Ζώνη ασφαλείας των δικτύων μηχανικής


Επιλογή των σημαντικότερων εγγράφων κατόπιν αιτήματος Ζώνη ασφαλείας των δικτύων μηχανικής (κανονιστικές πράξεις, έντυπα, άρθρα, συμβουλές εμπειρογνωμόνων και πολλά άλλα).

Κανονιστικές πράξεις: Ζώνη ασφαλείας των δικτύων μηχανικής

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: από 20 έως 24 ώρες (Σαββατοκύριακα, αργίες - 24 ώρες)

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: από 20 έως 24 ώρες (Σαββατοκύριακα, αργίες - 24 ώρες)

Άρθρα, σχόλια, απαντήσεις σε ερωτήσεις: Ζώνη ασφαλείας των δικτύων μηχανικής

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση του ConsultantPlus

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο: στην εμπορική έκδοση του ConsultantPlus

Άρθρο 88. Πολεοδομικοί κανονισμοί. Περιορισμοί στη χρήση της γης στις ζώνες ασφαλείας των επικοινωνιών μηχανικής

Άρθρο 88. Πολεοδομικοί κανονισμοί. Περιορισμοί στη χρήση της γης στις ζώνες ασφαλείας των επικοινωνιών μηχανικής

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των γραμμικών αντικειμένων της μηχανικής επικοινωνιών καθορίζονται ζώνες προστασίας (διαδρόμους), καθώς και τις ειδικές συνθήκες χρήσης της γης που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών.

1. Σιδηροδρομικές διαδρομές γραμμών μεταφοράς:

Διαμορφώνονται οι διάδρομοι προστασίας:

- κατά μήκος της εναέριας γραμμής - ως μέρος της επιφάνειας του εδάφους που οριοθετείται από κατακόρυφα επίπεδα σε απόσταση και στις δύο πλευρές της γραμμής ισχύος από τα οριακά σύρματα σε απόσταση: μέχρι 1 kV - 2 m, 1-20 kV - 10 m, 35 kV - 15 m, 110 kV - 20 m, 220 kV - 25 m,

- κατά μήκος υπόγειων καλωδιακών γραμμών - με τη μορφή τμήματος της επιφάνειας ενός τεμαχίου γης που οριοθετείται από κατακόρυφα επίπεδα και βρίσκεται και στις δύο πλευρές της γραμμής μεταφοράς από τα εξωτερικά καλώδια σε απόσταση 1 m.

Σε προστατευόμενες περιοχές απαγορεύεται:

- κατασκευή, ανακατασκευή, ανακατασκευή ή κατεδάφιση κτιρίων και κατασκευών, παραγωγή χωματουργικών έργων και εξωραϊσμός χωρίς τη γραπτή άδεια των οργανώσεων δικτύων ·

- να τοποθετήσουν παιδικούς και αθλητικούς χώρους, καταστήματα λιανικής πώλησης, γκαράζ και χώρο στάθμευσης των δημόσιων συγκοινωνιών ·

2. Διάδρομοι ασφαλείας των αγωγών φυσικού αερίου.

ζώνες προστασίας των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της γης εντός των ζωνών προστασίας πρέπει να θεσπιστούν «Κανόνες για την προστασία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου», που εγκρίθηκε από το κυβερνητικό διάταγμα RF της 20.11.2000 Ν 878.

Διαμορφώνονται οι διάδρομοι προστασίας:

- τρέχει κατά μήκος του εξωτερικού αερίου - ως ένα έδαφος που οριοθετούνται γραμμές υπό όρους που εκτείνονται σε απόσταση 2 m από κάθε πλευρά του άξονα του αγωγού και από πολύκλωνα άξονες ενιαίο ακραία πολύκλωνο σπειρώματα για αγωγούς?

- τρέχει κατά μήκος υπόγειων αγωγών του σωλήνα πολυαιθυλενίου όταν χρησιμοποιείται ένα χάλκινο σύρμα για να ορίσει τη διαδρομή του αγωγού - καθώς η περιοχή περιορίζεται γραμμές υπό όρους που σε 3 m από τον αγωγό με την πλευρά σύρματος και 2 m - στην αντίθετη πλευρά?

- γύρω από ξεχωριστά τοποθετημένα σημεία ελέγχου αερίου - με τη μορφή επικράτειας που οριοθετείται από κλειστή γραμμή και πραγματοποιείται σε απόσταση 10 μέτρων από τα όρια αυτών των αντικειμένων.

Στους διαδρόμους ασφαλείας των συστημάτων παροχής φυσικού αερίου απαγορεύεται:

- να χτίσει, να επισκευάσει, να ανακατασκευάσει ή να κατεδαφίσει οποιαδήποτε κτίρια και κατασκευές.

- να κατεδαφίσουν και να ανοικοδομήσουν τους δρόμους και τους σιδηροδρόμους με αγωγούς φυσικού αερίου που βρίσκονται πάνω τους χωρίς την προκαταρκτική αφαίρεση τους ·

- να οργανώνουν χωματερές και να αποθηκεύουν χημικά και κατασκευαστικά απόβλητα, έδαφος.

- να φτιάξετε μια πυρκαγιά και να τοποθετήσετε πηγές ανάφλεξης.

- να εκτελεί εκσκαφές στις ζώνες ασφαλείας των δικτύων διανομής φυσικού αερίου χωρίς συντονισμό με τον φορέα εκμετάλλευσης.

3. Η προστατευτική ζώνη του σιδηροδρόμου.

ROW και μια ζώνη ασφαλείας είναι εγκατεστημένη σιδηροδρομική «Κανόνες εγκατάστασης και χρήσης της γραμμής και προστατευόμενες περιοχές, οι σιδηρόδρομοι,» που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση το ψήφισμα της 12.10.2006 Ν 611.

Η τοποθέτηση της κεφαλαιουχικής κατασκευής, των μηχανικών επικοινωνιών, των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των επικοινωνιών και άλλων γραμμικών δομών στο σωστό δρόμο επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Η οικιστική ανάπτυξη θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη σιδηροδρομική γραμμή από ζώνη υγειονομικής προστασίας πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων, υπολογιζόμενη από τον ακραίο σιδηρόδρομο της σιδηροδρομικής γραμμής. Κατά την τοποθέτηση του σιδηροδρόμου στην εσοχή ή όταν αντι-θόρυβο μετρά το πλάτος της ζώνης υγειονομικής προστασίας μπορεί να μειωθεί σε 50 μ. Πρέπει να μην λαμβάνεται Το πλάτος της ζώνης υγειονομικής προστασίας σε οικόπεδο κήπο ορίων μικρότερη από 50 μ. Στην περιοχή ρυθμιστικό διάλυμα, είναι ο σιδηρόδρομος ΣΕΙΡΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινητοδρόμων, γκαράζ, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθηκών, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Τουλάχιστον το 50% της περιοχής της ζώνης υγειονομικής προστασίας θα πρέπει να διαμορφωθεί.

Ζώνη ασφαλείας της αποχέτευσης πόσα μέτρα σε κάθε κατεύθυνση

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Ποια είναι η ζώνη προστασίας του αποχετευτικού δικτύου σύμφωνα με το SNiP;

Οποιοδήποτε σύστημα αποχέτευσης αποτελεί πιθανό κίνδυνο για τις πηγές πόσιμου νερού και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως μια ζώνη ασφαλείας του αποχετευτικού δικτύου - SNiP καθορίζουν το μέγεθος της επικράτειας και τα πρότυπα της ονομασίας της. Απαγορεύεται η κατασκευή, η τοποθέτηση δέντρων και η εκτέλεση ορισμένων έργων στην προστατευόμενη περιοχή. Ας εξετάσουμε ποιοι κανόνες για τον εξοπλισμό των ζωνών ασφαλείας είναι πλέον αποδεκτοί στην κατασκευή.

Σίγουρα, πολλοί είδαν τα καθιερωμένα σημάδια, τα οποία δείχνουν ότι σε αυτό το μέρος είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Τέτοιες πλάκες τοποθετούνται, για παράδειγμα, σε μέρη όπου τοποθετείται το ηλεκτρικό καλώδιο.

Απαγορεύεται η διεξαγωγή μη εγκεκριμένων χερσαίων εργασιών στη ζώνη που εμπίπτει στη δράση της καθορισμένης πλάκας. Υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας υδροδότησης και αποχέτευσης. Δημιουργούνται για να λύσουν δύο θέματα:

 • Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Για την προστασία των αγωγών από ζημιές.

Η γενική έννοια της ζώνης προστασίας λυμάτων

Οι προστατευόμενες περιοχές καλούνται να περιβάλλουν τις δομές των δικτύων αποχέτευσης. Στις περιοχές αποχέτευσης πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Φύτευση δέντρων.
 • Χαντάκια και κοιλώματα.
 • Αποθήκευση καυσόξυλων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού.
 • Η διευθέτηση των χώρων υγειονομικής ταφής.
 • Προγραμματίζοντας την κατασκευή ορισμένων κτιρίων, συσσωρεύσεων ή ανατινάξεων.
 • Εκτέλεση έργων που αυξάνουν ή μειώνουν το επίπεδο του εδάφους, δηλαδή την παραγωγή φετών εδάφους ή του υπεδάφους.
 • Η συσκευή ενός δρόμου που καλύπτει από πλάκες από σκυρόδεμα, ακόμα κι αν αυτό το δρόμο του χρόνου ραντεβού.
 • Η παραγωγή οποιωνδήποτε ενεργειών, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η μετάβαση στο δίκτυο αποχέτευσης.

Κατά κανόνα, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας μπορούν να ληφθούν από τα τοπικά βοηθητικά προγράμματα ύδρευσης.

Ποιος είναι ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης;

Πρέπει να ειπωθεί ότι οι περιπτώσεις βλάβης του αγωγού αποχέτευσης λόγω χερσαίων έργων δεν είναι τόσο σπάνιες. Αυτό συμβαίνει ακόμη πιο συχνά από τη ζημία σε σωλήνες νερού ή καλώδια ρεύματος.

Τα τυχαία ατυχήματα οφείλονται στο γεγονός ότι ο κατασκευαστής απλά δεν γνωρίζει ότι ο αγωγός διέρχεται εδώ. Είναι θέμα ασυνέπειας των νόμων. Έτσι, για παράδειγμα, κατά την τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή την κατασκευή ενός σωλήνα νερού, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να θέσει προειδοποιητικά σήματα.

Αλλά η υποχρεωτική τοποθέτηση ενός σημείου που προειδοποιεί ότι υπάρχει μια περιοχή ασφαλείας του αποχετευτικού συστήματος δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Δηλαδή, η σαφής ένδειξη ότι οι ιδιοκτήτες των δικτύων αποχέτευσης, θα πρέπει να ορίσει τη θέση των πινακίδων ζώνη φρουράς, ο νόμος δεν το κάνει.

Συνεπώς, εάν, ως αποτέλεσμα κάποιας εργασίας, ο αγωγός αποχέτευσης υπέστη βλάβη, τότε η ευθύνη θα βαρύνει:

 • Ελλείψει προειδοποιητικού σήματος, ο φορέας εκμετάλλευσης.
 • Εάν το σημάδι ήταν παρόν, αλλά αγνοήθηκε, τότε η ευθύνη βαρύνει τον κατασκευαστή του έργου.

Για τη ζημιά στο δίκτυο αποχέτευσης, ο ένοχος είναι διοικητικά υπεύθυνος. Εάν το ατύχημα προκάλεσε ζημιά στο περιβάλλον, τότε το μέτρο ευθύνης θα είναι διαφορετικό.

Συμβουλές! Πριν από τη διεξαγωγή γης ή άλλης δυνητικά επικίνδυνης εργασίας για τον αγωγό, είναι απαραίτητο να μελετήσετε το έδαφος. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών προστασίας αποχετεύσεων μπορείτε να βρείτε στον οργανισμό που διαχειρίζεται τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αποχέτευση Μεγέθη Αποχέτευσης

Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι γνωστές όχι μόνο στους παραγωγούς εργασίας. Σήμερα, αρκετά συχνά, οι ιδιοκτήτες σπιτιών κατασκευάζουν τα δικά τους τοπικά συστήματα αποχέτευσης, ενώ είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις παραμέτρους που ρυθμίζονται από το SNiP.

Έγγραφα που ρυθμίζουν τους κανόνες εγκατάστασης αποχετευτικών συστημάτων:

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το SNiP θέτει μόνο γενικές απαιτήσεις, ενώ το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Υπό κανονικές συνθήκες, η περιοχή ασφαλείας της βαρύτητας και της αποχέτευσης υπό πίεση είναι 5 μέτρα και στις δύο πλευρές του σωλήνα.

Η μέτρηση λαμβάνεται από το πλευρικό τοίχωμα του αγωγού. Υπάρχουν επίσης ειδικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, όπως είναι οι εξής:

 • Υψηλός σεισμικός κίνδυνος.
 • Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα.
 • Αδύναμα ή υπερβολικά υγρά εδάφη.

Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, διπλασιάζεται και είναι 10 μέτρα σε κάθε πλευρά των πλευρικών τοιχωμάτων του σωλήνα. Παρομοίως, εγκαθίσταται μια ζώνη προστασίας από θύελλα.

Κανόνες για τον εντοπισμό των αποχετεύσεων σε σχέση με τις πηγές νερού

Δεδομένου ότι η ζημιά στα συστήματα αποχέτευσης αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη διάθεση του αγωγού αποχέτευσης σε σχέση με τις πηγές νερού. Τα λύματα αγωγών θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση:

 • Τουλάχιστον 250 μέτρα από τον ποταμό.
 • Τουλάχιστον 100 μέτρα από τη λίμνη.
 • Τουλάχιστον 50 μέτρα από τις υπόγειες πηγές.
 • Τουλάχιστον 10 μέτρα από τον αγωγό ύδρευσης, υπό τον όρο ότι η διάμετρος του σωλήνα είναι μικρότερη από ένα μέτρο. Εάν η διάμετρος του σωλήνα είναι μεγαλύτερη, τότε η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 μέτρα.
 • Εάν ο αγωγός νερού βρίσκεται σε διαπερατά ή πολύ υγρά εδάφη, η απόσταση από τους σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σωλήνα.

Συμβουλές! Οι ειδικοί συστήνουν τη δημιουργία υγειονομικών ζωνών και ζωνών ασφαλείας τουλάχιστον κατά 10% υψηλότερες από αυτές που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

Μια προσεκτική μελέτη των απαιτήσεων του SNiP είναι σημαντική τόσο για τους υπεύθυνους ανάπτυξης των αποχετευτικών συστημάτων όσο και για όσους σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κάποια εργασία στην προστατευόμενη περιοχή. Ωστόσο, κατά τη μελέτη του SNiP, μην ξεχνάτε τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Φυσικά, όταν εγκρίθηκε, ελήφθησαν ως βάση οι ίδιες SNiPs, ωστόσο, είναι δυνατές ορισμένες αποχρώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κύριο του έργου. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι στην προτεραιότητα των δικαστικών διαδικασιών θα εξακολουθούν να υπάρχουν τοπικές νομοθετικές πράξεις.

Εάν, σύμφωνα με το σχέδιο, ο αγωγός αποχέτευσης περάσει κοντά σε οποιοδήποτε κτίριο, η τοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απόσταση από την ίδρυσή τους, όπως ορίζεται από τις υγειονομικές προδιαγραφές. Μείωση αυτής της απόστασης είναι δυνατή μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του κτιρίου για την εκτέλεση των εργασιών.

Η ζώνη ασφαλείας του σωλήνα νερού είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύει την πηγή του πόσιμου νερού από πιθανή μόλυνση. Κατά συνέπεια, κατά την κατασκευή ενός σωλήνα νερού, λαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Η υγειονομική ζώνη της ύδρευσης αποτελείται από τρεις ζώνες. Το έργο της ζώνης θα πρέπει να συντονίζεται με την υγειονομική-επιδημιολογική υπηρεσία, τη Vodokanal επιχείρηση και άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς:

 • Ο πρώτος ιμάντας της προστατευτικής ζώνης αναδιατάσσει έναν κύκλο με κέντρο στο σημείο εισαγωγής νερού και έχει ακτίνα 30-50 μέτρων. Εάν υπάρχουν διάφορες πηγές, τότε είναι απαραίτητο να διαθέσετε αρκετές ζώνες ασφαλείας.

Συμβουλές! Εάν είναι απαραίτητο να μειωθεί η ακτίνα του πρώτου ιμάντα ασφαλείας, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί στην υπηρεσία υγειονομικού-επιδημιολογικού ελέγχου, δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του φορέα.

 • Η δεύτερη ζώνη της προστατευτικής ζώνης περιλαμβάνει τις περιοχές που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της μόλυνσης των πηγών εκχύλισης νερού. Το μέγεθος της δεύτερης ζώνης καθορίζεται με την εκτέλεση υδροδυναμικών υπολογισμών. Κατά τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για τη μικροβιακή μόλυνση, μπορεί να ληφθεί υπόψη η πηγή του νερού. Το μέγεθος της δεύτερης ζώνης θα εξαρτηθεί από τις κλιματικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, την προστασία των υδάτων από το έδαφος και άλλες συνθήκες.
 • Η προστατευτική ζώνη της τρίτης ζώνης χρησιμοποιείται για την προστασία της πηγής παροχής νερού από τη χημική μόλυνση.

Το πλάτος της προστατευτικής ζώνης κατά μήκος των αγωγών μέσω των οποίων μεταφέρεται το νερό καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο του εδάφους:

 • Εάν ο αγωγός είναι που στα ξηρά εδάφη, το πλάτος της ζώνης ασφαλείας είναι 10 μέτρα σε κάθε πλευρά, αν η διάμετρος του σωλήνα είναι 1000 mm και 20 m σε κάθε κατεύθυνση, εάν ο αγωγός χτίζεται μεγαλύτερη διάμετρο.
 • Κατά την οικοδόμηση υδραυλικά υγρά μέγεθος του εδάφους ζώνη απομόνωσης 50 μέτρα σε κάθε πλευρά, ανεξάρτητα από τη διάμετρο του σωλήνα που χρησιμοποιείται.

Συμβουλές! Σε περίπτωση που το νερό θα περάσει μέσα από τις ήδη κατοικημένες περιοχές, η μείωση μπορεί να είναι το έδαφος των υγειονομικών ζωνών μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες της SES.

Τι δεν πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη υγιεινής του υδραγωγείου;

Στη ζώνη υγειονομικής προστασίας δεν πρέπει να υπάρχουν:

 • Συγκομιδές, αποθήκες κοπριάς, υποδοχείς απορριμμάτων και άλλες πηγές πιθανής ρύπανσης των υδάτων.
 • Τα κανάλια νερού απαγορεύονται να εκτελούνται στο έδαφος των χώρων υγειονομικής ταφής, στους τομείς διήθησης των αποχετεύσεων λυμάτων, των αρδευόμενων αγροτικών πεδίων, των νεκροταφείων βοοειδών και των νεκροταφείων.

Έτσι, η ζώνη ασφαλείας του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης είναι το έδαφος που έχει διατεθεί για την προστασία των αγωγών από ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών χερσαίων έργων. Επιπλέον, ο υγειονομικός χώρος της ύδρευσης χρησιμεύει για την προστασία της πηγής ύδρευσης από τη ρύπανση και η ζώνη προστασίας των λυμάτων είναι απαραίτητη για την πρόληψη μόλυνσης του εδάφους από το έδαφος.

Πώς ορίζεται η ζώνη προστασίας λυμάτων;

Πιθανώς, πολλοί από εσάς στη ζωή σας συναντήθηκαν δισκία με επιγραφές προστατευόμενων περιοχών. Αλλά δεν γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μια τέτοια ζώνη προστασίας λυμάτων.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας της επικράτειας που βρίσκεται δίπλα στα δίκτυα αποχέτευσης. Ωστόσο, η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών σε αυτόν τον τομέα μπορεί να οδηγήσει σε επιζήμιες συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες και ποια είναι τα μέτρα για την προστασία των αποχετευτικών δικτύων, θα το πούμε στο άρθρο μας.

Οι ζώνες προστασίας αποχετεύσεων είναι οι περιοχές που περιβάλλουν τις δομές των αποχετευτικών δικτύων, των υδάτινων σωμάτων και του εναέριου χώρου, όπου η χρήση ορισμένων ενεργειών ή ακίνητων αντικειμένων περιορίζεται για να εξασφαλιστεί η προστασία του αποχετευτικού δικτύου.

Σε τέτοιες ζώνες, είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τέτοιες ενέργειες που συμβάλλουν στη βλάβη των δομών του αποχετευτικού συστήματος:

 • φυτικά δέντρα.
 • να αποτρέψει τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις επικοινωνίας του δικτύου εκροής ·
 • να παράγει μια αποθήκη υλικών?
 • να ασχολούνται με την κατασκευή, την εξόρυξη, την εκτόξευση, την κατασκευή συσσωρευτών,
 • να παράγει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη του δικτύου αποχέτευσης, εργασίες ανύψωσης φορτίων κοντά στα κτίρια.
 • να πραγματοποιείτε κοντά στα δίκτυα που βρίσκονται κοντά σε υδάτινα σώματα, την κίνηση του εδάφους, την εμβάπτιση του πυθμένα, την εμβάπτιση στερεών, την υστέρηση διαστολής, τις αλυσίδες, τις άγκυρες των οχημάτων νερού.

Η ζώνη ασφαλείας + οι αποχετεύσεις έχουν τα δικά τους όρια, τα οποία καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά κανόνα, τα όρια ορίζονται σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά ακριβείς πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι συνέπειες της μη γνώσης της ύπαρξης προστατευόμενων περιοχών

Η κατάρρευση του εδάφους στην προστατευόμενη περιοχή

Στη ζωή μας είναι συχνά δυνατό να βλάψουμε τα εξωτερικά τμήματα του συστήματος αποχέτευσης, τα οποία υπερβαίνουν τον αριθμό των περιπτώσεων στις γραμμές επικοινωνίας, την παροχή ηλεκτρισμού ή την παροχή νερού.

Αυτό συμβαίνει, επειδή οι παραγωγοί οικοδομικών και γηπέδων έργων πραγματοποιούν τις ενέργειες χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας δικτύου αποχέτευσης σε αυτό το τμήμα, ενώ βλάπτει το αποχετευτικό σύστημα.

Ποιος είναι ο λόγος αυτής της άγνοιας; Εγκατάσταση προειδοποιητικά σημάδια για την παρουσία στο έδαφος, για παράδειγμα, ένα σωλήνα ή καλώδιο, είναι ευθύνη των οργανώσεων που λειτουργούν την εγκατάσταση.

Οι περιπτώσεις τοποθέτησης υδατογραφήσεων προβλέπονται στον Κώδικα Υδάτων, ειδικά σήματα - σε άλλους κανονισμούς και νόμους.

Αλλά η περίπτωση της τοποθέτησης του σημείου που βρίσκεται η ζώνη αποχέτευσης στην περιοχή δεν τεκμηριώνεται.

Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση βλάβης στις επικοινωνίες, η ευθύνη βαρύνει την περίπτωση μη εγκατάστασης του σημείου - ο φορέας εκμετάλλευσης, σε περίπτωση παραβίασης του σημείου - τον κατασκευαστή του έργου. Νομικά διαπιστωθεί ότι οι ιδιοκτήτες των αποχετευτικών συστημάτων θα πρέπει να επισημαίνονται με πινακίδες στη νεκρή ζώνη.

Προσοχή παρακαλώ. Εντούτοις, σε περίπτωση βλάβης στα δίκτυα αποχέτευσης και δομές για τον κατασκευαστή των έργων, η διοικητική ευθύνη προβλέπεται από το νόμο (διοικητικός κώδικας, άρθρο 7.7).

Αυτό αφορά τις άμεσες ζημίες στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Εάν οι ενέργειες του κατασκευαστή των έργων εκτός από τις βλάβες στο σύστημα έχουν οδηγήσει σε επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τότε αυτό είναι ένα άλλο είδος αδικήματος που φέρει διαφορετική ευθύνη.

Συμβούλιο. Έτσι, για να μην καταλήξετε σε μια δύσκολη κατάσταση, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να μελετήσετε διεξοδικά το έδαφος στο οποίο σχεδιάζεται κάποιος τύπος εργασίας.

Η ανάλυση του εδάφους για την παρουσία γραμμών αποχέτευσης και προστατευόμενων περιοχών μπορεί να ληφθεί από την τοπική οργάνωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Είναι καλύτερο να εξοικειωθείτε με το αντίγραφο του σχεδίου. Υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη ασφαλείας είναι παρούσα στην περιοχή, είναι αναγκαία η εργασία για την απόκτηση άδειας.

Κανονιστικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωνών ασφαλείας

Ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν κοντά σε δίκτυα αποχέτευσης και ποιες απαγορεύονται; Οι κανονιστικές απαιτήσεις για τα θέματα αυτά ρυθμίζονται από το SNIP (40-03-9, 3.05.04-85, 2.05.06-85).

Προσοχή παρακαλώ. Οι υγειονομικοί κανόνες και κανόνες ορίζουν γενικές απαιτήσεις και πρότυπα. Ειδικές αξίες και κανόνες για την περιοχή καθορίζονται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η προστατευτική ζώνη του συστήματος αποχέτευσης υπό πίεση στις πλευρικές πλευρές του αποχετευτικού δικτύου είναι 5 m.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργανισμών ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης, στα ανοικτά εδάφη, τα περάσματα δρόμου, δημιουργείται μια ζώνη ασφαλείας:

 • κοντά σε δίκτυα που δεν υπερβαίνουν τη διάμετρο των 600 mm - 5 m από τα εξωτερικά τοιχώματα του αγωγού ή από το εξωτερικό προεξέχον σημείο της δομής.
 • κοντά σε αυτοκινητόδρομους διαμέτρου άνω των 1000 mm - 10-25 μέτρα από τις δομές ή τους σωλήνες επικοινωνίας, ανάλογα με το σκοπό του δικτύου και του εδάφους.

Απαγορεύεται η εκτέλεση των ακόλουθων έργων στο έδαφος της ζώνης προστασίας:

 • να δημιουργήσουν προσωρινές ή μόνιμες δομές ·
 • να οργανώνει χώρο στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματα ·
 • να οργανώνουν χώρους υγειονομικής ταφής ·
 • τους θάμνους των φυτών και τα δέντρα σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αγωγό.
 • Αυξήστε ή μειώστε την υπάρχουσα στάθμη του εδάφους με κοπή ή επένδυση.
 • να εξοπλίσει πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με προσωρινή ή μόνιμη επιφάνεια του οδοστρώματος ·
 • χρήση μηχανισμών πρόσκρουσης κοντά στο δίκτυο αποχέτευσης δικτύου (δυνατότητα χρήσης - σε απόσταση 15 μέτρων) ·
 • να αποκλείουν την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης, φρεάτια, δίχτυα ·
 • βάλτε το υπόγειο σε απόσταση μικρότερη από 20 μέτρα από τους υφιστάμενους συλλέκτες αποχέτευσης.

Καθήκοντα του κατασκευαστή των έργων

Τα συστήματα αποχέτευσης εργασίας αποτελούν εγγύηση καλής υποστήριξης της ζωής των αστικών πολιτών και ως εκ τούτου, κατά την εκτέλεση των εργασιών στον τόπο προστασίας της ζώνης, ο διοργανωτής των έργων αυτών υποχρεούται:

 • συμμορφώνονται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των κανόνων ·
 • να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη ζώνη έργων που εκτελούνται από τις ενέργειές τους ·
 • σε περίπτωση αποκλίσεων σε είδος με την ανάλυση που παρείχαν οι οργανώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, να λάβουν προφυλάξεις και να αναστείλουν την εργασία έως τη λήψη μεταγενέστερης απόφασης.
 • έγκαιρη αφαίρεση του χιονιού, του πάγου, των σκουπιδιών για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.
 • όταν παραδίδεται το αντικείμενο, να προσκαλείται εκπρόσωπος της αρχής που εξέδωσε την άδεια στην επιτροπή.

Τα μέτρα αυτά αφορούν κατασκευαστές έργων που λειτουργούν σε ανοικτά εδάφη.

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, σύμφωνα με το SNIP, η ζώνη ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες ισούται με ένα σήμα 5 μέτρων από τα πλευρικά τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης.

Αυτή η τιμή ισχύει για σύστημα αυτόματης ροής και αποστράγγισης πίεσης. Επιπλέον, το μέγεθος της ζώνης προστασίας επηρεάζεται από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. υψηλό σεισμικό κίνδυνο του χώρου.
 2. καθεστώς χαμηλής μέσης ετήσιας θερμοκρασίας μιας συγκεκριμένης περιοχής.
 3. υψηλή υγρασία ή αδυναμία του εδάφους.

Συνήθως, οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν στην περίπτωση αυτή μια αύξηση της τιμής των πέντε μέτρων.

Η ζώνη προστασίας των καταιγίδων είναι εγκατεστημένη με παρόμοιο τρόπο. Για πληροφορίες: ο αποχετευτικός αγωγός είναι σχεδιασμένος να δέχεται καθαρά βιομηχανικά και ατμοσφαιρικά απόβλητα υπό καθαρό περιβάλλον, τα οποία δεν απαιτούν καθαρισμό πριν από την εκφόρτωση.

Εάν κρίνουμε τη ζημιά στον αποχετευτικό αγωγό, τότε μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην εσφαλμένη χρήση της προστατευτικής ζώνης αλλά και στις τεχνικές παραβιάσεις στην εγκατάσταση σωλήνων αποχέτευσης αυτού του τύπου.

Συμβούλιο. Έτσι, κατά την εγκατάσταση των ομβρίων υδάτων, αλλά και άλλων τύπων λυμάτων, είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με τις υπάρχουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε εργασία, είναι πιθανές ορισμένες αποκλίσεις και ελαττώματα, αλλά το μέγεθος τους δεν πρέπει να επηρεάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης.

Με τις στιγμές εξασφάλισης της ασφάλειας των αποχετευτικών δικτύων αστικού τύπου, το ταξινομήσαμε.

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στις ζώνες προστασίας των υδάτων, τα πρότυπα SNIP ορίζουν ότι το σύστημα αποχέτευσης στη ζώνη προστασίας των υδάτων πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

 • από την άκρη των υδάτων του ποταμού σε απόσταση 250 μ.
 • από τις ακτές της λίμνης - 100 μ.
 • από υπόγειες πηγές νερού - 50 μ.

Επίσης καθορίζονται οι απαιτήσεις για αμοιβαία τοποθέτηση δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης:

 1. απόσταση 10 m για τα δίκτυα ύδρευσης, η διάμετρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1000 mm ·
 2. απόσταση 20 m για σωλήνες νερού με μεγάλη διάμετρο.
 3. απόσταση 50 m σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνων αποχέτευσης σε υγρό έδαφος, ενώ η διάμετρος τους δεν έχει σημασία.

Συμβούλιο. Είναι καλύτερο να τοποθετείται το αποχετευτικό δίκτυο στο έδαφος προστατευόμενων υδάτινων σωμάτων με περιθώριο 10% της απόστασης από τους απαιτούμενους κανονιστικούς δείκτες.

Αυτό συμβαίνει λόγω της συχνής εμφάνισης μη συμμόρφωσης της δημιουργίας ζωνών ασφαλείας σε είδος με ένα σχηματικό σχέδιο για την ανάπτυξή τους.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σημειώσω ότι οι διοργανωτές του αποχετευτικού δικτύου των αυτόνομων και των παραγωγών έργων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις απαιτήσεις του SNIP και να μην ξεχνάμε τις αποφάσεις των τοπικών νομοθετών που αναφέρονται επίσης σε γενικές απαιτήσεις.

Κατά τον εντοπισμό παραβιάσεων, οι αρχές ελέγχου πρέπει να υποβάλουν καταγγελία στους παραβάτες.

Υδραυλικά εγχειρίδια Χρήσιμα άρθρα σχετικά με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον εξαερισμό, τη σύνδεση και την αποστράγγιση του νερού

Πόσο μεγάλη είναι η περιοχή ασφαλείας του σωλήνα νερού σύμφωνα με το SNIP; Πόσο μακριά μπορεί να κατασκευαστεί από τον κλάδο του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου; Ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή σε άλλες δομές του χώρου; Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις.

Περιπτώσεις περιορισμών

Πρώτον, ας σκεφτούμε τι, σε γενικές γραμμές, χρειάζονται αποχέτευση και ζώνες ασφαλείας της υδροδότησης.

Οι συνθήκες για την ύπαρξή τους είναι ζευγάρι.

 • Στην κατασκευή των δικτύων μηχανικής μπορεί να υποστεί ζημιές ειδικά (για παράδειγμα, όταν ο εκσκαφέας λειτουργεί) ή όταν το χώμα έχει υποστεί εκσκαφή.

Βλέπετε: η κίνηση του κατασκευαστικού εξοπλισμού από μόνο του σε αγωγό 1 έως 1,5 μέτρων που είναι θαμμένος δεν είναι επίσης τόσο αξιόπιστη γι 'αυτό. Οι ριπές ράβδων από σωλήνες από χυτοσίδηρο ή οι παραμορφώσεις σωλήνων από πολυαιθυλένιο, μειώνοντας την απόσταση τους, είναι συχνά άμεσες συνέπειες ενός βαρύ φορτίου πάνω στο έδαφος.

 • Αποσυμπίεση των μηχανικών επικοινωνιών, από την πλευρά του, μπορεί επίσης να βλάψει τις γειτονικές κατασκευές, πλένοντας το έδαφος κάτω από τα θεμέλιά τους.
 • Τέλος, κατά τη διάρκεια της αποχέτευσης, υπεύθυνες είναι και οι υγειονομικές και επιδημιολογικές σκέψεις. Η είσοδος σε ένα πηγάδι ή ένα πηγάδι με πόσιμο νερό από μια εντερική ράβδο από μια ασφράγιστη σύνδεση σωλήνων ή από ένα πηγαδάκι φιλτραρίσματος μιας σηπτικής δεξαμενής μπορεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων των πλησιέστερων κτιρίων. Μέρος αυτού ισχύει για τις γραμμές νερού: η αποσυμπίεση κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του πόσιμου νερού.

Κανονιστικές απαιτήσεις

Το πλάτος του αποχετευτικού δικτύου ασφαλείας και της ζώνης ύδρευσης αναφέρεται σε αρκετά εσωτερικά κανονιστικά έγγραφα. Στις καλύτερες εγχώριες παραδόσεις, οι ανακολουθίες σε αυτές αφήνουν περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες των απαιτήσεων.

SNiP 2.04.02-84

Το έγγραφο σχετικά με το σχεδιασμό υπαίθριων δικτύων ύδρευσης καθορίζει τις ακόλουθες διαστάσεις της προστατευόμενης περιοχής για τους αγωγούς ύδρευσης που βρίσκονται κατά μήκος μιας ανεπτυγμένης περιοχής:

Αλλά: στην κατοικημένη περιοχή, η προστατευόμενη περιοχή της κύριας παροχής ύδατος μπορεί να μειωθεί σε συμφωνία με το υγειονομικό-επιδημιολογικό έργο.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την περιοχή προστασίας;

 1. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαράδεκτο η παρουσία των πηγών μόλυνσης των υπόγειων υδάτων και του ίδιου του εδάφους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει χώρους υγειονομικής ταφής, αποχωρητήρια, αποθήκες κοπριάς κλπ. Σε περίπτωση που η προστατευόμενη περιοχή γειτνιάζει με μολυσμένους χώρους, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σωλήνες από πλαστικό και μέταλλο (με άλλα λόγια χωρίς αποσπώμενες αρθρώσεις) για αγωγούς νερού.
 1. Η τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης στο έδαφος βιομηχανικών ζωνών, γεωργικών επιχειρήσεων, νεκροταφείων, νεκροταφείων, αρδευτικών πεδίων, πεδίων διήθησης των αυτόνομων αποχετευτικών συστημάτων απαγορεύεται.

SNiP 2.07.01-89

Το δεύτερο έγγραφο αφιερώνεται στον προγραμματισμό της ανάπτυξης χωριών και πόλεων. Ας υπογραμμίσουμε τα βασικά σημεία από το κείμενό του στην περιοχή που μας ενδιαφέρει.

Τα μεγάλα μεγέθη τοποθεσιών για μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού με τις διάφορες ικανότητές τους θεωρούνται ίσες:

Και εδώ είναι η οδηγία για την κατανομή της περιοχής για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων:

Είναι θεμελιώδους σημασίας: για ένα τοπικό σύστημα αποχέτευσης, το μεγάλο μέγεθος ενός χώρου για μια εγκατάσταση επεξεργασίας και η ζώνη υγειονομικής προστασίας είναι 0,25 εκτάρια.

Η τοποθέτηση δικτύων μηχανικής σε ένα οικισμό πρέπει να κατευθύνεται κυρίως εντός των ορίων των δρόμων και των οδών. Μαζί με αυτό, συνιστάται η τοποθέτηση της παροχής νερού και αποχέτευσης μέσα στη διαχωριστική λωρίδα μεταξύ των ταινιών κυκλοφορίας. Κάτω από τα πεζοδρόμια, μπορούν επίσης να κατασκευαστούν δίκτυα μηχανικής, αλλά μόνο σε δίσκους ή σήραγγες.

Στους δρόμους χωρίς διαχωριστικές γραμμές πιθανό τρέχει γραμμές εξυπηρέτησης ακριβώς κάτω από το δρόμο - και πάλι στα κανάλια ή σήραγγες, που επιτρέπει να εκτελέσετε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση χωρίς να ανοίξετε το δρόμο, αν είναι απαραίτητο.

Εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτόν τον κανόνα, η τιμή έκτακτης ανάγκης ή προγραμματισμένης συντήρησης θα αυξηθεί γρήγορα τόσο λόγω της ανάγκης αποκατάστασης της οδικής οδού όσο και λόγω της αναγκαστικής ανακατεύθυνσης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Όταν το δρόμο πλάτους άνω των 22 μέτρων νερό διοχετεύεται ωτίο είτε storonam.V δύσκολες συνθήκες εδάφους (ειδικότερα, σε ηπειρωτικά ή α υποχωρεί έδαφος) γραμμή παροχής δρομολογηθούν δρομολογούνται σε κανάλια ή σήραγγες, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες.

Πόσα μέτρα της αποχέτευσης και της ζώνης προστασίας του σωλήνα ύδρευσης δεν μπορούν να δημιουργηθούν από άλλες δομές; Σε αυτό το θέμα, το SNiP δίνει μια πλήρως αναμφισβήτητη και λεπτομερή απάντηση, ακόμη και αν είναι σε κάποια αντίθεση με το προηγούμενο κανονιστικό έγγραφο.

Έτσι, κατά τη δοκιμή του εγγράφου δηλώνεται ρητά ότι ένα μεγάλο προστατευτικό έδαφος των δικτύων ύδρευσης εντός ενός οικισμού ανέρχεται σε 5 μέτρα. Είναι αυτή η αξία και θα πρέπει να καθοδηγείται, εάν σκοπεύετε να χτίσετε στο έδαφος της πόλης ή του χωριού.

Οι συντάκτες του SNiP κάνουν μερικές ενδιαφέρουσες σημειώσεις στο τραπέζι.

 • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του μαστιγίου οικιακών λυμάτων και του σωλήνα ύδρευσης από τους σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο αποτελεί το ίδιο 5 μέτρα.
 • Για σωλήνες από χυτοσίδηρο με διάμετρο μέχρι 200 ​​mm, η απόσταση αυτή μειώνεται στο ενάμισι και η διάμετρος τους είναι μεγαλύτερη από 200 mm - μέχρι τρία μέτρα.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σωλήνας νερού πολυμερούς οποιουδήποτε μεγέθους σε ένα και μισό μέτρο από το σύστημα αποχέτευσης.
 • Η απόσταση από τον αγωγό ύδρευσης έως την αποστράγγιση ή το ομβριό νερό δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 150 cm, ανεξάρτητα από τη διάμετρο και το υλικό των αγωγών.
 • Τα καλώδια ισχύος θα είναι σε θέση να περάσουν μισό μέτρο από το δίκτυο ύδρευσης, και το δίκτυο θέρμανσης ή σήραγγες οποιουδήποτε προορισμού - ενάμισι.

SNiP 2.04.03-85

Το τελευταίο έγγραφο που μας ενδιαφέρει ρυθμίζει την κατασκευή εξωτερικών αποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων. Εμείς, προφανώς, γοητεύουμε κυρίως τις διαστάσεις των ζωνών υγιεινής προστασίας που έχει θεσπίσει το SNiP και σε μια μάλλον στενή περιοχή.

Θα επισημάνουμε εκείνα τα σημεία στα οποία θα πρέπει κανείς να καθοδηγείται από την κατασκευή αυτόνομων αποχετεύσεων και τοπικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας από τον εαυτό του:

 1. Ο προστατευτικός χώρος της σηπτικής δεξαμενής είναι 5 μέτρα.
 2. Για ένα φρεάτιο φίλτρου, αυξάνεται σε 8 μέτρα.
 3. Το πεδίο διήθησης με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 15 κύβους την ημέρα απαιτεί τη δημιουργία ζώνης υγειονομικής προστασίας 15 μέτρων.
 1. Τέλος, το φιλτράρισμα των φίλτρων και των τάφρων από το χαλίκι και την άμμο δημιουργεί ελάχιστη απόσταση 25 μέτρων.

Συμπέρασμα

Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι ο αναφερόμενος κατάλογος και οι κανονιστικές απαιτήσεις των εγγράφων που ρυθμίζουν την κατασκευή θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να δημιουργήσει τα δικά του έργα. Στο βίντεο αυτού του άρθρου μπορείτε να βρείτε επιπλέον θεματικά υλικά. Καλή τύχη!

CadSupport

Όλα για BIM, CAD, ERP

Αστική κατασκευή - Ζώνες ασφαλείας εξωτερικών δικτύων μηχανικής

Σύνθεση και αποστάσεις από τα εργοτάξια έως τις επικοινωνίες μηχανικής. οι ζώνες προστασίας ορίζονται στο SNiP 2.07.01-89 *, η τρέχουσα αποτελεσματική έκδοση αυτού του SNIP - JV 42.13330.2011. Στην πραγματικότητα από αυτό το κομμάτι ακολουθεί:

Ζώνη ασφαλείας οικιακών αποχετεύσεων

Διαφορετικές αποστράγγιση πίεσης και βαρύτητας. Κατά συνέπεια, η ζώνη ασφαλείας αποχέτευση οικιακής πίεσης - 5 μέτρα Από το σωλήνα μέχρι την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής.

Εάν το σύστημα αποχέτευσης βαρύτητα, τότε σύμφωνα με το SNIP η ζώνη ασφαλείας θα είναι - 3 μέτρα.

Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη απόσταση από το φράχτη ή υποστηρίζει το δίκτυο επαφών πριν από την αποχέτευση 3 και 1,5 μέτρα αντιστοίχως.

Ζώνη ασφαλείας του υδραγωγείου

Ζώνη ασφαλείας παροχή νερού - 5 μέτρα από την ίδρυση του αντικειμένου στο δίκτυο. Η ζώνη ασφαλείας από την ίδρυση της περίφραξης των επιχειρήσεων, οι υπεραποστάσεις, οι υποστηρίξεις του δικτύου επαφών και των επικοινωνιών, οι σιδηρόδρομοι στον αγωγό - 3 μέτρα.

Επιπλέον, από JV 42.133330.2011 Πίνακας 16 (για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω), μπορείτε να σχεδιάσετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης:

"2. Αποστάσεις από την οικιακή αποχέτευση έως την τροφοδοσία των νοικοκυριών και του πόσιμου νερού θα πρέπει να ληφθούν, m: στο σωλήνα νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα και σωλήνες με βάση τον αμίαντο - 5? μέχρι ένα σωλήνα νερού κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σωλήνες με διάμετρο μέχρι 200mm - 1,5, διάμετρο μεγαλύτερη από 200mm - 3? μέχρι ένα σωλήνα νερού από πλαστικούς σωλήνες - 1,5.

Απόσταση μεταξύ των δικτύων αποχέτευσης και της βιομηχανικής ύδρευσης ανάλογα με το υλικό και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και την ονοματολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών, πρέπει να είναι 1,5 m. "

Ζώνη ασφαλείας δικτύων θέρμανσης

Η ελάχιστη ζώνη ασφαλείας των δικτύων θερμότητας από το εξωτερικό τοίχωμα του καναλιού, τη σήραγγα, από το κέλυφος της χωρίς κανάλια, μέχρι την ίδρυση του κτιρίου - 5 μέτρα.

Ζώνη ασφαλείας καλωδίων και δικτύων επικοινωνίας

Η ζώνη ασφαλείας των καλωδίων ισχύος όλων των καλωδίων τάσης και επικοινωνίας από το δίκτυο έως την ίδρυση ενός κτιρίου ή δομής - 0,6 m.

Και εδώ είναι ο ίδιος ο πίνακας - το πρώτο μέρος του:

Ζώνη ασφαλείας ηλεκτρικής γραμμής

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο σημείο, εάν οι γραμμές δύναμης έχουν τεθεί εντός των ορίων των οικισμών κάτω από το πεζοδρόμιο:

 • μέχρι 1 kW, επιτρεπόμενη ζώνη προστασίας από τα εξωτερικά καλώδια - 0,6 μέτρα στην ίδρυση του κτιρίου και 1 μέτρο μέχρι το οδόστρωμα.
 • Για γραμμές άνω του 1 και έως 20 kW - η ζώνη ασφαλείας θα είναι 5 μέτρα.

Σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα, στις περιοχές όπου διασχίζονται οι γραμμές γραμμών μεταφοράς πλωτά ποτάμια, Η ζώνη ασφαλείας γι 'αυτούς θα είναι 100 μέτρα. Για μη ποτάμιους ποταμούς, οι ζώνες προστασίας δεν αλλάζουν.

Ειδική εντολή χρήσης γης ορίζεται στις προστατευόμενες περιοχές των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός των προστατευόμενων περιοχών της γης δεν έχει απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη, αλλά με τη χρήση του επιβληθεί επιβάρυνση - να μην κατασκευάσει, να μην αποθηκεύουν, να μην εμποδίσει, να μην χτυπάνε σωρούς, όχι για τη διάνοιξη γεωτρήσεων, με τη βοήθεια του βαρέος εξοπλισμού γίνεται μόνο σε συνεννόηση με την οργάνωση του δικτύου, και ούτω καθεξής. n. περισσότερα - δείτε την απόφαση.

Ζώνες προστασίας, αν και καθορίζονται από την εφαρμογή, αλλά στο τέλος καθορίζονται από τον κάτοχο του δικτύου, πληροφορίες σχετικά με αυτές μεταφέρονται στον κτηματολογικό θάλαμο. Το σημείο 7 του ψηφίσματος αναφέρει ότι η οργάνωση του δικτύου πρέπει να τοποθετεί με δικές του δαπάνες πληροφορίες για την παρουσία, τον κίνδυνο και το μέγεθος των ζωνών ασφαλείας, στις ίδιες αυτές ζώνες - δηλ. δημιουργία κατάλληλων πινακίδων πληροφόρησης.

Ζώνη ασφαλείας κατοικιών και δημόσιων κτιρίων

Επίσης στο JV 42.13330.2011, Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα που ρυθμίζει την απόσταση από κτίρια κατοικιών σε γκαράζ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια καυσίμων και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και προσχολικής ιδρύματα.

Η ζώνη προστασίας δένδρων και θάμνων

Στην πραγματικότητα, αυτός ο πίνακας θα πρέπει να γίνει αντιληπτός αντίθετα, καθώς η απόσταση από κτίρια σε δέντρα και θάμνους (χώρους πρασίνου).

Συνεπώς, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου προς τον άξονα του κορμού δέντρου είναι 5 μέτρα.

Η ζώνη ασφαλείας του αγωγού αερίου

Οι Αγωγοί διακρίνονται από τη συσκευή (overground, υπόγεια) πίεση στο εσωτερικό του σωλήνα (μερικά kPa έως 1,5 ΜΡα) και η διάμετρος του σωλήνα. Η απόσταση από τον αγωγό αερίου προς το κτίριο ορίζεται στο SP 62.13330.2011 στο Παράρτημα Β. Ακολουθούν τα αποσπάσματα από αυτό το παράρτημα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των υπόγειων και υπεράνω αγωγών αερίου.

Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ακόμα και στην ΚΕ, μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που ρυθμίζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επικοινωνιών μηχανικής. Αποστάσεις μεταξύ του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, των ηλεκτρικών καλωδίων και των δικτύων θέρμανσης, μεταξύ αποχετεύσεων καταιγίδων και οικιακής χρήσης κ.λπ.

Τι σημαίνει η ζώνη προστασίας λυμάτων με το πρώτο επεισόδιο της εικονικής ταινίας Star Wars;

Λεκάνη αποχέτευσης - το μόνο εξωτερικό σημείο αναφοράς, που υποδεικνύει τη θέση του αποχετευτικού δικτύου

Εάν η ζώνη προστασίας αποχέτευσης χρειάστηκε να μετονομαστεί, θα πρότεινα να την ονομάζω «κρυφή απειλή» κατ 'αναλογία με το πρώτο επεισόδιο του διάσημου κοσμικού μαγεία. Και το όλο θέμα είναι ότι σε αντίθεση με ένα ηλεκτρικό καλώδιο ή ένα σωλήνα νερού, δεν έχει εξωτερικούς προσδιορισμούς. Αλλά σε περίπτωση ζημιάς στο αποχετευτικό δίκτυο, θα έχετε πολλά σοβαρά προβλήματα με το νόμο.

Θα προσπαθήσω να σας γνωρίσουν με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποτρέψει την εμφάνιση της ατυχημάτων σε ανασκαφές κοντά στα συστήματα αποχέτευσης, καθώς και να ενεργοποιήσετε αρμοδίως για να δημιουργήσουν το δικό τους σωλήνα στην αναγέννηση μιας ιδιωτικής κατοικίας, χωρίς βλάβη στο περιβάλλον.

Εξωτερική αποχέτευση

Όπως ήδη σημειώθηκε ανωτέρω, ο όρος «νεκρής ζώνης» αναφέρεται στην εξωτερική δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αποτελείται από φρεάτια και αγωγούς διαφορετικών διαμέτρων, που πραγματοποιούν τη μεταφορά των υγρών από οικιακά και βιομηχανικά αντλιοστάσια λυμάτων, και στη συνέχεια σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας.

Παράδειγμα παραδείγματος για τη λειτουργία εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης

Στην περίπτωση αυτή, τα πηγάδια μπορούν να είναι τριών τύπων:

 • Παρακολούθηση. Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον αγωγό για επισκευή, εάν χρειάζεται και για συντήρηση.

Φωτογραφία ενός φρεατίου

 • Διαφορικό. Αυτές οι δομές μηχανικής έχουν σχεδιαστεί για να σβήσουν ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό αποχέτευσης.

Γραφική απεικόνιση κάθετου φρέατος αποχέτευσης

 • Ρόταρυ. Εγκαθίστανται στα σημεία καμπής του αγωγού, συνδέοντας τμήματα με διαφορετικές κατευθύνσεις.

Περιστροφικός άξονας εξωτερικού αποχετευτικού συστήματος

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

 • Ογκομετρική ποσότητα λυμάτων. Ανεπαρκείς διαστάσεις του αγωγού μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξη του, η οποία θα προκαλέσει σοβαρή μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Λειτουργικό φορτίο. Για παράδειγμα, τα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να περιέχουν μια επικίνδυνη ποσότητα οξέων και αλκαλίων, η οποία απαιτεί τη χρήση σωλήνων κατασκευασμένων από ειδικά υλικά.
 • Η θέση του πλησιέστερου σταθμού άντλησης. Αυτή η απόχρωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος της κλίσης του αγωγού.

Πόλη αποχέτευσης από το εσωτερικό

 • Χαρακτηριστικά της σύνθεσης του εδάφους. Κάθε τύπος εδάφους έχει διαφορετική επίδραση στην κύρια γραμμή και τα πηγάδια που το εξυπηρετούν.
 • Επιφανειακή ανακούφιση. Αναφέρεται στην παρουσία κοιλοτήτων και ανυψώσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του αγωγού.
 • Επίπεδο υπόγειων υδάτων. Αυξάνει επίσης τους κινδύνους μόλυνσης των υπόγειων πηγών, πράγμα που απαιτεί ειδική προσέγγιση για την επιλογή του υλικού των σωλήνων και τη μέθοδο σύνδεσης τους.
 • Τοπικό κλίμα. Συνεχής ξηρασία ή τακτικές βροχές; Το ερώτημα αυτό απαιτεί επίσης εξαντλητική απάντηση στο σχεδιασμό των καλωδίων αποχέτευσης.
 • Βάθος της κατάψυξης του εδάφους. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για τον προσδιορισμό του επιπέδου βύθισης στη διαδικασία εκσκαφής.

Όπως μπορείτε να δείτε, το εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης επηρεάζεται όχι μόνο από την εσωτερική πίεση του υγρού και τη σύνθεση του, αλλά και από μια πληθώρα εξωτερικών παραμέτρων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά το σχεδιασμό του αγωγού με τα χέρια σας.

Είδη αποχετευτικών συστημάτων

 1. Ξεχωριστή. Στην περίπτωση αυτή, τα οικιακά λύματα και τα λύματα βροχής μεταφέρονται χωριστά το ένα από το άλλο. Οι πρώτοι καταλήγουν στους σταθμούς καθαρισμού, ενώ οι τελευταίοι απορρίπτονται στον ποταμό.

Ξεχωριστό σχέδιο αποχέτευσης

 1. Ημι-διαμερισμένο. Αμέσως, η συλλογή πραγματοποιείται ξεχωριστά, μετά την οποία όλα τα απόβλητα συνδυάζονται και παραδίδονται στον τόπο του αναγκαστικού καθαρισμού. Ο ποταμός λαμβάνει την ελάχιστη ποσότητα βρώμικου νερού.

Διάγραμμα ημι-χωρισμένου συστήματος αποχέτευσης

 1. Πλήρης τήξη. Αυτό συνεπάγεται τη συνολική συλλογή των απορριμμάτων και την παροχή υγρών στο σταθμό καθαρισμού. Αυτό είναι το πιο οικονομικό από πλευράς δημοσιονομικού κόστους κατασκευής, αλλά κατά τη διάρκεια ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν την απαλλαγή λυμάτων στο ποτάμι, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας του εξοπλισμού καθαρισμού, η οποία, φυσικά, είναι κακό για την οικολογική κατάσταση στην περιοχή.

Το σύστημα του γενικού συστήματος αποχέτευσης

SNiPs σχετικά με την εγκατάσταση εξωτερικών αποχετεύσεων

Εάν έχουμε ήδη αποφασίσει να αγγίξουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποχέτευσης, θα είναι χρήσιμο να γνωρίσουμε τους γενικά αποδεκτούς και νομικούς κανόνες για τη διευθέτησή τους, οι οποίοι αποδεικνύονται σαφώς στην ακόλουθη εικόνα:

Σχέδιο με τα υπάρχοντα SNiP για την εγκατάσταση εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε για τη ζώνη ασφαλείας

Ζώνες προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα

Έτσι, αυτό είναι μια εξωτερική παροχέτευση, καταλαβαίνουμε. Κύρια αποστολή του είναι να μεταφέρει τα λύματα έχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο τοξικότητας. Δηλαδή, ερχόμαστε σε αυτό που έγραψα στην αρχή του άρθρου, δηλαδή η απειλή της μόλυνσης των πηγών πόσιμου νερού και εύφορο έδαφος, ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης των διαδικασιών λειτουργίας, η σημαντικότερη των οποίων είναι η τήρηση της ζώνης ασφαλείας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην παραβιάζουν τα σύνορα έχουν ήδη πλακόστρωτο εθνικές οδούς, καθώς η τιμή του προστίμου δεν μπορεί να περιορίζεται σε οικονομικά οφέλη και να εξελιχθεί σε ένα ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύσεις

Οι ζώνες ασφαλείας της ύδρευσης και αποχέτευσης δεν επιτρέπουν τις ακόλουθες δραστηριότητες στην καλυπτόμενη περιοχή:

 • Φυτά φυτά δένδρων σε απόσταση μικρότερη από τρία μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο. Το ριζικό σύστημα μπορεί τελικά να βλάψει τους σωλήνες.

Θα ήθελα να συστήσω να μην γίνει συνδέονται με μια ορισμένη απόσταση, και να κοιτάξουμε μπροστά για το στέμμα παρόμοιων ενήλικα δέντρα, και στο έδαφος, σύμφωνα με το πόσο μακριά έχουν απορριφθεί.
Το γεγονός είναι ότι, κατά κανόνα, οι ρίζες εκτείνονται στην ίδια απόσταση από τον κορμό με τα κλαδιά.

Κατά προσέγγιση αναλογία του στέμματος και του ριζικού συστήματος ενός δέντρου

 • Σημαντική αλλαγή της ποσότητας του εδάφους. Η εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη ορισμένες παραμέτρους του γύρω τοπίου και οι αλλαγές του μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συνέπειες.
 • Οργανώστε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτό προκαλεί αύξηση της πίεσης στον σωλήνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση και ακόμη και ρήξη.
 • Εκτελέστε ανατρεπτικές δραστηριότητες, όρθια σωρούς ή τρυπάνι. Με αυτές τις μεθόδους, είστε βέβαιοι ότι θα καταστρέψετε τον αγωγό?

Μην το κάνετε αυτό στους χώρους τοποθέτησης γραμμών αποχέτευσης

 • Zagorazhivat ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα. Διαφορετικά, σε περίπτωση ατυχήματος, θα χαθεί πολύτιμος χρόνος για την εκκαθάριση του δρόμου.

Επιπλέον, μετρήστε έτσι ώστε να οδηγείτε το αυτοκίνητο.
Επειδή, για παράδειγμα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός υγιεινής, ο οποίος είναι απαραίτητος για την άμεση εκκένωση των εκρηκτικών λυμάτων, δεν μπορεί να ασκηθεί στα χέρια σας και ο σωλήνας ίσως να μην είναι αρκετός.

 • Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής χωρίς την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ζώνη ασφαλείας των δικτύων αποχέτευσης εξακολουθεί να μην είναι μια ζώνη αλλοτρίωσης και ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτήν, αλλά μόνο εάν οι ειδικευμένοι ειδικοί έχουν πρόσβαση σε αυτό.
 • Αλλάξτε τη γραμμή της ακτής ή το κάτω μέρος της κοντινής λίμνης. Το γεγονός είναι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την κίνηση των υπόγειων υδάτων, τα οποία δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις εγκαταστάσεις μηχανικής του εξωτερικού αποχετευτικού δικτύου.

Προφυλάξεις

Έχω ήδη αναφέρει παραπάνω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περιττό να τονίσουμε και πάλι όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την απρόσεκτη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας κοντά στο εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης:

 1. Δεν αναγγέλλονται εξωτερικές πινακίδες, όπως συμβαίνει με τα ηλεκτρικά καλώδια και τους σωλήνες νερού, εκτός από την κάσα σιδερώματος με το γράμμα "Κ" που δεν θα δείτε. Δηλαδή, η απειλή μπορεί πράγματι να θεωρηθεί εντελώς κρυμμένη.

Πρότυπο ετικέτας για μια προειδοποίηση σχετικά με τη ζώνη προστασίας ενός ηλεκτρικού καλωδίου

 1. Εργάζοντας "στο blind", είναι εύκολο να καταστραφεί ο αγωγός, με αποτέλεσμα σημαντική ζημιά στο περιβάλλον. Ειδικότερα, αυτή η κατάσταση είναι γεμάτη με τα υπόγεια ποτάμια που τροφοδοτούν τις πόσιμες πηγές.

Επισκευή στο χώρο της βλάβης του σωλήνα αποχέτευσης

 1. Επίσης, μην ξεχάσετε τις σημαντικές κυρώσεις που σας περιμένουν σε περίπτωση παραβίασης της ζώνης προστασίας των λυμάτων.

Ως εκ τούτου, αν είστε κοντά στους χώρους όπου σχεδιάζουν να διεξάγουν ανασκαφή ή κατασκευαστικές εργασίες, παρατήρησε η πόρτα ένδειξη «Κ», παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σχετικό οργανισμό, στον ρόλο του οποίου μπορεί να ινστιτούτα σχεδιασμού, τοπικές αρχές, τραστ «Vodokanal», το σχέδιο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άδεια για την εκτέλεση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων.

Η παρακάτω οδηγία περιγράφει τις υποχρεώσεις σας, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε αφού γνωρίσετε όλη την τεκμηρίωση και έχετε πρόσβαση:

 • Είναι επιτακτική η συμμόρφωση με όλους τους απαραίτητους κανόνες και κανονισμούς.
 • Αποθηκεύστε όλες τις μηχανικές δομές του συστήματος αποχέτευσης ανέπαφα.
 • Σταματήστε την εργασία και λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις εάν εντοπιστούν ασυνέπειες στην τεκμηρίωση που λαμβάνεται.
 • Η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων, και το χειμώνα και το χιόνι και ο πάγος, για να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση στον αγωγό.
 • Επιδείξτε την παράδοση του αντικειμένου στον επίσημο εκπρόσωπο του οργανισμού που εξέδωσε την άδεια εργασίας.

Επίσημα πρότυπα

Εξώφυλλο του εγγράφου που περιέχει πρότυπα κατασκευής και κανόνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Γενικές απαιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην τεκμηρίωση που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

SNiPy, που ρυθμίζει τη συμμόρφωση με τη ζώνη προστασίας των λυμάτων

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε περιοχή η ζώνη προστασίας των καταιγίδων σύμφωνα με το SNiP και το νοικοκυριό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες.

Σε τυποποιημένες περιπτώσεις, όλα εξαρτώνται από τη διάμετρο των σωλήνων:Επόμενο Άρθρο
10 καλύτερα καθαριστικά τουαλέτας