόκτηση άδειας και η εφαρμογή αυτών των μέτρων προβλέπονται στη ρήτρα 7-8 των κανονισμών περί υποδειγμάτων. Η έγκριση πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας.

Κανονισμοί μοντέλου

Σύμφωνα με αυτά, σε κάθε τοποθεσία δημιουργείται μια κατάλληλη ζώνη ασφαλείας του δικτύου θέρμανσης. Οι κανόνες είναι υποχρεωτικοί για συμμόρφωση από όλες τις επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον οργανωτικό και νομικό τύπο τους. Με βάση τους κανονισμούς μοντέλων, οι κανονισμοί μπορούν να εκπονούνται από τις τοπικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους όρους. Ωστόσο, οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται στα βασικά έγγραφα. Οι κανόνες ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που εκτελούν την ανασυγκρότηση, την κατασκευή, την τεχνική ανακατασκευή και τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης. Οι απαιτήσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για συμμόρφωση με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οδούς, σιδηροδρόμους και τραμ, χώρους πρασίνου, μετεγκαταστάσεις ή ανακατασκευή τους κοντά σε προστατευόμενες τοποθεσίες.

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας: πόσοι μετρητές πρέπει να προστατεύονται;

Τα οικόπεδα τοποθετούνται κατά μήκος των εθνικών οδών. Στο έδαφος αντιπροσωπεύουν εκτάσεις γης, το πλάτος των οποίων καθορίζεται από τη γωνία της φυσικής κλίσης του εδάφους. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση ή από το εξωτερικό του μονωμένου αγωγού θερμότητας. Το τελευταίο έχει σημασία για την τοποθέτηση χωρίς κανάλια. Η ελάχιστη απόσταση, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί από δομές, κτίρια, γραμμικά αντικείμενα, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες. Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του παρεμβύσματος και οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι υπολογιζόμενες αποστάσεις είναι υποχρεωτικές για συμμόρφωση με το σχεδιασμό, την άμεση κατασκευή, καθώς και την επισκευή των εγκαταστάσεων.

Απαιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει γραπτή συγκατάθεση για τη διεξαγωγή εργασιών εντός των προστατευτικών περιοχών καλούνται να τις εφαρμόσουν με την εκπλήρωση των όρων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Πρώτα απ 'όλα, πριν από την έναρξη των γεγονότων, δίνονται οδηγίες. Εκτελείται από τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου. Γνωρίζει τους καλλιτέχνες με τη θέση των υπόγειων κατασκευών, τη σειρά εργασίας. Μια σχετική σημείωση γίνεται σχετικά με αυτό στο περιοδικό ή μια πράξη έχει συνταχθεί. Η ενημέρωση των εργαζομένων, των ηγετών των ταξιαρχιών, των μηχανικών, των χειριστών γερανών, των πλοίαρχων και του λοιπού προσωπικού είναι ευθύνη του εκτελεστή. Η παράγραφος 17 των κανονισμών περί υποδειγμάτων ορίζει ότι πρέπει να είναι ελεύθερη για την πρόσβαση ειδικών επιχειρήσεων, στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκονται. Η απαίτηση αυτή αφορά ειδικότερα αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος άλλων οργανισμών. Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας χρησιμοποιείται για επισκευή και συντήρηση δομών, εγκαταστάσεων, δομών. Οι επιχειρήσεις, στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν την εκτέλεση έργων που παραβιάζουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Ειδικοί κανόνες για τη δημιουργία προστατευτικών περιοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του νόμου της RF (παράγραφος 2), οι κανόνες επί των οποίων διαμορφώνεται το έδαφος καθορίζονται από την κυβέρνηση. Η διαδικασία για τη δημιουργία οικοπέδων, ειδικότερα, εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 160 της 24ης Φεβρουαρίου 2009. Όσον αφορά τις βιομηχανικές και άλλες ειδικές χρήσεις, καθορίζονται οι κανόνες για τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης:

 1. Η κυβέρνηση. Ψηφίσματα υιοθετούνται σε σχέση με εδάφη που έχουν ομοσπονδιακή κυριότητα.
 2. Εκτελεστικά όργανα των περιφερειών. Οι κατάλληλες αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά με τα εδάφη που αποτελούν ιδιοκτησία των υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 3. Τοπικές αρχές. Αυτοί οι οργανισμοί καθορίζουν τη διαδικασία για τις ζώνες που δημιουργούνται στα εδάφη που ταξινομούνται ως δημοτικά ακίνητα.

Φόρμα εγγραφής

Η ζώνη ασφαλείας των κοινοτικών δικτύων θέρμανσης σχηματίζεται από την επιχείρηση, η οποία εκτελεί τη συντήρηση και λειτουργία της σχετικής εγκατάστασης. Ο οργανισμός θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο, που θα διευθύνει την τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δομή αυτή υποβάλλεται αίτηση συντονισμού των ορίων εντός των οποίων θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας των κοινοτικών δικτύων θέρμανσης. Η αίτηση εξετάζεται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία εισδοχής στην αρχή. Αφού συμφωνηθούν τα όρια, η επιχείρηση εξυπηρέτησης υποβάλλει αίτηση στην αρχή καταχώρισης του κτηματολογίου. Σε αυτή τη δομή, υποβάλλεται αίτηση για την εισαγωγή πληροφοριών στα όρια της ζώνης στο μητρώο καταστάσεων.

Αμφισβητούμενες στιγμές

Οι δομές που είναι εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν αποφάσεις για τη δημιουργία ζωνών προστασίας μπορούν να καθορίζονται από κυβερνητικούς κανονισμούς, πράξεις περιφερειακών / τοπικών εκτελεστικών οργάνων. Οι ισχύοντες κανόνες δεν προβλέπουν σαφή διαδικασία δημιουργίας προστατευτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, δεν έχει καθοριστεί η ανάγκη υιοθέτησης ειδικής πράξης από κυβερνητική υπηρεσία ή τοπική δομή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαστάσεις που πρέπει να πληρούνται καθορίζονται από τους κανόνες. Είναι τυποποιημένες ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους (διάμετρος, τύπος φλάντζας κ.λπ.).

Εν τω μεταξύ, πρέπει να σημειωθεί ότι το SNiP ορίζει μόνο τις ελάχιστες αποστάσεις από τα αντικείμενα στις δομές. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαστάσεις των ίδιων των προστατευτικών περιοχών δεν ρυθμίζονται. Από την άποψη αυτή, στην πράξη, είναι πιθανό να υπάρξουν δυσκολίες που να δικαιολογούν τα όρια και την περιοχή της ζώνης ασφαλείας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δίκτυο θερμότητας. Ένα ακόμη σημαντικό κενό πρέπει να σημειωθεί. Ούτε οι κανόνες για την τεχνική λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών, ούτε οι SNiPs, είναι μια "ζώνη ασφαλείας ενός δικτύου θέρμανσης". Κατά συνέπεια, η έλλειψη της απαραίτητης ρύθμισης των κανόνων για τη δημιουργία και το μέγεθος των προστατευτικών περιοχών μπορεί να προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με το ίδιο το γεγονός της ύπαρξής τους.

Το Δημόσιο Ταμείο

Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες προστασίας εγγράφονται σε αυτό με βάση το άρθρο. 1, σημείο 2 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 221. Το Δημόσιο Ταμείο είναι κρατικός (ομοσπονδιακός) πόρος πληροφόρησης. Η σύνθεση των πληροφοριών για τις ζώνες εντός των οποίων καθορίζεται από το δέκατο άρθρο του νόμου αυτού ένα ειδικό νομικό καθεστώς που την περιλαμβάνει. Αυτά τα στοιχεία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την περιγραφή της θέσης των ορίων των προστατευόμενων περιοχών, το όνομα του σώματος του δημοτικού / κρατικής εξουσίας, η οποία έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τέτοιες ζώνες, έχουν αλλάξει, τα στοιχεία και τις πηγές επίσημη δημοσίευσή τους.

Οι πληροφορίες περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των περιορισμών στη λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός των καθορισμένων περιοχών. Στο 15ο άρθρο του ομοσπονδιακού νόμου №221 προβλέπει την υποχρέωση της δημοτικής / κρατική εξουσία μέσα σε 10 ημέρες (εργάσιμες) με την εισαγωγή της ημερομηνίας απονομής, που εγκρίθηκε στην αρμοδιότητα των σχετικών δομών και τη ρύθμιση / αλλαγή / ακύρωση της ζώνης προστασίας, για να παρέχει την υπηρεσία λογιστικού εγγράφου με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εισερχόμενοι στο δημόσιο ταμείο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των αντικειμένων, δεν υπάρχει ανάγκη να εγκριθεί ειδική πράξη. Σε τέτοιες καταστάσεις, η βάση για τη συμπερίληψη πληροφοριών στη βάση πληροφοριών μπορεί να είναι άμεσα ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει τη γενική διαδικασία για τη δημιουργία ζωνών συγκεκριμένου τύπου και περιγράφει επίσης τη θέση της αντίστοιχης προστατευτικής περιοχής.

FZ "Για τη διαχείριση της γης"

Κατά την εξέταση νομικών ζητημάτων σχετικά με τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας, είναι απαραίτητο να στραφούν στις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 78. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Νόμου, προστατευτικές περιοχές λειτουργούν ως αντικείμενα διαχείρισης γης. Για τον προσδιορισμό της θέσης των ορίων, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομικές πράξεις. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 78, καταρτίζεται σχέδιο (χαρτογράφηση) της εγκατάστασης. Απαιτήσεις για την προετοιμασία του, καθώς και το έντυπο που εγκρίθηκε με κυβερνητικό διάταγμα 621.

Σημαντικό σημείο

Σύμφωνα με τη Επιστολή Αρ. 22066-IM / D23, μπορεί να παρέχεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο η τεκμηρίωση που είναι απαραίτητη για να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη φύλαξης στο δημόσιο ταμείο. Έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων του αντικειμένου για το οποίο δημιουργείται προστατευτική ζώνη. Οι εξουσίες αυτού του προσώπου για υποβολή αίτησης στη λογιστική αρχή μπορούν να βασίζονται σε εξουσιοδότηση. Το έγγραφο πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία από τη δομή που αποφάσισε να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. Δεδομένου ότι οι κανόνες δεν προβλέπουν την ανάγκη να σχεδιάσει μια ειδική πράξη της τοπικής αυτοδιοίκησης / κρατική εξουσία, τις απαραίτητες πληροφορίες gokadastr με την επιφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας του αντικειμένου της αίτησής του με το σχέδιο παράρτημα (χάρτης), η οποία περιγράφει τη θέση των ορίων. Εν τω μεταξύ, η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την άρνηση της λογιστικής αρχής να συμπεριλάβει πληροφορίες στο μητρώο λόγω της νομοθετικής ρύθμισης αυτής της δυνατότητας.

Συμπέρασμα

Το νομικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τις ζώνες ασφαλείας των συστημάτων θέρμανσης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ 'όλα, ρυθμίζεται από τις πράξεις των υπηρεσιών. Οι ισχύοντες κανόνες δεν καθορίζουν τη διαδικασία για τη δημιουργία ζωνών, δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσει μια ειδική πράξη από την δημοτική / κρατική αρχή για την εγκατάστασή τους. Δεν ρυθμίζεται και η στιγμή από την οποία θα θεωρηθεί ότι υπάρχει προστατευτική περιοχή. Οι διαστάσεις των ζωνών καθορίζονται κανονικά με την αφαίρεση αντικειμένων από τις δομές από την παρεχόμενη (ελάχιστη) απόσταση. Οι περιοχές τυπώνονται ανάλογα με τη διάμετρο, τον τύπο του παρεμβύσματος και άλλες παραμέτρους. Όπως δείχνει η πρακτική, η εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με τους χώρους προστασίας είναι ένα δύσκολο έργο. Ωστόσο, ελλείψει των αναγκαίων πληροφοριών στο μητρώο, υπάρχει ο κίνδυνος να νομιμοποιηθούν οι ενέργειες των οντοτήτων που αναπτύσσονται εντός των συνόρων τους. Αν οι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων παραβιάζονται θέρμανση κτιρίων χώρους που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, τα άτομα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο ή τη διαχείριση της Κρατικής Υπηρεσίας για την Τεχνολογική, του περιβάλλοντος, της καταγγελίας Πυρηνικής Εποπτείας.Επόμενο Άρθρο
Τρόποι για να καθαρίσετε το μπλοκάρισμα στο μπάνιο - το κορυφαίο των αποτελεσματικών μεθόδων