Καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης


Ένα δημοτικό ή ιδιωτικό σύστημα αποχέτευσης δεν θα λειτουργήσει σωστά, εκτός εάν εκτελείται ο τακτικός καθαρισμός των αποχωρητηρίων. Με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει συσσώρευση βρωμιάς, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος. Η τεχνική πρόοδος κατέστησε δυνατή την όσο το δυνατόν απλούστευση του έργου αυτού και την αποτελεσματικότητά του, είναι απαραίτητο μόνο να επιλέξουμε τη σωστή θέση του φρέατος, πράγμα που εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στον εξοπλισμό.

Πόσο συχνά είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τα πηγάδια

Κατά την περιοδικότητα του καθαρισμού των πηγαδιών, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν. Μερικές φορές είναι αρκετή μια φορά το χρόνο, και μερικές φορές - κάθε λίγους μήνες. Συνιστάται να το κάνετε αυτό κάθε άνοιξη, επειδή κατά τη διάρκεια της τήξης του χιονιού υπάρχει μεγάλη ποσότητα λασπώδους ροής μαζί με τα συντρίμμια.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθαριστικών λυμάτων καθαρισμού - προγραμματισμένων και έκτακτης ανάγκης. Το πρώτο προβλέπει την περιοδική πλήρωση του όγκου του συστήματος κατά 75% και την έκπλυση με αυτό το υγρό. Η δεύτερη πραγματοποιείται με πλήρη ή μερική μείωση της ικανότητας των φρεατίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εξαιτίας της επιθυμίας για εξοικονόμηση, ο καθαρισμός ρουτίνας παραμελείται, πράγμα που τελικά οδηγεί στην ανάγκη για επείγουσα ανάγκη.

Σήμερα, οι ακόλουθοι τύποι φρεατίων καθαρισμού:

 • άντληση κενού.
 • υδροδυναμικό πλύσιμο.
 • καθαρισμός με χημικά αντιδραστήρια.
 • εγχειρίδιο.

Καθαρισμός με αντλία κενού

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος καθαρισμού των πηγαδιών αποχέτευσης. Παράγεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού εξοπλισμένου με αντλία κενού, σωλήνα και δεξαμενή για τη συσσώρευση και τη μεταφορά λυμάτων.

Η έγχυση ακαθαρσιών στη δεξαμενή οφείλεται στη διαφορά πίεσης που οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας κενού. Το αντληθέν υγρό μεταφέρεται σε ένα ειδικό χώρο και συγχωνεύεται. Μερικές φορές, προκειμένου να αποφευχθεί η απόφραξη του εξοπλισμού, οι αντλίες κενού είναι εφοδιασμένες με κοπτήρες, οι οποίοι με τη βοήθεια μεταλλικών λεπίδων συνθλίβουν μεγάλες εγκλείσεις.

Η υψηλή ισχύς της αντλίας κενού εξασφαλίζει υψηλή απόδοση αυτής της μεθόδου καθαρισμού των φρεατίων αποχέτευσης. Η μέθοδος αυτή πληροί όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγειονομικών προδιαγραφών.

Καθαρισμός με υδροδυναμική εγκατάσταση

Μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος, η οποία συνίσταται στη δράση ενός πίδακα νερού υψηλής πίεσης στις κοιλότητες που σχηματίζονται στο πηγάδι. Ταυτόχρονα, συνθλίβονται σε μικρά τμήματα του σχηματισμού που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από μια αντλία κενού.

Η απαραίτητη πίεση δημιουργείται με τη βοήθεια μιας συμπαγούς εγκατάστασης που λειτουργεί αυτόνομα ή με εξοπλισμό εγκατεστημένο στην πλατφόρμα μιας ειδικής μηχανής. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου πριν από την αντλία κενού είναι βέβαιο - ένας πίδακας νερού υπό υψηλή πίεση μπορεί να αφαιρέσει έως και το 99% των αποθέσεων στον πυθμένα και στους τοίχους του φρέατος. Στην ίδια υδροδυναμική εγκατάσταση όχι μόνο καθαρίζει τα πηγάδια αποχέτευσης, αλλά χρησιμοποιείται με επιτυχία για την απομάκρυνση των φραγμών στους αγωγούς.

Για να ενισχυθεί η επίδραση της υδροδυναμικής μεθόδου, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται θερμικός καθαρισμός με νερό που θερμαίνεται σε θερμοκρασία 120-160 ° C, παρέχεται υπό υψηλή πίεση. Αυτό καθιστά δυνατή την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ιδιαίτερα ανθεκτικών στερεών καταθέσεων.

Ο υδροδυναμικός καθαρισμός είναι μια φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος, καθώς δεν συνεπάγεται τη χρήση επιβλαβών χημικών ουσιών. Η απομάκρυνση της κατάθεσης γίνεται με τη βοήθεια συνηθισμένου νερού.

Χημική μέθοδος καθαρισμού φρεατίων

Η ουσία αυτής της μεθόδου συνίσταται στην έκθεση των καταθέσεων που σχηματίζονται στους υπονόμους, ισχυρές χημικές ουσίες, τέλεια απομακρύνει ακόμη την παλαιός σχηματισμό λιπαρά και αλάτι.

Ο καθαρισμός των φρεατίων πραγματοποιείται με αντιδραστήρια σε κατάσταση αφρού, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία όχι μόνο του πυθμένα, των κατακόρυφων τοιχωμάτων της δομής. Το τελικό στάδιο της χημικής μεθόδου είναι ο χειρωνακτικός καθαρισμός, που επιτρέπει την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος.

Όσον αφορά την ποιότητα - αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να απαλλαγούμε από οργανικές και ανόργανες αποθέσεις, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως λόγω του υψηλού κόστους των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων. Παρά τη χρήση χημικών ουσιών, είναι ένας ασφαλής τρόπος καθαρισμού των φρεάτων αποχέτευσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς όλες οι χρησιμοποιούμενες ουσίες δοκιμάζονται για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Ανεξάρτητα από το ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του φρεατίου, η χειρωνακτική επεξεργασία πραγματοποιείται στο τέλος, επιτρέποντας τον πλήρη καθαρισμό των σχηματισμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οποιαδήποτε τεχνική παράγει ένα κοινό έργο και δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως κάνει κάποιος.

Είναι δυνατό να ξεκινήσετε το χειρωνακτικό καθαρισμό όταν παραμείνει μικρή ποσότητα ιζήματος στο κάτω μέρος του φρέατος - περίπου 1 m³. Το Silt παράγεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ​​συνήθως για αυτή τη χρήση ένας κουβάς και ένα μικρό φτυάρι.

Πώς να μειώσετε τη συχνότητα των φρεατίων καθαρισμού

Οποιαδήποτε μέθοδος καθαρισμού του συστήματος αποχέτευσης απαιτεί οικονομικές επενδύσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μείωσης της συχνότητας καθαρισμού, διατηρώντας παράλληλα την κανονική λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος:

 1. Αυξήστε την ένταση της δεξαμενής. Το μέγεθος του φρέατος αποχέτευσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν στο σπίτι. Εάν οι ενοικιαστές γίνουν μεγαλύτεροι, ο οικιστής θα γεμίσει γρηγορότερα, πράγμα που θα οδηγήσει σε συχνές κλήσεις του εξοπλισμού εκκένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, μια πρόσθετη δεξαμενή που συνδέεται με τον κύριο σωλήνα υπερχείλισης θα βοηθήσει.
 2. Χρήση ενεργοποιημένης ιλύος. Η ενεργός λάσπη είναι βακτήρια ικανά να απορροφούν επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες διεγείρουν σημαντικά τις διαδικασίες που συμβαίνουν στα λύματα. Η ενεργός λάσπη βοηθά στην ανανέωση των βαριών σωματιδίων και προωθεί τον γρήγορο καθαρισμό του νερού.
 3. Βιολογικός σταθμός καθαρισμού. Η απόκτηση ενός τέτοιου σταθμού καθιστά δυνατή την ανακύκλωση λυμάτων για το πότισμα του χώρου. Ένας υψηλός βαθμός καθαρισμού του υγρού επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα της χρήσης αερόβιων βακτηρίων που μπορούν να απομακρύνουν τις περισσότερες βλαβερές ουσίες. Το μειονέκτημα του σταθμού είναι το υψηλό κόστος του.

Θυμηθείτε ότι ποτέ δεν πρέπει να παραμελείτε προληπτικά μέτρα. Στο πέρασμα του χρόνου σε ειδικούς, μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση συμφόρησης, εξοικονομώντας έτσι χρήματα για τη μίσθωση δαπανηρού εξοπλισμού.

Καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης: τρόποι και περιγραφή

Ο τακτικός καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης αποτελεί υποχρεωτικό μέτρο. Συνιστάται να τη διεξάγετε είτε κατ 'ανάγκη, ιδίως μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, είτε με περιοδικότητα έξι μηνών. Οι σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες επιτρέπουν γρήγορα και οικονομικά τη διεξαγωγή όχι μόνο προληπτικού καθαρισμού αλλά και έκτακτης ανάγκης των πηγαδιών. Και σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε προσεχώς τον τρόπο καθαρισμού ενός αποχετευτικού συστήματος.

Η διαδικασία της άντλησης των αποχετεύσεων

Συχνότητα καθαρισμού

Ο αναγκαίος αριθμός μέτρων καθαρισμού καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών. Σε μια περίπτωση, αρκεί να τα ξοδέψετε μία φορά σε αρκετά χρόνια, σε άλλη - 2-3 φορές το χρόνο. Για παράδειγμα, εάν τα δίκτυα βροχοπτώσεων συσσωρεύονται κυρίως σε περιόδους χαμηλής σεζόν, τότε σε δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο συμβαίνει αυτό σχεδόν πάντα. Λόγω παρατεταμένων χιονοστιβάδων ή ελαφριάς χιονοστιβάδας, τα ιζήματα μπορούν να καθαριστούν μερικώς ή τελείως.

Η σύσταση αυτή υπαγορεύεται από καθαρά πρακτικούς λόγους. Λόγω των συσσωρευμένων συντριμμιών, ένα λάκκο αποχετεύσεων οποιουδήποτε είδους δεν είναι μόνο μολυσμένο, αλλά μπορεί επίσης να φράξει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική δυσλειτουργία στο σύστημα αποχέτευσης. Επιπλέον, με ακανόνιστο καθαρισμό σε πηγάδια, λαμβάνει χώρα συσσώρευση διαφόρων μικροβιακών οργανισμών. Εάν δεν απομακρυνθούν εγκαίρως, μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη διαδικασιών εκμαγείου και σήψης εντός των μηχανικών δομών, για να μην αναφέρουμε την πιθανή εμφάνιση διαφόρων μολυσματικών ασθενειών.

Οποιοδήποτε δίκτυο αποχέτευσης χρειάζεται περιοδικό καθαρισμό

Μέθοδοι για τον καθαρισμό πηγαδιών χρησιμοποιώντας εξοπλισμό

Οι παρακάτω μέθοδοι καθαρισμού χρησιμοποιούνται σήμερα:

 • καθαρισμός με σιλό.
 • άντληση κενού.
 • υδροδυναμικό καθαρισμό.
 • χημικό πλύσιμο.
 • θερμική έκπλυση.

Καθαρισμός με τη βοήθεια σιλό

Από την άποψη της ευκολίας και της αποδοτικότητας, η καλύτερη επιλογή είναι η χρήση σιλό. Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει μια δεξαμενή και μια αντλία κενού. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα λειτουργίας της σε οποιαδήποτε εποχή. Βόθρων χρησιμοποιούνται αδειάζει ευρέως για διαφορετικούς τύπους θεραπείας και προληπτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της ιλύος από σκυρόδεμα και πλαστικό φρεάτια και δίκτυα, σηπτικές δεξαμενές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σηπτικές δεξαμενές, καθώς και για τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων.

Καθαρισμός με μηχανή ιλύος

Αντλίες κενού

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τον καθαρισμό του φρέατος και την άντληση των λυμάτων μέσω μιας ισχυρής αντλίας κενού. Μετά από αυτό, τα απόβλητα συλλέγονται και απορρίπτονται. Το είδος αυτό ανταποκρίνεται στους κανόνες της περιβαλλοντικής ασφάλειας και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης των βέλτιστων συνθηκών υγιεινής.

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης, για να αποφευχθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής, απαιτείται η τακτική άντληση των φρεατίων λυμάτων.

Μηχανή άντλησης υπονόμων: εμφάνιση και σχέδιο

Υδροδυναμικός καθαρισμός

Η αρχή της λειτουργίας του υδροδυναμικού καθαρισμού συνίσταται στην απόπλυση απορριμμάτων από τους εσωτερικούς τοίχους ενός φρεατίου λυμάτων με ισχυρή κεφαλή νερού. Έτσι, τυχόν εμπόδια οργανικής και ανόργανης προέλευσης μπορούν να εξαλειφθούν. Αφού ολοκληρωθεί η έκπλυση, τα απόβλητα συλλέγονται και απορρίπτονται.

Για να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος καθαρισμός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή δύο μηχανές, ανάλογα με την ποσότητα των αποθέσεων:

 • το πλυντήριο ρούχων πρώτου καναλιού.
 • το δεύτερο είναι τα σιλό.

Πλυντήριο καναλιών και σιλό

Η χρήση του τελευταίου συνιστάται για μεγάλους όγκους ιλύος. Για να δείξετε την ανάγκη χρήσης των σιλό, εξετάστε δύο παραδείγματα:

 • Παράδειγμα αριθ. 1: ένας σωλήνας διαμέτρου 500 mm και μήκους 100 m είναι πολύ φραγμένος. Η ποσότητα των κατακρημνισμάτων είναι κατά μέσο όρο 200 κυβικά μέτρα. m. Για την εξάλειψή τους, η λάσπη είναι υποχρεωτική.
 • Παράδειγμα αριθ. 2: ένας σωλήνας διαμέτρου 150 mm και μήκους 100 m περιέχει 2 κυβικά μέτρα. m καθίζησης. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα χειροκίνητα.

Ο υδροδυναμικός καθαρισμός είναι καθολικός, αλλά η αποτελεσματικότητά του επιτυγχάνεται μόνο στην περίπτωση τακτικών εργασιών καθαρισμού. Αυτό επιτρέπει τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος και την πρόληψη έκτακτων περιστατικών.

Το σχέδιο υδροδυναμικού καθαρισμού των φρεατίων αποχέτευσης

Χημική έξαψη

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρών χημικών αντιδραστηρίων. Με τη βοήθειά τους, είναι δυνατό να μαλακώσουν και να μετατρέψουν τις καταθέσεις συμπυκνωμάτων διαφόρων προελεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του φυσιολογικού ορού, σε διαλυμένη κατάσταση. Η διαδικασία διεξάγεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και αφρώδους χημικής σύνθεσης. Το τελευταίο καθιστά δυνατή την αποτελεσματική επεξεργασία των επιφανειών με μια αρνητική γραμμή και την συγκέντρωση των αντιδραστηρίων. Επιπλέον, ο αφρός δημιουργεί επίσης μηχανικό αποτέλεσμα.

Ο χημικός καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης είναι πολύ αποτελεσματικός και οικολογικά ασφαλής, αλλά λόγω του υψηλού κόστους του σπανίως χρησιμοποιείται.

Χημικός καθαριστικός παράγοντας

Θερμική έκπλυση

Με την αρχή της δράσης, αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με τον υδροδυναμικό καθαρισμό. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χρήση της πίεσης του ζεστού νερού. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να κυμαίνεται από 120 έως 160 μοίρες. Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου είναι η τακτική συμπεριφορά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μαζί με τη θερμική και χημική πλύση, είναι δυνατό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τελευταίων αρκετές φορές.

Εξάτμιση νερού στο οικιακό δίκτυο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν μικρές αποθέσεις στο οικιακό δίκτυο, αρκεί να το πλένετε με λύματα. Για το σκοπό αυτό, το άνοιγμα του φρεατίου κλείνει με ένα πώμα, και χύνεται μια ορισμένη ποσότητα νερού στην κορυφή. Έτσι, δημιουργείται η απαραίτητη πίεση και μετά το τράβηγμα του βύσματος, η ροή νερού βυθίζεται στο πηγάδι με μεγάλη ταχύτητα, πλένοντας.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής του καθαρισμού οποιουδήποτε πλαστικού ή οπλισμού σκυροδέματος, το τελικό βήμα είναι πάντα η χειρωνακτική επεξεργασία. Η αναγκαιότητά του οφείλεται στο γεγονός ότι ο κάθε εξοπλισμός εκτελεί μόνο γενικές εργασίες, χωρίς να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους, επομένως απαιτείται χειροκίνητος έλεγχος για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Εν κατακλείδι, πρέπει να προστεθεί ότι συχνά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εμπλοκών είτε αγνοούνται είτε απλά δεν διαθέτουν αρκετά κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα, αυτό οδηγεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στον αγωγό, συσσωρεύονται διάφορες καταθέσεις, μειώνοντας σταδιακά τη διακίνηση. Αυτό οδηγεί σε μείωση της λειτουργίας του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη συνολική αποτυχία του. Από αυτό προκύπτει ότι ο έγκαιρος καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης αποτελεί απαραίτητη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.

Πώς γίνεται ο καθαρισμός του υπονόμου;

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κατοικιών και εξοχικών κατοικιών, ελλείψει κεντρικού συστήματος αποχέτευσης, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα τα πολυκατοικιακά κτίρια κατοικιών, είναι απαραίτητο να φροντίσετε τον εξοπλισμό του τόπου όπου συσσωρεύονται τα λύματα.

Διαδικασία καθαρισμού πηγαδιών αποχέτευσης

Ο καλύτερος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι να εξοπλιστείτε καλά με τα λύματα. Αυτό το σχέδιο, που μερικές φορές αποκαλείται σηπτική δεξαμενή, αντιμετωπίζει πλήρως το πρόβλημα της απόρριψης λυμάτων.

1 Πότε πρέπει να καθαρίσω το πηγάδι;

Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή ενός σηπτική δεξαμενή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ειδικό σύστημα αποχέτευσης, το οποίο εκτελεί τη λειτουργία της αποχέτευσης στο έδαφος για την μετέπειτα απορρόφηση τους από καιρό σε καιρό ανάγκης φρεάτια καθαρισμού, όπως η απορροφητικότητα του εδάφους, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ λιγότερο από ό, τι όγκους εισροής λυμάτων.

Για να, αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το σηπτική δεξαμενή μπορεί να είναι χωρίς προβλήματα, δεν είναι το στάδιο της κατασκευής του και είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό μέρος της θέσης του: να επιλέξουν κυρίως στο έδαφος κοντά στην είσοδο του χώρου, ή κοντά στο φράχτη, το πιο σημαντικό, να παρουσιάσει εύκολη πρόσβαση στην είσοδο αντλείται έξω από το μηχάνημα.

Ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης μπορεί να χωριστεί υπό όρους σε δύο κατηγορίες: προγραμματισμένη και επείγουσα.

Ο προγραμματισμένος καθαρισμός θα πρέπει να διεξάγεται όταν η δεξαμενή αποχέτευσης γεμίσει με αποχετεύσεις κατά περισσότερο από 75%. Αν ο τακτικός καθαρισμός πραγματοποιείται τακτικά, τότε δεν προκύπτουν προβλήματα στις λειτουργίες του σηπτικού δεξαμενής, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ωστόσο, αν παραλείψετε τον προγραμματισμένο καθαρισμό, είναι τελείως δυνατό να βγείτε εξ ολοκλήρου από το σηπτικό δοχείο, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας και της υπερχείλισης. Αυτό απειλεί να πλημμυρίσει το έδαφος της περιοχής σας με λύματα, τα οποία, πιστεύετε, δύσκολα μπορούν να ονομαστούν μια ευχάριστη έκπληξη.

Άντληση πηγαδιού λυμάτων με λασπώδη λάσπη

φρεάτια καθαρισμού έκτακτης ανάγκης - η διαδικασία είναι πολύ πιο εντάσεως εργασίας, που απαιτούν την εργασία, όχι μόνο με την ίδια την σηπτική δεξαμενή, αλλά και από σωλήνες αποχέτευσης που είναι φραγμένα με λύματα από το πηγάδι είναι πλήρης.

Συνεπώς, συνιστάται να ακολουθείτε μια υπεύθυνη προσέγγιση στο ζήτημα του προγραμματισμένου καθαρισμού της σήτας - αυτό θα σας προστατεύσει από πολλά περιττά προβλήματα.

2 τρόποι καθαρισμού των πηγαδιών

Οι υπηρεσίες που εκτελούν άντληση και καθαρισμό πηγαδιών αποχέτευσης, χρησιμοποιούν κυρίως τρεις μεθόδους καθαρισμού:

 • Λειτουργία κενού.
 • Καθαρισμός σιλοσωμάτων.
 • Υδροδυναμικός καθαρισμός.

Ας εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά κάθε μιας από αυτές τις μεθόδους.

Ο καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα θεωρείται η πιο σύγχρονη τεχνολογία. Για την εφαρμογή του χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα - φορτηγά κενού, τα οποία είναι εξοπλισμένα με δεξαμενές για την αποθήκευση των αποβλήτων (μέση χωρητικότητα των 5-7 m³ δεξαμενής), μια ισχυρή αντλία κενού και ένα ειδικό σωλήνα για τη συλλογή των αποβλήτων λυμάτων από ένα πηγάδι.

Η τεχνολογία κενού επιτρέπει την άντληση και καθαρισμό της δεξαμενής χωρίς την παρουσία δυσάρεων οσμών και διαρροών, καθώς οι αντλίες κενού έχουν τη μέγιστη χωρητικότητα. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σχετικά νέα πρόταση στη ρωσική αγορά, το κόστος καθαρισμού κενού υπερβαίνει το κόστος άλλων τύπων φρεατίων καθαρισμού.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η υψηλή αποδοτικότητά της, καθώς οι σύγχρονες αντλίες κενού καθιστούν δυνατή την επεξεργασία αποβλήτων με μόλυνση οποιουδήποτε μεγέθους.

Η διαδικασία καθαρισμού των τοίχων και του πυθμένα του φρεατίου με νερό υψηλής πίεσης

Ilososy - όλοι γνωρίζουν το παλιό ZILy, εξοπλισμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άντληση των αποχετεύσεων: μια δεξαμενή, μια αντλία και μια μάνικα. Η συλλογή των αποβλήτων από τη σήψη πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας μιας συμβατικής αντλίας, της οποίας η ισχύς είναι αρκετές φορές μικρότερη από τα αναλογικά κενού, αλλά εξακολουθεί να επαρκεί για τον πλήρη καθαρισμό της σηπτικής δεξαμενής.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου μπορούν να αποδοθούν στο χαμηλό κόστος εργασίας, σε μειονεκτήματα - μια δυσάρεστη οσμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άντλησης.

Γενικά, για σήμερα, ο καθαρισμός των σιλοσωμάτων είναι η πιο βέλτιστη υπηρεσία από άποψη τιμής και ποιότητας.

Ο υδροδυναμικός καθαρισμός είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος για τον καθαρισμό ενός κελύφους αποχέτευσης μετά την άντληση του κύριου όγκου λυμάτων. Διεξάγεται σε δύο στάδια:

 1. Μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης, τροφοδοτείται ένα ρεύμα νερού, μέσω του οποίου τα τοιχώματα της σηπτικής δεξαμενής καθαρίζονται από το στρώμα ιζήματος και τυχόν στερεές αποθέσεις.
 2. Μετά από τον υδροδυναμικό καθαρισμό είναι απαραίτητη η πρόσθετη άντληση των λυμάτων που παράγονται στο κάτω μέρος.

Είναι επίσης δυνατή η διάκριση του θερμικού πλυσίματος των πηγαδιών αποχέτευσης: αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, Καθώς επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό του αποχετευτικού συστήματος από τις αποθέσεις λίπους.

Η θερμική μέθοδος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, έτσι χρησιμοποιείται το νερό για να το υλοποιήσει, θερμαίνεται σε 160 μοίρες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος της υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, πρακτικά δεν συμβαίνει στην οικιακή χρήση.

Υπάρχουν επίσης μη συμβατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό των φρεάτων αποχέτευσης, τα οποία μπορούν να γίνουν με το χέρι, χωρίς τη συμμετοχή ειδικών. Βασικά, αυτές είναι μέθοδοι μετά την επεξεργασία που εκτελούνται αφού το κύριο μέρος των αποβλήτων αντλείται από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό των σηπτικών δεξαμενών.

Χημική μέθοδος καθαρισμού. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση χημικών αντιδραστηρίων, με τη βοήθεια των οποίων εναποτίθενται στα τοιχώματα των αποθέσεων σηπτικών δεξαμενών, καθώς και λιπαρές και μηχανικές ακαθαρσίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα λύματα.

Βύθιση του εύκαμπτου σωλήνα του hilos στο φρεάτιο αποχέτευσης

Το κύριο μειονέκτημα της χημικής μεθόδου είναι η ανάγκη χρήσης μεγάλου αριθμού αντιδραστηρίων, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος.

Αν κάνατε μια ολοκληρωμένη καθαρισμό των φρεατίων αποχέτευσης, το τελικό βήμα είναι πάντα το χειροκίνητο καθαρισμό, έτσι ώστε το συντομότερο να μεγιστοποιεί καλά για να αφαιρέσετε όλες τις ακαθαρσίες και κατατέθηκε συσσώρευση στα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή σηπτική δεξαμενή μετάλλων.
στο μενού ↑

2.1 Πώς να επιλέξετε τη μέθοδο καθαρισμού;

Η συχνότητα του τακτικού καθαρισμού του φρέατος από τις αποχετεύσεις εξαρτάται από το ρυθμό με τον οποίο γεμίζεται, κυρίως κάθε πέντε έως έξι μήνες.

Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σηπτικής δεξαμενής όγκου, συνιστάται να πραγματοποιήσει μεγάλες εποχιακές καθαρισμού κατά τον πρώτο μήνα της άνοιξης, όπως το κρύο σεζόν έρχεται τις εκροές κερασάκι, η οποία μειώνει την εγκάρσια σωλήνα, που οδηγεί σε μια σηπτική δεξαμενή.

Γενικά, ο αποτελεσματικός καθαρισμός ρουτίνας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μόνο δύο μεθόδους επεξεργασίας: κενό και υδροδυναμική. Οι σύγχρονες υπονόμους είναι εξοπλισμένες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτό, έτσι δεν χρειάζεται να καλέσετε ταυτόχρονα δύο μηχανές.

Αρχικά, είναι απαραίτητο να αντληθούν όλα τα λύματα, μετά τα οποία οι τοίχοι της δεξαμενής καθαρίζονται με ισχυρό πίδακα νερού και τα απόβλητα αντλούνται ξανά.

εργασίες καθαρισμού του κεφαλαίου απαιτεί μια καλά εισερχόμενες σωλήνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της αφαίρεσης των εγκαταστάθηκαν στα εσωτερικά τοιχώματα των αποθεμάτων σωλήνα, εάν είναι αδύνατο να τα καθαρίσετε με το χέρι, τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται.
στο μενού ↑

Καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης: δημοφιλείς μέθοδοι και η αποτελεσματικότητά τους

Λόγω της αδυναμίας σύνδεσης περισσότερων ιδιωτικών κατοικιών με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται να κατασκευάσουν αυτόνομα δίκτυα. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι ο περιοδικός καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης που προορίζονται για τη συλλογή οικιακών λυμάτων. Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα, την προσπάθεια και την τιμή.

Περιεχόμενα

Γιατί και πότε πρέπει να καθαρίζω καλά τα λύματα; ↑

Μετά την είσοδο στο φρεάτιο, τα λύματα υποβάλλονται σε βιολογική επεξεργασία, ως αποτέλεσμα της οποίας σχηματίζεται λάσπη στον πυθμένα της δεξαμενής και διαυγάζεται νερό συσσωρεύεται στην επιφάνεια. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση ιλύος αυξάνεται σε όγκο, γεγονός που μειώνει τη χωρητικότητα του αποικοδότη και μειώνει τη συνολική απόδοση του αποχετευτικού συστήματος. Επιπρόσθετα, με υψηλό επίπεδο προσρόφησης στο νερό, σχηματίζεται μεγάλος αριθμός βλαβερών μικροοργανισμών, οι οποίοι, εάν απελευθερωθούν στο έδαφος, μπορούν να οδηγήσουν σε επιδείνωση της οικολογίας του τόπου.

Ένα μεγάλο λάσπη διαταράσσει τη διαδικασία διαύγασης του νερού

Η περιοδικότητα του καθαρισμού των αποχετευτικών αποχετεύσεων από το λάσπη καθορίζεται από τη φύση της λειτουργίας του τοπικού αποχετευτικού δικτύου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια τέτοια εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μία φορά σε 2-3 χρόνια, σε άλλες - κάθε τρίμηνο.

Για πληροφορίες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθαριστικών πηγαδιών: προγραμματισμένες και επείγουσες. Η προγραμματισμένη διαδικασία πραγματοποιείται μετά την πλήρωση της δεξαμενής με αποχετεύσεις κατά 75% και έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση απότομης μείωσης της παραγωγικότητας της μονάδας επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η λειτουργία της αποχέτευσης.

Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι παραμελούν τον καθαρισμό ρουτίνας και προκαλούν τα υπονόματα, όταν το πηγάδι δεν είναι πλέον σε θέση να επεξεργάζεται τα λύματα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επισκευή του συστήματος αποχέτευσης κοστίζει στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων μια τάξη μεγέθους πιο ακριβή από τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα υπεύθυνα και να μην επιτρέψουμε την εμφάνιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μέθοδοι καθαρισμού κοιτασμάτων αποχέτευσης ↑

Υπάρχουν διάφορες επιλογές, πώς μπορείτε να καθαρίσετε το αποχετευτικό δίκτυο:

 • αποστραγγίστε τα λύματα με αντλία κενού.
 • εφαρμόστε υδροδυναμική πλύση.
 • χρήση χημικών αντιδραστηρίων.
 • αφαιρέστε τη λάσπη με το χέρι.

Αποστράγγιση αντλίας με αντλία κενού ↑

Για την ταχεία απομάκρυνση των προσμείξεων χρησιμοποιούνται συχνότερα οι υπηρεσίες μιας μηχανής αποχέτευσης, η οποία αποτελείται από δεξαμενή αποθήκευσης, αντλία κενού και σωλήνα. Η αρχή της λειτουργίας αυτού του εξοπλισμού έχει ως εξής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η αντλία δημιουργεί κενό στον θάλαμο εργασίας. Έτσι, σχηματίζεται διαφορά πίεσης μεταξύ του θαλάμου και της δεξαμενής ιλύος, έτσι ώστε η δεξαμενή να γεμίζει με υγρό. Μετά από τον πλήρη καθαρισμό του φρεατίου, οι αποχετεύσεις μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και απορρίπτονται.

Λειτουργία σκόνης υπό κενό

Οι αντλίες κενού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόρριψη λυμάτων, είναι εξοπλισμένες με ειδικά σπαστήρες με χαλύβδινα πτερύγια. Με τη βοήθειά τους, τα μεγάλα συμπαγή συμπτώματα θρυμματίζονται σε μικρά μέρη, πράγμα που εμποδίζει την απόφραξη του εξοπλισμού.

Ο τύπος της αντλίας κενού επιλέγεται σύμφωνα με τον τύπο του κινητήρα του αυτοκινήτου. Για το ντίζελ έχει εγκατασταθεί μια αντλία με περιστροφική περιστροφή δεξιά για τον κινητήρα του καρμπυρατέρ - με την αριστερή περιστροφή του δρομέα.

Υδροδυναμική έκπλυση ↑

Η αρχή της υδροδυναμικής πλύσης ενός φρεατίου λυμάτων είναι η επίδραση μιας ισχυρής πίεσης νερού στις οργανικές και ανόργανες αποθέσεις που σχηματίζονται στα τοιχώματα και στον πυθμένα του αποικιακού συστήματος. Κάτω από τη δράση υψηλής πίεσης, σχηματίζονται στερεοί σχηματισμοί, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν να απορριφθούν με αντλία κενού.

Δώστε προσοχή. Σε σύνθετα εμπόδια, ο καθαρισμός κενού συνδυάζεται συνήθως με υδροδυναμική έξαψη.

Για να δημιουργηθεί η απαραίτητη πίεση νερού, χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός. Μπορεί να είναι είτε μια συμπαγής υδροδυναμική εγκατάσταση είτε ένα εξειδικευμένο πλυντήριο καναλιών. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όχι μόνο για καθαρισμό πηγαδιών, αλλά και για την εξάλειψη των φραγμών στους σωλήνες αποχέτευσης.

Υδροδυναμική μηχανή για οικιακή χρήση

Μία από τις παραλλαγές της υδροδυναμικής μεθόδου είναι ο θερμικός καθαρισμός. Σε αυτή την περίπτωση, ζεστό νερό με θερμοκρασία 120-160 ° C τροφοδοτείται υπό πίεση, πράγμα που αυξάνει ουσιαστικά την απόδοση της διαδικασίας.

Εφαρμογή χημικών αντιδραστηρίων ↑

Για παλαιές αποθέσεις που έχουν ήδη περάσει τη διαδικασία κρυστάλλωσης, η χημική έκπλυση θεωρείται η πιο επιτυχημένη λύση. Με τη βοήθεια των αντιδραστηρίων είναι δυνατόν να καθαριστούν καλά τα λύματα από οποιουσδήποτε σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων λιπαρών και αλατούχων. Η διαδικασία βασίζεται στην επίδραση της χημικής σύνθεσης του αφρού στην εσωτερική επιφάνεια του φρεατίου, με αποτέλεσμα τη διάλυση των οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Είναι χάρη στον αφρό που καθίσταται δυνατή η επεξεργασία τοίχων με μια αρνητική γραμμή.

Όσον αφορά την ποιότητα της πλύσης λυμάτων, η χημική μέθοδος είναι ίσως η πιο αποτελεσματική. Ωστόσο, το υψηλό κόστος των αντιδραστηρίων δεν το έκανε πολύ δημοφιλές στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων.

Μέσα για χημικό πλύσιμο των πηγαδιών αποχέτευσης

Χειροκίνητος καθαρισμός ↑

Όποια τεχνικά και χημικά μέσα είναι αποτελεσματικά, πρέπει να χρησιμοποιείται χειροκίνητος καθαρισμός για να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα στο τελικό στάδιο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απαλλαγείτε από όλους τους ρύπους που παραμένουν στη δεξαμενή μετά από κενό, υδροδυναμική ή χημική επεξεργασία.

Σημαντικό! Η διαδικασία βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων συνοδεύεται από την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων, επομένως είναι δυνατόν να πέσουν στο πηγάδι μόνο σε ειδικό εξοπλισμό με τη χρήση αναπνευστικής προστασίας.

Ο χειρωνακτικός καθαρισμός πραγματοποιείται όταν μια μικρή ποσότητα ιλύος (μέχρι 1 m³) παραμένει στο κάτω μέρος. Το ίζημα μπορεί να αφαιρεθεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο. Συνήθως για αυτούς τους σκοπούς χρησιμοποιείται κουβάς και φτυάρι κατεδάφισης.

Καθαρισμός του πυθμένα του φρεατίου από ιλύ με χειροκίνητη μέθοδο

Πώς να μειώσετε τη συχνότητα καθαρισμού: πρακτικές συμβουλές ↑

Οποιοσδήποτε τρόπος για την απομάκρυνση των αποβλήτων από την ικανότητα αποθήκευσης απαιτεί ορισμένα οικονομικά και εργατικά κόστη. Ως εκ τούτου, πολλοί ενδιαφέρονται για τον τρόπο μείωσης της συχνότητας της διαδικασίας καθαρισμού διατηρώντας τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του τοπικού αποχετευτικού δικτύου. Ας απαριθμήσουμε κάποιες δημοφιλείς παραλλαγές της πραγματοποίησης ενός τέτοιου έργου.

 • Αυξήστε την ένταση του φρεατίου.

Το μέγεθος του σταθμού επεξεργασίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ατόμων που ζουν στο σπίτι. Με την αύξηση του αριθμού των κατοίκων, ο οικιστής θα γεμίσει πιο έντονα, γεγονός που θα αυξήσει τη συχνότητα της κλήσης των συλλεκτών απορριμμάτων. Η έξοδος από αυτή την κατάσταση είναι να αυξηθεί ο συνολικός όγκος της δομής προσθέτοντας μια άλλη κάμερα που συνδέεται με το αντικείμενο που λειτουργεί με τη βοήθεια ενός σωλήνα υπερχείλισης.

 • Εφαρμογή ενεργοποιημένης ιλύος.

Η ενεργός λάσπη είναι ένα σύμπλεγμα μικροοργανισμών που απορροφούν επιβλαβή βακτήρια και επιταχύνουν τις βιοχημικές διεργασίες που εμφανίζονται στα λύματα. Οι ουσίες που καταναλώνουν στα λύματα, οι δραστικοί μικροοργανισμοί συμβάλλουν στην ταχεία επεξεργασία των αιωρούμενων σωματιδίων και στην αποτελεσματικότερη διαύγαση του νερού.

 • Αγορά ενός σταθμού βιολογικής επεξεργασίας.

Αναμφίβολα, αυτή είναι η πιο ακριβή επιλογή. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα κλασσικά αποχετευτικά δίκτυα, η επεξεργασία των λυμάτων διεξάγεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα της δράσης αερόβιων βακτηριδίων, σχεδόν όλες οι επιβλαβείς ουσίες απομακρύνονται από το υγρό, επομένως, το καθαρό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για το πότισμα του χώρου.

Η χρήση σταθμού βαθιάς καθαρισμού μειώνει σημαντικά τη συχνότητα της κλήσης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

Όποια επιλογή επιλογής της αυτόνομης αποχέτευσης επιλέγεται, μην αγνοείτε τα προληπτικά μέτρα. Η έγκαιρη προσφυγή σε επαγγελματίες θα αποτρέψει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θα εξοικονομήσει χρήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πώς και πώς να καθαρίσετε καλά το αποχετευτικό δίκτυο;

Εάν έχετε μια εξοχική κατοικία ή μια καλοκαιρινή κατοικία, τότε, αναμφισβήτητα, θα θελήσετε να αισθανθείτε εδώ όχι λιγότερο άνετα από ό, τι σε ένα διαμέρισμα της πόλης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση αποχέτευσης, αλλά να θυμάστε ότι ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα την άνοιξη, επειδή μετά το χειμώνα, μεγάλες ποσότητες λασπώδους ροής και συντρίμματα συσσωρεύονται στο κανάλι, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον καθαρισμό και την επισκευή του φρέατος.

Με την πάροδο του χρόνου, τα λύματα και η λάσπη συσσωρεύονται σε αποχετεύσεις και σωλήνες αποχέτευσης, γι 'αυτό η χωρητικότητα του συστήματος μειώνεται σημαντικά. Και με την πάροδο του χρόνου, εάν η συντήρηση και ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης θα καθυστερήσει, αυτό θα οδηγήσει σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του.

Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μόνο τις υπηρεσίες αποχετεύσεων. Επιπλέον, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παθογόνα βακτήρια θα πολλαπλασιάζονται ενεργά. Ως αποτέλεσμα, δεν θα εμφανιστεί μόνο μια δυσάρεστη οσμή, αλλά και οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα καταρρεύσουν.

Ως εκ τούτου, είναι απλά απαραίτητο να διεξάγεται περιοδικός καθαρισμός διαφόρων ακαθαρσιών και φυτεύσεων. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και διάφορα φάρμακα θα επιτρέψει τον καθαρισμό χωρίς πολλά προβλήματα και προβλήματα.

Προκαταρκτικό στάδιο της εργασίας

 1. Πριν ξεκινήσετε την εργασία καθαρισμού, είναι απαραίτητο να διεξάγετε μια συνολική ανάλυση του συνόλου του συστήματος αποχέτευσης, καθώς και να προσδιορίσετε ποιες περιοχές είναι οι πιο προβληματικές και μολυσμένες.
 2. Αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να καθοριστεί η κατάλληλη μέθοδος καθαρισμού, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μέθοδοι καθαρισμού

Ας εξετάσουμε από την αρχή τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εκκαθάρισης:

 • Ilosos. Αυτός ο ειδικός εξοπλισμός θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό του συστήματος αποχέτευσης από τη συσσώρευση ακαθαρσιών και αποχετεύσεων. Αυτή η συσκευή είναι μια μηχανή για έργα αποχέτευσης με δεξαμενή και αντλία κενού. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη λάσπη όταν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τα πηγάδια αποχέτευσης ή να εξαγάγετε ένα σφραγισμένο δοχείο. Μέχρι σήμερα, αυτή η μέθοδος είναι η πιο αποτελεσματική. Μια ισχυρή αντλία αντλεί γρήγορα το υγρό στο φρεάτιο μέσα στη δεξαμενή που είναι εγκατεστημένη στο μηχάνημα. Και η παρουσία του υδροδυναμικού κανόνιου διαλύει αποτελεσματικά τα ιζήματα που άρχισαν να συμπιέζονται. Τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με μακρύ σωλήνα, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να προσεγγίσουν προσεκτικά τα μηχανήματα. Με τη βοήθεια σιλό, είναι δυνατό να καθαριστούν τόσο οι δεξαμενές αποθήκευσης όσο και οι σηπτικές δεξαμενές, καθώς και τα πηγάδια αποχέτευσης.
 • Υδροδυναμική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ απλή: το νερό εκκενώνεται από τον εύκαμπτο σωλήνα στους σωλήνες αποχέτευσης υπό υψηλή πίεση. Ως αποτέλεσμα, όλα τα απόβλητα συσσωρεύονται σε ένα μέρος. Η υδροδυναμική μέθοδος είναι καθολική και επιτρέπει τον καθαρισμό οποιωνδήποτε κοιτασμάτων. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι προφανή. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με ευκολία, χωρίς να προκαλείται μηχανική κρούση. Αυτό σας επιτρέπει να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του φρέατος. Η ποιότητα του καθαρισμού με χρήση της υδροδυναμικής μεθόδου είναι πάντοτε καλή, με μια υδροδυναμική μηχανή, είναι δυνατόν να απομακρυνθούν οι αποθέσεις αργιλίου από τα τοιχώματα του φρέατος κατά 95-99%. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος καθαρισμού είναι άψογη από την άποψη της οικολογίας, επειδή δεν χρησιμοποιείται χημικό για την εργασία, χρησιμοποιείται το πιο συνηθισμένο νερό για την απομάκρυνση του ιζήματος.

Συμβουλές! Η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν εκτελείται αρκετά συχνά σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απόφραξη του συστήματος αποχέτευσης και η σωστή λειτουργία.

 • Αντλίες κενού. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τον καθαρισμό του φρέατος αποχέτευσης και την άντληση λυμάτων. Για αυτό, χρησιμοποιείται μια ισχυρή αντλία κενού. Αυτή η μέθοδος δεν βλάπτει το περιβάλλον και είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, μια ειδική τεχνική μεταφέρει τα απόβλητα στο σημείο απόρριψης. Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά.
 • Θερμική έκπλυση. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού των φρεατίων είναι παρόμοια με τη υδροδυναμική μέθοδο, αλλά σε αυτή την περίπτωση το νερό θα τροφοδοτηθεί σε θερμοκρασία μέχρι 160 ° C.

Συμβουλές! Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τον αποτελεσματικό καθαρισμό των σωληνώσεων και των φρεατίων από τις αποθέσεις λίπους, αλλά δεν είναι δημοφιλής λόγω των δυσκολιών εφαρμογής.

 • Χημική έξαψη. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρών χημικών αντιδραστηρίων. Είναι πολύ αποτελεσματικό και αβλαβές για τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι σε ζήτηση από πολλές απόψεις λόγω του υψηλού κόστους των αντιδραστηρίων.

Συμβουλές! Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης έξω από το φρεάτιο, είναι απαραίτητο να εκτελεστεί χειροκίνητος καθαρισμός. Ο χειρωνακτικός καθαρισμός θα επιτύχει έναν ολοκληρωμένο καθαρισμό.

Κάθε μία από τις μεθόδους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα πρέπει να επιλέξετε τη μέθοδο που είναι βέλτιστη και αποτελεσματική στην ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Χρήση σηπτικής δεξαμενής και ειδικών παρασκευασμάτων

Υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι μια πλήρης λύση στο ζήτημα του καθαρισμού των φρεατίων αποχέτευσης είναι μια σηπτική δεξαμενή. Μια σηπτική δεξαμενή είναι ένα στοιχείο μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που εκτελεί προκαταρκτική επεξεργασία λυμάτων. Σεπτικά, κατά κανόνα, περιλαμβάνει δύο ή τρία τμήματα.

Συμβουλές! Ο όγκος της δεξαμενής θα εξαρτηθεί άμεσα από τον όγκο των ημερησίων αποβλήτων. Η χωρητικότητα μιας σηπτικής δεξαμενής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την κανονική για τρεις ημέρες.

Επιπλέον, για τον καθαρισμό και τον εκ των υστέρων καθαρισμό των φρεάτων αποχέτευσης, χρησιμοποιούνται διάφορα φάρμακα που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διάσπασης των αποβλήτων, την καταστροφή των αποθέσεων λίπους, τα βακτήρια, μια δυσάρεστη οσμή.

Το καλοκαίρι, η βέλτιστη επιλογή θα είναι η χρήση βιολογικών προϊόντων, τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματικά αντιμετωπίζουν τον καθαρισμό των φρεατίων. Η χρήση βιολογικών παρασκευασμάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποσότητα των ιζημάτων στο πηγάδι.

Ωστόσο, τα βακτηρίδια που περιέχονται σε τέτοια παρασκευάσματα μπορούν να επιβιώσουν μόνο σε θερμοκρασίες άνω των +4 ° C. Στην κρύα εποχή, θα πρέπει να επιλέξετε χημικά παρασκευάσματα. Σε αυτή την περίπτωση, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του φαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Η χρήση σηπτικών δεξαμενών και φαρμάκων όχι μόνο θα απλοποιήσει τον καθαρισμό των πηγαδιών. Θα χρειαστεί να καλέσετε το μηχάνημα αποχέτευσης πολύ λιγότερο συχνά, πράγμα που θα σας εξοικονομήσει σημαντικά χρήματα.

Η βέλτιστη μέθοδος καθαρισμού των αποχετεύσεων πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες του εδάφους, το τοπίο, το μέγεθος του οικοπέδου, το επίπεδο των υπόγειων υδάτων και άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι το πηγάδι πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Και πρέπει να ελέγξουμε το επίπεδο πλήρωσης όσο πιο συχνά γίνεται, έτσι ώστε τα λύματα να μην υπερβαίνουν το πηγάδι. Ελπίζουμε ότι το άρθρο ήταν σε θέση να απαντήσει σε όλες τις κύριες ερωτήσεις σας, οπότε ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης θα περάσει πάντα απλά και χωρίς δυσάρεστες αισθήσεις.

Βουλωμένη αποχέτευση καλά

Βουλωμένη αποχέτευση καλά
+7 (495) 204-32-24 (όλο το εικοσιτετράωρο)

Κουρασμένος από τις συνέπειες που δίνει απόφραξη του φρεατίου? Δεν διέταξαν τον τακτικό καθαρισμό του πηγαδιού και τώρα πρέπει να παρακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αδράνειας;

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να το καταλάβετε καθαρισμός υπονόμων είναι υποχρεωτική διαδικασία, η οποία εκτελείται συχνά στο τέλος του φθινοπώρου. Επιπλέον, κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας έχει πολλές ευκαιρίες να διεξάγει τόσο προληπτικό όσο και έκτακτο καθάρισμα χωρίς να ξοδεύει πολλά χρήματα για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω;

Δεν θέλω να απόφραξη των φρεατίων αποχέτευσης χάλασε τα νεύρα; Στη συνέχεια, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, καθαρίστε το πηγάδι, αν, φυσικά, είναι ένα μέτριο κλίμα χωρίς πολλές βροχοπτώσεις. Μερικές φορές αρκετά και 1 φορά σε αρκετά χρόνια, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία και 3 φορές το χρόνο.

Το πηγάδι του αποχετευτικού δικτύου έχει σφυρηλατηθεί;

Προετοιμάστε το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα μπορεί να υπάρξουν συνέπειες για ολόκληρο το σύστημα αποχέτευσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της λειτουργίας του και η άκαιρη απομάκρυνση των αποβλήτων από το πηγάδι το καθιστά ιδανικό μέρος για τη συσσώρευση επιβλαβών μικροβίων. Οι μικροοργανισμοί προκαλούν εύκολα τη συσσώρευση μούχλας στο μηχανολογικό σύστημα, το οποίο όχι μόνο προκαλεί βλάβη, αλλά δημιουργεί επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών.

Δημοφιλείς μέθοδοι καθαρισμού των πηγαδιών αποχέτευσης.

Εάν το φρεάτιο πλημμυρίσει πλήρως και δεν υπάρχει πρόσβαση στο αντίθετο άκρο του σωλήνα εκκένωσης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αντλήσετε το υγρό από το πηγάδι. Με αυτό το έργο, το ilos θα χειριστεί τέλεια. Το πιο βολικό είναι καθαρισμός φρεατίων που χρησιμοποιούν ιώδιο, Από τότε που εφευρέθηκε ειδικά για έργα λυμάτων. Η κλασική δίωξη αποτελείται από μια δεξαμενή και μια ισχυρή αντλία κενού, μέσω της οποίας μπορείτε όχι μόνο να στραγγίξετε το βρώμικο υγρό, αλλά και για να καθαρίσετε το κάτω μέρος του φρεατίου από το λάσπη. Ο Ίλιος χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη των φραγμών στα υπονόματα, τις δεξαμενές καθίζησης, τις σηπτικές δεξαμενές. Οι ειδικοί συμβουλεύουν την τακτική άντληση κενού για την αποφυγή εμπλοκής του φρέατος.

Υδροδυναμικό καθαρισμό του φρεατίου - ακριβότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος καθαρισμού του αποχετευτικού δικτύου. Με τη βοήθεια ενός ισχυρού κεφαλιού νερού, οι εσωτερικοί τοίχοι του φρέατος μπορούν να καθαριστούν και τα ειδικά ακροφύσια εξαλείφουν το φράξιμο στους σωλήνες μεταξύ των πηγαδιών. Επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση των μπλοκαρισμάτων ακόμα και ανόργανης προέλευσης.

Χημική έξαψη - αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική για την οργανική ρύπανση. Τα χημικά αντιδραστήρια μαλακώνουν και διαλύουν οργανικές εναποθέσεις. Στη διαδικασία καθαρισμού, εισάγεται μια χημική σύνθεση αφρού στο φρεάτιο, γεγονός που θα κοστίσει τον πελάτη αρκετά ακριβό. Ο επαγγελματικός καθαρισμός αυτού του τύπου είναι απολύτως ασφαλής.

Χειροκίνητος καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης Χρησιμοποιείται στην περίπτωση της κατάρρευσης των τοιχωμάτων φρεατίων (τούβλα, άσφαλτο ή σκυρόδεμα θραύσματα), καθώς και με την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού οικιακών αποβλήτων (π.χ., πλαστικές και γυάλινες φιάλες). Ο ειδικός κατεβαίνει στο πηγάδι και συγκεντρώνει χειροκίνητα μεγάλα συντρίμμια.

Καθαρισμός πηγαδιών αποχετεύσεων: βασικές μέθοδοι

Ζείτε σε ένα ιδιωτικό σπίτι, σε ένα εξοχικό σπίτι ή σε ένα εξοχικό σπίτι; Περιστασιακά, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσετε την ανάγκη καθαρισμού του συστήματος αποχέτευσης; Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι είναι ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης και τι πρέπει να ξέρετε.

Σημαντικό: ο έγκαιρος καθαρισμός των συστημάτων αποχέτευσης μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση διαφόρων λοιμώξεων και ασθενειών. Μην παραμελείτε αυτή τη διαδικασία, αναβάλλετε αργότερα.

Αν από καιρό σε καιρό δεν τον καθαρισμό των φρεατίων, μπορεί κάλλιστα να είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της ικανότητας του συστήματος αποχέτευσης και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών που γειτνιάζουν με την περιοχή καλά.

Διαφήμιση

Εξετάστε τους τύπους καθαρισμού

 1. Καθαρισμός του φρεατίου με συσκευή σιλό. Πρόκειται για μια μηχανή απόρριψης λυμάτων που διαθέτει αντλία κενού και δεξαμενή. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη συσκευή για τον προληπτικό καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου. Ο καθαρισμός των λυμάτων χρησιμοποιείται - άντληση.
 2. Η υδροδυναμική μέθοδος καθαρισμού είναι επίσης πολύ απλή. Με τη βοήθεια μιας συγκεκριμένης συσκευής υπό υψηλή πίεση, το νερό εισέρχεται στο σύστημα αποχέτευσης, καθαρίζοντας οργανικές και ανόργανες εναποθέσεις.
 3. Αντλίες κενού. Παράγεται με αντλία κενού. Αυτή η μέθοδος είναι σωστά θεωρείται η πιο φιλική προς το περιβάλλον. Μετά την αφαίρεση των αποθέσεων, το μηχάνημα τους μεταφέρει σε ένα ειδικό μέρος.

Συμβουλή: μην ξεχάσετε να καθαρίζετε περιοδικά το σύστημα αποχέτευσης για προφύλαξη. Αυτό θα αποτρέψει την εμφάνιση έκτακτης ανάγκης στο μέλλον.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι καθαρισμού περιλαμβάνουν την πρόσκληση ειδικών που χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές.

Εξετάστε το σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αποτελείται από ένα αριθμό πηγαδιών λυμάτων που τοποθετούνται από τα χέρια του και κάθε ένα από αυτά εκτελεί καθαρισμό, καθίζηση ή διήθηση. Κατά κανόνα, χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια: ένα πηγάδι καθαρισμού και ένα πηγάδι αποστράγγισης.

Είναι μια κοινή εσφαλμένη αντίληψη ότι μια σηπτική δεξαμενή είναι μια ολοκληρωμένη λύση στο ζήτημα της αποχέτευσης, τον καθαρισμό των πηγαδιών αποχέτευσης. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει.

Η σηπτική δεξαμενή είναι ένα από τα στοιχεία της μονάδας επεξεργασίας. Η σηπτική συσκευή είναι ένα σφραγισμένο δοχείο από σκυρόδεμα ή πλαστικό, που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης. Το Septic προ-καθαρίζει μόνο τα λύματα.

Αυτόνομο σύστημα αποχέτευσης

Σημείωση: Η υδραυλική ένταση της δεξαμενής εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα νερού που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χωρητικότητά του θα πρέπει να είναι ίση με τον κανόνα των λυμάτων για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με το SNIP (κατασκευαστικά πρότυπα και κανόνες), με εκροή νερού μέχρι 1 τ.μ. μια ημέρα η κατασκευή μιας σηπτικής δεξαμενής μπορεί να είναι μονόχωρο, από 1 έως 10 τ.μ. - δύο δωματίων, άνω των 10 τ.μ. - Τριών θαλάμων.

Η σηπτική δεξαμενή αποτελείται, κατά κανόνα, από δύο ή τρία τμήματα (βλέπε σχήμα).

 • Το πρώτο τμήμα (1) έχει σχεδιαστεί για ακατέργαστο κύριο καθαρισμό από αιωρούμενα σωματίδια στον πυθμένα.
 • Το δεύτερο τμήμα (2) είναι ένας αναερόβιος αντιδραστήρας, προορίζεται για τη διέλευση της αποσύνθεσης των οργανικών και χημικών ενώσεων χωρίς τη συμμετοχή του οξυγόνου με την απελευθέρωση του μεθανίου.
 • Το τρίτο τμήμα (3) είναι καθαρισμός σε προκαταρκτικό επίπεδο.

Η διαδικασία καθαρισμού / μετεπεξεργασίας και διήθησης συνεπάγεται τη χρήση διαφόρων βιολογικών προϊόντων που προάγουν την επιταχυμένη αποσύνθεση, την καταστροφή των βακτηρίων, τις καταθέσεις σε λίπος κ.λπ.

Ο σχεδιασμός της σηπτικής δεξαμενής στο σχεδιασμό των τσιπ για την είσοδο / έξοδο των λυμάτων, αδιάβροχο και αεριζόμενο.

Αφού η σηπτική δεξαμενή ακολουθήσει το στάδιο της μετεπεξεργασίας του εδάφους. Χρησιμοποιούνται φυσικά φίλτρα εδάφους.

Η βέλτιστη μέθοδος καθαρισμού θα πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της εμφάνισης των υπόγειων υδάτων, τις ιδιότητες του εδάφους, το μέγεθος του τόπου, το τοπίο του εδάφους. Μπορεί να είναι ένα φρεάτιο φιλτραρίσματος και ένα πεδίο αποστράγγισης ή δομή αποστράγγισης.

Φιλτράρισμα σελιδοδείκτη καλά

Αν το έδαφος είναι αμμώδες, συνιστάται η χρήση φίλτρου. Η ίδια η άμμος λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο. Το τραπέζι των υπόγειων υδάτων δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα μέτρο από τον πυθμένα του φρεατίου.

Τα φρέατα φίλτρων καταλαμβάνουν κατά κανόνα περίπου 4 τ.μ. περιοχή, βάθος έως 2,5 μ. Οι τοίχοι του φρεατίου είναι τοποθετημένοι από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα, βούτες. Στο κάτω μέρος ρίχνουμε ένα φίλτρο από διογκωμένο άργιλο, χαλίκι, χαλίκι, κλπ.

Ο τομέας αποστράγγισης αντιπροσωπεύει ένα σύστημα τοποθετημένων σωλήνων αποστράγγισης ή τεμαχίων διάτρητου τύπου όχι μεγαλύτερου από 0,9 μίλια, όχι περισσότερο από ένα μέτρο από το επίπεδο των υπόγειων υδάτων. Το πεδίο αποστράγγισης τελικά καθαρίζει και αποστραγγίζεται στο έδαφος. Ο καθαρισμός γίνεται μέσω αναερόβιων βακτηρίων που βρίσκονται σε στρώματα θρυμματισμένης πέτρας.

Τα μπλοκ αποστράγγισης είναι μια εναλλακτική λύση στο πεδίο αποστράγγισης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν η περιοχή του οικοπέδου δεν επιτρέπει την κατασκευή ενός πεδίου αποστράγγισης.

Υλικά. Τώρα, στην κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης, οι μεταλλικοί και χυτοσίδηροι σωλήνες πρακτικά δεν χρησιμοποιούνται. Από καιρό χρησιμοποιούνται σύγχρονα υλικά - πολυαιθυλένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυπροπυλένιο, τα οποία είναι εύκολο να εγκατασταθούν και δεν προσφέρονται για διάβρωση.

Είναι καλύτερο εάν η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης εκτελούνται από εξειδικευμένους ειδικούς. Αυτό θα σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και νεύρα στο μέλλον.

Καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης

Καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης - μια υπηρεσία σε ζήτηση στην πόλη

Ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης είναι μια διαδικασία που απαιτείται περιοδικά από το αστικό δίκτυο αποχέτευσης. Αυτή η διαδικασία επηρεάζει τη σωστή λειτουργία αυτού του συστήματος. Ο αστικός αποχετευτικός αγωγός μπορεί απλώς να αποτύχει εάν οι εναποθέσεις άμμου και άμμου από τα φρεάτια δεν απομακρύνονται εγκαίρως. Και αυτό είναι γεμάτο με την έξοδο λυμάτων στο πεζοδρόμιο και το δρόμο.

Ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης είναι σημαντικός ιδιαίτερα μετά το χειμώνα (λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου συντριμμιών). Συνιστάται να εξυπηρετούνται φρεάτια αποχέτευσης 1-2 φορές το χρόνο. Επίσης, ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και εάν είναι απαραίτητο, αλλά αυτό δεν θα σας προστατεύσει από ανεπιθύμητες συνέπειες. Επομένως, είναι καλύτερα να παραγγείλετε προφυλακτικά την υπηρεσία.

Είναι επίσης χρήσιμος ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι δυνατό να ανιχνευθούν βλάβες και ελαττώματα στην κατασκευή των φρεατίων. Κατά συνέπεια, οι επισκευές αυτών των υπόγειων κατασκευών δεν μπορούν να εκτελεστούν μέχρι να καθαριστούν από συντρίμμια και αποθέσεις.

Πότε είναι απαραίτητο να εξυπηρετούνται τα πηγάδια αποχέτευσης;

Αυτή η υπηρεσία μπορεί να απαιτηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • συσσωρευμένα σκουπίδια, η άμμος παρεμβάλλεται με περαιτέρω κίνηση ροής.
 • για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης στο πηγάδι?
 • όταν οι σωλήνες της αποχέτευσης τροφοδοσίας / εκκένωσης είναι φραγμένοι.

Ο καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα ή με τη βοήθεια εξειδικευμένης ομάδας.

Η συντήρηση των φρεάτων αποχέτευσης με τα χέρια τους συνεπάγεται τη χρήση αντλίας αποστράγγισης και άλλων αυτοσχέδιων εργαλείων όπως φτυάρι, κάδο κ.λπ. Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης με αυτά τα εργαλεία δεν μπορεί πάντα να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τα χέρια σας, μπορείτε να απαλλαγείτε από μόνο αδύναμες ακαθαρσίες, για παράδειγμα, η άμμος είναι μικρά συντρίμμια, μέχρι 5 χιλιοστά σε μέγεθος.

Εάν ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης είναι έντονα μολυσμένος, τότε εταιρείες παροχής υπηρεσιών έρχονται στη διάσωση. Οι ειδικοί τέτοιων οργανώσεων πραγματοποιούν εργασίες με τη βοήθεια μηχανών ιλύος. Αλλά και εδώ, όχι χωρίς περιορισμούς. Η συντήρηση των φρεατίων αποχέτευσης από αυτά τα μηχανήματα είναι δυνατή μόνο από βάθος όχι μεγαλύτερο από 4,5 μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι για τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού απαιτείται καλή είσοδος (η απόσταση από τον τόπο όπου πρέπει να καθαρίσετε μέχρι την πιθανή θέση της εισόδου του αυτοκινήτου, περιορισμένη).

Είναι σαφές ότι ο καθαρισμός των πηγαδιών με τη συμμετοχή τρίτου οργανισμού θα κοστίσει σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση με το εάν αποφασίσετε να εκτελέσετε τη διαδικασία μόνοι σας. Αλλά εδώ είναι απαραίτητο να καταλάβετε ότι εάν είστε κύριος του δικτύου αποχέτευσης, τότε η υπηρεσία καλά θα πέσει πλήρως πάνω σας. Σε περίπτωση που τα δίκτυα βρίσκονται στον οργανισμό Vodokanal, η εποπτεία των πηγαδιών είναι άμεση υποχρέωση.

Έτσι, εάν έχετε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χρειάζεστε καθαρισμό των πηγαδιών αποχέτευσης, μην διστάσετε να μας καλέσετε! Οι εργασίες θα γίνουν γρήγορα, με τη συμμετοχή ειδικών μηχανημάτων υψηλής απόδοσης.

Για περιοδική εξυπηρέτηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για εσάς θα συνταχθεί ένα πρόγραμμα ταξιδιών, σύμφωνα με το οποίο οι ειδικοί μας θα εκτελούν το έργο τους.

Για το έργο αυτό είναι κατάλληλο:

KO-510, στο πάρκο μας.

Συλλογή και μεταφορά υγρών αποβλήτων διαφορετικής προέλευσης

Άντληση και καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης

Κατά την οικοδόμηση ενός εξοχικού σπιτιού, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να επιλέξει από τρεις τύπους αποχέτευσης. Ανεξάρτητα από την τροποποίηση, και οι τρεις επιλογές βασίζονται στην κατασκευή και την οργάνωση φρεατίων αποθήκευσης, τα οποία από καιρό σε καιρό θα πρέπει να καθαρίζονται.

Η ανάγκη επεξεργασίας λυμάτων

Η σηπτική δεξαμενή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δρόμο, κοντά στο φράκτη κοντά στο δρόμο. δίπλα από αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μια πλατφόρμα για ελιγμούς, χωρίς πολύτιμες ποικιλίες θάμνων και δέντρων

Η ορθολογική επιλογή της θέσης του φρεατίου αποθήκευσης σε ένα ιδιωτικό σπίτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργικότητας της δομής. Όταν σχεδιάζουμε πηγάδια αποχέτευσης, βόθρους, σηπτικές δεξαμενές, πρέπει να τηρούμε όχι μόνο τους κανονιστικούς κανόνες που ρυθμίζουν την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης από πηγές πόσιμου νερού αλλά και τις απαιτήσεις της κοινής λογικής.

Η σηπτική δεξαμενή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δρόμο, κοντά στο φράκτη κοντά στο δρόμο. δίπλα από αυτό θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μια πλατφόρμα για ελιγμούς, χωρίς πολύτιμες ποικιλίες θάμνων και δέντρων. Η άντληση των φρεατίων αποχέτευσης πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξοπλισμού αυτοκινήτων, επομένως είναι απαραίτητο να δοθεί εκ των προτέρων η δυνατότητα πρόσβασης σε τριαξονικό μηχάνημα αποχέτευσης. Οι εργασίες για την άντληση φρεατίων, ανάλογα με το επείγον, χωρίζονται σε προγραμματισμένες και έκτακτες ανάγκες.

Στην πρώτη περίπτωση, τα φρεάτια αποχέτευσης καθαρίζονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα: κάθε έξι μήνες ή όταν η σηπτική δεξαμενή γεμίζει με απόβλητα ¾ όγκου. Η περιοδική άντληση σε ένα δεδομένο διάστημα είναι η εγγύηση μιας μακροχρόνιας λειτουργίας των αποχωρητηρίων και ενός αποχετευτικού συστήματος σε μια ιδιωτική κατοικία.

Οι εργασίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να διεξάγονται σε απελπιστικές καταστάσεις, όταν το φρεάτιο γεμίζεται "κάτω από το άνω κάλυμμα", τα οικιακά απορρίμματα συμπιέζονται με λύματα. οι σωλήνες είναι φραγμένοι, οι αποχετεύσεις υπερχειλίζουν και υπερθερμαίνεται η αυλή. Στην περίπτωση αυτή, ως συνήθως, η εξάλειψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων έκτακτης ανάγκης.

Για να περιοριστεί η χωρητικότητα των σωληνώσεων και η χωρητικότητα αποθήκευσης των φρεατίων, όχι μόνο το σύστημα ξεχειλίζει με λύματα, αλλά και τις εναποθέσεις που συσσωρεύονται στα στοιχεία του συστήματος αποστράγγισης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αποχετεύσεις και πηγάδια οικιακής χρήσης, μπορεί να προκύψουν θόλοι, που προκαλούνται από αποθέσεις από τα όξινα υπολείμματα μαγνησίου, ασβεστίου και σιδήρου. Όσο περισσότερο λειτουργεί το σύστημα χωρίς προληπτικό πλύσιμο, τόσο πιο παχιά είναι η πλάκα αλάτων στους τοίχους της δομής.

Ένας άλλος λόγος για τη διαταραχή της ροής των λυμάτων είναι οι αποθέσεις λίπους. Λίπη σε διαλύματα, εναιωρήματα πέφτουν συνεχώς στο σύστημα αποχέτευσης: οι ουσίες αυτές περιέχονται σε απορρίμματα τροφίμων, σε αποστράγγιση νερού μετά από διαδικασίες λουτρού, από πλύσιμο πιάτων. Τα λιπαρά εναιωρήματα, αναμεμιγμένα με άλλα συστατικά, αποκαθίστανται στους τοίχους των σωληνώσεων, των εξαρτημάτων, των φρεατίων. Σε κάποιο σημείο, υπάρχει πλήρης εμπλοκή του συστήματος, προκαλώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το σημαντικό σημείο για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή εναπόθεση λίπους γαλακτωμάτων, είναι τεχνικά αρμόδιο κατασκευή αγωγού νερού σε ένα ιδιωτικό σπίτι: σεβασμό για την κλίση του 1% εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα για την τοποθέτηση του συστήματος αποχέτευσης.

Τρόποι καθαρισμού πηγαδιών

Απαιτείται η άντληση αποβλήτων από το φρεάτιο, ο καθαρισμός του εσωτερικού και εξωτερικού συστήματος αποχέτευσης, η διεξαγωγή (στις πιο σοβαρές περιπτώσεις) χημικού καθαρισμού της επιφάνειας

Φραγμένα συστήματα αποχέτευσης, η οποία είναι αναπόφευκτη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος: είναι απαραίτητο για την άντληση λυμάτων από το πηγάδι, καθαρίστε το σύστημα αποχέτευσης στο εσωτερικό και εξωτερικά, για να κρατήσει (στις πιο σοβαρές περιπτώσεις) χημικό καθαρισμό της επιφάνειας.

Εγκαταστάσεις κενού

Η τεχνολογία άντλησης δεν απαιτεί ιδιαίτερη προκαταρκτική και συναφή εργασία, χρήση σύνθετου εξοπλισμού

Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν την άντληση λυμάτων από συστήματα αποθήκευσης και τον καθαρισμό σωληνώσεων με τρεις τρόπους. Το πιο παραγωγικό και βολικό είναι το κενό. Η ουσία του είναι ότι μια μηχανή λυμάτων εξοπλισμένη με αντλία κενού αντλούσε τα περιεχόμενα του φρεατίου για μετέπειτα διάθεση έξω από την περιοχή.

Η τεχνολογία άντλησης δεν απαιτεί ιδιαίτερη προκαταρκτική και συναφή εργασία, χρήση σύνθετου εξοπλισμού. Οι εγκαταστάσεις κενού του σύγχρονου τύπου επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στο πηγάδι το συντομότερο δυνατόν. Η χωρητικότητα του εξοπλισμού επιτρέπει την άντληση αποβλήτων όχι μόνο από τη σηπτική δεξαμενή αλλά και από τους σωλήνες αποχέτευσης.

Το πλεονέκτημα των ρύπων είναι όλες οι εποχές: η άντληση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου

Ο πρόδρομος των συσκευών κενού είναι ψυχώ. Η ευκολία της τεχνολογίας για τον καθαρισμό των οικιακών αποχετευτικών συστημάτων σε ένα ιδιωτικό σπίτι είναι δοκιμασμένη χρονικά. Η μέθοδος είναι η πιο συνηθισμένη: μπορείτε να παραγγείλετε τους ρύπους σε μια επιχείρηση κοινής ωφελείας μέσω ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αξία του διανοητικού είναι όλες οι εποχές: η άντληση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Έλλειψη τεχνολογίας: μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων κανονισμών: η ικανότητα και ο εξοπλισμός του ταξιαρχία είναι ανεπαρκής για την εκτέλεση σύνθετων επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Υδροδυναμικές μέθοδοι

Μια παραλλαγή της υδροδυναμικής μεθόδου είναι η θερμική επεξεργασία με υδρογόνο. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των συστημάτων αποχέτευσης των επιχειρήσεων δημοσίων επιχειρήσεων εστίασης σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων

Ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης με υδροδυναμική μέθοδο πραγματοποιείται με σκοπό την πολύπλοκη πλύση ολόκληρου του συστήματος στο σπίτι. Η ουσία της μεθόδου: Το νερό τροφοδοτείται μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης στο πολυκαναλικό ξέπλυμα νερού. Ο εργαζόμενος ξεπλένει συνεχώς τα στοιχεία ολόκληρου του συστήματος αποχέτευσης. Η πίεση του πίδακα είναι τόσο μεγάλη που επιτρέπει το πλύσιμο όχι μόνο οργανικών σφραγίδων που συσσωρεύονται σε δύσκολους χώρους, αλλά και καθαρισμού των αποθέσεων ανόργανων ορυκτών - άμμου, τσιμέντου. Μετά τον καθαρισμό των κλειστών κοιλοτήτων και των αγωγών, διεξάγεται μια διαδικασία μετά τον καθαρισμό: με τη βοήθεια κενού ή με το χέρι απομακρύνετε τα απορρίμματα από τον πυθμένα του φρέατος και από γειτονικές επιφάνειες.

Μια παραλλαγή της υδροδυναμικής μεθόδου είναι η θερμική επεξεργασία με υδρογόνο. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των συστημάτων αποχέτευσης των επιχειρήσεων δημοσίων επιχειρήσεων εστίασης σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων. Το ζεστό νερό υπό πίεση καθαρίζει την επικάλυψη λίπους και τη σκωρία. Για την θερμική επεξεργασία με υδρογόνο χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα για την ασφαλή λειτουργία εξοπλισμού υψηλής πίεσης: η θερμοκρασία του νερού στο σύστημα φτάνει τους 160 ° C. Για τον καθαρισμό οικιακών οικιακών συστημάτων, αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις βιομηχανικές συνθήκες, συχνά συνδυάζεται με μια χημική μέθοδο.

Χημική επεξεργασία

Η μέθοδος έχει τα μειονεκτήματά της, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το κόστος. Η ισχυρή πλευρά της μεθόδου περιλαμβάνει την ικανότητα επεξεργασίας των τοίχων που βρίσκονται σε αρνητική γωνία, καθώς και οι κλειστοί θύλακες και οι κοιλότητες των συστημάτων αποχέτευσης

Ο χημικός καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης είναι μια αποτελεσματική προσθήκη στην τεχνολογία της άντλησης λυμάτων. Με τη βοήθεια ενεργών αντιδραστηρίων, προσπαθούν να εξαλείψουν αυτές τις εναποθέσεις και σχηματισμούς που δεν μπορούν να αφαιρεθούν μηχανικά. Η μέθοδος έχει τα μειονεκτήματά της, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το κόστος. Η ισχυρή πλευρά της μεθόδου περιλαμβάνει την ικανότητα επεξεργασίας των τοίχων που βρίσκονται σε αρνητική γωνία, καθώς και των κλειστών θυλάκων και κοιλοτήτων των συστημάτων αποχέτευσης. Επιπλέον, τα χημικά παρασκευάσματα παρέχουν εξουδετέρωση των λυμάτων που έχουν χυθεί πάνω στην επιφάνεια του εδάφους.

Για τον χημικό καθαρισμό χρησιμοποιούνται αφρώδη γαλακτώματα τα οποία έχουν καλή πρόσφυση και δύναμη διείσδυσης. Η επεξεργασία με χημικά μέσα απαιτεί χρόνο και συχνά πολλαπλή επεξεργασία. Ως αποτέλεσμα, το αποχετευτικό σύστημα αποκτά στείρα καθαρότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά από επεξεργασία με χημικά, το σύστημα καθαρίζεται μηχανικά.

Συμπέρασμα

Η συντήρηση των αυτόνομων συστημάτων αποχέτευσης - οικιακών και βιομηχανικών - απαιτεί περιοδικό χειροκίνητο καθαρισμό. Η μέθοδος αυτή είναι καθολική για επιπλέον καθαρισμό και την αφαίρεση μικρών τοπικών χωματόδρομο που επικαλύπτει την φυσιολογική κίνηση των λυμάτων, καθώς και για τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών που πραγματοποιούνται για τη διατήρηση της απόδοσης των συστημάτων αποχέτευσης σε ένα ιδιωτικό σπίτι.

Καθαρισμός πηγαδιών αποχέτευσης: τρόποι και περιγραφή

Ο τακτικός καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης αποτελεί υποχρεωτικό μέτρο. Συνιστάται να τη διεξάγετε είτε κατ 'ανάγκη, ιδίως μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, είτε με περιοδικότητα έξι μηνών. Οι σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες επιτρέπουν γρήγορα και οικονομικά τη διεξαγωγή όχι μόνο προληπτικού καθαρισμού αλλά και έκτακτης ανάγκης των πηγαδιών. Και σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε προσεχώς τον τρόπο καθαρισμού ενός αποχετευτικού συστήματος.

Η διαδικασία της άντλησης των αποχετεύσεων

Συχνότητα καθαρισμού

Ο αναγκαίος αριθμός μέτρων καθαρισμού καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών. Σε μια περίπτωση, αρκεί να τα ξοδέψετε μία φορά σε αρκετά χρόνια, σε άλλη - 2-3 φορές το χρόνο. Για παράδειγμα, εάν τα δίκτυα βροχοπτώσεων συσσωρεύονται κυρίως σε περιόδους χαμηλής σεζόν, τότε σε δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο συμβαίνει αυτό σχεδόν πάντα. Λόγω παρατεταμένων χιονοστιβάδων ή ελαφριάς χιονοστιβάδας, τα ιζήματα μπορούν να καθαριστούν μερικώς ή τελείως.

Η σύσταση αυτή υπαγορεύεται από καθαρά πρακτικούς λόγους. Λόγω των συσσωρευμένων συντριμμιών, ένα λάκκο αποχετεύσεων οποιουδήποτε είδους δεν είναι μόνο μολυσμένο, αλλά μπορεί επίσης να φράξει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική δυσλειτουργία στο σύστημα αποχέτευσης. Επιπλέον, με ακανόνιστο καθαρισμό σε πηγάδια, λαμβάνει χώρα συσσώρευση διαφόρων μικροβιακών οργανισμών. Εάν δεν απομακρυνθούν εγκαίρως, μπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη διαδικασιών εκμαγείου και σήψης εντός των μηχανικών δομών, για να μην αναφέρουμε την πιθανή εμφάνιση διαφόρων μολυσματικών ασθενειών.

Οποιοδήποτε δίκτυο αποχέτευσης χρειάζεται περιοδικό καθαρισμό

Μέθοδοι για τον καθαρισμό πηγαδιών χρησιμοποιώντας εξοπλισμό

Οι παρακάτω μέθοδοι καθαρισμού χρησιμοποιούνται σήμερα:

καθαρισμός με σιλό.

 • άντληση κενού.
 • υδροδυναμικό καθαρισμό.
 • χημικό πλύσιμο.
 • θερμική έκπλυση.

Καθαρισμός με τη βοήθεια σιλό

Από την άποψη της ευκολίας και της αποδοτικότητας, η καλύτερη επιλογή είναι η χρήση σιλό. Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει μια δεξαμενή και μια αντλία κενού. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα λειτουργίας της σε οποιαδήποτε εποχή. Βόθρων χρησιμοποιούνται αδειάζει ευρέως για διαφορετικούς τύπους θεραπείας και προληπτική συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της ιλύος από σκυρόδεμα και πλαστικό φρεάτια και δίκτυα, σηπτικές δεξαμενές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, σηπτικές δεξαμενές, καθώς και για τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων.

Αντλίες κενού

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τον καθαρισμό του φρέατος και την άντληση των λυμάτων μέσω μιας ισχυρής αντλίας κενού. Μετά από αυτό, τα απόβλητα συλλέγονται και απορρίπτονται. Το είδος αυτό ανταποκρίνεται στους κανόνες της περιβαλλοντικής ασφάλειας και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης των βέλτιστων συνθηκών υγιεινής.

Συμβουλές από έναν επαγγελματία:

Για να εξασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης, για να αποφευχθούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για να διατηρηθεί το απαιτούμενο επίπεδο υγιεινής, απαιτείται η τακτική άντληση των φρεατίων λυμάτων.

Η άντληση των φρεατίων των λυμάτων πρέπει να πραγματοποιείται τακτικά

Υδροδυναμικός καθαρισμός

Η αρχή της λειτουργίας του υδροδυναμικού καθαρισμού συνίσταται στην απόπλυση απορριμμάτων από τους εσωτερικούς τοίχους ενός φρεατίου λυμάτων με ισχυρή κεφαλή νερού. Έτσι, τυχόν εμπόδια οργανικής και ανόργανης προέλευσης μπορούν να εξαλειφθούν. Αφού ολοκληρωθεί η έκπλυση, τα απόβλητα συλλέγονται και απορρίπτονται.

Για να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος καθαρισμός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή δύο μηχανές, ανάλογα με την ποσότητα των αποθέσεων:

 • το πλυντήριο ρούχων πρώτου καναλιού.
 • το δεύτερο είναι τα σιλό.

Η χρήση του τελευταίου συνιστάται για μεγάλους όγκους ιλύος. Για να δείξετε την ανάγκη χρήσης των σιλό, εξετάστε δύο παραδείγματα:

Παράδειγμα αριθ. 1: ένας σωλήνας διαμέτρου 500 mm και μήκους 100 m είναι πολύ φραγμένος. Η ποσότητα των κατακρημνισμάτων είναι κατά μέσο όρο 200 κυβικά μέτρα. m. Για την εξάλειψή τους, η λάσπη είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα αριθ. 2: ένας σωλήνας διαμέτρου 150 mm και μήκους 100 m περιέχει 2 κυβικά μέτρα. m καθίζησης. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα χειροκίνητα.

Η αρχή του υδροδυναμικού καθαρισμού των φρεατίων αποχέτευσης

Συμβουλές από έναν επαγγελματία:

Ο υδροδυναμικός καθαρισμός είναι καθολικός, αλλά η αποτελεσματικότητά του επιτυγχάνεται μόνο στην περίπτωση τακτικών εργασιών καθαρισμού. Αυτό επιτρέπει τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος και την πρόληψη έκτακτων περιστατικών.

Χημική έξαψη

Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρών χημικών αντιδραστηρίων. Με τη βοήθειά τους, είναι δυνατό να μαλακώσουν και να μετατρέψουν τις καταθέσεις συμπυκνωμάτων διαφόρων προελεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του φυσιολογικού ορού, σε διαλυμένη κατάσταση. Η διαδικασία διεξάγεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και αφρώδους χημικής σύνθεσης. Το τελευταίο καθιστά δυνατή την αποτελεσματική επεξεργασία των επιφανειών με μια αρνητική γραμμή και την συγκέντρωση των αντιδραστηρίων. Επιπλέον, ο αφρός δημιουργεί επίσης μηχανικό αποτέλεσμα.

Ο χημικός καθαρισμός των πηγαδιών αποχέτευσης είναι πολύ αποτελεσματικός και οικολογικά ασφαλής, αλλά λόγω του υψηλού κόστους του σπανίως χρησιμοποιείται.

Χημικός καθαριστικός παράγοντας

Θερμική έκπλυση

Με την αρχή της δράσης, αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με τον υδροδυναμικό καθαρισμό. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η χρήση της πίεσης του ζεστού νερού. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να κυμαίνεται από 120 έως 160 μοίρες. Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου είναι η τακτική συμπεριφορά της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μαζί με τη θερμική και χημική πλύση, είναι δυνατό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τελευταίων αρκετές φορές.

Εξάτμιση νερού στο οικιακό δίκτυο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχουν μικρές αποθέσεις στο οικιακό δίκτυο, αρκεί να το πλένετε με λύματα. Για το σκοπό αυτό, το άνοιγμα του φρεατίου κλείνει με ένα πώμα, και χύνεται μια ορισμένη ποσότητα νερού στην κορυφή. Έτσι, δημιουργείται η απαραίτητη πίεση και μετά το τράβηγμα του βύσματος, η ροή νερού βυθίζεται στο πηγάδι με μεγάλη ταχύτητα, πλένοντας.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής του καθαρισμού οποιουδήποτε πλαστικού ή οπλισμού σκυροδέματος, το τελικό βήμα είναι πάντα η χειρωνακτική επεξεργασία. Η αναγκαιότητά του οφείλεται στο γεγονός ότι ο κάθε εξοπλισμός εκτελεί μόνο γενικές εργασίες, χωρίς να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους, επομένως απαιτείται χειροκίνητος έλεγχος για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Καθαρίστε το πηγάδι με τα χέρια σας

Εν κατακλείδι, πρέπει να προστεθεί ότι συχνά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εμπλοκών είτε αγνοούνται είτε απλά δεν διαθέτουν αρκετά κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα, αυτό οδηγεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στον αγωγό, συσσωρεύονται διάφορες καταθέσεις, μειώνοντας σταδιακά τη διακίνηση. Αυτό οδηγεί σε μείωση της λειτουργίας του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη συνολική αποτυχία του. Από αυτό προκύπτει ότι ο έγκαιρος καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης αποτελεί απαραίτητη και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.Επόμενο Άρθρο
Τι είναι "Αμερικανός" στα υδραυλικά: τύποι και παραλλαγές εξαρτημάτων