CadSupport


Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Ζώνη ασφαλείας δικτύων θέρμανσης

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ζώνη ασφαλείας ηλεκτρικής γραμμής

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Γιατί χρειάζομαι μια ζώνη ασφαλείας λυμάτων

Αποχέτευση για εξοχικές κατοικίες

Συχνά, στην πόλη, μπορείτε να βρείτε σημάδια με σημάδια των ζωνών προστασίας των ηλεκτρικών καλωδίων. Ωστόσο, είναι σπάνια η συγκεκριμένη ζώνη προστασίας λυμάτων, παρόλο που τα εξωτερικά μηχανολογικά δίκτυα σε κατοικημένες περιοχές βρίσκονται σχεδόν παντού. Σε περίπτωση ζημίας τους από τρίτους, ο νόμος προβλέπει διοικητική ευθύνη με την επιβολή προστίμου στους δράστες. Αλλά ο νόμος δεν καθορίζει την ευθύνη για την απουσία προειδοποιητικών σημάτων σχετικά με την παρουσία ζωνών ασφαλείας.

Τι είναι η εξωτερική αποχέτευση;

Η έννοια της "ζώνης προστασίας λυμάτων" αναφέρεται στα εξωτερικά δίκτυα. Πρόκειται για ένα σύστημα αγωγών, μέσω των οποίων οικιακά και βιομηχανικά λύματα, που συλλέγονται από εσωτερικά συστήματα αποστράγγισης, καθώς και βροχή και το νερό από την τήξη, μεταφέρονται στον σταθμό άντλησης, και στη συνέχεια - με τη μονάδα επεξεργασίας.

Τα εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης περιλαμβάνουν:

 • αγωγοί διαφόρων διαμέτρων
 • πηγάδια:
  • sight-seeing
  • δέλτα
  • περιστροφική

Κατά τον σχεδιασμό ενός συστήματος αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη πολλοί σημαντικοί παράγοντες. Προσδιορίστε:

 • όγκου των αποβλήτων
 • συνθήκες λειτουργίας
 • απόσταση από τον πλησιέστερο σταθμό αντλίας
 • δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συλλέκτη
 • τη σύνθεση και τις ιδιότητες των εδαφών στην περιοχή της προτεινόμενης τοποθέτησης αγωγών
 • εδάφους
 • επίπεδο υπόγειων υδάτων
 • κλιματικές συνθήκες
 • δείκτη κατάψυξης του εδάφους

Σε αντίθεση με το εσωτερικό, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης λειτουργεί σε πιο δύσκολες συνθήκες. Εκτός από την επίδραση των εκροών στην εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων, εξωτερικοί παράγοντες τους επηρεάζουν από το εξωτερικό - υγρό έδαφος, επιθετικό περιβάλλον, διαφορές θερμοκρασίας. Η εγκατάσταση εξωτερικών λυμάτων πραγματοποιείται από σωλήνες από μέταλλο, πλαστικό, σκυρόδεμα και αμιαντοτσιμέντο.

Το σύστημα αποχέτευσης μπορεί να είναι:

 • χωριστή - μια ξεχωριστή συσκευή για βρόχινα και οικιακά λύματα
 • χωριστή συλλογή βρόχινου νερού και οικιακών λυμάτων με περαιτέρω μεταφορά σε μια κοινή δεξαμενή
 • κοινό σύστημα αποχέτευσης - κοινό σύστημα αποχέτευσης

Κατά το σχεδιασμό και τη χρήση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι υποχρεωτικές απαιτήσεις του SNiP. Οι σωστά εκτελεσθείσες εργασίες για την τοποθέτηση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα εγγυηθούν μια μακροπρόθεσμη και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Η έννοια της ζώνης ασφαλείας

Ρύπος υπόγειων υδάτων

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανή πηγή κινδύνου για το πόσιμο νερό ή μια κοντινή περιοχή. Για να αποφευχθεί η ρύπανσή τους με αποχέτευση, ασφάλεια ή υγιεινή, παρέχονται ζώνες αποχέτευσης.

Το μέγεθός τους ορίζεται σαφώς από τα κανονιστικά έγγραφα - SNiP (κατασκευαστικά πρότυπα) και SanPiN (υγειονομικοί κανόνες). Αυτές οι διαστάσεις εξαρτώνται από το βάθος και τη θέση του συλλέκτη, τον τύπο και τον όγκο των υγρών αποβλήτων.

Για τους σταθμούς άντλησης, σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και άλλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης υπάρχουν αυτοί οι κανονιστικοί δείκτες, ανάλογα με το μέγεθος των κτιρίων, τον προορισμό τους και τη θέση τους. Πληροφορίες σχετικά με τα όριά τους μπορούν να ληφθούν πάντα από την τοπική αυτοδιοίκηση και εξειδικευμένες οργανώσεις, καθώς και από τα γραφεία του έργου.

Στις προστατευόμενες ζώνες αποχέτευσης δεν επιτρέπονται:

 • φυτικά δέντρα σε απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα από τους συλλέκτες
 • διάτμηση
 • να οργανώνουν αποθήκες και χωματερές
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης και γεφυρών γεώτρησης
 • αποκλείει την πρόσβαση στις δομές
 • πραγματοποιώντας χωρίς κατάλληλη άδεια εργασίες ανύψωσης φορτίου και κατασκευής
 • για να μετακινήσετε το έδαφος κοντά στις δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στις επικοινωνίες αποχέτευσης, βυθίζοντας μέσα τους μαζικές δομές, εμβαθύνοντας το κάτω μέρος

Πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα πρότυπα

Ατύχημα εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης

Τα ατυχήματα των εξωτερικών συστημάτων αποχέτευσης συμβαίνουν πολύ συχνότερα από τα δίκτυα ύδρευσης, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις επικοινωνίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης δεν έχουν προειδοποιητικά σήματα. Οι οργανισμοί που λειτουργούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν την παρουσία ηλεκτρικών καλωδίων στην περιοχή εξυπηρέτησης με τις κατάλληλες ακίνητες πλάκες, αλλά αυτό δεν ισχύει για υπονόμους.

Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες εκσκαφής σε μια συγκεκριμένη περιοχή παράγουν, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι στη ζώνη φρουράς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να βλάψουν το περιβάλλον, σοβαρή βλάβη στο δίκτυο αποχέτευσης ή αντικείμενα, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές, σημαντικές ζημίες και το κόστος των υλικών της αποκατάστασης.

Μην εισέλθετε σε μια δύσκολη κατάσταση θα βοηθήσει μια διεξοδική μελέτη της περιοχής όπου σχεδιάζεται να παράγει αυτά ή άλλα έργα. Σύνδεση της παρουσίας στο έδαφος των δικτύων αποχέτευσης βρίσκονται σε πηγάδια της στα εξώφυλλα των οποίων σημειώνονται με τη μορφή του το γράμμα «K». Πρέπει να καταδικαστεί σε εξειδικευμένους οργανισμούς (ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές διοικήσεις, εμπιστεύεται Vodokanal) σχέδιο κοινής ωφελείας και προσεκτικά το δει κανείς, να αναλύσει τις ζώνες ασφαλείας για να ληφθούν τα κατάλληλα δικαιώματα να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών στις ζώνες προστασίας των λυμάτων χωρίς ειδική άδεια. Μετά την παραλαβή της σχετικής άδειας, ο αντισυμβαλλόμενος:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων, των απαιτήσεων και των κανόνων
 • Εξασφαλίστε την ασφάλεια των αγωγών και των δομών αποχέτευσης, καθώς και την ακεραιότητά τους
 • να λάβουν όλες τις πιθανές προφυλάξεις με την αναστολή της εργασίας, αν διαπιστωθούν ασυνέπειες στα έγγραφα και τις άδειες που του έχουν δοθεί
 • έγκαιρο καθαρισμό των συντριμμιών, χειμώνα χιόνι και πάγο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη διέλευση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης
 • να καλέσει τον εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια στη διαδικασία παράδοσης του αντικειμένου

Αυτά τα καθήκοντα αφορούν όλους τους εργολάβους που εργάζονται σε ανοικτούς χώρους και εδάφη σε προστατευόμενες περιοχές.

Κανόνες και απαιτήσεις για ζώνες ασφαλείας

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης

Οι γενικές κανονιστικές απαιτήσεις παρουσιάζονται στα ακόλουθα έγγραφα:

 • SNiP 40-03-99 - μια νεότερη έκδοση του SNiP 2.04.03-85 - βασικές απαιτήσεις σχεδίασης
 • SNiP 2.07.01-89 * - όλα σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των οικισμών
 • SNiP 2.05.06-85 * - κανόνες σχετικά με τους κύριους αγωγούς
 • SNiP 3.05.04-85 * - οργανωτικά θέματα και αποδοχή έργων

Οι κανόνες και τα μεγέθη προστατευόμενων περιοχών για μια συγκεκριμένη περιοχή προσαρμόζονται και υιοθετούνται από τις τοπικές διοικητικές αρχές της πόλης ή των αγροτικών περιοχών.

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης υπό κανονικές συνθήκες καθορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων:

 • έως 600 mm - τουλάχιστον 5 μέτρα από τα τοιχώματα του αγωγού
 • 1000 mm και άνω - από 10 έως 25 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου αποχέτευσης και τη σύνθεση του εδάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο αγωγός

Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ζωνών ασφαλείας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιες παραμέτρους όπως:

 • σεισμολογικό κίνδυνο
 • μέση θερμοκρασία
 • πραγματικές τιμές υγρασίας
 • βασικά χαρακτηριστικά εδάφους

Με τα δυσμενή δεδομένα, το μέγεθος των ζωνών προστασίας αυξάνεται.

Το SNiP 2.07.01-89 * ρυθμίζει σαφώς την οριζόντια απόσταση από τα υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης σε:

 • θεμελίωση δομών - 5 m για πίεση και 3 m για δίκτυο αποχέτευσης βαρύτητας
 • κιγκλιδώματα, φράχτες, στηρίγματα - 3 και 1,5 m αντίστοιχα
 • άξονες του σιδηροδρομικού μετρητή extreme rail - 4 m
 • - 2 m για πίεση και 1,5 m για λύματα βαρύτητας
 • εξωτερική κυψελίδα - 1 μ
 • φωτισμό δρόμου και δίκτυο επικοινωνίας - 1 μ
 • υποστήριξη δικτύων υψηλής τάσης - 3 μέτρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόσταση μειώνεται ή αυξάνεται κάνοντας τελικούς υπολογισμούς και καθορίζοντας το σκεπτικό.

Απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Κοινή τοποθέτηση υπόγειων αγωγών

Το πρότυπο SNiP ορίζει την απόσταση μεταξύ των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης και τις απαιτήσεις για την αμοιβαία διευθέτησή τους.

Τα δίκτυα ύδρευσης θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από το αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη διασταύρωση των επικοινωνιών. Αν αυτή η συνθήκη δεν είναι δυνατή, οι σωλήνες αποχέτευσης τοποθετούνται σε ένα περίβλημα, το μήκος του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Στην αργιλώδη και πηλό θα πρέπει να είναι 10 μέτρα, και στην άμμο - 20 μέτρα. Η τομή μπορεί να γίνει μόνο σε ορθή γωνία.

Σημαντικό! Εάν είναι απαραίτητο να επισκευαστεί ο αποχετευτικός αγωγός ή ο αγωγός νερού στη θέση της διασταύρωσης, ο εκσκαφέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε βάθος το οποίο είναι ένα μέτρο πάνω από το επίπεδο του ανώτερου τοιχώματος του σωλήνα. Οι περαιτέρω χωματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται χειροκίνητα χωρίς όργανα κρουστών.

Η απόσταση μεταξύ του οικιακού συστήματος αποχέτευσης και των παρακείμενων υπόγειων αγωγών παράλληλα με την πόλη μπορεί να είναι τουλάχιστον:

 • 1,5 - 5 m - στην παροχή νερού, ανάλογα με το υλικό παραγωγής και τη διάμετρο των σωλήνων
 • 0,4 m - στην αποστράγγιση των υδάτων βροχής
 • από 1 έως 5 μ. - στον αγωγό αερίου, ανάλογα με την πίεση
 • 0,5 m - σε υπόγεια καλώδια
 • 1 m - σε δίκτυα θέρμανσης

Με τη διαμήκη διάταξη των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης διατηρούνται οι ακόλουθες αποστάσεις:

 • 10 μέτρα - με διάμετρο 1000 mm
 • 20 μέτρα - με διάμετρο μεγαλύτερη των 1000 mm
 • 50 μέτρα - κατά την τοποθέτηση δρόμων σε υγρό έδαφος

Απαγορεύεται η ύπαρξη δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές υγιεινής των δικτύων ύδρευσης.

Οι συλλέκτες αποχετεύσεων στις ζώνες προστασίας των υδάτων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Από τις όχθες του ποταμού - 250 μ.
 • Από τις λίμνες - 100μ. Από τα θαλάσσια σύνορα.
 • Από υπόγειες πηγές - 50 μέτρα ή περισσότερο.

Σημαντικό! Όλες αυτές οι αποστάσεις συνιστώνται να αυξηθούν κατά 10% λόγω του γεγονότος ότι όχι πάντα οι προστατευμένες ζώνες νερού στα κυκλώματα αντιστοιχούν στις πραγματικές διαστάσεις.

Απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι το πηγάδι και άλλα αντικείμενα

Μεταξύ των ειδικών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι συνιστά μια ζώνη ασφαλείας για αποχέτευση. Στην πράξη, προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ τοπικών αρχών και φορέων εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή, τα σωστά επιχειρήματα θα προβληθούν από εμπειρογνώμονες των εταιρειών παροχής νερού. Ως εκ τούτου, η προμελέτη, ο συντονισμός και η ακριβής εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων και να εξασφαλιστεί σταθερή, χωρίς προβλήματα λειτουργία της αποχέτευσης για χρόνια.

Συμπέρασμα

Κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου λυμάτων πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας. Πιθανές αποκλίσεις από τα αποδεκτά πρότυπα για διευθέτηση υπονόμους, την αλλαγή της ελάχιστης απόστασης από το εξωτερικό τοίχωμα προς τα τοιχώματα του σωλήνα. Αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνουν την άδειά τους για να εργαστούν στη ζώνη προστασίας των λυμάτων.

Είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε υπεύθυνα το ζήτημα της ασφάλειας και να μην επιτρέψουμε πιθανά ατυχήματα επικοινωνιών αποχέτευσης. Εξάλλου, η στήριξη της ζωής των πολιτών οποιασδήποτε σύγχρονης διευθέτησης εξαρτάται από αυτούς.

Τι σημαίνει η ζώνη προστασίας λυμάτων με το πρώτο επεισόδιο της εικονικής ταινίας Star Wars;

Λεκάνη αποχέτευσης - το μόνο εξωτερικό σημείο αναφοράς, που υποδεικνύει τη θέση του αποχετευτικού δικτύου

Εάν η ζώνη προστασίας αποχέτευσης χρειάστηκε να μετονομαστεί, θα πρότεινα να την ονομάζω «κρυφή απειλή» κατ 'αναλογία με το πρώτο επεισόδιο του διάσημου κοσμικού μαγεία. Και το όλο θέμα είναι ότι σε αντίθεση με ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή ένα σωλήνα νερού, δεν έχει εξωτερικούς προσδιορισμούς. Αλλά σε περίπτωση ζημιάς στο αποχετευτικό δίκτυο, θα έχετε πολλά σοβαρά προβλήματα με το νόμο.

Θα προσπαθήσω να σας γνωρίσουν με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποτρέψει την εμφάνιση της ατυχημάτων σε ανασκαφές κοντά στα συστήματα αποχέτευσης, καθώς και να ενεργοποιήσετε αρμοδίως για να δημιουργήσουν το δικό τους σωλήνα στην αναγέννηση μιας ιδιωτικής κατοικίας, χωρίς βλάβη στο περιβάλλον.

Εξωτερική αποχέτευση

Όπως ήδη σημειώθηκε ανωτέρω, ο όρος «νεκρής ζώνης» αναφέρεται στην εξωτερική δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αποτελείται από φρεάτια και αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων, που πραγματοποιούν τη μεταφορά των υγρών από οικιακά και βιομηχανικά αντλιοστάσια λυμάτων, και στη συνέχεια σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας.

Παράδειγμα παραδείγματος για τη λειτουργία εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης

Στην περίπτωση αυτή, τα πηγάδια μπορούν να είναι τριών τύπων:

 • Παρακολούθηση. Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον αγωγό για επισκευή, εάν χρειάζεται και για συντήρηση.

Φωτογραφία ενός φρεατίου

 • Διαφορικό. Αυτές οι δομές μηχανικής έχουν σχεδιαστεί για να σβήσουν ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό αποχέτευσης.

Γραφική απεικόνιση κάθετου φρέατος αποχέτευσης

 • Ρόταρυ. Εγκαθίστανται στα σημεία καμπής του αγωγού, συνδέοντας τμήματα με διαφορετικές κατευθύνσεις.

Περιστροφικός άξονας εξωτερικού αποχετευτικού συστήματος

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

 • Ογκομετρική ποσότητα λυμάτων. Ανεπαρκείς διαστάσεις του αγωγού μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξη του, η οποία θα προκαλέσει σοβαρή μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Λειτουργικό φορτίο. Για παράδειγμα, τα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να περιέχουν μια επικίνδυνη ποσότητα οξέων και αλκαλίων, η οποία απαιτεί τη χρήση σωλήνων κατασκευασμένων από ειδικά υλικά.
 • Η θέση του πλησιέστερου σταθμού άντλησης. Αυτή η απόχρωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος της κλίσης του αγωγού.

Πόλη αποχέτευσης από το εσωτερικό

 • Χαρακτηριστικά της σύνθεσης του εδάφους. Κάθε τύπος εδάφους έχει διαφορετική επίδραση στην κύρια γραμμή και τα πηγάδια που το εξυπηρετούν.
 • Επιφανειακή ανακούφιση. Αναφέρεται στην παρουσία κοιλοτήτων και ανυψώσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού.
 • Επίπεδο υπόγειων υδάτων. Αυξάνει επίσης τους κινδύνους μόλυνσης των υπόγειων πηγών, πράγμα που απαιτεί ειδική προσέγγιση για την επιλογή του υλικού των σωλήνων και τη μέθοδο σύνδεσης τους.
 • Τοπικό κλίμα. Συνεχής ξηρασία ή τακτικές βροχές; Το ερώτημα αυτό απαιτεί επίσης εξαντλητική απάντηση στο σχεδιασμό των καλωδίων αποχέτευσης.
 • Βάθος της κατάψυξης του εδάφους. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για τον προσδιορισμό του επιπέδου βύθισης στη διαδικασία εκσκαφής.

Όπως μπορείτε να δείτε, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης επηρεάζεται όχι μόνο από την εσωτερική πίεση του υγρού και τη σύνθεση του, αλλά και από μια πληθώρα εξωτερικών παραμέτρων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά το σχεδιασμό του αγωγού με τα χέρια σας.

Είδη αποχετευτικών συστημάτων

 1. Ξεχωριστή. Στην περίπτωση αυτή, τα οικιακά λύματα και τα λύματα βροχής μεταφέρονται χωριστά το ένα από το άλλο. Οι πρώτοι καταλήγουν στους σταθμούς καθαρισμού, ενώ οι τελευταίοι απορρίπτονται στον ποταμό.

Ξεχωριστό σχέδιο αποχέτευσης

 1. Ημι-διαμερισμένο. Αμέσως, η συλλογή πραγματοποιείται ξεχωριστά, μετά την οποία όλα τα απόβλητα συνδυάζονται και παραδίδονται στον τόπο του αναγκαστικού καθαρισμού. Ο ποταμός λαμβάνει την ελάχιστη ποσότητα βρώμικου νερού.

Διάγραμμα ημι-χωρισμένου συστήματος αποχέτευσης

 1. Πλήρης τήξη. Αυτό συνεπάγεται τη συνολική συλλογή των απορριμμάτων και την παροχή υγρών στο σταθμό καθαρισμού. Αυτό είναι το πιο οικονομικό από πλευράς δημοσιονομικού κόστους κατασκευής, αλλά κατά τη διάρκεια ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν την απαλλαγή λυμάτων στο ποτάμι, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας του εξοπλισμού καθαρισμού, η οποία, φυσικά, είναι κακό για την οικολογική κατάσταση στην περιοχή.

Το σύστημα του γενικού συστήματος αποχέτευσης

SNiPs σχετικά με την εγκατάσταση εξωτερικών αποχετεύσεων

Εάν έχουμε ήδη αποφασίσει να αγγίξουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης, θα είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε τους γενικά αποδεκτούς και νομικούς κανόνες για τη διευθέτησή τους, οι οποίοι αποδεικνύονται σαφώς στην ακόλουθη εικόνα:

Σχέδιο με τα υπάρχοντα SNiP για την εγκατάσταση εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για τη ζώνη ασφαλείας

Ζώνες προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα

Έτσι, αυτό είναι μια εξωτερική παροχέτευση, καταλαβαίνουμε. Κύρια αποστολή του είναι να μεταφέρει τα λύματα έχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο τοξικότητας. Δηλαδή, ερχόμαστε σε αυτό που έγραψα στην αρχή του άρθρου, δηλαδή η απειλή της μόλυνσης των πηγών πόσιμου νερού και εύφορο έδαφος, ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης των διαδικασιών λειτουργίας, η σημαντικότερη των οποίων είναι η τήρηση της ζώνης ασφαλείας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην παραβιάζουν τα σύνορα έχουν ήδη πλακόστρωτο εθνικές οδούς, καθώς η τιμή του προστίμου δεν μπορεί να περιορίζεται σε οικονομικά οφέλη και να εξελιχθεί σε ένα ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύσεις

Οι ζώνες ασφαλείας της ύδρευσης και αποχέτευσης δεν επιτρέπουν τις ακόλουθες δραστηριότητες στην καλυπτόμενη περιοχή:

 • Φυτά φυτά δένδρων σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο. Το ριζικό σύστημα μπορεί τελικά να βλάψει τους σωλήνες.

Θα ήθελα να συστήσω να μην γίνει συνδέονται με μια ορισμένη απόσταση, και να κοιτάξουμε μπροστά για το στέμμα παρόμοιων ενήλικα δέντρα, και στο έδαφος, σύμφωνα με το πόσο μακριά έχουν απορριφθεί.
Το γεγονός είναι ότι, κατά κανόνα, οι ρίζες εκτείνονται στην ίδια απόσταση από τον κορμό με τα κλαδιά.

Κατά προσέγγιση αναλογία του στέμματος και του ριζικού συστήματος ενός δέντρου

 • Σημαντική αλλαγή της ποσότητας του εδάφους. Η εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη ορισμένες παραμέτρους του γύρω τοπίου και οι αλλαγές του μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συνέπειες.
 • Οργανώστε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό προκαλεί αύξηση της πίεσης στον σωλήνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση και ακόμη και ρήξη.
 • Εκτελέστε ανατρεπτικές δραστηριότητες, όρθια σωρούς ή τρυπάνι. Με αυτές τις μεθόδους, είστε βέβαιοι ότι θα καταστρέψετε τον αγωγό?

Μην το κάνετε αυτό στους χώρους τοποθέτησης γραμμών αποχέτευσης

 • Zagorazhivat ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα. Διαφορετικά, σε περίπτωση ατυχήματος, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εκκαθάριση του δρόμου.

Επιπλέον, μετρήστε έτσι ώστε να οδηγείτε το αυτοκίνητο.
Επειδή, για παράδειγμα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός υγιεινής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση εκκένωση των εκρηκτικών λυμάτων, δεν μπορεί να ασκηθεί στα χέρια σας και ο σωλήνας ίσως να μην είναι αρκετός.

 • Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής χωρίς την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης εξακολουθεί να μην είναι μια ζώνη αλλοτρίωσης και ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτήν, αλλά μόνο εάν οι ειδικευμένοι ειδικοί έχουν πρόσβαση σε αυτό.
 • Αλλάξτε τη γραμμή της ακτής ή το κάτω μέρος της κοντινής λίμνης. Το γεγονός είναι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνηση των υπόγειων υδάτων, τα οποία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις μηχανικής του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου.

Προφυλάξεις

Έχω ήδη αναφέρει παραπάνω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περιττό να τονίσουμε και πάλι όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την απρόσεκτη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας κοντά στο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης:

 1. Δεν αναγγέλλονται εξωτερικές πινακίδες, όπως συμβαίνει με τα ηλεκτρικά καλώδια και τους σωλήνες νερού, εκτός από την κάσα σιδερώματος με το γράμμα "Κ" που δεν θα δείτε. Δηλαδή, η απειλή μπορεί πράγματι να θεωρηθεί εντελώς κρυμμένη.

Πρότυπο ετικέτας για μια προειδοποίηση σχετικά με τη ζώνη προστασίας ενός ηλεκτρικού καλωδίου

 1. Εργάζοντας "στο blind", είναι εύκολο να καταστραφεί ο αγωγός, με αποτέλεσμα σημαντική ζημιά στο περιβάλλον. Ειδικότερα, αυτή η κατάσταση είναι γεμάτη με τα υπόγεια ποτάμια που τροφοδοτούν τις πόσιμες πηγές.

Επισκευή στο χώρο της βλάβης του σωλήνα αποχέτευσης

 1. Επίσης, μην ξεχάσετε τις σημαντικές κυρώσεις που σας περιμένουν σε περίπτωση παραβίασης της ζώνης προστασίας των λυμάτων.

Ως εκ τούτου, αν είστε κοντά στους χώρους όπου σχεδιάζουν να διεξάγουν ανασκαφή ή κατασκευαστικές εργασίες, παρατήρησε η πόρτα ένδειξη «Κ», παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό οργανισμό, στον ρόλο του οποίου μπορεί να ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές αρχές, τραστ «Vodokanal», το σχέδιο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άδεια για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Η παρακάτω οδηγία περιγράφει τις υποχρεώσεις σας, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε αφού γνωρίσετε όλη την τεκμηρίωση και έχετε πρόσβαση:

 • Είναι επιτακτική η συμμόρφωση με όλους τους απαραίτητους κανόνες και κανονισμούς.
 • Αποθηκεύστε όλες τις μηχανικές δομές του συστήματος αποχέτευσης ανέπαφα.
 • Σταματήστε την εργασία και λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις εάν εντοπιστούν ασυνέπειες στην τεκμηρίωση που λαμβάνεται.
 • Η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων, και το χειμώνα και το χιόνι και ο πάγος, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στον αγωγό.
 • Επιδείξτε την παράδοση του αντικειμένου στον επίσημο εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια εργασίας.

Επίσημα πρότυπα

Εξώφυλλο του εγγράφου που περιέχει πρότυπα κατασκευής και κανόνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Γενικές απαιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

SNiPy, που ρυθμίζει τη συμμόρφωση με τη ζώνη προστασίας των λυμάτων

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε περιοχή η ζώνη προστασίας των καταιγίδων σύμφωνα με το SNiP και το νοικοκυριό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες.

Σε τυποποιημένες περιπτώσεις, όλα εξαρτώνται από τη διάμετρο των σωλήνων:

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης απαιτεί σοβαρούς υπολογισμούς

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης - ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο συχνά παραμένει χωρίς προσοχή στις εξοχικές κατοικίες. Συχνά ανεξάρτητο διακανονισμού σύστημα δεν προβλέπει την υποχρεωτική καταχώριση των υφιστάμενων προτύπων. Γιατί νερού αυτό ή το αντικείμενο παραμένει σε κίνδυνο. Αξίζει να εξοικειωθείτε με αυτή τη στιγμή και να διευκρινίσετε τα πρότυπα ώστε να μην κάνετε λάθη στο δικό σας site.

Ποια είναι η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης;

Ζώνη προστασίας αποχέτευσης παρέχει πλήρη ασφάλεια για διάφορα αντικείμενα. Τα περισσότερα από τα προβλήματα οφείλονται στην παροχή νερού, η οποία, εάν δεν βρίσκεται σωστά πηγάδια μπορεί να επιδεινωθεί πλήρως. Συστήματος πρέπει να βρίσκεται σε κάποια απόσταση. Έτσι, οι υπολογισμοί αποτελούν προϋπόθεση για το έργο των επαγγελματιών.

Ακόμα και κατά τη δημιουργία απόβλητα υπό πίεση πρέπει να εξετάσει GOST. Επομένως, τα δεδομένα του είναι υποχρεωτικά για εκτέλεση καμινάδα πρέπει να περάσει σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί συμβουλεύουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία, επειδή ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ θα δείξει εύκολα τη θέση του.

Τι απαγορεύεται να κάνετε στη ζώνη προστασίας των λυμάτων;

Ζώνες ασφαλείας ύδρευσης και αποχέτευσης δύναμη να λάβουν σοβαρά υπόψη το έργο που επιτελείται. Φλάντζα αγωγού δεν επιτρέπει τη μεταγενέστερη παραγωγή πρότυπα και να αρνηθούν ορισμένες ενέργειες. Για τι μιλάμε;

 • Δέντρα φυτεύονται σε απόσταση 3 μέτρων από τους συλλέκτες.
 • Το έδαφος δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να προστεθεί.
 • Η συσκευή των χωματερών και των αποθηκών αποκλείεται.
 • Ο σωρός και η ανατρεπτική εργασία απαγορεύονται.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή εγκαταστάσεων γεώτρησης και κρούσης.
 • Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πρέπει να παραμείνει ανοιχτή.
 • Οι εργασίες κατασκευής πραγματοποιούνται με ειδική άδεια.

Όταν είναι ρυθμισμένο καταστροφική Κλειστό αποχέτευσης, SNIP υπενθυμίζει ορισμένες απαιτήσεις. Εάν απαιτείται φλάντζα δίκτυα αποχέτευσης, η εργασία είναι πολύπλοκη. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να διεξάγονται αυστηρά, διότι κανόνα επιτρέπει την αποφυγή βλάβης στον τελικό αγωγό.

Τι συμβαίνει όταν παραβιάζονται οι απαιτήσεις;

Πότε ζώνη προστασίας των καταιγίδων Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση άλλων έργων, εμφανίζεται σοβαρό πρόβλημα. Μερικά από αυτά εμφανίζονται αμέσως, και άλλα - με το πέρασμα του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, ένα άτομο θα πρέπει να λάβει αυτά τα θέματα σοβαρά, επειδή συχνά αποδειχθεί ότι είναι κρίσιμα.

 • Διάσπαση του αγωγού.
 • Σύμπτυξη πηγάδια.
 • Αλλαγή της γωνίας κλίσης.

Τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς σοβαρές επισκευές. Εξαιτίας αυτού ζώνη ασφαλείας οποιαδήποτε συλλεκτήρα λυμάτων να λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τους επαγγελματίες. Εξαλείφουν πιθανά προβλήματα για να εξασφαλίσουν τη σταθερή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.

Ποιά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ζώνης προστασίας;

Πόσα μέτρα θα πρέπει να το αφήσετε στην πηγή νερού; Το ίδρυμα; Αυτές οι ερωτήσεις οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στο Διαδίκτυο, αλλά απλά πρέπει να εφαρμόσουν τους καθιερωμένους κανόνες. Για παράδειγμα, ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ σας λέει πόσο μακριά πρέπει να υπάρχει ένας αποχετευτικός αγωγός. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς;

 • Σεισμολογική δραστηριότητα.
 • Μέση θερμοκρασία.
 • Διαθέσιμοι δείκτες υγρασίας.
 • Χαρακτηριστικά του εδάφους.

Σήμερα το πιο απλό αποστράγγιση το σύστημα βασίζεται στα δεδομένα που παρουσιάζονται. Εμφανίζονται για διαφορετικές περιοχές, επομένως οι λεπτομέρειες είναι πιο εύκολα διευκρινισμένες από τους επαγγελματίες. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, η βοήθεια θα έρθει ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και GOST. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από αυτά, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν να φτιάξουμε γρήγορα το απαιτούμενο έργο.

Αποστάσεις σε διαφορετικά αντικείμενα

ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ υποδηλώνει ότι η θέση των αντικειμένων πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Εκ των προτέρων είναι απαραίτητο να επιλέξετε τους σωστούς χώρους, καθοδηγούμενους από το έργο, ώστε να μην κάνετε σοβαρά λάθη. Πρέπει να αναφερθώ σε διάφορες συνθήκες, επισημαίνοντας τους πιο σημαντικούς δείκτες.

Επικοινωνίες μέσα στην πόλη

Το πιο δύσκολο να οικοδομηθεί σπονδυλική στήλη αγωγών σε αστικές συνθήκες. Τα πυκνά κτίρια δεν σας επιτρέπουν να επιλέξετε ελεύθερα μια τοποθεσία, έτσι οι σχεδιαστές επικοινωνιών πρέπει να κάνουν προσεκτικούς υπολογισμούς. Ποιες αποστάσεις πρέπει να εξετάσετε;

 • Ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων, η απόσταση από το σωλήνα νερού κυμαίνεται από 1,5 έως 5 μέτρα.
 • Πριν από το σύστημα αποχέτευσης καταιγίδων - 0,4 μέτρα?
 • Ανάλογα με την πίεση στον αγωγό αερίου, η απόσταση κυμαίνεται από 1 έως 5 μέτρα.
 • Στα συστήματα θέρμανσης - 1 μέτρο.

Οι απαιτήσεις υποδεικνύονται βάσει των υφιστάμενων SNIPs. Κάποιοι προστατεύονται το αντικείμενο παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα εισόδου που εφαρμόζονται στην πράξη, δίνοντας ακριβείς δείκτες για την επόμενη τοποθεσία. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν βασικές για τους επαγγελματίες. Βασίζονται σε αυτό, επομένως, ακόμη και σε αστικές συνθήκες, εμφανίζονται τακτικά νέες επικοινωνίες.

Διαμήκης διάταξη του συστήματος παροχής νερού και αποχέτευσης

Διαμήκης θέση βροχή η αποχέτευση και η παροχή νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αυτός προτείνει το πού μπορεί να τοποθετηθεί το σύστημα, βασιζόμενο αποκλειστικά στη διάμετρο των σωλήνων. Ποια δεδομένα πρέπει να θυμάμαι;

 • Η διάμετρος είναι 1 μέτρο - 10 μέτρα.
 • Περισσότερο από 1 μέτρο - 20 μέτρα.
 • Τοποθέτηση σε υγρό έδαφος - 50 μέτρα.

Αυτά τα δεδομένα είναι σταθερά. Δεν επιτρέπεται η κονιοποίηση, καθώς μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την παροχή νερού. Κατά συνέπεια, εγκατάσταση υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις.

Τα δίκτυα αποχέτευσης δεν μπορούν να τοποθετηθούν στις ζώνες υγιεινής των κύριων σωληνώσεων νερού.

Ζώνες προστασίας νερού

Όταν προγραμματίζεται η εργασία στη ζώνη προστασίας του νερού, προστατευτικό αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ορισμένες αποστάσεις. Κτίριο το ίδιο το αντικείμενο προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον και ο συλλέκτης μετατρέπεται σε πραγματικό πρόβλημα. Ποιοι δείκτες είναι πιο σημαντικοί από τους άλλους;

 • 250 μέτρα από την όχθη του ποταμού.
 • 100 μέτρα από την ακτή της λίμνης?
 • 50 μέτρα από υπόγειες πηγές.

Δεν μπορείτε να σπάσετε τις απαιτήσεις. Μετά την τοποθέτηση, μπορείτε να διακόψετε εντελώς την οικολογική κατάσταση στην περιοχή, έτσι οι ειδικοί υπολογίζουν με ακρίβεια τις αποστάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, προβλέπονται σοβαρές διοικητικές ποινές για την ανίχνευση παραβιάσεων.

Η αποχέτευση είναι ένα περίπλοκο σύστημα που μπορεί να βλάψει διάφορα αντικείμενα. Η πρακτική δείχνει ότι οι τρέχουσες απαιτήσεις δεν ελέγχονται μάταια τακτικά για κάθε περιοχή. Μόνο αυτό αποκλείει τον κίνδυνο βλάβης στο έργο ορισμένων αντικειμένων, έτσι οι επαγγελματίες είναι σοβαροί για το σχεδιασμό.

Ζώνη προστασίας αποχέτευσης

Τα οικιακά λύματα δημιουργούν κίνδυνο για τις πηγές ύδρευσης και το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που υπήρχε κάτι τέτοιο - ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης. Στο SNiPe, διευκρινίζονται οι διαστάσεις της προστατευόμενης περιοχής και οι παράμετροι προσδιορισμού. Η περιοχή αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για την προστασία του νερού και του εδάφους, αλλά και για την προστασία του αγωγού αποχέτευσης από ζημιές.

Ως εκ τούτου, στην προστατευόμενη περιοχή απαγορεύεται: κατασκευή, φύτευση δένδρων και άλλες εργασίες. Μερικές φορές μπορείτε να δείτε μια πινακίδα με την επιγραφή ότι υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Σε αυτή τη ζώνη απαγορεύεται οποιοσδήποτε τύπος χερσαίων έργων.

Η ζώνη ασφαλείας του συστήματος αποχέτευσης, σε αντίθεση με τα καλώδια επικοινωνίας ή τον ηλεκτρισμό, για κάποιο λόγο δεν έχει οπτική ένδειξη. Ίσως αυτό οφείλεται σε έλλειψη νομοθετών, αλλά ο νόμος προβλέπει ευθύνη για ζημίες στα συστήματα αποχέτευσης (άρθρο 7.7 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων) με τη μορφή στερεών προστίμων. Και εάν η ζημιά στο σύστημα αποχέτευσης οδηγεί σε μόλυνση του εδάφους ή του πόσιμου νερού, είναι επίσης δυνατό να τεθεί ποινική υπόθεση εναντίον του δράστη του ατυχήματος.

Γενική έννοια - ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης

Μια ζώνη ασφαλείας είναι το έδαφος που περιβάλλει κάθε επικοινωνία, στην περίπτωσή μας - ένα εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης. Σε αυτό το έδαφος δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται τέτοιες ενέργειες όπως:

 • φύτευση πράσινων φυτειών ·
 • αποθήκευση δομικών υλικών.
 • αποθήκευση απορριμμάτων ·
 • χωματουργικά έργα - κοιλώματα, τάφροι κ.λπ..
 • το τεμάχιο ή το υπέδαφος του εδάφους ·
 • κατασκευή ·
 • μη εγκεκριμένη κατασκευή του οδοστρώματος, ακόμη και προσωρινή από πλάκες από σκυρόδεμα.
 • εμποδίζοντας την ελεύθερη μετάβαση στις επικοινωνίες.

Το όριο της προστατευτικής ζώνης καθορίζεται από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και τα ακριβή στοιχεία βρίσκονται στην τοπική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση του νερού.

Το μέγεθος της προστατευτικής ζώνης

Η γνώση των κανονιστικών απαιτήσεων θα απαιτηθεί κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος αποχέτευσης. Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών εκτελούν πιο συχνά αυτό το έργο ανεξάρτητα, αλλά αυτό δεν τους απαλλάσσει από τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ρυθμίζονται στο SNiP.

Για τη σημείωση! Πριν από την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, διαβάστε προσεκτικά τα έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες του εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης:

Στο SNiPe διευκρινίζονται οι γενικοί κανόνες και απαιτήσεις, για τον καθορισμό ακριβέστερων συνόρων είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν στην τοπική διοίκηση. Η ζώνη ασφαλείας οποιουδήποτε υπονόμου, ανεξάρτητα από την πίεση ή τη βαρύτητα, περιορίζεται σε πέντε μέτρα σε κάθε πλευρά του αγωγού.

Η απόσταση μετράται από τις πλευρές του σωλήνα. Οι κανόνες ορίζουν επίσης ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το μέγεθος των ζωνών προστασίας αυξάνεται σε 10 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.

Ειδικοί όροι περιλαμβάνουν:

 • σεισμικά επικίνδυνες περιοχές.
 • περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες αέρα και εδάφους ·
 • περιοχές με υγρά και αδύναμα εδάφη.

Απόσταση από πηγές νερού

Αν ο εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης έχει υποστεί ζημιά, η απορροφημένη αποστράγγιση μπορεί να εισέλθει όχι μόνο στο έδαφος αλλά και σε πηγές νερού. Ως εκ τούτου, το SNiP προβλέπει όχι μόνο περιορισμούς στη θέση των αποχετευτικών συστημάτων από δρόμους, κτίρια κ.λπ., αλλά και σε ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεται η αποστράγγιση από ποτάμια, λίμνες και σωλήνες νερού.

Οι σωλήνες αποχέτευσης δεν πρέπει να περνούν πιο κοντά:

 1. 250 μέτρα από τους ποταμούς.
 2. 100 μ. Από τη λίμνη?
 3. 50 μέτρα από την υπόγεια πηγή.
 4. 10 μέτρα από τον αγωγό νερού με διάμετρο σωλήνα έως 1 m, με διάμετρο μεγαλύτερη των 20 μέτρων.
 5. 50 μέτρα ανεξάρτητα από τη διάμετρο, εάν το έδαφος στο χώρο είναι πολύ υγρό.

Για τη σημείωση! Για να αποφύγετε λάθη κατά τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της υγειονομικής αποχέτευσης, αυξήστε την απόσταση κατά 10% από τον κανονιστικό κανόνα.

Πώς να μην καταστρέψετε το σύστημα αποχέτευσης

Όλες οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να αρχίσουν με προσεκτική επιθεώρηση της περιοχής. Εάν δεν υπάρχουν σημεία απαγόρευσης γύρω από αυτό, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η παρουσία ενός σωλήνα αποχέτευσης με την παρουσία ενός φρεατίου στο οποίο έχει τοποθετηθεί μια καταπακτή με το γράμμα "K".

Επίσης, μην παραβλέπετε την έκκληση προς την τοπική διοίκηση για το σχέδιο επικοινωνίας για όσους περνούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για να εργαστείτε στη ζώνη ασφαλείας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εταιρεία εκμετάλλευσης για γραπτή άδεια. Χωρίς τέτοια άδεια, οι ενέργειες στη ζώνη διέλευσης του συστήματος αποχέτευσης είναι παράνομες.

Από την παραβίαση των κανόνων

Οι ζημιές στα συστήματα αποχέτευσης συμβαίνουν συχνότερα από τους σωλήνες νερού ή τα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτά τα ατυχήματα δεν οφείλονται στην έλλειψη προσοχής, αλλά στο γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε σαφές πού βρισκόταν ο σωλήνας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πρόκειται για ελαττωματικούς νόμους.

Μετά την τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού ή σωλήνα νερού, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη λειτουργία αυτών των δικτύων πρέπει να εγκαταστήσει προειδοποιητικά σήματα. Ενώ δεν παρέχεται η εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων κατά την τοποθέτηση του αγωγού αποχέτευσης.

Αποδεικνύεται ότι ο ιδιοκτήτης του αποχετευτικού δικτύου δεν υποχρεούται να αναφέρει την παρουσία ζώνης ασφαλείας. Ως εκ τούτου, η ευθύνη για ζημιά στο εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης θα είναι:

 1. - αν δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα,
 2. ο κατασκευαστής των έργων - εάν υπήρχαν σημάδια, αλλά αγνοήθηκαν.

Εάν το δίκτυο καταστραφεί, ο ένοχος θα φέρει διοικητική ευθύνη με τη μορφή πρόστιμο και εάν, ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, το περιβάλλον βλάπτεται, η ποινή θα είναι αυστηρότερη.

Βίντεο: ζώνη ασφαλείας της ύδρευσης και αποχέτευσης

Ζώνη ασφαλείας του κτιρίου. Ζώνη προστασίας αποχέτευσης

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανό κίνδυνο για τις πηγές πόσιμου νερού και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια τέτοια έννοια, η ζώνη προστασίας της αποχέτευσης - snip καθορίζουν το μέγεθος της επικράτειας και τα πρότυπα της ονομασίας της. Απαγορεύεται η κατασκευή, η τοποθέτηση δέντρων και η εκτέλεση ορισμένων έργων στην προστατευόμενη περιοχή. Ας εξετάσουμε ποιοι κανόνες για τον εξοπλισμό των ζωνών ασφαλείας είναι πλέον αποδεκτοί στην κατασκευή.

Σίγουρα, πολλοί είδαν τα καθιερωμένα δισκία, που δείχνουν ότι σε αυτό το μέρος είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Τέτοιες πλάκες τοποθετούνται, για παράδειγμα, σε μέρη όπου τοποθετείται το ηλεκτρικό καλώδιο. Απαγορεύεται αυστηρά η διεξαγωγή μη εγκεκριμένων χερσαίων έργων στη ζώνη που εμπίπτει στη δράση της καθορισμένης πλάκας.

Υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας υδροδότησης και αποχέτευσης. Δημιουργούνται για να λύσουν δύο θέματα:

 • Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για την προστασία των αγωγών από ζημιές.

Η γενική έννοια της ζώνης προστασίας λυμάτων

Οι ζώνες ασφαλείας του αποχετευτικού δικτύου ονομάζονται περιοχές που περιβάλλουν τις δομές των δικτύων αποχέτευσης. Στις περιοχές αποχέτευσης πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Φύτευση δέντρων.
 • Χαντάκια και κοιλώματα.
 • Αποθήκευση καυσόξυλων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού.
 • Η διευθέτηση των χώρων υγειονομικής ταφής.
 • Προγραμματίζοντας την κατασκευή ορισμένων κτιρίων, συσσωρεύσεων ή ανατινάξεων.
 • Εκτέλεση έργων που αυξάνουν ή μειώνουν το επίπεδο του εδάφους, δηλαδή την παραγωγή φετών εδάφους ή του υπεδάφους.
 • Η συσκευή ενός δρόμου που καλύπτει από πλάκες από σκυρόδεμα, ακόμα κι αν αυτό το δρόμο του χρόνου ραντεβού.
 • Η παραγωγή οποιωνδήποτε ενεργειών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μετάβαση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Κατά κανόνα, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας μπορούν να ληφθούν από τα τοπικά βοηθητικά προγράμματα ύδρευσης.

Ποιος είναι ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης;

Πρέπει να ειπωθεί ότι οι περιπτώσεις βλάβης του αγωγού αποχέτευσης λόγω χερσαίων έργων δεν είναι τόσο σπάνιες. Αυτό συμβαίνει ακόμη πιο συχνά από τη ζημία σε σωλήνες νερού ή καλώδια ρεύματος.

Τα τυχαία ατυχήματα οφείλονται στο γεγονός ότι ο κατασκευαστής απλά δεν γνωρίζει ότι ο αγωγός διέρχεται εδώ. Είναι θέμα ασυνέπειας των νόμων. Έτσι, για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατασκευή ενός σωλήνα νερού, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να θέσει προειδοποιητικά σήματα.

Αλλά η υποχρεωτική τοποθέτηση σημείου που προειδοποιεί ότι υπάρχει ζώνη προστασίας λυμάτων εδώ δεν ρυθμίζεται νομικά. Δηλαδή, η σαφής ένδειξη ότι οι ιδιοκτήτες των δικτύων αποχέτευσης, θα πρέπει να ορίσει τη θέση των πινακίδων ζώνη φρουράς, ο νόμος δεν το κάνει.

Συνεπώς, εάν, ως αποτέλεσμα κάποιας εργασίας, ο αγωγός αποχέτευσης υπέστη βλάβη, τότε η ευθύνη θα βαρύνει:

 • Ελλείψει προειδοποιητικού σήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης.
 • Εάν το σημάδι ήταν παρόν, αλλά αγνοήθηκε, τότε η ευθύνη βαρύνει τον κατασκευαστή του έργου.

Για τη ζημιά στο δίκτυο αποχέτευσης, ο ένοχος είναι διοικητικά υπεύθυνος. Εάν το ατύχημα προκάλεσε ζημιά στο περιβάλλον, τότε το μέτρο ευθύνης θα είναι διαφορετικό.

Συμβουλές! Πριν από τη διεξαγωγή γης ή άλλης δυνητικά επικίνδυνης εργασίας για τον αγωγό, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το έδαφος. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών προστασίας αποχετεύσεων μπορείτε να βρείτε στον οργανισμό που διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αποχέτευση Μεγέθη Αποχέτευσης

Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι γνωστές όχι μόνο στους παραγωγούς εργασίας. Σήμερα, αρκετά συχνά, οι ιδιοκτήτες σπιτιών κατασκευάζουν τα δικά τους τοπικά συστήματα αποχέτευσης, ενώ τηρούν τους κανόνες και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται από τα SNiPs.

Συμβουλές! Έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες εγκατάστασης αποχετευτικών συστημάτων:

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο οι γενικές απαιτήσεις καθορίζονται από SNiPs, ενώ το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Υπό κανονικές συνθήκες, η προστατευτική ζώνη βαρύτητας και αποχέτευσης υπό πίεση είναι 5 μέτρα σε κάθε πλευρά του σωλήνα. Η μέτρηση γίνεται από το πλευρικό τοίχωμα του αγωγού.

Υπάρχουν επίσης ειδικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, όπως είναι οι εξής:

 • Υψηλός σεισμικός κίνδυνος.
 • Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
 • Αδύναμα ή υπερβολικά υγρά εδάφη.

Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, η προστατευτική ζώνη διπλασιάζεται και είναι 10 μέτρα προς κάθε κατεύθυνση από τα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα. Παρομοίως, εγκαθίσταται μια ζώνη προστασίας από θύελλα.

Κανόνες για τον εντοπισμό των αποχετεύσεων σε σχέση με τις πηγές νερού

Δεδομένου ότι η ζημιά στα συστήματα αποχέτευσης αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη διάθεση του αγωγού αποχέτευσης σε σχέση με τις πηγές νερού.
Τα λύματα αγωγών θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Τουλάχιστον 250 μέτρα από τον ποταμό.
 • Τουλάχιστον 100 μέτρα από τη λίμνη.
 • Τουλάχιστον 50 μέτρα από τις υπόγειες πηγές.
 • Τουλάχιστον 10 μέτρα από τον αγωγό ύδρευσης, υπό τον όρο ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη από ένα μέτρο. Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι μεγαλύτερη, τότε η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα.
 • Εάν ο αγωγός νερού βρίσκεται σε διαπερατά ή πολύ υγρά εδάφη, η απόσταση από τους σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σωλήνα.

Σημαντικές αποχρώσεις

Μια προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων του SNiP είναι σημαντική τόσο για τους υπεύθυνους ανάπτυξης των αποχετευτικών συστημάτων όσο και για όσους σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κάποια εργασία στην προστατευόμενη περιοχή. Ωστόσο, κατά τη μελέτη των SNiPs, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Φυσικά, όταν εγκρίθηκε, ελήφθησαν ως βάση οι ίδιες SNiPs, ωστόσο, είναι δυνατές ορισμένες αποχρώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κύριο του έργου. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι στην προτεραιότητα των δικαστικών διαδικασιών θα εξακολουθούν να υπάρχουν τοπικές νομοθετικές πράξεις.

Εάν, σύμφωνα με το σχέδιο, ο αγωγός αποχέτευσης περάσει κοντά σε οποιοδήποτε κτίριο, η τοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόσταση από την ίδρυσή τους, όπως ορίζεται από τις υγειονομικές προδιαγραφές. Μείωση αυτής της απόστασης είναι δυνατή μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου για την εκτέλεση των εργασιών.

Ζώνες ασφαλείας του συστήματος παροχής νερού

Η ζώνη ασφαλείας του σωλήνα νερού είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύει την πηγή του πόσιμου νερού από πιθανή μόλυνση. Κατά συνέπεια, κατά την κατασκευή ενός σωλήνα ύδρευσης, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Ζώνες ζώνης προστασίας νερού

Η υγειονομική ζώνη της ύδρευσης αποτελείται από τρεις ζώνες. Το έργο της ζώνης θα πρέπει να συντονίζεται με την υγειονομική-επιδημιολογική υπηρεσία, τη Vodokanal επιχείρηση και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

 • Ο πρώτος ιμάντας της προστατευτικής ζώνης αναδιατάσσει έναν κύκλο με κέντρο στο σημείο εισαγωγής νερού και έχει ακτίνα 30-50 μέτρων. Εάν υπάρχουν διάφορες πηγές, τότε είναι απαραίτητο να διαθέσετε αρκετές ζώνες ασφαλείας.

Συμβουλές! Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ακτίνα του πρώτου ιμάντα ασφαλείας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην υπηρεσία υγειονομικού-επιδημιολογικού ελέγχου, δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του φορέα.

Το πλάτος της προστατευτικής ζώνης κατά μήκος των αγωγών μέσω των οποίων μεταφέρεται το νερό καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο του εδάφους.

 • Εάν ο αγωγός είναι που στα ξηρά εδάφη, το πλάτος της ζώνης ασφαλείας είναι 10 μέτρα σε κάθε πλευρά, αν η διάμετρος του σωλήνα είναι 1000 mm και 20 m σε κάθε κατεύθυνση, εάν ο αγωγός χτίζεται μεγαλύτερη διάμετρο.
 • Κατά την οικοδόμηση υδραυλικά υγρά μέγεθος του εδάφους ζώνη απομόνωσης 50 μέτρα σε κάθε πλευρά, ανεξάρτητα από τη διάμετρο του σωλήνα που χρησιμοποιείται.

Συμβουλές! Σε περίπτωση που το νερό θα περάσει μέσα από τις ήδη κατοικημένες περιοχές, η μείωση μπορεί να είναι το έδαφος των υγειονομικών ζωνών μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες της SES.

Τι δεν πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη υγιεινής του υδραγωγείου;

Στη ζώνη υγειονομικής προστασίας δεν πρέπει να υπάρχουν:

 • Συγκομιδές, αποθήκες κοπριάς, υποδοχείς απορριμμάτων και άλλες πηγές πιθανής ρύπανσης των υδάτων.
 • Τα κανάλια νερού απαγορεύονται να εκτελούνται στο έδαφος των χώρων υγειονομικής ταφής, στους τομείς διήθησης των αποχετεύσεων λυμάτων, των αρδευόμενων αγροτικών πεδίων, των νεκροταφείων βοοειδών και των νεκροταφείων.

Έτσι, η ζώνη ασφαλείας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης είναι το έδαφος που έχει διατεθεί για την προστασία των αγωγών από ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών χερσαίων έργων. Επιπλέον, η υδραυλική ζώνη της ύδρευσης χρησιμεύει για την προστασία της πηγής ύδρευσης από τη ρύπανση και η ζώνη προστασίας των λυμάτων είναι απαραίτητη για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους με λύματα.

Όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη σήμανση "Η ζώνη ασφαλείας του καλωδίου" ή "Η ζώνη υγειονομικής προστασίας της δεξαμενής". Αλλά ούτε και όλοι οι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώνη προστασίας λυμάτων. Με την πρώτη ματιά, το ερώτημα είναι λογικό: "Τι υπάρχει για να φρουρήσει;" Ωστόσο, μερικές φορές αυτή η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες συνέπειες - τόσο οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών όσο και οι υπάλληλοι διαφόρων οργανισμών συναρμολόγησης. Πώς να το αποφύγετε - διαβάστε το.

Η ζημιά σε εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Και ακόμη εμφανίζεται με συχνότητα μεγαλύτερη από δίκτυο ύδρευσης σωλήνες, ηλεκτρικό ρεύμα ή ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κατασκευαστές της ανασκαφής - τόσο τα νομικά πρόσωπα και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών γης, σκάβοντας χαρακώματα και λάκκοι κάτω, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης του συστήματος αποχέτευσης από ό, τι άλλες ανακοινώσεις

Επειδή δεν ξέρουν ότι σε αυτό το μέρος υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό;

Τα καθήκοντα των ιδιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης για την εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων σχετικά με τη διέλευση υπόγειων καλωδίων ή αγωγών σε συγκεκριμένο τόπο, τα σύνορα της υγειονομικής ζώνης της δεξαμενής, καθορίζονται άμεσα στα κανονιστικά κείμενα. Στην περίπτωση της διαχείρισης των υδάτων, αυτός είναι ο Κώδικας Υδάτων. Στις υπόλοιπες - ειδικούς νόμους και κανονισμούς.

Και μόνο για ένα σύστημα αποχέτευσης τέτοιες απαιτήσεις δεν ρυθμίζονται. Εν κατακλείδι - εάν έχουν υποστεί ζημιές άλλες επικοινωνίες, αλλά δεν υπήρχαν προειδοποιητικές πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο - η ευθύνη βαρύνει τον χρήστη που δεν το εγκατέστησε. Ένας εργάτης φταίει αν η αντίστοιχη πλάκα ήταν, αλλά το αγνόησε.

Η κατάσταση με αγωγούς αποστράγγισης είναι πολύ πιο περίπλοκη. Εδώ οι νομοθέτες για κάποιο λόγο δεν καθόρισαν σαφή πρότυπα και οι ιδιοκτήτες δικτύων δεν υποχρεούνται να ορίσουν με κάποιο τρόπο τις ζώνες προστασίας των λυμάτων.

Ωστόσο, από την άποψη της νομοθεσίας βλάβη του εξοπλισμού αποχέτευσης - μια διοικητική παράβαση.

Δώστε προσοχή! Ο διοικητικός κώδικας αναφέρει: "Άρθρο 7.7. Βλάβες αντικειμένων και συστημάτων ύδρευσης, διάθεσης νερού, υδραυλικών κατασκευών, συσκευών και εγκαταστάσεων για σκοπούς διαχείρισης υδάτων και ασφάλειας υδάτων

Ζημιές σε εγκαταστάσεις και τα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, υδραυλικές κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις διαχείρισης των υδάτινων πόρων και την εκχώρηση προστασία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο για τους πολίτες στο ποσό των 1.000 έως 1.500 ρούβλια? για τους υπαλλήλους - από δύο χιλιάδες έως τρία χιλιάδες ρούβλια? σε νομικά πρόσωπα - από είκοσι χιλιάδες έως τριάντα χιλιάδες ρούβλια. "

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο μιλά μόνο για άμεση βλάβη σε συστήματα και δομές. Εάν ταυτόχρονα υπήρχαν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον - αυτό θα ήταν άλλο ένα αδίκημα, ίσως όχι ένα. Και η ζημιά που προκαλείται στον ένοχο θα πρέπει να επιστραφεί. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό, να κάνεις το δικό σου πράγμα και να μην σκέφτεσαι τίποτα κακό, να μπει σε σοβαρό πρόβλημα.

Προφυλάξεις

Δεδομένων των πιθανών αρνητικών συνεπειών, αξίζει να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την εμφάνισή τους. Κατά την ανάληψη χωματουργικών εργασιών, θα πρέπει να μελετήσετε τη γύρω περιοχή.

Το κύριο σημάδι της παρουσίας διαφόρων αποχετεύσεων είναι οι καταπακτές με χαρακτηριστικό μεγάλο γράμμα "K". Έκδοση μπορεί επίσης να συντονίσει τις πινακίδες ή τη σήμανση με το χρώμα.

Αλλά ακόμα κι αν δεν βρίσκονται - είναι καλύτερο να είστε ασφαλείς και να έρθετε σε επαφή με το τοπικό κανάλι ύδρευσης. Υπάρχουν σχέδια όλων των γραμμών αποχέτευσης στα οποία υποδεικνύεται κατά πόσο σε αυτό το τμήμα βρίσκεται ή όχι ένας συλλεκτήρας λυμάτων ή άλλη κατασκευή.

Επιπλέον, για να αποφευχθούν μεταγενέστερες ασυνέπειες, είναι προτιμότερο να ζητήσετε πιστοποιημένο αντίγραφο του σχεδίου. Εάν αποδειχθεί ότι η ζώνη ασφαλείας υπάρχει ακόμα εκεί - μπορείτε να υποβάλετε αμέσως αίτηση για άδεια εργασίας. Χωρίς αυτή την άδεια, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί εργασία κοντά στο αποχετευτικό δίκτυο.

Διαστάσεις των ζωνών ασφαλείας

Οι κανονιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος των ζωνών προστασίας λυμάτων είναι χρήσιμες να γνωρίζουμε όχι μόνο για να μην ζημιάμε αδιόρθωτα τους αγωγούς. Μετά από όλα, συχνά οι κατασκευαστικές εταιρείες ή οι ιδιοκτήτες των νοικοκυριών οργανώνουν τη δική τους. Και ενώ απαιτούν επίσης συμμόρφωση με τις καθορισμένες παραμέτρους. Ρυθμίζονται από τις απαιτήσεις πολλών SNIP.

Δώστε προσοχή! Έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες αποχέτευσης:

SNP 40 - 03 - 99 δήλωσαν "Αποχέτευσης, εξωτερικών δικτύων και των εγκαταστάσεων"

SNiP 3.05.04 - 85 * "Εξωτερικά δίκτυα και δομές ύδρευσης και αποχέτευσης" και SNiP 2.05.06 - 85 "Αγωγοί σωληνώσεων. Κώδικες κατασκευής και κανονισμοί. "

Ωστόσο, τα SNiPs θέτουν γενικά πρότυπα, συγκεκριμένα στοιχεία ορίζονται από τα τοπικά όργανα αντιπροσωπευτικής εξουσίας - τη νομοθετική συνέλευση κλπ.

Για κανονικές συνθήκες, η ζώνη προστασίας του υπονόμου πίεσης είναι 5 μέτρα σε κάθε πλευρά από την άκρη του πλευρικού τοιχώματος του σωλήνα. Το ίδιο ισχύει για το σύστημα αποστράγγισης βαρύτητας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν το μέγεθος των ζωνών υγιεινής προστασίας περιλαμβάνουν τη χαμηλή μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής, υψηλό σεισμικό κίνδυνο, αδύναμα και υδάτινα εδάφη και άλλες συνθήκες που καθορίζονται στα SNiPs. Κατά κανόνα, σε τέτοιες περιπτώσεις, οι POPs αυξάνονται σε απόσταση 10 m 5 m σε κάθε κατεύθυνση από την άκρη του πλευρικού τοιχώματος του αγωγού.

Παρομοίως, διαρρυθμίζεται μια ζώνη ασφαλείας από λύματα καταιγίδας.

Προστασία αποχέτευσης

Αποχέτευση - πηγή αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης για το νερό και το νερό των πηγών. Επομένως, όχι μόνο τα κτίρια και οι δρόμοι πρέπει να αναφέρονται από αυτό σε μια ορισμένη απόσταση. Τα δίκτυα λυμάτων δεν μπορούν επίσης να τοποθετηθούν πιο κοντά σε ορισμένες αποστάσεις από τις πλωτές οδούς.

Και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Η αποχέτευση στη ζώνη προστασίας των υδάτων πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον: 250 m - από την ακρογιαλιά των ποταμών, 100 m - από την ακτή της λίμνης, 50 m - από τις υπόγειες πηγές.

Επίσης επιβάλλονται επαρκώς αυστηρές απαιτήσεις στην αμοιβαία διευθέτηση των αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτό είναι 10 μέτρα για σωλήνα νερού με διάμετρο μέχρι 1000 mm, 20 m για μεγάλες διαμέτρους και 50 m για σωλήνες που περνούν σε υγρό έδαφος, ενώ η διάμετρος του ρόλου δεν παίζει.

Συμβουλές! Εγκαταστήστε αποχέτευση στις ζώνες υγειονομικής προστασίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης καλύτερα με περιθώριο 10% ή περισσότερο των κανονιστικών απαιτήσεων. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις όπου τα δεδομένα μέτρησης, ακόμη και η διάτρηση των κοιλοδοκών του οικοδόμου και ο οργανισμός που ασχολείται με την παροχή νερού, διέφεραν. Σύμφωνα με το κανάλι ύδατος, το έδαφος όπου η ζώνη ασφαλείας είναι εγκατεστημένο αποχέτευσης συλλαμβάνει, σύμφωνα με τους κατασκευαστές - όχι. Κατά κανόνα, η τελευταία λέξη αφήνεται για ειδικούς σε θέματα υδάτων.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ακριβής παράδοση των έργων στην περιοχή θα πρέπει να δίνουν τη μέγιστη προσοχή. Εξάλλου, η μεταφορά ενός έτοιμου δικτύου αποχέτευσης θα είναι πολύ ακριβό σε κάθε περίπτωση και μερικές φορές είναι απλώς τεχνικά αδύνατο.

Η λειτουργία καθώς είναι αδύνατο να έχει καλές επιδόσεις, γιατί ακόμα και αυτό το γεγονός, ακόμη και εν απουσία του ατυχήματος - είναι αδίκημα, και αν έτυχε να μόλυνση των λυμάτων ύδρευσης εγκατάσταση - μπορούμε να μιλήσουμε για ακόμα ποινική ευθύνη.

Σημαντικές αποχρώσεις

Η προσεκτική στάση απέναντι στις απαιτήσεις των SNiPs είναι υποχρεωτική τόσο για τους διοργανωτές του συστήματος αποχέτευσης όσο και για εκείνους που εκτελούν οποιαδήποτε εργασία ή όρθια αντικείμενα στην προστατευτική ζώνη του αποχετευτικού συστήματος ή των περιχώρων του.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να θυμόμαστε την τοπική νομοθεσία. Συνολικά, βασίζεται στα ίδια SNiPs, αλλά τα μεμονωμένα άτομα μπορεί να έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις, γεγονός που μπορεί να γίνει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα έγγραφα αυτά (για παράδειγμα, το κεφάλαιο είναι το ψήφισμα της Μόσχας κυβέρνηση των 17 avgusta1993, Ν 798 «Περί εγκρίσεως των» κανόνων χρήσης των συστημάτων της δημοτικής ύδρευσης της Μόσχας και της αποχέτευσης «), και να λάβει υπόψη της τα αιτήματά τους για την παραγωγή των έργων.

Συχνά διαφωνίες σχετικά με την απόσταση μεταξύ της ύδρευσης και της αποχέτευσης προκύπτουν λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με SNiP 2.07.01-89 * "Πολεοδομία. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αστικών και αγροτικών οικισμών "Η ρυθμισμένη απόσταση μεταξύ των δικτύων ύδρευσης και πίεσης και των θεμελίων κτιρίων και κατασκευών είναι 5 μέτρα.

Πολλοί προγραμματιστές καθοδηγούνται από αυτό το νούμερο και πέφτουν κάτω από την πυρκαγιά των vodokanal κυρώσεων. Το γεγονός είναι ότι σε αυτό το SNiPe υποδεικνύεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση. Και οι διαστάσεις της ζώνης προστασίας της εθνικής οδού ρυθμίζονται από SNiP 2.04.02-84 και SanPiN 2.1.4.1110-02 και οι διαστάσεις τους καθορίζονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Η πρακτική επιβολής του νόμου δείχνει ότι η προτεραιότητα των δικαστικών διαδικασιών παραμένει στα τελευταία έγγραφα.

Ο κίνδυνος να μπει σε μια δύσκολη κατάσταση και εκείνοι που βάζουν έναν αγωγό αποστράγγισης κοντά σε κτίρια και κατασκευές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εκτελούνται από αυτούς σε απόσταση που καθορίζεται από τα πρότυπα των ορίων της υγειονομικής ζώνης, η μείωση σε αυτή την απόσταση είναι δυνατή μόνο με τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Ναι, και σε αυτή την περίπτωση, οι εργαζόμενοι των τοπικών εταιρειών ύδρευσης προσπαθούν περιοδικά να εντοπίζουν παραβιάσεις.

Οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων θερμότητας εγκαθίστανται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια αντικειμένων. Στις περιοχές αυτές υπάρχει ειδικό καθεστώς για τη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων. Ας εξετάσουμε περαιτέρω ποιες απαιτήσεις πρέπει να αντιστοιχεί η προστατευτική ζώνη υγιεινής ενός θερμικού δικτύου.

Νομική βάση

Επί του παρόντος, υπάρχουν ορισμένα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται οι ζώνες ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης. Η εντολή Gosstroy αριθ. 92 της 21ης ​​Απριλίου 2000 θεωρείται μία από τις βασικές πράξεις. Σύμφωνα με αυτό, εγκρίθηκαν οργανωτικές και μεθοδολογικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση δημόσιων συστημάτων παροχής θερμότητας σε οικισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 33 αυτού του εγγράφου, κατά τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων, πρέπει να προστατεύονται. Περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των δραστηριοτήτων εντός της εγκατεστημένης περιοχής. Για την προστασία του αντικειμένου, μια ζώνη ασφαλείας

Η τελευταία έκδοση εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2003, αλλά δεν καταχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από την άποψη αυτή, τα δικαστήρια θεωρούν τους νέους κανόνες άκυρους. Κατά την εξέταση των διαφορών χρησιμοποιείται SNiP 2.04.07-86. Οι κανόνες προβλέπουν έναν κατάλογο των ενεργειών που απαγορεύονται εντός των περιοχών με ειδικό καθεστώς χρήσης. Δεδομένου ότι η προστασία αντικειμένων είναι ο κύριος στόχος για τον οποίο δημιουργούνται ζώνες προστασίας των δικτύων θέρμανσης, το SNiP απαγορεύει:

 1. Να τοποθετήσετε μέσα στις καθορισμένες περιοχές την αποθήκευση των προϊόντων πετρελαίου, επιθετικά χημικά υλικά, για την κατασκευή
 2. Εισαγωγή σωμάτων και προσεγγίσεις στις δομές και τα αντικείμενα, αποθήκευση ογκωδών και βαρέων αντικειμένων, όρθια περιφράγματα και εγκατάσταση άλλων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών.
 3. Για να εξοπλίσουμε παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους, σημεία στάσης, αγορές, χώρους στάθμευσης κάθε είδους οχημάτων, κήπους, γκαράζ και ούτω καθεξής.
 4. Οργάνωση χωματερών, καύση βιομηχανικών αποβλήτων, σκουπίδια οικιακής χρήσης, πυρκαγιές φωτιάς.
 5. Να διεξάγει εργασίες με τη χρήση μηχανισμών σοκ, για την απόρριψη διαβρωτικών και διαβρωτικών ενώσεων, καθώς και καυσίμων και λιπαντικών.

Πρόσθετες απαγορεύσεις

Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης υπάγεται στην ευθύνη της επιχείρησης που διαχειρίζεται την εγκατάσταση. Εξαιτίας αυτού, εντός του δεδομένου ιστότοπου δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των εν λόγω οργανισμών να παράγουν:

 1. Γενική επισκευή, κατασκευή, ανακατασκευή δομών.
 2. Εκσκαφή, φύτευση θάμνων / δέντρων, σχεδιασμός του εδάφους, διαρρύθμιση των μνημειώδεις παρτέρια.
 3. Λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, εργασίες, συνοδευόμενες από το σπάσιμο του πεζοδρομίου και του εδάφους.
 4. Κατασκευάστε μεταβάσεις και διασταυρώσεις μέσω αγωγών.

Οι όροι για την απόκτηση άδειας και η εφαρμογή αυτών των μέτρων προβλέπονται στη ρήτρα 7-8 των κανονισμών περί υποδειγμάτων. Η έγκριση πρέπει να γίνει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας.

Κανονισμοί μοντέλου

Σύμφωνα με αυτά, σε κάθε τοποθεσία δημιουργείται μια κατάλληλη ζώνη ασφαλείας του δικτύου θέρμανσης. Οι κανόνες είναι υποχρεωτικοί για συμμόρφωση από όλες τις επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον οργανωτικό και νομικό τύπο τους. Με βάση τους κανονισμούς μοντέλων, οι κανονισμοί μπορούν να εκπονούνται από τις τοπικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους όρους. Ωστόσο, οι απαιτήσεις δεν πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται στα βασικά έγγραφα. Οι κανόνες ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που εκτελούν την ανασυγκρότηση, την κατασκευή, την τεχνική ανακατασκευή και τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης. Οι απαιτήσεις είναι επίσης υποχρεωτικές για συμμόρφωση με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν οδούς, σιδηροδρόμους και τραμ, χώρους πρασίνου, μετεγκαταστάσεις ή ανακατασκευή τους κοντά σε προστατευόμενες τοποθεσίες.

Ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας: πόσοι μετρητές πρέπει να προστατεύονται;

Τα οικόπεδα τοποθετούνται κατά μήκος των εθνικών οδών. Στο έδαφος αντιπροσωπεύουν εκτάσεις γης, το πλάτος των οποίων καθορίζεται από τη γωνία της φυσικής κλίσης του εδάφους. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση ή από το εξωτερικό του μονωμένου αγωγού θερμότητας. Το τελευταίο έχει σημασία για την τοποθέτηση χωρίς κανάλια. Η ελάχιστη απόσταση, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί από δομές, κτίρια, γραμμικά αντικείμενα, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες. Πρώτον, λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του παρεμβύσματος και οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι υπολογιζόμενες αποστάσεις είναι υποχρεωτικές για συμμόρφωση με το σχεδιασμό, την άμεση κατασκευή, καθώς και την επισκευή των εγκαταστάσεων.

Απαιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει γραπτή συγκατάθεση για τη διεξαγωγή εργασιών εντός των προστατευτικών περιοχών καλούνται να τις εφαρμόσουν με την εκπλήρωση των όρων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Πρώτα απ 'όλα, πριν από την έναρξη των γεγονότων, δίνονται οδηγίες. Εκτελείται από τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου. Γνωρίζει τους καλλιτέχνες με τη θέση των υπόγειων κατασκευών, τη σειρά εργασίας. Μια σχετική σημείωση γίνεται σχετικά με αυτό στο περιοδικό ή μια πράξη έχει συνταχθεί. Η ενημέρωση των εργαζομένων, των ηγετών των ταξιαρχιών, των μηχανικών, των χειριστών γερανών, των πλοίαρχων και του λοιπού προσωπικού είναι ευθύνη του εκτελεστή. Η παράγραφος 17 των κανονισμών περί υποδειγμάτων ορίζει ότι πρέπει να είναι ελεύθερη για την πρόσβαση ειδικών επιχειρήσεων, στη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκονται. Η απαίτηση αυτή αφορά ειδικότερα αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος άλλων οργανισμών. Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας χρησιμοποιείται για επισκευή και συντήρηση δομών, εγκαταστάσεων, δομών. Οι επιχειρήσεις, στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν την εκτέλεση έργων που παραβιάζουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Ειδικοί κανόνες για τη δημιουργία προστατευτικών περιοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του νόμου της RF (παράγραφος 2), οι κανόνες επί των οποίων διαμορφώνεται το έδαφος καθορίζονται από την κυβέρνηση. Η διαδικασία για τη δημιουργία οικοπέδων, ειδικότερα, εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 160 της 24ης Φεβρουαρίου 2009. Όσον αφορά τις βιομηχανικές και άλλες ειδικές χρήσεις, καθορίζονται οι κανόνες για τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας των δικτύων θέρμανσης:

 1. Η κυβέρνηση. Ψηφίσματα υιοθετούνται σε σχέση με εδάφη που έχουν ομοσπονδιακή κυριότητα.
 2. Εκτελεστικά όργανα των περιφερειών. Οι κατάλληλες αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά με τα εδάφη που αποτελούν ιδιοκτησία των υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
 3. Τοπικές αρχές. Αυτοί οι οργανισμοί καθορίζουν τη διαδικασία για τις ζώνες που δημιουργούνται στα εδάφη που ταξινομούνται ως δημοτικά ακίνητα.

Φόρμα εγγραφής

Η ζώνη ασφαλείας των κοινοτικών δικτύων θέρμανσης σχηματίζεται από την επιχείρηση, η οποία εκτελεί τη συντήρηση και λειτουργία της σχετικής εγκατάστασης. Ο οργανισμός θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ομοσπονδιακό εκτελεστικό όργανο, που θα διευθύνει την τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δομή αυτή υποβάλλεται αίτηση συντονισμού των ορίων εντός των οποίων θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας των κοινοτικών δικτύων θέρμανσης. Η αίτηση εξετάζεται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία εισδοχής στην αρχή. Αφού συμφωνηθούν τα όρια, η επιχείρηση εξυπηρέτησης υποβάλλει αίτηση στην αρχή καταχώρισης του κτηματολογίου. Σε αυτή τη δομή, υποβάλλεται αίτηση για την εισαγωγή πληροφοριών στα όρια της ζώνης στο μητρώο καταστάσεων.

Αμφισβητούμενες στιγμές

Οι δομές που είναι εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν αποφάσεις για τη δημιουργία ζωνών προστασίας μπορούν να καθορίζονται από κυβερνητικούς κανονισμούς, πράξεις περιφερειακών / τοπικών εκτελεστικών οργάνων. Οι ισχύοντες κανόνες δεν προβλέπουν σαφή διαδικασία δημιουργίας προστατευτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, δεν έχει καθοριστεί η ανάγκη υιοθέτησης ειδικής πράξης από κυβερνητική υπηρεσία ή τοπική δομή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαστάσεις που πρέπει να πληρούνται καθορίζονται από τους κανόνες. Είναι τυποποιημένες ανάλογα με τις διαφορετικές παραμέτρους (διάμετρος, τύπος φλάντζας κ.λπ.).

Εν τω μεταξύ, πρέπει να σημειωθεί ότι το SNiP ορίζει μόνο τις ελάχιστες αποστάσεις από τα αντικείμενα στις δομές. Σε αυτή την περίπτωση, οι διαστάσεις των ίδιων των προστατευτικών περιοχών δεν ρυθμίζονται. Από την άποψη αυτή, στην πράξη, είναι πιθανό να υπάρξουν δυσκολίες που να δικαιολογούν τα όρια και την περιοχή της ζώνης ασφαλείας που σχετίζεται με το συγκεκριμένο δίκτυο θερμότητας. Ένα ακόμη σημαντικό κενό πρέπει να σημειωθεί. Ούτε οι κανόνες για την τεχνική λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών, ούτε οι SNiPs, είναι μια "ζώνη ασφαλείας ενός δικτύου θέρμανσης". Κατά συνέπεια, η έλλειψη της απαραίτητης ρύθμισης των κανόνων για τη δημιουργία και το μέγεθος των προστατευτικών περιοχών μπορεί να προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με το ίδιο το γεγονός της ύπαρξής τους.

Το Δημόσιο Ταμείο

Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες προστασίας εγγράφονται σε αυτό με βάση το άρθρο. 1, σημείο 2 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 221. Το Δημόσιο Ταμείο είναι κρατικός (ομοσπονδιακός) πόρος πληροφόρησης. Η σύνθεση των πληροφοριών για τις ζώνες εντός των οποίων καθορίζεται από το δέκατο άρθρο του νόμου αυτού ένα ειδικό νομικό καθεστώς που την περιλαμβάνει. Αυτά τα στοιχεία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την περιγραφή της θέσης των ορίων των προστατευόμενων περιοχών, το όνομα του σώματος του δημοτικού / κρατικής εξουσίας, η οποία έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τέτοιες ζώνες, έχουν αλλάξει, τα στοιχεία και τις πηγές επίσημη δημοσίευσή τους.

Οι πληροφορίες περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των περιορισμών στη λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός των καθορισμένων περιοχών. Στο 15ο άρθρο του ομοσπονδιακού νόμου №221 προβλέπει την υποχρέωση της δημοτικής / κρατική εξουσία μέσα σε 10 ημέρες (εργάσιμες) με την εισαγωγή της ημερομηνίας απονομής, που εγκρίθηκε στην αρμοδιότητα των σχετικών δομών και τη ρύθμιση / αλλαγή / ακύρωση της ζώνης προστασίας, για να παρέχει την υπηρεσία λογιστικού εγγράφου με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εισερχόμενοι στο δημόσιο ταμείο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των αντικειμένων, δεν υπάρχει ανάγκη να εγκριθεί ειδική πράξη. Σε τέτοιες καταστάσεις, η βάση για τη συμπερίληψη πληροφοριών στη βάση πληροφοριών μπορεί να είναι άμεσα ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει τη γενική διαδικασία για τη δημιουργία ζωνών συγκεκριμένου τύπου και περιγράφει επίσης τη θέση της αντίστοιχης προστατευτικής περιοχής.

FZ "Για τη διαχείριση της γης"

Κατά την εξέταση νομικών ζητημάτων σχετικά με τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας, είναι απαραίτητο να στραφούν στις διατάξεις του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 78. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Νόμου, προστατευτικές περιοχές λειτουργούν ως αντικείμενα διαχείρισης γης. Για τον προσδιορισμό της θέσης των ορίων, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομικές πράξεις. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 78, καταρτίζεται σχέδιο (χαρτογράφηση) της εγκατάστασης. Απαιτήσεις για την προετοιμασία του, καθώς και το έντυπο που εγκρίθηκε με κυβερνητικό διάταγμα 621.

Σημαντικό σημείο

Σύμφωνα με τη Επιστολή Αρ. 22066-IM / D23, μπορεί να παρέχεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο η τεκμηρίωση που είναι απαραίτητη για να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη φύλαξης στο δημόσιο ταμείο. Έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων του αντικειμένου για το οποίο δημιουργείται προστατευτική ζώνη. Οι εξουσίες αυτού του προσώπου για υποβολή αίτησης στη λογιστική αρχή μπορούν να βασίζονται σε εξουσιοδότηση. Το έγγραφο πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία από τη δομή που αποφάσισε να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. Δεδομένου ότι οι κανόνες δεν προβλέπουν την ανάγκη να σχεδιάσει μια ειδική πράξη της τοπικής αυτοδιοίκησης / κρατική εξουσία, τις απαραίτητες πληροφορίες gokadastr με την επιφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας του αντικειμένου της αίτησής του με το σχέδιο παράρτημα (χάρτης), η οποία περιγράφει τη θέση των ορίων. Εν τω μεταξύ, η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την άρνηση της λογιστικής αρχής να συμπεριλάβει πληροφορίες στο μητρώο λόγω της νομοθετικής ρύθμισης αυτής της δυνατότητας.

Συμπέρασμα

Το νομικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τις ζώνες ασφαλείας των συστημάτων θέρμανσης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ 'όλα, ρυθμίζεται από τις πράξεις των υπηρεσιών. Οι ισχύοντες κανόνες δεν καθορίζουν τη διαδικασία για τη δημιουργία ζωνών, δεν είναι απαραίτητο να σχεδιάσει μια ειδική πράξη από την δημοτική / κρατική αρχή για την εγκατάστασή τους. Δεν ρυθμίζεται και η στιγμή από την οποία θα θεωρηθεί ότι υπάρχει προστατευτική περιοχή. Οι διαστάσεις των ζωνών καθορίζονται κανονικά με την αφαίρεση αντικειμένων από τις δομές από την παρεχόμενη (ελάχιστη) απόσταση. Οι περιοχές τυπώνονται ανάλογα με τη διάμετρο, τον τύπο του παρεμβύσματος και άλλες παραμέτρους. Όπως δείχνει η πρακτική, η εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με τους χώρους προστασίας είναι ένα δύσκολο έργο. Ωστόσο, ελλείψει των αναγκαίων πληροφοριών στο μητρώο, υπάρχει ο κίνδυνος να νομιμοποιηθούν οι ενέργειες των οντοτήτων που αναπτύσσονται εντός των συνόρων τους. Αν οι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων παραβιάζονται θέρμανση κτιρίων χώρους που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, τα άτομα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο ή τη διαχείριση της Κρατικής Υπηρεσίας για την Τεχνολογική, του περιβάλλοντος, της καταγγελίας Πυρηνικής Εποπτείας.

Απαγορευμένη ζώνη - αυτή η επιγραφή στο πιάτο συναντήθηκε, ίσως, σε όλους. Όμως όλοι δεν γνωρίζουν ότι μια τέτοια περιοχή δεν είναι μόνο ζώνες ιδιωτικής ιδιοκτησίας και προστασίας της φύσης, αλλά και η περιοχή γύρω από το κανάλι. Και το σημείο εδώ δεν είναι ότι το έργο που διεξάγεται εδώ μπορεί να βλάψει τις επικοινωνίες. Η ζώνη ασφαλείας του καναλιού είναι απαραίτητη πρώτα απ 'όλα για να μην βλάψει την υγεία ενός ατόμου και να μην βλάψει το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

Κάθε ιλύς καθαρισμού λυμάτων ενέχει δυνητικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αυτό οφείλεται σε ακαθαρσίες, οι οποίες περιέχουν μεγάλο αριθμό παθογόνων και μικροοργανισμών. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι, μια προστατευόμενη περιοχή θα πρέπει να διατίθεται γύρω από κάθε εγκατάσταση που συνδέεται με το σύστημα αποχέτευσης.

Σε τέτοιες περιοχές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, ορισμένες ενέργειες πρέπει να περιοριστούν. Για παράδειγμα, σε προστατευόμενη περιοχή απαγορεύεται:

 • Φυτικά δέντρα και άλλες μεγάλες πράσινες φυτείες.
 • Να διεξάγει ανασκαφές (διάνοιξη οπών και τάφρων). Φυσικά, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις υπηρεσίες αποχέτευσης του οργανισμού.
 • Δεν μπορείτε να οργανώσετε αποθήκες και να αποθηκεύσετε αξίες (δομικά υλικά, καύσιμα και ακόμη περισσότερα τρόφιμα).
 • Δεν επιτρέπεται η ανέγερση δομών, ιδιαίτερα κατοικιών.
 • Είναι αδύνατο να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία με τη χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης, σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 μέτρα από τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.
 • Απαγορεύεται η αλλαγή του επιπέδου του εδάφους, η κατασκευή φραγμάτων, επιχωμάτων, δρόμων κλπ. Υπάρχουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους απαγορεύεται η τοποθέτηση ενός μετρό σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από τον αποχετευτικό αγωγό. Φυσικά, αυτό ισχύει μόνο για τις μεγάλες πόλεις, αλλά αυτή η απαίτηση υποδεικνύει τη σημασία που έχει για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η διατήρηση της ακεραιότητας των αγωγών αποχέτευσης.
 • Επίσης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε οτιδήποτε μπορεί να παρεμποδίσει την πρόσβαση στις επικοινωνίες των εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

Δώστε προσοχή! Η απόφαση για εκτροπή της περιοχής σε προστατευόμενη περιοχή λαμβάνεται από τον εκπρόσωπο των αρμόδιων αρχών. Η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω ειδικού ψηφίσματος. Το μέγεθος και η θέση αυτών των περιοχών μπορούν να ληφθούν από τοπικούς οργανισμούς που πραγματοποιούν συντήρηση αποχετευτικών επικοινωνιών.

Τα μεγέθη αυτών των περιοχών εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών είναι το βάθος τοποθέτησης και οι διαστάσεις των σωλήνων αποχέτευσης, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και ο σκοπός των επικοινωνιών (οικιακός ή βιομηχανικός αποχετευτικός αγωγός).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οργανισμοί που εγκαθίστανται υπόγεια ηλεκτροφόρα καλώδια ή σύστημα ύδρευσης θα πρέπει να ορίζουν ζώνες προστασίας. Αλλά αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τους αγωγούς αποχέτευσης. Ως αποτέλεσμα αυτού του μη ζευγαρώματος, οι περιπτώσεις ανακάλυψης τέτοιων επικοινωνιών ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης εργασιών εδάφους είναι πολύ περισσότερες από ό, τι στην περίπτωση των ηλεκτρικών γραμμών και της παροχής νερού.

Αλλά δεν θα υπάρξουν λιγότερα προβλήματα με μια τέτοια ανακάλυψη. Και τότε δεν είναι καν ότι ο οργανισμός που λειτουργεί το σύστημα αποχέτευσης θα πρέπει να δαπανήσει πόρους για επισκευές. Η ανακάλυψη τέτοιων αγωγών απειλεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον και, κατά συνέπεια, στην υγεία των ανθρώπων.

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση ενός σημείου σχετικά με τη ζώνη προστασίας δεν είναι υποχρεωτική, η ευθύνη για ζημιές στις επικοινωνίες θα είναι:

 • Ο οργανισμός που εξυπηρετεί το σύστημα αποχέτευσης, ελλείψει σημείου.
 • Ο οργανισμός που διεξήγαγε την εργασία, αν το σήμα είχε εγκατασταθεί και αγνοηθεί. Το ίδιο ισχύει και για ιδιώτες.

Δώστε προσοχή! Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για τις παραβιάσεις των απαιτήσεων που προβλέπονται από την προστατευόμενη ζώνη του αποχετευτικού δικτύου, ο δράστης φέρει διοικητική ευθύνη. Αλλά μην πιστεύετε ότι αν βλάψετε το σωλήνα αποχέτευσης, θα αντιμετωπίσετε μόνο ένα πρόστιμο. Εάν η διαρροή αποχετεύσεων λυμάτων έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον, τότε η τιμωρία θα είναι πολύ πιο αυστηρή.

Εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία κατασκευής ή εκσκαφής, είναι προτιμότερο να ζητήσετε εκ των προτέρων από τους αποχετευτικούς αγωγούς των οργανισμών ότι δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές στο χώρο εργασίας. Θα περάσετε λίγο χρόνο "ψάχνοντας για την αλήθεια", αλλά θα εξοικονομήσετε τον εαυτό σας από πιθανές μεγάλες υλικές απώλειες με τη μορφή πρόστιμο και αποζημίωση για ζημιές.

Το σύστημα αποχέτευσης εξασφαλίζει την κανονική ζωή του οικισμού. Επιπλέον, αυτές οι επικοινωνίες είναι δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία των πολιτών και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Από την άποψη αυτή, όταν εργάζονται σε προστατευόμενη περιοχή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να συμμορφώνονται αυστηρά με όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς και κανόνες.
 • κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας (που επιτρέπεται από την εταιρεία εκμετάλλευσης) στην προστατευόμενη περιοχή, να εξασφαλίζει όλα τα μέτρα για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των αγωγών και των συστημάτων αποχέτευσης.
 • να παρακολουθεί την ασφάλεια όλων των στοιχείων επικοινωνιών ·
 • παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στον αποχετευτικό αγωγό (απομακρύνετε το χιόνι, τα συντρίμμια κλπ.).

Δώστε προσοχή! Εάν χρειάζεστε εργασία στην προστατευόμενη περιοχή αποχέτευσης, πρέπει να λάβετε άδεια. Η έγκριση λαμβάνει χώρα στην εταιρεία που λειτουργεί. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών, προσκαλείται ειδική επιτροπή. Επιθεωρεί τη ζώνη ασφαλείας και δίνει άδεια για την παράδοση του έργου που εκτελέστηκε.

Διαστάσεις της προστατευόμενης περιοχής

Για να μην παραβιάσετε την ισχύουσα νομοθεσία και να μην διεξάγετε εργασίες ή κατασκευές σε προστατευόμενη περιοχή αποχέτευσης, αξίζει να μάθετε ακριβώς το μέγεθός τους. Τέτοιες πληροφορίες θα είναι χρήσιμες όχι μόνο για τους οργανισμούς αλλά και για τους ιδιώτες.

Δώστε προσοχή! Πολλοί ιδιοκτήτες εξοχικών σπιτιών κάνουν αυτόνομα συστήματα αποχέτευσης στα οικόπεδα τους. Σύμφωνα με το SNIP (κανόνες κατασκευής και κανόνες) και οι εγκαταστάσεις αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις για την προστατευόμενη περιοχή. Εάν ο γείτονάς σας έχει κάνει ένα αυτόνομο σύστημα, τότε δεν μπορείτε να χτίσετε μια κατασκευή κοντά σε αυτό.

Και ποια είναι τα μεγέθη αυτών των ζωνών; Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση, η προστατευόμενη περιοχή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από κάθε πλευρά των πλευρικών τοιχωμάτων του αγωγού. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τα συστήματα βαρύτητας.

Αλλά αυτές οι απαιτήσεις του SNIP ισχύουν για κανονικές συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόσταση από τον αγωγό μέχρι το τέλος της προστατευόμενης περιοχής μπορεί να αλλάξει:

 • Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή το έδαφος στην περιοχή είναι κάτω από τις κανονιστικές τιμές (ισχύει για τις βόρειες περιοχές της χώρας μας).
 • Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος σεισμικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, η ζώνη αυξάνεται. Στην περίπτωση σεισμών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ρήξης αγωγών και είσοδος αποβλήτων στο περιβάλλον.
 • Αν το χώμα είναι αδύναμο ή έντονα ενυδατωμένο. Σε αμμώδη εδάφη ή σε ελώδεις περιοχές, η ανακάλυψη των επικοινωνιών αποχέτευσης μπορεί να προκαλέσει περισσότερη βλάβη, καθώς οι αποχετεύσεις μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα και μακρύτερα από τον αγωγό.

Κατά κανόνα, εάν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τότε η προστατευόμενη περιοχή αυξάνεται κατά 2 φορές. Σε τέτοιες περιοχές, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα μέσα σε 10 μέτρα από τις δύο πλευρές των τοίχων του σωλήνα αποχέτευσης. Αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλύτερα να μάθουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις τοπικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης αγωγών.

Δώστε προσοχή! Ακριβώς τέτοιοι κανόνες ισχύουν για το σύστημα αποστράγγισης καταιγίδας. Παρά το γεγονός ότι τέτοια συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν υπό όρους καθαρή απορροή από την ατμοσφαιρική βροχόπτωση, οι προδιαγραφές γι 'αυτούς έχουν συνταγογραφήσει το ίδιο. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα σε κάθε πλευρά του αγωγού.

Επιπλέον, η τοποθέτηση του αποχετευτικού συστήματος πρέπει να πληροί τα πρότυπα που αφορούν τις ζώνες προστασίας του νερού. Δεδομένου ότι οι ακαθαρσίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη βλάβη στο περιβάλλον, και κυρίως στη βιολογική ζωή και την καθαρότητα των υδάτινων σωμάτων, δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή τους κοντά σε προστατευόμενες από το νερό περιοχές. Συνεπώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς, πρέπει να τηρούνται οι εξής αποστάσεις:

 • από πηγές υπόγειων υδάτων (πηγάδι, πηγάδι κλπ.) - τουλάχιστον 50 μέτρα.
 • από την ακτή λίμνης, λίμνης ή άλλου μη υδάτινου σώματος - όχι μικρότερο από 100 μ.
 • από την άκρη των υδάτων ποταμών και ρευμάτων - τουλάχιστον 250 μ.

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση συστημάτων ύδρευσης κοντά στις επικοινωνίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς, στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να παρατηρηθούν ορισμένες αποστάσεις. Έτσι, εάν η διατομή ενός σωλήνα του συστήματος ύδρευσης δεν υπερβαίνει το 1 m, τότε μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τις γραμμές αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

Δώστε προσοχή! Εάν το έδαφος είναι υγρό ή αδύναμο, η απόσταση μεταξύ των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50 μέτρα, ανεξάρτητα από τη διάμετρο των χρησιμοποιούμενων σωλήνων.

Κατά την τοποθέτηση ενός συστήματος αποχέτευσης (συμπεριλαμβανομένου ενός αυτόνομου, εξυπηρετώντας ιδιωτική κατοικία) στη ζώνη προστασίας των υδάτινων σωμάτων, είναι προτιμότερο να ληφθούν τα υπάρχοντα πρότυπα με περιθώριο. Για παράδειγμα, η υποχώρηση από την ακτή της λίμνης δεν είναι 100 μ., Αλλά 110. Το γεγονός είναι ότι πολύ συχνά υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της σήμανσης των προστατευόμενων ζωνών των υδάτινων σωμάτων σε είδος και της σχηματικής τους διάταξης.

Βίντεο

Σχετικά με τα μυστικά της τοποθέτησης σωλήνων αποχέτευσης μπορείτε να μάθετε αν παρακολουθείτε το βίντεο:

Σε κάθε κτίριο, συχνά χρησιμοποιείται αποχετευτικό σύστημα για την αποχέτευση λυμάτων και λυμάτων. Ωστόσο, αποτελεί κίνδυνο για πηγές πόσιμου νερού. Επιπλέον, τα συστήματα αποχέτευσης προκαλούν κάποια βλάβη στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί η μόλυνση του νερού, γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες περιοχές ασφαλείας.

Το SNiP ορίζει το μέγεθος της επικράτειας, τα πρότυπα που πρέπει να πληροί και τις ονομασίες της. Στην προστατευόμενη περιοχή οι κατασκευαστικές εργασίες απαγορεύονται. Επίσης, δεν πρέπει να φυτεύονται δέντρα. Και εκτός αυτού απαγορεύεται να εκτελούνται ολόκληρες σειρές έργων. Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό των ζωνών ασφαλείας στην κατασκευή; Αυτό θα συζητηθεί σε αυτό το άρθρο.

Πολλοί πιθανότατα έχουν συχνά δει ταμπλέτες στις οποίες αναφέρεται ότι σε αυτή τη θέση βρίσκεται μια ζώνη ασφαλείας. Συνήθως τοποθετούνται σε μέρη όπου τοποθετούνται ηλεκτρικά καλώδια. Σε τέτοιες περιοχές απαγορεύεται η εκσκαφή. Εκτός από τις περιοχές για καλώδια, υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας για συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ικανοποιημένοι με τα ακόλουθα θέματα:

 • με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος ·
 • για να διασφαλιστεί η προστασία των συστημάτων αγωγών από βλάβες.

Κάτω από τη ζώνη προστασίας για τα λύματα, είναι συνηθισμένο να κατανοούν τα εδάφη γύρω από τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Σε αυτά τα εδάφη, είναι απαραίτητο αρνούνται να εκτελέσουν τις παρακάτω ενέργειες:

Το ψήφισμα, το οποίο εκδίδεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ορίζει τα όρια των προστατευόμενων περιοχών. Στα τοπικά βοηθητικά προγράμματα ύδρευσης, μπορείτε να λάβετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος τέτοιων ζωνών.

Δεν είναι τόσο σπάνιο Ζημιά στους αγωγούς αποχέτευσης λόγω της εκσκαφής που πραγματοποιείται στην προστατευόμενη περιοχή. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα είναι τυχαία. Και οφείλονται στο γεγονός ότι ο οργανισμός που τις εφαρμόζει, απλά δεν γνωρίζει ότι ο αγωγός τρέχει στον τόπο εργασίας. Εδώ υπάρχει κάποια ασυνέπεια των νόμων.

Έτσι, όταν γίνονται εργασίες σχετικά με την τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατασκευή ενός σωλήνα ύδρευσης, τότε η οργάνωση που εκμεταλλεύεται την εγκατάσταση πρέπει να δημιουργήσει προειδοποιητικά σήματα σε άμεση γειτνίαση με αυτήν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ισχύουσα νομοθεσία δεν ρυθμίζει την υποχρεωτική τοποθέτηση τέτοιων σημείων. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη να εξοπλίσει τις ζώνες ασφαλείας με σημάδια που θα περιγραφούν στο νόμο. Έτσι, αν μια οργάνωση εκτελεί εργασίες στη ζώνη προστασίας που θα προκαλέσουν ζημιά στους αγωγούς αποχέτευσης, τότε η ευθύνη θα είναι:

 • εάν δεν υπάρχει προειδοποιητικό σήμα, τότε η ευθύνη βαρύνει την εγκατάσταση λειτουργίας.
 • σε περίπτωση που το σήμα είχε εγκατασταθεί, αλλά ο εργολάβος το αγνόησε, ολόκληρη η ευθύνη για τις ζημιές βαρύνει αυτή την οργάνωση.

Ο οργανισμός που θεωρείται ένοχος ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης είναι διοικητικά υπεύθυνος. Σε περίπτωση σοβαρής ζημίας που προκαλείται στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα τυχαίου ατυχήματος, τότε το μέτρο της ευθύνης μπορεί να αλλάξει.

Ως εκ τούτου, πριν από την ανάληψη χωματουργικών εργασιών και άλλων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον αγωγό, είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεκτικά εξοικειωθείτε με τη γύρω περιοχή, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι εργασίες. Στην οργάνωση ενός καναλιού νερού στην πόλη σας μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών αποχέτευσης.

Όχι μόνο οι οργανισμοί που εκτελούν εργασίες σε ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να γνωρίζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές. Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοικοκυριών εργάζονται για να δημιουργήσουν στην περιοχή τους αυτόνομα συστήματα αποχέτευσης. Κατά την εκτέλεση αυτών των έργων πρέπει επίσης να τηρούνται οι κανόνες και οι παράμετροι που αντικατοπτρίζονται στο SNiP.

Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη αυτό Το SNiP θέτει τις γενικές απαιτήσεις. Το ακριβές μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών γύρω από τους αγωγούς αποχέτευσης καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Υπό κανονικές συνθήκες, 5 μέτρα θα πρέπει να είναι μια ζώνη γύρω από τα συστήματα αποχέτευσης βαρύτητας και πίεσης. Εκτείνεται και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των προστατευόμενων περιοχών. Οι συνθήκες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • υψηλό σεισμικό κίνδυνο.
 • ακραίες θερμοκρασίες.
 • αδύναμο ή με υψηλό βαθμό υγρασίας.

Σε τέτοιες συνθήκες, επιτρέπεται η διπλή αύξηση της ζώνης ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε μία από τις πλευρές των αγωγών, το μήκος της είναι 10 μέτρα. Για τα λύματα καταιγίδας, η ζώνη προστασίας είναι εγκατεστημένη με τον ίδιο τρόπο.

Θέση του αποχετευτικού δικτύου σε πηγές νερού

Λόγω του γεγονότος ότι οι ζημιές στο σύστημα αποχέτευσης αποτελούν σημαντική απειλή για το περιβάλλον, έχουν αναπτυχθεί αυστηροί κανόνες για τη διάθεση αγωγών αποχέτευσης σε σχέση με τα υδάτινα σώματα και άλλες πηγές νερού.

Για παροχή νερού, ζώνες ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση:

 • όχι λιγότερο από 250μ από το ποτάμι.
 • από τη λίμνη θα πρέπει να αφαιρεθεί στα 100μ.
 • σε υπόγειες πηγές το αντικείμενο αποχέτευσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 50 μ.

Τουλάχιστον 10 μέτρα θα πρέπει να είναι η απόσταση από το δίκτυο αποχέτευσης στον αγωγό ύδρευσης, με τις ακόλουθες απαιτήσεις: η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερη από ένα μέτρο. Εάν η τιμή αυτής της παραμέτρου είναι μεγαλύτερη από 1 m, τότε η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 m.

Εάν ο σωλήνας νερού βρίσκεται στο έδαφος με υψηλή υγρασία, τότε η ζώνη προστασίας λυμάτων πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 50 μ. Ταυτόχρονα, το μέγεθος των σωλήνων δεν έχει σημασία.

Σημαντικές αποχρώσεις στην εγκατάσταση των ζωνών ασφαλείας του αποχετευτικού δικτύου

Οι απαιτήσεις που περιέχονται στα έγγραφα της SNIP, έχουν μεγάλη σημασία όχι μόνο για τους προγραμματιστές που εκτελούν εργασίες για την τοποθέτηση του συστήματος αποχέτευσης, αλλά και για τις οργανώσεις που σχεδιάζουν να διεξάγουν ορισμένες δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη που περιέχονται στα έγγραφα του SNIP, Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στις τοπικές πράξεις.

Φυσικά, όταν εγκρίθηκαν, ελήφθησαν ως βάση τα ίδια πρότυπα του SNiP. Ωστόσο, μπορεί να περιέχουν ορισμένες αποχρώσεις. Εάν δεν τους συμμορφώνεστε, τότε για τον κύριο του έργου μπορεί να οδηγήσει σε μια ολόκληρη σειρά από δυσάρεστες εκπλήξεις. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την επίλυση των παραβιάσεων που διαπράττονται από την υπηρεσία εκτέλεσης, θα ληφθούν υπόψη οι τοπικοί νόμοι.

Αν το σχέδιο καθορίσει ότι οι αγωγοί αποχέτευσης θα περάσουν σε στενή γειτνίαση με οποιεσδήποτε κατασκευές, τότε η τοποθέτησή τους πρέπει να πραγματοποιείται σε ορισμένη απόσταση από τη βάση των κτιρίων σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Για να μειωθεί η απόσταση που καθορίζεται από τις πράξεις είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει λάβει γραπτή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη μιας δομής.

Ζώνες ασφαλείας του συστήματος παροχής νερού

Οι εργασίες για την κατασκευή ζωνών ασφαλείας κοντά στον αγωγό νερού διεξάγονται προκειμένου να προστατευθούν από διάφορα είδη μόλυνσης της πηγής πόσιμου νερού. Ταυτόχρονα, κατά την κατασκευή του συστήματος, λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που παρέχεται στα σπίτια.

Ζώνες ζώνης προστασίας νερού

Η περιοχή ασφαλείας γύρω από το σύστημα ύδρευσης αποτελείται από τρεις ζώνες. Όταν εγκατασταθεί, πρέπει πρώτα να αναπτύξετε τη ζώνη έργου, η οποία πρέπει να είναι σε συντονισμό με την Υγειονομική και Επιδημιολογική Υπηρεσία, επιχείρηση κανάλι ύδρευσης, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε αυτή την οργάνωση.

Ο πρώτος ιμάντας, ο οποίος αποτελεί τμήμα της προστατευόμενης περιοχής, είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο βρίσκεται στο σημείο της πρόσληψης νερού. Εάν το έργο του δικτύου ύδρευσης παρέχει αρκετές πηγές άντλησης νερού, τότε στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να εκχωρηθούν διάφορες ζώνες ασφαλείας. Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ακτίνα μιας ζώνης, τότε στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην υπηρεσία υγειονομικού-επιδημιολογικού ελέγχου, δεδομένου ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του οργανισμού ότι υπάρχει μια τέτοια ερώτηση.

Δεύτερη ζώνη - Αυτό είναι το έδαφος, η χρήση του οποίου σχετίζεται κυρίως με την πρόληψη της ρύπανσης των πηγών παραγωγής νερού. Μέσω υδροδυναμικών υπολογισμών προσδιορίζονται οι διαστάσεις του δεύτερου ιμάντα. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο η πηγή του νερού μπορεί να φτάσει στη μόλυνση. Επίσης, το μέγεθος αυτής της ζώνης μπορεί να εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το νερό του εδάφους.

Τρίτη ζώνη χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία της πηγής ύδρευσης από τη ρύπανση από χημικές ουσίες.

Το πλάτος της ζώνης κατά μήκος του συστήματος αγωγών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του νερού, καθορίζεται από το είδος του εδάφους.

Εάν τοποθετηθεί ένας αγωγός ξηρού νερού, το μέγεθος της ζώνης σε κάθε πλευρά είναι 10 μέτρα. Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη από 1000 mm, τότε σε κάθε περίπτωση η ζώνη προστασίας πρέπει να εκτείνεται σε 10 m. Στα 20 μέτρα, πρέπει να περάσει από την εγκατάσταση αγωγών μεγάλης διαμέτρου.

Κατά την τοποθέτηση δικτύου παροχής νερού σε έδαφος με υψηλή υγρασία, το μήκος της ζώνης ασφαλείας σε κάθε πλευρά πρέπει να είναι 50 μέτρα. Ένας τέτοιος παράγοντας, όπως η διάμετρος του σωλήνα που χρησιμοποιείται, δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν ο αγωγός ύδατος είναι τοποθετημένος μέσα από τα εδάφη που έχουν ήδη κατασκευαστεί, τότε σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να μειωθεί το μέγεθος των ζωνών προστασίας. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αφού το θέμα συμφωνηθεί και εγκριθεί από το SES.

Στην προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να είναι:

 • δέκτες απορριμμάτων ·
 • Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγωγών ύδρευσης στο έδαφος των χώρων υγειονομικής ταφής και των πεδίων διήθησης.
 • Είναι απαράδεκτο να τα διεξάγουμε σε νεκροταφεία και νεκροταφεία βοοειδών.

Συμπέρασμα

Η ζώνη ασφαλείας αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή συστήματος παροχής νερού και αποχέτευσης. Αυτό το έδαφος είναι ειδικά κατανεμημένο για την προστασία των αγωγών από ζημιές. Στην περίπτωση συστήματος παροχής νερού, μια τέτοια ταινία αποκλείει τη μόλυνση του πόσιμου νερού. Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στη διευθέτηση τέτοιων προστατευόμενων περιοχών ρυθμίζονται από ειδικές ρυθμιστικές πράξεις, τις οποίες κάθε οργάνωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η άγνοια σχετικά με τη θέση των ζωνών ασφαλείας δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη. Πριν από την πραγματοποίησή τους, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με τον τοπικό υδάτινο αγωγό με τον οποίο βρίσκονται οι ζώνες προστασίας στον οικισμό σας και είναι επίσης απαραίτητο να μάθετε τι δεν μπορεί να γίνει στον επιλεγμένο τόπο. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή αρνητικών συνεπειών για τον καλλιτέχνη.Επόμενο Άρθρο
Βιολογική επεξεργασία λυμάτων